21. Lipiec 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA
NOWA POLSKA jako PRZYKŁAD

Konstytucja NOWEJ POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016)
FUNDAMENTEM -NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA i POLSKI
ŚWIATA i POLSKI – BEZ LICHWY I BEZ PODATKÓW.

Na świecie TRWA AKCJA pod nazwą NWO
(New World Order)
W skrócie można tą akcję zaobserwować i ocenić
Jako NEGATYW wobec POZYTYWU jaki prezentuję wyżej
(Świat bez lichwy i bez podatków)
Czyli – Doktryna – Zwana KREDYTEM SPOŁECZNYM
Ogłoszona przez C.H.D. w roku 1918-tym.
Szczegóły są w przedmowie do Konstytucji Kęckiej z 23.04.2016.
www.konstytucja.manifo.com

Odnośnie NWO można powiedzieć na podstawie obserwacji me(n)dialnych, że fundamentem, na którym opiera się doktryna NWO – polega na pieniądzu, który w rękach bankierów pełni rolę – broni – narzędzia ZBRODNI – DOSKONAŁEJ – w majestacie “prawa”. Oczywiście parszywego.

W przeciwieństwie do NWO – NOWY PORZĄDEK ŚWIATA – według doktryny – Świat bez lichwy i bez podatków – polega na tym, że PIENIĄDZ – PEŁNI ROLĘ NOŚNIKA CHLEBA, bez konstytucyjnego pasożytnictwa polegającego na stosowaniu lichwy i podatków, co jest zgodne z pasożytniczym Najwyższym “prawem” dla niepoznaki zwanym konstytucją z 2.04.1997.

W NOWEJ POLSCE – Fundamentem – nośnikiem – chleba jest (BĘDZIE) DYWIDENDA SPOŁECZNA
Płacona przez Skarb Państwa – NOWY – każdemu obywatelowi, członkowi społeczeństwa OBYWATELSKIEGO , co miesiąc w wysokości minimum 800 PLN.


Należy się Państwu objaśnie dotyczące Nowego Ustroju jaki przewiduje Konstytucja Kęcka. Nowy ustrój NOWEJ POLSKI – to WSPÓLNOTA Konstytucyjna, gdzie nowa konstytucja pełni Rolę Umowy Społecznej – REFERENDALNEJ – w całym tego słowa znaczeniu.

To oznacza, że nie istnieje tzw. Trój-podział-władzy, bo Jedyną władzą jest suwerenny – NARÓD, który sam nad sobą sprawuje władzę poprzez REFERENDUM.
Zupełnie inaczej (odwrotnie) jest w doktrynie NWO (New World Order)
Jedyną władzą nad światem ma być Rząd Światowy, który ma posiadać
Absolutną władzę nad światem, zwłaszcza finansową, a MY (obywatele świata) mamy być poddanymi – NIEWOLNIKAMI – zaczipowanymi – to znaczy z wszczepionymi pod skórę ręki lub czoła mikroczipu – wielkości ziarka ryżu – czyli będziemy połączeni niewidzialną nicią z “matuchną” – Superkomputerem – samoprogramującym się – umieszczonym w trzypiętrowym gmachu w Brukseli zwanym z pierwszych liter nazwy – BESTIA.
To taka PARALELA z Apokalipsą – w/g Ewangelisty Św. Jana.

Dodać należy, że wszystkie konstytucje świata z wyjątkiem – Kęckiej – przyjęły ordynarny absurd – znany jako trój-podział-władzy – ogłoszony przez Monteskiusza ZA absolutną prawdę. Tymczasem prawda ta jest zupełnie inna, bo absolutną władzę nad światem ma talmudyczna – klika – mająca monopol na tworzenie pieniądza z niczego, o czym poinformował cały świat, były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal w wywiadzie z dziennikarzem. Patrz – wywiad – dostępny – przez internet. Dostępny także u mnie na e-mail; husarz33@wp.pl

Na tle TEGO absurdu (trój-podział-władzy) można zaobserwować trwającą w kręgach politycznych III RP nieustanne przekomarzanie się “polityków”; a to o TPW, a to o “państwo prwawa” – oczywiście tego parszywego, dla niepoznaki zwanego konstytucją z dnia 2.04.1997. a to o inne też parszywe prawa oparte o konstytucyjną parszywość doskonałą, o której wyżej wspomniałem.

Wszystkie te niedomagania w sprawowaniu “władzy” związane z konstytucyjną parszywością doskonałą – ROZWIĄZUJE – z pozytywnym skutkiem Konstytucja Kęcka, bo Władzę nad sobą Obejmuje Naród, dlatego, że – przejmuje w swoje ręce monopol nad kreacją pieniądza – zgodnie z Art. 157 Konstytucji Kęckiej.
Pozostałe regulacje prawa, które jako nowe i prawdziwie nie jest karykaturą sprawiedliwości – prezentuje Konstytucja Kęcka z dnia 23.04.2016.

Pozostaje jeszcze zaprezentowanie jak działa obecna III RP – pod wodzą PiS jako PYRRUSOWYCH zwycięzców, bo absolutną władzę nad naszym życiem sprawuje LICHWIARSKA SITWA BANKOWA, o której nadstawiacze drugiego policzka nie mają zielonego pojęcia, no i mamy to co mamy - totalne pasożytnictwo – lichwę.
Zielonego pojęcia o tym kto w POLSCE RZĄDZI – nie mają także “wybrańcy” na czele z Jarosławem Kaczyńskim, którym się tylko wydaje że trzymają władzę.

Kluczową Rolę w Nowej Polsce będzie miała do odegrania SŁUŻBA SĄDOWNICZA POLSKI (wymiar sprawiedliwości), która w przeciwieństwie do obecnego pasożytniczego systemu NIE-SPRAWIEDLIWOