13. Grudzień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ISTOTA SPRAWY
Pierwsze pytanie; dlaczego nas nienawidzą?
Odpowiedź dale link.

MOC – tworzenia pieniądza (z niczego – wirtualnego) jako DOBRO WSPÓLNE.

“Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.
Nowy pieniądz przychodząc na świat należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być dany w formie dyskonta na cenach oraz Dywidendy Społecznej” (C.H.Douglas 1879-1952.)
Twórca doktryny C.H.D. ogłosił ją w roku 1918-tym.
W przyszłym roku jest czas skorzystać z wyborów samo-rządowych, by ją fizycznie wprowadzić do obiegu ku pożytkowi NARODU POLSKIEGO – jego SUWERENNOŚCI FINANSOWEJ i każdej innej.

A zatem w świetle powyższego odkrycia C.H.D. monteskiuszowski trój-podział “władzy”, zapisany w ZBRODNICZEJ (pasożytniczej) konstytucji (nieważnej) III RP z dnia 2.04.1997. jest niewolnikiem władzy pieniądza, realizowanej przez MFW i BŚw. – czyli praktykowanej dziś przez “władze” III RP – CYWILIZACJI ŚMIERCI.

Wobec powyższego – by zacząć żyć w CYWILIZACJI ŻYCIA (chleba) trzeba konstytucję z 2.04.1997. wusłać na śmietnik historii i zastąpić ją NAJWYŻSZYM prawdziwym POLSKIM PRAWEM zwanym “konstytucją” (masońska nazwa – konstytucja) z dnia 23.04.2016., która jest fundamentem CYWILIZACJI ŻYCIA w całym tego słowa znaczeniu.

W dalszym ciągu – zmiana tej cywilizacji ze złej (cywilizacja śmierci) na lnną – dobrą (cywilizacja życia) zależy od postawy moralnej NARODU POLSKIEGO, czyli mamy szansę (nadzieję) w wyborach Samo-rządowych roku 2018 – Odzyskania SUWERENNOŚCI FINANSOWEJ – po oligarchii finansowej, czyli do debrania jej monopolu na wyłączną kreację pieniądza w samej rzeczy i przejęcie tego monopolu przez NARÓD, czyli obecnie ubezwłasnowolniony (OKUPOWANY PRZEZ “władze” III RP) NARÓD POLSKI.
W tym CELU jest potrzebna WOLA NARODU – wyrażona w REFERENDUM konstytucyjnym, które TRWA z Woli Krajowego Ruchu Polaków.

Przejęcie wyłącznej MOCY kreacji pieniądza przez NARÓD POLSKI będzie najwspanialszą formą urzeczywistniania bez przymiotnikowej SPRAWIEDLIWOŚCI, której w wyniku beznadziejnej naiwności ludzi (obywateli RP) ciągle nam światłym i uczciwym członkom społeczeństwa właśnie brakuje.

SPRAWIEDLIWOŚĆ skażona RAKIEM (LICHWA = Odsetki od kredytów) nie jest do przyjęcia z powodu sprzeczności z PRAWEM BOŻYM (Dekalog = przykazanie nie kradnij i nie zabijaj), czyli prawem naturalnym.
Prawo dziś stanowione jest sprzeczne z PRAWEM BOŻYM (dekalog) stanowi karykaturę sprawiedliwości – o którym mówił już w średniowieczu ks. Piotr Skarga.
Według – P.Skargi – wszelkie prawo stanowione oparte o pasożytnicze prawo dla niepoznaki zwane konstytucją z 2.04.1997. nie może być z natury rzeczy dobrym prawem, zapewniającym zasady DOBRA WSPÓLNEGO, bo jest pasożytnictwem.

Konstytucja z 2.04.1997. jest wewnętrznie sprzeczna.
Można o niej powiedzieć, że jest za DOBREM a nawet PRZECIW DOBRA.
TAKA PARANOJA – panuje – w dzisiejszym oszalałym – społeczeństwie.
TO jest ZGROZA – walka pomiędzy Panem Wójtem a Plebanem – bez końca.
Dokonanie takiej zmiany ustroju, przejdzie do historii świata i bądzie to zmiana na miarę odkrycia Kopernika (co koło czego się kręci?) w całym tego słowa znaczeniu.

C.H.Douglas powiedział, że pieniądz ma służyć narodowi a NIE oligarchii finansowej. Ks. Z diecezji Sandomierskiej M. E.Frankowski powiedział, że finansjera straci swą siłę wtedy, kiedy ludzie poznają jej oszustwo w przedmowie do książki “GLOBALNE OSZUSTWO I DROGI WYJŚCIA”. Dziś NIE straciła.
Wręcz przeciwnie – rozwija swoje sbrodnicze praktyki.

Niestety – dziś mamy ustrój – w którym króluje pieniądz (Bóg naszych czasów) w rękch bankierów, a który stał się NARZĘDZIEM ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie “prawa”, co jest autentycznym SKANDALEM CYWILIZACYJNYM – niezauważalnym przez nadstawiaczy drugiego policzka i to z uporem maniaka.
Strach myśleć co będzie dalej – jeśli NARÓD się nie obudzi i mieczem nie wykarczuje tej lichwiarskiej ZBRODNI – RAKA systemu finansowego – lichwy (odsetek od kredytów). Najwyższe polskie prawo z dnia 23,04.2016. jest tym mieczem, z całego serca adekwatnym do wykonania tego cesarskiego cięcia.

Samo-rządy regionalne jak sama nazwa wskazuje muszą się same rządzić i kreować pieniądze dla siebie i przez siebie, są adekwatne do uruchomienia Dywidendy Społecznej dla każdego i wpłaty co miesiąc każdemu 800 złotych Dywidendy S.
W tym CELU wystawimy drużynę (Krajowego Ruchu Polaków), która po wyborach stanie się SUWERENEM i uruchomi to DZIEŁO – MEGO i MEGO NARODU ŻYCIA.

Tak mi Dopomóż Bóg i Wszyscy Święci.
Rzecznik Interesu Publicznego.
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz.
Kęty dnia 13,12.2017.

09. Grudzień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

O/CO/CHODZI – BEZ RETUSZU
OKUPANTOM NARODU POLSKIEGO

OKUPANTAMI SĄ: lichwiarze. (…) z przyległościami i opozycja.
Do tego dołącza się zorganizowana grupa przestępcza – przestępstwo zagrożone więzieniem Art.231 paragraf 1 kk, czyli:
Sądy Rejonowe, komornicy, windykatorzy oraz ZUS.
Debil – Monteskiusz – odkrył trój-podział władzy – biedak – zapomniał, że ważniejsza i w zasadzie – jedyna władza – to lichwiarze – uczenie zwani bankierami.
Tworzenie pieniądza jest AKTEM SUWERENNOŚCI,
Który nie powinien być powiązany z bankiem (C.H.Douglas 1918)
OKUPANTOM zaś CHODZI o TO by wszystko – zmienić – tak zmienić, by się NIC NIE ZMIENIŁO!, by wszystko zostało po staremu – by lichwiarze (bankierzy jako system) mogli nadal nas okradać pod okiem “wybrańców”, którzy temu pasożytniczemu konstytucyjnemu – systemowi – jako Alfonsi – w tym lichwiarskim burdelu – SŁUŻĄ.!!!
Dodać należy, że pasożytnicza knotstytucja z 2.04.1997. jest “KOWALEM” tego nie mającego precedensu w historii świata – SKANDALU CYWILIZACYJNEGO – RAKIEM SYSTEMU FINANSÓW – niszczącym wszystko co się rusza.!!! To są kleszcze.

O/CO/CHODZI – bez RETUSZU
NARODOWI POLSKIEMU BY ŻYĆ i w DOBROBYCIE.

PODSTAWOWYM ELEMENTEM ŻYCIA W DOBROBYCIE JEST: tworzenie pieniądza przez siebie (NARÓD) i dla siebie jako AKT SUWERENNOŚCI. To są Samo-rządy.
Jak sama nazwa wskazuje MAMY SIĘ SAMI RZĄDZIĆ ponad czapą partyjną i sami dla siebie – tworzyć – pieniądze z niczego jak bankierzy – na wszelkie nasze potrzeby.
Najwyższy czas by samo-rządy w 2018 roku w wyborach zastosowali ten sprawiedliwy system, który mówi, że pieniądz MA słożyć ludziom a NIE mafi lichwiarsko/finansowej, z czego ma korzyść tylko mafia a NIE Naród.
To jest odkrycie C.H.Douglasa – równoważene z odkryciem Kopernika.!!!
WSPÓLNOTA FINANSOWA – DA całemu , od lat poniewieranemu, wielkiemu z powodu Jego Ducha i Szlachetnemu jak pokazała historia NARODOWI POLSKIEMU.
DEKALOG – zwłaszcza przykazania – NIE KRADNIJ i NIE ZABIJAJ są FUNDAMENTEM Najwyższego POLSKIEGO PRAWA zwanego Konstytucją z dnia 23.04.2016. oraz prawami natury zawartymi w NAJWYŻSZYM POLSKIM PRAWIE a przekazanymi oficjelom – przeze mnie osoboście – w kancelariach. dnia 15.01.2016.
Do tej pory jest brak odzewu – Ani ME ani BE, ani kukuryku z ich strony.
Wobec braku sprzeciwu Konstytucja Kęcka z dnia 23.04.2016. po ponad roku oczekiwania na odzew i zebraniu pewnej ilości głosów NARODU – REFERENDALNYCH weszła w życie przez aklamację (autentycznie) Narodu Polskiego.
Można z tą konstytucją w ręce dochodzić wszelkich praw człowieka z PRAWEM DO ŻYCIA włącznie – przed wszystkimi organami administracji oraz Sądami – zwłaszcza Rejonowymi – z Sądem Najwyższym (Skarga Nadzwyczajna) WŁĄCZNIE.

OTO podstawowe ZASADY realizacji Umowy Społecznej zawartej w NAJWYŻSZYM POLSKIM PRAWIE, czyli Konstytucji (masońska nazwa) z dnia 23.04.2016.:
ZASADA PIERWSZA – dokładne odwzorowanie układu krwionośnego człowieka (krew, czyli pieniądz odżywia każdą komórkę) zarządzenego przez układ nerwowy ( Centralna Komisja Finansowa – Art. 149. 153, 154, 155, 157, 158 i 159 oraz 160 itd. Służba MONETARNA Polski).
Podstawowym ZADANIEM Służby Monetarnej Polski jest: zaopatrzenie (wypłata Dywidendy Społecznej) – dla (wszystkich) obywateli w pieniądze (chleb życia) poprzez wypłatę Dywidendy Społecznej (zależnie od 5 i 6-ta liczba z PESEL) co miesiąc w wysokości 800 złotych POLSKICH i nowych, opartych o parytet chleba (patrz – konstytucja Kęcka). www.konstytucja.manifo.com
Pierwszeństwo przed innymi obywatelami (od urodzenia do naturalnej śmierci) MAJĄ Ci obywatele, którzy zagłosują w REFERENDUM Konstytucyjnym, ogłoszone przez Krajowy i Światowy Ruch Polaków, które TRWA.
Wszystkie głosy przesłane na adres REFERENDUM os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty zaraz po wyborach samo-rządowych w roku 2018 znajdą się w Gminnym Biurze Finansowym – celem natychmiastowej wypłaty Dywidendy Społecznej.
Wypłata Dywidendy Społecznej będzie się odbywać za pomocą pieniądza wirtualnego – wymienialnego na pieniądz papierowy – w bankomatach lub płacenia nim w sklepie – tak jak to robią dziś lichwiarze, czyli banksterzy za pomocą kart plastikowych poprzez Bank Pocztowy, który jest jakby rdzennym bankiem polskim.
Powołanie przez Ministra Finansów rdzennie polskiego banku zostało zignorowane.
NBB – jako bank polski – jest tylko z nazwy, bo jest on bankiem obcym – MFW.
Sprowadzanie obcych banków do Polski jest pospolitym sabotarzem i zdradą Interesów – NARODU POLSKIEGO. Bo – LICHWA (odsetki od kredytów) ZABIJA i trzba z nią walczyć nocą i dniem o każdej porze dnia i nocy – tak powiedział były szawajcarski bankier – Francois de Siebenthal w wywiadzie z dziennikarzem.
PONADTO lichwa (odsetki od kredytów) JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI nie ulegającą przedawnieniu – nie mylić z działaniem prawa wstecz.
EMANACJĘĄ ŚWIATOWEGO PRAWA jest OPPT (One People Public Trust).
Pobieraniem (emisją) pieniądza są odkrycia Ernesta Golca z Siemianowic Śl.
Ernest Kasper Golec; adres: ul. Leśna13/42; 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. Do Biura spłacania lichwy (odsetek od kredytów) 505 796 768.
Rzecznik Interesu Publicznego z ramienia Krajowego i Światowego Ruchu Polaków Kazimierz Józef Styrna – husarz – www.nowapolska-w-internecie.pl 884 793 141.
Kęty dnia 6.12.2017.