26. Kwiecień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Dnia 25 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu ZATRZYMUJEMY RUCH LICHWIARSKIEGO WALCA.
Prosimy wszystkich zadłużonych, by składali do naszego biura WNIOSKI ODDŁUŻENIOWE – wraz z całą dokumentacją o „długu”, dokumentacją sądową, windykacyjną i komorniczą.

ROZPATRZYMY TO PO 25 czerwca 2016.

PRZYSIĘGA
Na wierność Narodowi Polskiemu – WSPÓLNOCIE POLSKIEJ

Dla
Działaczy i członków Krajowego Ruchu Polaków;

Ja niżej podpisany………………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………

Przynależność org………………………………………………………………..

Jako przyszły reprezentant Narodu Polskiego PRZYSIĘGAM;
Że;

„Przysięgam i ślubuję uroczyście mieszkańcom Polski, że jako przyszły Poseł na sejm tegoż Państwa będę pracował wyłącznie dla jego dobra jako nierozerwalnej całości.

Przysięgam i ślubuję uroczyście przestrzegać i bronić praw mieszkańców Polski. Sumiennie wykonywać wszelkie obowiązki służące zachowaniu wolności i niepodległości oraz powszechnego dobrobytu i rozwoju.

Przysięgam i ślubuję wszelkie zło i niebezpieczeństwo od mieszkańców Państwa czujnie odwracać, godności imienia tegoż Państwa i jego mieszkańców strzec niezachwianie, sprawiedliwość za pierwszą mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie.”

Przysięgę tą składam na ręce członków Założycieli Grupy Inicjatywnej, którzy postanowili odebrać bankierom monopol.

……………………………………………
Czytelny Podpis

Miejscowość I data…………………………………………………………………………………

Komunikat Nadzwyczajny;

MY – Grupa Inicjatywna KRP – Nie będziemy współpracować z osobami, które nie złożą TEJ PRZYSIĘGI NA NASZE RĘCE. Uwaiarygodnienie się PRZYSIĘGĄ będzie Ważne jeśli osoba skopiuje powyższy tekst PRZYSIĘGI – wypełni ręcznie druk, a potem skopiuje jako PDF i prześle na adres E-mail przynajmniej jednego z Grupy Inicjatywnej lub na adres husarz33@wp.pl Kontakt; 884 793 141
=============================================================================================
PYTANIA REFERENDALNE

Ogłaszamy Ogólnopolskie REFERENDUM w sprawie zmiany pasożytniczej konstytucji III RP na konstytucję dla POLSKI z dnia 23 kwietnia 2016 r.

Oto pytania REFERENDALNE:

Czy jesteś za ZNIESIENIEM obecnej pasożytniczej konstytucji III RP z dnia 2
kwietnia 1997 r. ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.

Czy jesteś za zainstalowaniem Konstytucji POLSKI (23.04.2016)?
ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.
Podpis……………………………………………………………………………………..
Uwaga: należy zaznaczyć kółkiem odpowiednią decyzję głosującego. Głosowanie jest jawne i zgodne z Konstytucją – nową Ordynacją Wyborczą dla POLSKI. Dotyczy SPRAWOWANIA WŁADZY PRZEZ NARÓD – BEZPOŚREDNIO i zgodnie (Art. 4) z Najwyższym Prawem III RP.

Imię i Nazwisko………………………………………………….PESEL……………………….

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….

Woj……………………………………………Powiat…………………………………
Gmina……………………………………

Powyższą KARTĘ REFERENDALNĄ należy przesłać na adres;
REFERENDUM; os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty.

===========================================================================================
Jakie korzyści uzyskają głosujący w REFERENDUM.?

Informacja dla NABYWCÓW Konstytucji i MIEJSCA W KOLEJCE do otrzymania DYWIDENDY SPOŁECZNEJ – WSPÓLNOTOWEJ w pierwszej kolejności, zależnie od daty głosowania – złożenia głosu w REFERENDUM i rejestracji w Gminnym Oddziale Centralnego Biura Finansowego – po wejściu w życie nowej konstytucji. (…)
Informuję, że Dywidenda Społeczna – WSPÓLNOTY będzie wynosić minimum 800/1000 złotych miesięcznie dla wszystkich, ale dopiero po godzinie ZERO.

Czyli wejściu w życie Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z 23 kwietnia 2016.

Kontakt na; husarz33@wp.pl – tel 884 793 141; www.nowapolska-w-internecie.pl
Pełny tekst Konstytucji z 23 kwietnia 2016 jest na str; www.konstytucja.manifo.com

================================================================================================

Komentowanie zostało zamknięte.