11. Kwiecień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Na tym fragmencie strony będą ujawniane przejawy WOJNY LICHWIARZY Z NARODEM oraz jej przyczyny.
Pierwszym epizodem WOJNY JEST PONIŻSZY FILM na YouTube.

PRZEJAWY WOJNY
LICHWIARZY Z NARODEM POLSKIM

STRACH PRZED PRAWDĄ – lichwiarstwa

KARA za znęcanie się nad zwierzętami TAK – ustwa jest w opracowaniu “wybrańców”.
KARA za znęcanie się lichwiarzy nad ludźmi – NIE ISTNIEJE –
takie prawo.!!!

https://www.youtube.com/watch?v=aYb3Fq9lonA&feature=em-upload_owner
– link WOJNA.

LICHWIARZE SĄ PANAMI NASZEGO ŻYCIA I NASZEJ ŚMIERCI.
Z PENIĄDZA – UCZYNILI NARZĘDZIE – ZBRODNI DOSKONAŁEJ
W majestacie parszywego prawa – pasożytniczego – Najwyższego Prawa
Dla niepoznaki zwanego konstytucją z 2.04.1997 roku.

TRWA wojna lichwiarzy z NARODEM POLSKIM a przyczyną wojny jest KOWAL.

Zatem naiwnością jest prowadzić wojnę z KLESZCZAMI W RĘKACH KOWALA.
Tymi KLESZCZAMI są wszelkie władze w III RP – w tym Prezydent Premier oraz “wybrańcy” z Wiejskiej i nie tylko.

KOWALEM jest Najwyższe Prawo, dla niepoznaki zwane konstytucją z 2.04.1997 r.
Parszywość tego “konstytucyjnego” prawa jest fakt pozbycia się władzy pieniądza przez “wybrańców” – na rzecz prywatnych banków, które stosują lichwę jako narzędzie zbrodni doskonałej.

LICHWA ZABIJA – łamie przykazanie nie kradnij i NIE ZABIJAJ. JEST TO ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI. ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA.

Dodać należy, że tzw. Trójpodział władzy stał się atrapą władzy, bo prawdziwą i jedyną władzę sprawuje oligarchia finansowa – zadomowiona w obcych bankach.

Prawdziwy i suwerenny, rdzenny Bank Polski nie istnieje – tak jak Skarb Państwa Polskiego, też NIE ISTNIEJE. Polska jako Państwo istnieje teoretycznie. Zbrodnia lichwiarstwa jest udokumentowana w linku z Policji w Oświęcimiu – jako moje zeznanie w sprawie dokonanej na mnie ZBRODNI lichwiarskiej w majestacie “prawa” przez SSR w Oświęcimiu p. Małgorzatę Sadło i p. Janusz Nowak.

Potem do akcji wszedł komornik z Zamościa p. Tomasz Góra, który zabiera mnie i mojej żonie 900 zł/mies. Tytułem zajęcia emerytury. Odbierają nam chleb od ust na spółkę z ZUS – Warszawa, który realizuje tą “prawną” parszywość DOSKONAŁĄ.

OTO dalsze przykłady; stosowania ZBRODNI KONSTYTUCYJNEJ – KOWALA.
KOWAL – jest podmiotem bezosobowym – istnieje wyłącznie jako PRAWQ

1.Odbył się AKT INTRONIZACJI w Łagiewnikach, gdzie Prezydent uczestniczył na kolanach. Czy w związku z tym PREZYDENT SZANUJE DEKALOG??? Niestety NIE, bo nadal szanuje – łąmiącą PRAWA CZŁOWIEKA – konstytucję z 2.04.1997 roku.
2.Dnia 15 stycznia 2016 r. przekazałem w Kancelariach: Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz w Biurze Pani Premier w Oświęcimiu projekt Konstytucji Kęckiej do zastosowania. Czy ktokolwiek się tym zainteresował? NIE.!!!
3.W Sali Kolumnowej Sejmu na Wiejskiej dwukrotnie nie dopuszczono mnie, bym zaprezentował publicznie mój projekt Konstytucji Kęckiej. Byli to posłowie; Jachnik oraz Sanocki. Czy to jest spełnianie WOLI wyborców? Pozostali są tacy sami “sprawiedliwi”. PiS (pyrrusowi zwycięzcy) to parszywe prawo, bez sprawiedliwości.
4.Do Ministra Finansów i Wicepremiera złożyłem wniosek o powołanie prawdziwego Rdzennego Banku Polaków. Bo w sytuacji braku takiego Banku bez lichwy – Polacy nie mają gdzie deponować swe pieniądze i uwolnić się od obcych banków z lichwą, by zabezpieczyć swój WŁASNY DOROBEK ŻYCIA , bez ich okradania.
Odpowiedzi BRAK.

Dodać należy, że Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.2016. jest kompatybilna z DEKALOGIEM i szeroko rozumianym PRAWEM NATURALNYM w zgodzie z Teorią BIBLIJNĄ – czyli “doświadczeniem” które ma być ŁĄCZONE a nie sprzeczne.

W związku z powyższym apeluję po raz przedostatni do “KLESZCZY” w rękach KOWALA, by stanęli po stronie NARODU, który z WOLI KOWALA cierpi lichwiarską ZBRODNIĘ – by sami nie stali się ofiasrami SYSTEMU, który się zestarzał.

Konstytucja Kęcka wysłała na śmietnik historii tzw. Prawo Rzymskie razem z Monteskiuszem (trójpodziałem władzy) i wprowadza Nową Ekonomię bez lichwy i bez podatków.
Dotychczasowa – wykładana na uczelniach – lichwiarska ekonomia – także nie nadaje się do dalszego eksploatowania, bo się zestarzała.

Apeluję do OFIAR LICHWIARSKIEJ ZBRODNI, by nie płacili – tak jak ja to robię – żadnych tzw. “ZOBOWIĄZAŃ”, bo wszystkie umowy z bankami są nieważne z powodu, że w treści jest zagwarantowane – lichwiarskie oszustwo – ZBRODNIA.

Dokładne objaśnienie PROBLEMU – dokonał Rzecznik Praw Kredytobiorcy p. Wojciech Sawicki, który od lat pisał – pisał – pisał, aż to pisanie podsumował.

Tyle ma do powiedzenia;
P.O. Rzecznika Interesu Publicznego
Z Ramienia Krajowego Ruchu Polaków
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz
www.nowapolska-w-internecie.pl
Kęty dnia 12.04.2017.

Komentowanie zostało zamknięte.