13. Grudzień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ISTOTA SPRAWY
Pierwsze pytanie; dlaczego nas nienawidzą?
Odpowiedź dale link.

MOC – tworzenia pieniądza (z niczego – wirtualnego) jako DOBRO WSPÓLNE.

“Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.
Nowy pieniądz przychodząc na świat należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być dany w formie dyskonta na cenach oraz Dywidendy Społecznej” (C.H.Douglas 1879-1952.)
Twórca doktryny C.H.D. ogłosił ją w roku 1918-tym.
W przyszłym roku jest czas skorzystać z wyborów samo-rządowych, by ją fizycznie wprowadzić do obiegu ku pożytkowi NARODU POLSKIEGO – jego SUWERENNOŚCI FINANSOWEJ i każdej innej.

A zatem w świetle powyższego odkrycia C.H.D. monteskiuszowski trój-podział “władzy”, zapisany w ZBRODNICZEJ (pasożytniczej) konstytucji (nieważnej) III RP z dnia 2.04.1997. jest niewolnikiem władzy pieniądza, realizowanej przez MFW i BŚw. – czyli praktykowanej dziś przez “władze” III RP – CYWILIZACJI ŚMIERCI.

Wobec powyższego – by zacząć żyć w CYWILIZACJI ŻYCIA (chleba) trzeba konstytucję z 2.04.1997. wusłać na śmietnik historii i zastąpić ją NAJWYŻSZYM prawdziwym POLSKIM PRAWEM zwanym “konstytucją” (masońska nazwa – konstytucja) z dnia 23.04.2016., która jest fundamentem CYWILIZACJI ŻYCIA w całym tego słowa znaczeniu.

W dalszym ciągu – zmiana tej cywilizacji ze złej (cywilizacja śmierci) na lnną – dobrą (cywilizacja życia) zależy od postawy moralnej NARODU POLSKIEGO, czyli mamy szansę (nadzieję) w wyborach Samo-rządowych roku 2018 – Odzyskania SUWERENNOŚCI FINANSOWEJ – po oligarchii finansowej, czyli do debrania jej monopolu na wyłączną kreację pieniądza w samej rzeczy i przejęcie tego monopolu przez NARÓD, czyli obecnie ubezwłasnowolniony (OKUPOWANY PRZEZ “władze” III RP) NARÓD POLSKI.
W tym CELU jest potrzebna WOLA NARODU – wyrażona w REFERENDUM konstytucyjnym, które TRWA z Woli Krajowego Ruchu Polaków.

Przejęcie wyłącznej MOCY kreacji pieniądza przez NARÓD POLSKI będzie najwspanialszą formą urzeczywistniania bez przymiotnikowej SPRAWIEDLIWOŚCI, której w wyniku beznadziejnej naiwności ludzi (obywateli RP) ciągle nam światłym i uczciwym członkom społeczeństwa właśnie brakuje.

SPRAWIEDLIWOŚĆ skażona RAKIEM (LICHWA = Odsetki od kredytów) nie jest do przyjęcia z powodu sprzeczności z PRAWEM BOŻYM (Dekalog = przykazanie nie kradnij i nie zabijaj), czyli prawem naturalnym.
Prawo dziś stanowione jest sprzeczne z PRAWEM BOŻYM (dekalog) stanowi karykaturę sprawiedliwości – o którym mówił już w średniowieczu ks. Piotr Skarga.
Według – P.Skargi – wszelkie prawo stanowione oparte o pasożytnicze prawo dla niepoznaki zwane konstytucją z 2.04.1997. nie może być z natury rzeczy dobrym prawem, zapewniającym zasady DOBRA WSPÓLNEGO, bo jest pasożytnictwem.

Konstytucja z 2.04.1997. jest wewnętrznie sprzeczna.
Można o niej powiedzieć, że jest za DOBREM a nawet PRZECIW DOBRA.
TAKA PARANOJA – panuje – w dzisiejszym oszalałym – społeczeństwie.
TO jest ZGROZA – walka pomiędzy Panem Wójtem a Plebanem – bez końca.
Dokonanie takiej zmiany ustroju, przejdzie do historii świata i bądzie to zmiana na miarę odkrycia Kopernika (co koło czego się kręci?) w całym tego słowa znaczeniu.

C.H.Douglas powiedział, że pieniądz ma służyć narodowi a NIE oligarchii finansowej. Ks. Z diecezji Sandomierskiej M. E.Frankowski powiedział, że finansjera straci swą siłę wtedy, kiedy ludzie poznają jej oszustwo w przedmowie do książki “GLOBALNE OSZUSTWO I DROGI WYJŚCIA”. Dziś NIE straciła.
Wręcz przeciwnie – rozwija swoje sbrodnicze praktyki.

Niestety – dziś mamy ustrój – w którym króluje pieniądz (Bóg naszych czasów) w rękch bankierów, a który stał się NARZĘDZIEM ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie “prawa”, co jest autentycznym SKANDALEM CYWILIZACYJNYM – niezauważalnym przez nadstawiaczy drugiego policzka i to z uporem maniaka.
Strach myśleć co będzie dalej – jeśli NARÓD się nie obudzi i mieczem nie wykarczuje tej lichwiarskiej ZBRODNI – RAKA systemu finansowego – lichwy (odsetek od kredytów). Najwyższe polskie prawo z dnia 23,04.2016. jest tym mieczem, z całego serca adekwatnym do wykonania tego cesarskiego cięcia.

Samo-rządy regionalne jak sama nazwa wskazuje muszą się same rządzić i kreować pieniądze dla siebie i przez siebie, są adekwatne do uruchomienia Dywidendy Społecznej dla każdego i wpłaty co miesiąc każdemu 800 złotych Dywidendy S.
W tym CELU wystawimy drużynę (Krajowego Ruchu Polaków), która po wyborach stanie się SUWERENEM i uruchomi to DZIEŁO – MEGO i MEGO NARODU ŻYCIA.

Tak mi Dopomóż Bóg i Wszyscy Święci.
Rzecznik Interesu Publicznego.
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz.
Kęty dnia 13,12.2017.

Komentowanie zostało zamknięte.