21. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

LIST OTWARTY
DO
PREZYDENTA RP – Pana ANDRZEJA DUDY

Ja Kazimierz Józef Styrna p.o. Rzecznika Interesu Publicznego
W Imieniu zniewolonego Narodu i swoim własnym

Zwracam się do Pana – Panie Prezydencie
O WYKONANIE następujących DEKRETÓW:

1.DEKRET Nr. 1 – w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA LICHWY we wszelkich bankach i urzędach państwowych – jako kary za np: nie płacenie podatków.
2.DEKRET Nr. 2 – w sprawie odebrania bankierom monopolu na wyłączną kreację pieniądza, czyli zawieszenia działania art. 227 konstytucji z 2.04.1997 roku.
3.DEKRET Nr. 3 – w sprawie zawieszenia obowiązku podatkowego, art 84 konstytucji z 2.04.1997 r.
4. DEKRET Nr. 4 – w sprawie NAKAZU (dla bankierów) UZNANIA LICHWY jako spłaty KAPITAŁU, bo lichwa nie jest długiem – zwrotu klientom – zapłaconej przez nich lichwy.

UZASADNIENIE
Do wyszczególnionych wyżej DEKRETÓW

Podstawą prawną do wykonania w/w DEKRETÓW jest Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z dnia 19.11.2016. Uznanie Jego Panowania oraz poddania się pod panowanie Prawa Bożego, czyli Naturalnego, zwłaszcza pod działanie DEKALOGU – zwłaszcza przykazań; NIE KRADNIJ I NIE ZABIJAJ.
Pozaziemskie prawo naturalne stoi ponad wszelkim prawem stanowionym, które powinno być zgodne z Najwyższym pozaziemskim prawem. TAKA JEST NATURA ZYCIA na ziemi i we wszechświecie.

Wiadomo, że LICHWA ZABIJA. A zatem zarówno lichwa oraz podatki są łamaniem Prawa – DEKALOGU.

LICHWA jest ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, bo na jej spłatę bankierzy pieniędzy NIE kreują, a to oznacza w dalszym ciągu, że te pieniądze na „spłatę” lichwy NIE istnieją w systemie finansowym – to oznacza w dalszym ciągu, że bankierzy celowo doprowadzają do niemożności jej spłaty, by osiągać nieuzasadnione kolosalne zyski, które doprowadzają klientów do bankructwa.

Zaliczenie zatem lichwy do (już zapłaconej przez klienta banku) jako spłaty KAPITAŁU jest sposobem na zniknięcie wszelkich długów (nagle) wszelkich długów – w tym długu zwanego SPOŁECZNYM (zegar Balcerowicza), co jest ordynarnym – zwykłym lichwiarskim oszustwem.

Dodać należy, że „długi” tzw. gierkowskie zostały stu-krotnie zapłacone.
To oznacza, że za każdego złotego (początkowego) Polacy zapłacili międzynarodowym oszustom 100 złotych, co jest Ewidentną ZBRODNIĄ dokonaną na ludzkości, głównie na narodach zwanych głównie z tzw. Wschodzącej gospodarki.

Wiem to z własnej praktyki – relacji ja/banki – bo w liczbach bezwzględnych – z bilansu jakiego dokonałem ostatnio – wynika, że; pożyczyłem 100. Oddałem 100. Zapłaciłem 100 czystej lichwy, ale banksterom jest to za mało, bo jestem jeszcze im „winien” 100, na co absolutnie nie ma mojej zgody.

TO OCZYWIŚCIE OZNACZA, że po uznaniu, że lichwa nie jest długiem, tylko kapitałem (nie istniejącym w przestrzeni finansowej) wszelkie długi (dzisiejsze) ZNIKAJĄ. Także mój.
A zatem zainstalowanie – kroczącego (REFERENDUM) – Konstytucji POLSKI (Kęckiej) kończy DZIEŁO, bo ona odbiera bankierom monopol i ustanawia SUWERENEM Cały Naród, a wtedy banki staną się skarbonkami na pieniądze i mechanizmem do rozliczeń finansowych (przelewy), pomiędzy rynkowymi podmiotami – bez lichwy i bez podatków, których Konstytucja Kęcka nie przewiduje.

Informuję, że jestem autorem Konstytucji Kęckiej, która Otwiera Drzwi Chrystusowi, bo jest kompatybilna z Bożym, czyli Naturalnym Prawem. To jest fundament Umowy Społecznej – Nowego Najwyższego Prawa, które jest gotowe do zastosowania, a który to projekt złożyłem w Kancelarii Prezydenta dnia 15 stycznia 2016 r. Do tej pory Pan Prezydent w tej Sprawie milczy.

A oto KROKI
Jakie powinien Pan Prezydent wykonać
jeśli zechce wykonać DEKRETY?

