30. Sierpień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!!

Ponawiam moją nową informację jako Rzecznik Interesu Publicznego – ogłaszam, że w Siemianowichach Śląskich
od 01 września 2017 roku rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce Biuro Oddłużeniowe, które spłaca bezzwrotnie wszystkie zadłużenia bankowe, komornicze i windykacyjne o nazwie;
One People’s Public Trust jako CVAC – Codu Genetycznego – Finansowego.
Funkcję Prezesa Pełni Sędzia Sądu Oddłużeniowego
Ernest Kasper Golec.
Kontakt do Centrali tel. 505 796 768 lub 735 272 536. e-mail; ernest.golec@wp.pl

Informacja Dodatkowa

Informuję, że LICHWA, czyli odsetki od kredytów jest ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI i PRAWOM CZŁOWIEKA, która to ZBRODNIA nie ulega przedawnieniu i BANKI – które ją pod przymusem wyegzekwowały od klientów – KREDYTOBIORCÓW MUSZĄ JĄ ZWRÓCIĆ.!!!
W związku z powyższym udzielam porad i piszę POZWY klientom do Sądu o ZWROT ODSETEK.
Biuro do ZWROTU LICHWY zostało otwarte 1 września 2017.
Adres Biura; os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty e-mail; husarz33@wp.pl Tel. 884 793 141.


Rzecznik Interesu Publicznego Krajowego Ruchu Polaków
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz
www.nowapolska-w-internecie.pl
www.konstytucja.manifo.com

Szanowni Państwo!

ZAPRASZAM do Wspólnotowego – POWSZECHNEGO – czytania Konstytucji POLSKI – Kęckiej – www.konstytucja.manifo.com – która PRZYWRACA NAM Polakom – Suwerenność Finansową Państwu Polskiemu i jest Fundamentem DOBROBYTU, Sprawiedliwości i Wolności Osobistej Każdego Polaka, co NAM ZOSTAŁO ODEBRANE przez lichwiarsko-podatkową sitwe – „wybrańców” i PiS.

Autor; KJS – www.nowapolska-w-internecie.pl – husarz33@wp.pl – tel. 884 793 141

POZEW

Dotyczy; ZWROTU – ODSETEK OD KREDYTU – LICHWY, którą pod przymusem zapłaciłem bankierom.
Na wstępie; informuję Sąd, że ODSETKI OD KREDYTU – lichwa, nie jest długiem, tylko ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, a którą pod przymusem bankierom zapłaciłem, a ja – klient banku – odsetek na ich spłatę nie otrzymałem

LICHWA ZABIJA – jako Zbrodnia Przeciwko Ludzkości – NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU.

W związku z powyższym – żądam, by Sąd wydał wyrok skazujący BANKIERÓW - lichwiarzy – zwanych dla niepoznaki bankierami na bezwarunkowy ZWROT ODSETEK OD KREDYTÓW (lichwa) mnie, ich klientowi, bo na (lichwę) odsetki bankierzy pieniędzy nie wykreowali, a te na kredyt wykreowali z mego podpisu na umowie, która od początku jest nieważna, bo zawiera odsetkowe (lichwiarskie) oszustwo. A zatem – ponad wszelką wątpliwość – nie można oddać pieniędzy, których NIE MA W SYSTEMIE.

WYKAZ
Zapłaconeych ODSETEK – lichwy – następującym bankom.
Pożyczki spłacone przeze mnie wraz z Lichwą.

DATA……………Umowa z bankiem/nazwa – Nazwa banku…………………Kwota odsetek – (%)
Poniżej należy zapisać DANE klienta banku – dotyczące fizycznie zapłaconych ODSETEK – lichwy.

Dokładnie o zwrot tej kwoty – PROSZĘ – Wysoki Sąd w ……………… o zasądzenie od bankierów ZWROTU ODSETEK zapłaconych pod przymusem bankom – bankierom – lichwiarzom.
Potwierdzam powyższe swoim podpisem.

Miejscowość dnia……… ………………………………………..

UZASADNIENIE POZWU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH.

OTO – załączniki do uzasadnienia; że lichwa jest zbrodnią przeciwko ludzkości, bez przedawnienia.
1.DEKRET Nr. 1
2.Karta praw ofiary 28.08.2017.
3.List przewodni bezprawie.
4.Zał. Nr. 1 Prelekcja bezprawie.

TEKSTY ZAŁĄCZNIKÓW dostarczy Kazimierz Styrna za pośrednictwem internetu; husarz33@wp.pl
Informuję, że udzielam pomocy w pisaniu POZWÓW, jeśli się ktoś do mnie zwróci.

OŚWIADCZENIE

Konstytucja z dnia 2.04.1997. ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA z Prawem do życia włącznie – poprzez Art. 220 i 227 oraz przez powiązane z konstytucją Prawo Bankowe – zezwalające na stosowanie odsetek od kredytów – lichwy.

Wobec powyższego ja Kazimierz z Kęt w Imieniu Krajowego Ruchu Polaków oraz wszystkich kredytobiorców ŁAMIĘ – to pasożytnicze prawo, bo TO “PRAWO” tu i teraz ŁAMIE NASZE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE, bo lichwa ZABIJA, co autorytatywnie ujawnił były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal.

Nadmienić należy, że przyrodzone nam ludziom PRAWO DO ŻYCIA stoi ponad prawem stanowionym czyli – pasożytniczym “prawem”, prawem które dla niepoznaki zostało nazwane – konstytucją z 2.04.1997.

WOBEC POWYŻSZEGO WSZELKIE ODSETKI OD POŻYCZEK, zapłacone przez kredytobiorców – stanowiące bankierskie przestępstwo - MUSZĄ BYĆ ZWRÓCONE tym, którzy pod przymusem pasożytniczego prawa zostały bankierom zapłacone.

UZASADNIENIE ZWROTU ODSETEK – OCENA
według terminologii pojęciowej

Podstawą uzasadnienia jest POLSKA KARTA PRAW OFIARY, którą podpisały wszystkie polskie organizacje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z ofiarami przestępstw – postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce – jak postanowiły, tak i podpisały ten dokument. Szczegóły dokumentu można pobrać z internetu.

Uzupełnienie podstawy uzasadnienia dokonał Rzecznik Praw Kredytobiorcy – Pan Wojciech Sawicki, który odkrył, że odsetki od kredytów, czyli LICHWA została przez “prawo” tzw. stanowione – ZALEGALIZOWANA. Opisanie tego przestępstwa oraz dowody ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI przedstawił w załącznikach.

WOBEC POWYŻSZEGO – do wszystkich POZWÓW kredytobiorców w SPRAWIE lichwiarsko/odsetkowej ZBRODNI, składanych do Sądów Rejonowych przez kredytobiorców – należy dołączać powyższe OŚWIADCZENIE wraz z załącznikami;
1. DEKRETEM Nr. 1,
2.Kartą Praw Ofiar 28.08.2017.
3.List przewodni bezprawie i
4.Zał. Nr. 1 Prelekcja bezprawie.
Kęty dnia 31.08.2017.

Komentowanie zostało zamknięte.