Dnia 18 kwietnia 2015 zebrał się na Obrady Sejm Walny.
Obradowano w Kętach – Sala RYCERSKA – Rest. RYCERSKA.

Podjęto następujące Uchwały:

1. Podczas obrad powołano KONSTYTUANTĘ – Komisję Konstytucyjną dla opracowania nowej KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ.
Przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej został obrany Kazimierz Józef Styrna z Kęt.
Komisja będzie obradować bezterminowo, to znaczy aż do czasu, kiedy nowa KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ zostanie uchwalona prze NARÓD w Referendum Zatwierdzającym.

Muszisz się zalogować żeby zostawić komentarz.