SŁUŻBA MEDIALNA POLSKI

Art. 171.
Wszystkie środki przekazu na obszarze Polski znajdują się w wyłącznym posiadaniu Narodu Polskiego. Wyjątki od tej zasady określa ustawa, pod warunkiem, że dany środek przekazu nie godzi w dobre imię osób.
Art. 172.
Państwo – Polska – zapewnia wolność słowa, prasy i innych środków społecznego przekazu, o ile bezpośrednio nie godzą w interesy Narodu Polskiego, poprzez szkalowanie osób, obywateli.

Art. 173.
Prezesa Komitetu Radia i Telewizji wybiera Naród w Referendum spośród trzech kandydatów – wyłonionych na podstawie Konkursu – wykonanego przez Ministra Kultury.

Art. 174.
Kadencja Prezesa Radiokomitetu trwa 5 lat.

Art. 175.
Podział Regionalnych ośrodków – telewizyjnych – terytorialnych zgodnie z podziałem administracyjnym państwa – na województwa.

Art. 176.
Do obowiązków Centralnej Telewizji jest obowiązkowe, obligatoryjne uruchomienie i prowadzenie Centralnych programów, dotyczących Służb; Ustawodawczej i Gospodarczej w tym służby finansowej.

Muszisz się zalogować żeby zostawić komentarz.