29. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Kazimierz Józef Styrna
Rzecznik Interesu Publicznego
NOWA POLSKA
Os. Królickiego 5/13
32-650 Kęty
PESEL 41010503934
LIST OTWARTY
Do
NARODU POLSKIEGO
Wszystkich razem i każdego z OSOBNA

Narodowy Bank Polski
Ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
listy@prezydent.pl>

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Trybunał Konstytucyjny
Al. Szucha 12a

Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 WarszawaSzanowni RODACY.

TO – co obserwuję na scenie politycznej przyprawia mnie o zawrót głowy.
Jako Rzecznik Interesu Publicznego NIE MOGĘ SPAĆ SPOKOJNIE - jak większość, bo TRWA WOJNA LICHWIARZY Z NARODEM, a “wybrańcy” się temu tylko przyglądają, NIC NIE ROBIĄ w przedmiotowej sprawie, a jeszcze uchwalają ustawy, które pogarszają sytuację kredytobiorców. Przykład – tzw. Ustawa “antylichwiarska”.

Wobec powyższego jako RZECZNIK INTERESU PUBLICZNEGO – na podstawie przepisów konstytucji z 2.04.1997. – Art. 4, który mówi, że:
1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2.Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Wobec FAKTU, że “przedstawiciele” NIE ZAJMUJĄ STANOWISKA w najważniejszej sprawie dla Narodu Polskiego, a konkretnie w sprawie konstytucji z 2.04.1997 roku, która w swych zapisach – WZAJEMNIE SPRZECZNYCH – NIE NADAJE SIĘ DO DALSZEGO STOSOWANIA, bo Art 227 jest sprzeczny z Art. 1 i 2 tejże konstytucji.

Wobec powyższego ja – jako Rzecznik Interesu Publicznego – świadomy odpowiedzialności za LOS NARODU POLSKIEGO – i Państwa Polskiego – w oparciu o przepisy konstytucji z 2.04.1997 roku – Art. 4 – (bezpośrednio) jestem zobowiązany do ZAPYTANIA się NARODU o jego WOLĘ - W ŻYWOTNEJ DLA NIEGO SPRAWIE, skoro “wybrańcy” tego nie robią. Choć mogą. Widocznie nie chcą?
Wobec powyższego OGŁASZAM REFERENDUM OGÓLNOPOLSKIE.

ROZPORZĄDZENIE Nr. 2/2016.

W oparciu o przepisy konstytucji z 2.04.1997 roku – Art. 2 – ogłaszam PRAWO NARODU do stanowienia PRAWA dla siebie i przez SIEBIE (lub bezpośrednio).

=====================================================================================
PYTANIA REFERENDALNE

1.- Czy jesteś za ZNIESIENIEM obecnej pasożytniczej konstytucji z 2.04.1997 roku?
ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.

2.- Czy jesteś za zainstalowaniem Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 23.04.2016.?
ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.

Podpis głosującego – czytelny:………………………………………………………………………………..

Uwaga: należy zaznaczyć kółkiem odpowiednią decyzję głosującego.
Głosowanie jest jawne i zgodne z Konstytucją Art. 4 – Konstytucji z 2.04.1997 roku.

Informacje dodatkowe dla głosującego:

Imę i Nazwisko…………………………………………………………PESEL………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………

Woj…………………………………………Powiat…………………………………….

Gmina………………………………….

Powyższą Kartę REFERENDALNĄ – wypełnioną i podpisana należy przesłać na adres:
REFERENDUM: os. Płk. Stan. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty.
==========================================================================================

UZASADNIENIE Z KOMENTARZEM PRAWOMOCNOŚCI

Naród Polski jako SUWEREN MA PRAWO DO ŻYCIA, które lichwiarze zakwestionowali, bo pieniądz w ich rękach stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ – konstytucyjnej.
Oto argumenty potwierdzające ten STAN:

1.Clifford Hugh Douglas inżynier, biegły księgowy, menedżer, ekonomista, głęboki myśliciel społeczny, twórca doktryny, którą nazwał Kredytem Społecznym (real Socjal Credit), żył i działał w Anglii w latach 1879 – 1952. Odkrycie ma rangę odkrycia – Kopernika.

C.H.Douglas odkrył, że: “tworzenie pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.
Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”

W świetle powyższego obecny system finansowy jest okupantem narodu, który w świetle odkrycia C.H.D. Ma być (NARÓD) SUWERENEM, ale nie jest z powodu konstytucyjnego pasożytnictwa. Dlatego, że obecna konstytucja odbiera Narodowi suwerenność. Jest to podstawowy powód, do tego by zapytać Naród czy chce jej zmiany.?

2.Drugi odkrywca – były szwajcarski bankier – Francois de Siebenthal – odkrył, że LICHWA ZABIJA – że banki tworzą pieniądze z niczego, oraz to, że to kredyt rodzi depozyt a NIE ODWROTNIE. Wywiad z nim to potwierdza.

3.Trzeci odkrywca - BIBLISTA - Ernest Kasper Golec z Siemianowic Śl. Dokonał 9-ciu odkryć; 5 ekonomicznych i 4 odkryć DUCHOWYCH. Obecnie trwa działalność BIURA ODDŁUŻENIOWEGO – gdzie zostanie dokonane oddłużenie NARODU – Plan tego ODDŁUŻENIA JEST W OFERCIE ODDŁUŻENIOWEJ.

4.A ja jako autor Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z 23.04.2016. Odkryłem, że pieniądz MA SŁUŻYĆ jako KREW GOSPODARKI, czyli podobnie jak krew w ciele człowieka, odżywiać każdą komórkę organizmu, co jest ZNAKIEM ŻYCIA – ZDROWIA - tegoż organizmu. Powyższe ODKRYCIA – w całości są kompatybilne z Konstytucją Kęcką i to jest dodatkowy powód, by definitywnie – ta Konstytucja stała się Najwyższym Prawem w Nowej Polsce. Czego NARODOWI i sobie życzę.!

Rzecznik Interesu Publicznego – informuje Naród Polski - “tak trzeba”.
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – 884 793 141.

EPILOG:
W świetle powyższych FAKTÓW cały obecny system finansowy powinien podzielić LOS słynego Okrętu pod nazwą TITANIC i być pogrzebany na zawsze w mrokach historii, by już NIGDY – go – nie było można używać (LICHWA ZABIJA – RAK SYSTEMU) jako NARZĘDZIA ZBRODNI DOSKONAŁEJ.
Kęty dnia 29.08.2016.

Komentowanie zostało zamknięte.