Art. 144 konstytucji daje Prezydentowi MOC wydawania Aktów urzędowych w tym DEKRETÓW.
W sprawie DEKRETÓW – Prezydent posiłkuje się Art. 4 konstytucji, który mówi, że Najwyższą władzą w Państwie jest Naród i że sprawowanie władzy może się dokonywać poprzez ”przedstawicieli – “wybrańców” lub bezpośrednio. Tu jest wszystko jasne.

W związku z powyższym Pan – Prezydencie – MOŻE i powinien zapytać niezwłocznie “wybrańców” o ZGODĘ na WYDANIE POWYŻSZYCH DEKRETÓW. A w razie ich odmowy – zapytać NARÓD w trybie REFERENDALNYM o wydanie tych DEKRETÓW. Przypuszczam, że NARÓD udzieli ZGODY. Karta Referendalna w załączeniu.

A CO SIĘ STANIE
Jeżeli Pan Prezydent odmówi Narodowi wystawienia tych DEKRETÓW
i zignoruje ich wykonanie?

Po pierwsze – taki fakt będzie oznaczał, że Pan Prezydent Pogwałci Akt Intronizacyjny Narodu i POPRZE złoczyńców – lichwiarzy – dla ich profesji. A to oznacza, że POGWAŁCI Wolę NARODU – PRAWO – do życia w spokoju i DOBROBYCIE, które daje Konstytucja Kęcka. A to oznacza w dalszym ciągu – POGWAŁCENIE PRAWA NARODU DO SAMOSTANOWIENIA O SOBIE, czyli PRAWA DO ŻYCIA w szczególności. “Być Albo NIE BYĆ, oto jest pytanie?”

ODMOWA wykonania DEKRETÓW spowoduje, że NARÓD będzie miał pełne PRAWO postawienia Pana Prezydenta pod pręgierz – INFAMII, a to jest straszliwa KARA, dla Pana – Prezydencie – oraz dla Pana Rodziny.

P.O. Rzecznika Interesu Publicznego
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – 884 793 141 – husarz33@wp.pl
Kęty dnia 21.11.2016.

Załączniki uzasadniające dodatkowo – powyższy zwrot do Pana Prezydenta:
1. Akt Intronizacyjny Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
2.Konstytucja Kęcka – www.konstytucja.manifo.com
3. DEKRET w Sprawie Lichwy.
4. OFERTA – WNIOSEK – REFERENDUM
5. PYTANIA REFERENDALNE
6. STOP Konstytucji.

PS;
Całość podaje się do publicznej wiadomości – NARODOWI.

SZANOWNI PAŃSTWO.
INFORMUJĘ, że źródłem WSZELKIEGO PRAWA jest Prawo POZAZIEMSKIE – zapisane w BIBLII, którego emanacją jest DEKLALOG – a NIE PRAWO RZYMSKIE z jego ATRAPĄ – zwaną trój-podziałem-władzy.
Jedyną realną władzą na świecie jest WŁADZA PIENIĄDZA – realizowana przez lichwiarzy.
Dzisiejsze ziemskie prawo stanowione ZŁAMAŁO PRAWO CZŁOWIEKA DO ŻYCIA – zakwestionowało przykazania NIE KRADNIJ i NIE ZABIJAJ. (LICHWA ZABIJA)
Okazuje się, że „moralność” Unii Europejskiej z powodu lichwiarsko-podatkowego PASOŻYTNICTWA sięgnęła BRUKU.
Prezydent Duda w obcych mendiach próbuje nam wmówić, że Rzecz-Pospolita jest SUWERENEM.
Prawda jest taka, że Rzecz-Pospolita jest państwem tylko teoretycznie istniejącym a lichwiarze, na podstawie pasożytniczego prawa TOCZĄ WOJNĘ Z NARODEM POLSKIM.
A PYRRUSOWI zwycięzcy – PiS – udają, że nic się nie stało, bo oni „mają władzę”. Ta hucpa nie ma żadnego realnego uzasadnienia.

OTO KARDYNALNE PYTANIA
DO
NARODU POLSKIEGO

JAK DŁUGO JESZCZE
TY – WIELKI I SZLACHETNY
JAK POKAZAŁA HISTORIA – NARODZIE POLSKI
BĘDZIESZ MILCZAŁ
W SPRAWIE
TRWAJĄCEJ LICHWIARSKIEJ WOJNY
TOTALNEGO BANKOWEGO PASOŻYTNICTWA?

DLACZEGO NIE CHCESZ GŁOSOWAĆ
W REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM?
KTO ZABRANIA CI GŁOSOWAĆ?

p. o. Rzecznika Interesu Publicznego
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz; 884 793 141; husarz33@wp.pl

Komentowanie zostało zamknięte.