30. Wrzesień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ROTA – HYMN – NOWEJ POLSKI – Powrót do OJCZYZNY

NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD…

Nie rzucim ziemi skąd nas ród, …………..Nie będzie zbrodniarz pluł nam w twarz
Nie damy pogrześć mowy,……………………….Ni dzieci na deprawił
Polski my Naród, polski lud,…………………Orężny wstanie hufiec nasz
Królewski szczep Piastowy,…………………..Duch będzie nam hetmanił,
Nie damy by nas zniszczył wróg……………..Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…
Tak nam dopomóż Bóg.!………………………….Tak nam dopomóż Bóg.!

Do krwi ostatniej kropli z żył……………..Nie damy miana Polski zgnieść
Bronić będziemy Ducha,……………………..Nie pójdziem żywo w trumnę.
Aż się rozpadnie w proch I pył………………Na Polski imię na jej cześć
Złowroga zawierucha…………………………..Podnosim czoła dumne,
Twierdzą nam będzie każdy próg……………..Odzyska ziemię dziadów wnuk…
Tak nam dopomóż Bóg.!…………………………Tak nam dopomóż Bóg.!

Korekty tekstu dokonał autor Konstytucji Kęckiej – Kazimierz J S – husarz

POLONEZ Ogińskiego. Pożegnanie Ojczyzny.


Szanowni Przyjaciele

Od dawna przygotowuję grunt pod budowę NOWEJ POLSKI – bez lichwy i bez podatków.

Poniżej jest RAPORT ze stanu budowy.

To jest RAPORT WSTĘPNY.

Szczegóły są w załącznikach – oraz w mojej głowie. Jestem do dyspozycji.

INTERESUJE MNIE – czy Polska Fundacja Narodowa i OBURZENI przyłączycie się do budowy NOWEJ – Sprawiedliwej POLSKI???

Drugie Pytanie jest o CEL powołania Waszej Fundacji oraz OBURZONYCH – czy przyłączycie się do budowniczych NOWEJ POLSKI – bez lichwy i bez podatków? Mowa o CELU GŁÓWNYM.

Oczekuję na współpracę w słusznym i sprawiedliwym CELU – jaki w załącznikach wyłuszczyłem.

Kazimierz Józef Styrna – Rzecznik Interesu Publicznego KRP.

Najpierw się pomódlcie prawdziwą modlitwą OJCZE NASZ.

A teraz informuję, że jestem w posiadaniu Siły ARGUMENTU – w trzech FILARACH, Którymi Są:

1. OPPT – prawo międzynarodowe.
2. Przewodnik – skrót Konstytucji BIBLIJNEJ.
3. Konstytucja NOWEJ POLSKI – Kęcka z dnia 23.04.2016.

Jeśli ktokolwiek tworzy Argument SIŁY w oderwaniu – POMIJANIU – Siły ARGUMENTU – TEJ – przedstawionej w załącznikach i żadnej innej, to jest TO droga prowadząca do całkowitego UPADKU CYWILIZACJI zwanej ludzką.

Jeśli liczycie na wsparcie moje i naszego Ruchu Społecznego – Krajowego Ruchu Polaków – omijając Siłę ARGUMENTU – jaką przedstawiłem w załącznikach, to się przeliczycie.

Jeśli zaś UZNACIE Siłę ARGUMENTU za fundament DOBROBYTU i zaczniecie – JĄ – STOSOWAĆ, to możecie się spodziewać DUŻEGO WSPARCIA FINANSOWEGO. A jak zlekceważycie, to NIC z tego nie dostaniecie.

KJS. www.nowapolska-w-internecie.pl

Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!!

