17. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ROZPORZĄDZENIE
NR. 1/2016
Rzecznika Interesu Publicznego w POLSCE i na świecie.

SZEWSKIEJ PASJI – doznałem – podczas obchodów 96 rocznicy “Cudu Nad Wisłą”, kiedy to (P)REZYDENT – Pan Andrzej Duda wypowiadał słowa o SUWERENNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI Narodu Polskiego, których z powodu pasożytniczej Konstytucji z 2.04.1997 NIE MA – po prostu NIE MA. Nie ma tylko dlatego, że suwerenem jest tylko i wyłącznie – system finansowy, bo; “Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem” – tyle i aż tyle – Clifford Hugh Douglas – twórca doktryny – KREDYT SPOŁECZNY – żył i działał w latach 1879 – 1952, a którą to doktrynę ogłosił w 1918 roku. W Roku 2018-tym upłynie 100 lat od tego odkrycia, które nosi znamiona odkrycia Kopernika – bo jego zdaniem – pieniądz ma służyć ludziom w nie lichwiarskiemu systemowi bankowemu. Dodam, że bankierzy uczynili z pieniądza narzędzie – ZBRODNI DOSKONAŁEJ W MAJESTACIE “PRAWA”, a konstytucja z 2.04.1997 roku ten szwindel ubrała w szaty DOBRA. Co jest oczywistą ZDRADĄ NARODOWEGO INTERESU.

W tej sytuacji ja – Kazimierz Józef Styrna – jako sprawiedliwy i lojalny członek Narodu Polskiego z własnej i nie przymuszonej WOLI podejmuję się pełnienia – Roli – Pełniącego Obowiązki Rzecznika Interesu Publicznego, BO NIKT INNY W POLSCE TEGO NIE ROBI.

“Wybrańcy” w tym (P)REZYDENT oraz inni – zasiadający w Sejmie i Rządzie dokonali KRZYWOPRZYSIĘSTWA – konstytucyjnego krzywoprzysięstwa – zaraz po wyborach, które polega na tym, że nie można służyć Narodowi dając bankierom, czyli systemowi finansowemu wolną rękę do tworzenia pieniądza z NICZEGO, bez opamiętania i stosowania lichwy, która ZABIJA WSZYSTKO. Ta “przysięga” stawia “wybrańców” w ROLI ZDRAJCÓW – po stronie OKUPANTA - czyli po stronie banków, zwłaszcza obcych, a które TOCZĄ LICHWIARSKĄ WOJNĘ Z NARODEM POLSKIM, a który w dobrej wierze ich wybrał do reprezentowania go w PAŃSTWIE. Każda wizyta windykatora lub komornika z wyrokiem Sądu (np; w Oświęcimiu) Rejonowego w domu ofiary lichwiarskiej parszywości doskonałej – sprowadza do tego domu ŚMIERĆ, co sprzeciwia się elementarnej sprawiedliwości. Dokładnie – jestem taką ofiarą – tej przestępczej sitwy, której działalność jest przestępstwem w świetle art. 117 K.K. w powiązaniu z art. 165a Kodeksu Karnego.

Wobec powyższego proszę Szlachetny jak pokazała historia i WIELKI NARÓD POLSKI, by zgłaszał do mnie wszelkie ujawnione NIEDOMAGANIA prawne i gospodarcze, by można było je spisać a potem rozwiązać. Nadmieniam, że jestem autorem gotowej do zainstalowania Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 23 kwietnia 2016. Ta KONSTYTUCJA odbierze bankierom monopol a wszelkie sprawy egzystencji ludzkości, stawia NA NOGI i RODZI DOBROBYT.

W dniu 15 stycznia 2016 – złożyłem w kancelariach; Prezydenta, Marszałka Sejmu i Marszałaka Sentatu a także nieco później w Biurze Pani Premier mój projekt Konstytucji Rzeczpospolitej (Kęckiej) z nadzieją, że “wybrańcy” skorzystają z gotowego do zainstalowania projektu Konstytucji RP.?
Niestety do teraz nie mam odpowiedzi ani sprzeciwu kogokolwiek. Upłynęło od tego czasu ponad pół roku + I dzień, co ZNACZY, że Konstytucja POLSKI (Kęcka) – poprawiona – z dnia 23.04.2016. Stała się na zasadzie AKLAMACJI – przy braku sprzeciwu – Najwyższym Prawem w Nowej Polsce.
Od zaraz jest dostępna na stronie; www.konstytucja.manifo.com i obowiązująca Cały Naród.
A zatem należy ją stosować w kontaktach z uzurpatorami, czyli “wybrańcami”.

Współpracują ze mną – jako Rzecznikiem Interesu Publicznego – Pan Ernest Kasper Golec – BIBLISTA – odkrywca praw EKONOMICZNYCH z Śiemianowic Śl. oraz Przewodniczący Krajowego Ruchu Polaków, Pan Marek Krasnopolski z Koszalina, a także Koordynator Światowego Ruchu Polaków Pan Zbigniew Wesołowski ze Szczecina. Tworzymy razem GRUPĘ INICJATYWNĄ, która ma zamiar ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL.
Prawdę mówiąc ODKRYCIA Ernesta Golca odbierają już monopol na kreację pieniądza lichwiarzom – bankierom, bo blokują spłatę kredytów dla wszystkich, którzy się zwrócą w tej sprawie do Biura Oddłużeniowego. Pełna infrormacja jest na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

OTO PLAN DOCHODZENIA DO CELU:

1 – Pierwszem punktem jest ODDŁUŻENIE NARODU POLSKIEGO, realizowane przez Biuro Oddłużeniowe z siedzibą w Siemianowicach Śl.

2 – Oddłużenie powoduje ZAKAZ SPŁACANIA WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ wymaganych przez “wierzycieli”, którymi są banki Urzędy Podatkowe i wszelkiego rodaju firmy handlujące długami – oraz pożyczkowe działające w systemie pozabankowym.

3 – Oddłużenie NIE MA nic wspólnego z Umową Społeczną, którą jest Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016. Umowa Społeczna, której przeciwieństwem jest pasożytnicza konstytucja z 2.04.1997 r. – sprawia, że Naród staje się SUWERENEM bo sam Tworzy dla siebie pieniądze, a bank staje się wyłącznie skarbonką na to Najwyższe DOBRO NARODOWE, jakim jest PIENIĄDZ.

4 – Do czasu uruchomienia Centralnego Biura Finansowego - TWORZENIE PIENIĘDZY REALIZUJE BIURO ODDŁUŻENIOWE zamiast bankierów.

5 – OD ZARAZ ZAKAZUJE SIĘ udzielania kredytów WSZELKIM BANKOM w tym i NBP.
Pożyczki będą udzielane z Kodu Gentycznego – Finansowego, każdego żyjącego w POLSCE.
Zaś zadłużenia spłacamy z jednego z pięciu odkryć ekonomicznych z Pisma Świętego. Natomiast pożyczki będzie można pobrać tylko z Kodu Genetycznego – Finansowego – SAM Z SIEBIE. (każdy rodzi się z innym Kodem Genetycznym Finansowym).

6 – Wyjątkiem jest Bank Pocztowy, przeznaczony na to by stał się CENTRALNYM BANKIEM PAŃSTWA. Oczywiście Bank Pocztowy też nie może udzielać pożyczek.

7 - Konstytucja POLSKI (Kęcka) gwarantuje wypłatę DYWIDENDY SPOŁECZNEJ każdemu, ale wykonanie tego zadania jest teraz ograniczone uzurpacją systemu bankowego do tworzenia pieniądza.
Nie może być dwóch – jednocześnie – KREATORÓW PIENIĄDZA – bo była by to katastrofa finansowa – DO czego MY jako odpowiedzialni za zmianę ustroju NIE możemy dopuścić.
Nadmieniam, że bankierzy otrzymają z ODKRYCIA pieniądze, ale zaraz potem muszą się z Polski wynosić. Stanie się to po 1 maja 2017 roku.

8 – Jedynym Kreatorem pieniądza na wypłatę DYWIDENDY SPOŁECZNEJ będzie przyszła – powołana przez NARÓD – Centralna Komisja Finansowa.

TU Pan (P)REZYDENT – posiadając prerogatywę inicjatywy ustawodawczej – jeśli zechce złamać dane KRZYWOPRZYSIĘSTWO i stanie po stronie NARODU – POZBAWIAJĄC BANKIERÓW MONOPOLU na wyłączną kreację pieniądza? W przeciwnym razie wcieli się w rolę zdrajcy, którym z powodu ignorancji Narodu Polskiego w sprawie LICHWY, która ZABIJA.
A zatem płomienne słowa – wypowiedziane podczas uroczystości 96 rocznicy “Cudu Nad Wisłą”, brzmią w uszach NARODU niewiarygodnie jeśli nie szyderczo. W moich uszach jest to zdrada Interesu Narodowego – NIE MAJĄCEGO PRECEDENSU W HISTORII ŚWIATA.

Wobec powyższego ja – Kazimierz Józef Styrna – uczciwy, rzetelny, sprawiedliwy i bezmiernie ODPOWIEDZIALNY za swe czyny, biorę na siebie bezwzględną odpowiedzialność w sprawie Pełnienia Obowiązków Rzecznika Interesu Publicznego – za to, że wszelkie moje poczynania będą praworządne, sprawiedliwe i uczciwe. Tak mi DOPOMÓŻ BÓG.!

Rzecznik Prasowy
Intersu Publicznego
w Kraju i na świecie – Kazimierz Józef Styrna – tel. 884 793 141

Kęty 17.08.2016. ROZPORZĄDZENIE NR. 1/2016.
==================================================================================================
KOMENTARZE autorskie do PROBLEMU – ODEBRANIA BANKIEROM MONOPOLU:

Pani Izabela Litwin – komentarz aktualnej sytuacji bankierów.

http://porozmawiajmy.tv/zbankrutujmy-zachodnie-banki-w-polsce-izabela-litwin/

Komentowanie zostało zamknięte.