Ponawiam moją nową informację jako Rzecznik Interesu Publicznego – ogłaszam, że w Siemianowichach Śląskich
od 01 września 2017 roku rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce Biuro Oddłużeniowe, które spłaca bezzwrotnie wszystkie zadłużenia bankowe, komornicze i windykacyjne o nazwie;
One People’s Public Trust jako CVAC – Codu Genetycznego – Finansowego.
Funkcję Prezesa Pełni Sędzia Sądu Oddłużeniowego
Ernest Kasper Golec.
Kontakt do Centrali tel. 505 796 768 lub 735 272 536. e-mail; ernest.golec@wp.pl

Informacja Dodatkowa

Informuję, że LICHWA, czyli odsetki od kredytów jest ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI i PRAWOM CZŁOWIEKA, która to ZBRODNIA nie ulega przedawnieniu i BANKI – które ją pod przymusem wyegzekwowały od klientów – KREDYTOBIORCÓW MUSZĄ JĄ ZWRÓCIĆ.!!!
W związku z powyższym udzielam porad i piszę POZWY klientom do Sądu o ZWROT ODSETEK.
Biuro do ZWROTU LICHWY zostało otwarte 1 września 2017.
Adres Biura; os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty e-mail; husarz33@wp.pl Tel. 884 793 141.

Rzecznik Interesu Publicznego Krajowego Ruchu Polaków
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz
www.nowapolska-w-internecie.pl
www.konstytucja.manifo.com

18. Wrzesień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

REFERENDUM
KONSTYTUCYJNE – 18.09.2017.

Czy jesteś za zmianą – pasożytniczej konstytucji z dnia 2.04.1997. – stosowaną
przez PiS – na Konstytucję SPRAWIEDLIWOŚCI – Kęcką – z dnia 23.04.2016. –
autorstwa – Kazimierza z Kęt – www.konstytucja.manifo.com .?
Konstytucja Kęcka – Gwarantuje wypłatę – DYWIDENDY SPOŁECZNEJ - każdemu – od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci – w wysokości 800 PLN/miesięcznie – płaconej przez Skarb Państwa – NOWY – zgodnie z Art. 166 Konstytucji Kęckiej.
JEŚLI TAK (?) to proszę zagłosować w REFERENDUM – KONSTYTUCYJNYM,
które jest Drogą do NOWEJ POLSKI w budowie.

PYTANIA REFERENDALNE są dostępne na husarz33@wp.pl
Więcej informacji na stronie www.nowapolska-w-internecie.pl
Rzecznik Interesu Publicznego KRP
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – 884 793 141.

PS: Konstytucja Kęcka – to DOBRO WSPÓLNE oraz DROGA
DO DOBROBYTU – oparta o DEKALOG i Prawo Naturalne zwane Bożym.

Kęty – dnia 18.09.2017.

Załącznik – PYTANIA REFERENDALNE.

O CO CHODZI ? – 19.09.2017.
Pomiędzy NARODEM a tzw. WŁADZĄ – PiS

PiS – poprzez stosowanie pasożytniczego prawa – konstytucji z 2.04.1997. – stał się wspólnikiem – OKUPANTA NARODU POLSKIEGO z woli wyłącznego SUWERENA, którym jest parszywy system finansowy – światowego formatu – a który używa pieniądza jak NARZĘDZIA ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie “prawa”
LICHWY (odsetek) – KTÓRA ZABIJA.

Oto przejawy WOJNY, która TRWA pomiędzy Systemem bankowym a NARODEM, gdzie orężem jest LICHWA (odsetki) płacone pod przymusem parszywego prawa.:

Okazuje się, że organy państwa – Sądy Rejonowe, komornicy i windykatorzy parabanków oraz ZUS – stanowią zorganizowaną grupę przestępczą – podlegającą karze wedłud przepisów Kodeksu Karnego; Art 117 – Paragraf 1 – Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, itd. – podlega karze… – dalsze bez cytatu.

Dowodami tej zbrodni (wojny napastniczej) uprawianej na mnie i mojej żonie jest potrącanie mi przez ZUS 25% mej i mej żony emerytury, którą pobiera komornik z Oświęcimia – co wynosi 600 PLN na mnie i 300 PLN na żonie. Razem 900 PLN.

Sąd Rejonowy z Oświęcimia wydał na mnie 3 wyroki (1 jawny i 2 zaoczne) na zapłacenie LICHWY (odsetek) bankierom na ich POZEW, czym dokonał ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI (lichwa zabija), czyli zakwestionował moje i mej żony PRAWO DO ŻYCIA, bo razem 900 PLN jest nam odbierane od ust pomimo otrzymywania przez nas GŁODOWEJ wielkości emerytur. Lichwiarska ZBRODNIA dotyczy milionów kredytobiorców – okradanych każdego dnia i nocy, bo lichwa dotyczy czasu.

TA niewypowiedziana WOJNA lichwiarzy z NARODEM POLSKIM wyczerpuje wszelkie znamiona WOJNY KRWAWEJ, bo co godzinę ktoś (1 ofiara) w Polsce odbiera sobie życie z powodów finansowych – lichwiarstwa - gdzie pieniądz jako lichwa/odsetki stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ, bo uprawianej w majestacie “prawa”, które z zapisów konstytucji z 2.04.1997. stało się karykaturą sprawiedliwości.

To karykaturalne prawo jest źródłem pasożytniczego pochodnego prawa, zwłaszcza ustaw mieniących się anty-lichwiarskimi, a w rzeczywistości wzmacniającymi moc w egzekwowaniu zbrodniczej lichwy, o której od lat pisze Rzecznik Kredytobiorców pan Wojciech Sawicki, bo jego listy do oficjeli są ignorowane lub ich treść mówi, że to nie jest sprawa adresata tylko ustawodawców, którzy jak widać, słychać i czuć, nie potrafią odróżniać DOBRA od ZŁA, czego wyrazem są uchwalane przez nich ustawy, a konstytucja z 2.04.1997. to swoiste – KURIOZUM ustawodawcze – zmajstrowane przez wykształciuchów, dla niepoznaki zwanych konstytucjonalistami, w którym SPRAWIEDLIWOŚĆ znaczy zupełny BRAK sprawiedliwości, ale praktykowana przez PiS.

W tej sytuacji mówienie o prawie, sprawiedliwości, służbie Narodowi, uczciwości, Państwie Prawa (trój-podział władzy) oraz DOBRU WSPÓLNYM, zapisanym w “konstytucji” – zakrawa na KPINĘ Z NARODU I JEGO PRAW w tym o PRAWACH CZŁOWIEKA – POSZKODOWANYCH przez zbrodniczy system.

Można powiedzieć, że POLSKA KRWAWI, bo stanowi swoiste łowisko dla “myśliwych”, gdzie myśliwymi są lichwiarze – dla niepoznaki zwani bankierami – a nagonką są partie polityczne – wspierające myśliwych, częstujących nas kredytobiorców śrutem (lichwa) padającym gęsto. Zaś “zajączki”, czyli kredytobiorcy biegają po łowisku – to w jedną, to w drugą stronę, a śrut pada gęsto.

MILCZENIE mendiów i “rządzących” – PiS – o Wojnie lichwiarzy z NARODEM ośmiela naszych wrogów (lichwiarzy), którzy nie przebierają w środkach – egzekwując swe “prawo” do lichwy/odsetek, molestują – swe ofiary telefonami, pismami, odwiedzinami komorników i windykatorów, wyrzucaniem na bruk rzekomych dłużników w asyście policji (lichwa nie jest długiem), którzy odbierają sobie życie.

Trybunał Konstytucyjny pilnuje, by lichwiarzom włos z głowy nie spadł i dlatego moim zdaniem zasługuje na POTĘPIENIE i rozwiązanie.

Karta Praw Ofiary
– przyjęta przez Cywilizowany świat jest zarzucona i ignorowana przez PASOŻYTNICTWO – CYWILIZACYJNE – z lichwą jako narzędziem zbrodni w tle.

TYLE MA DO POWIEDZENIA na temat tytułowego pytania; O CO CHODZI?
Kazimierz Józef Styrna – Rzecznik Interesu Publicznego KRP.
Kęty dnia 19.09.2017.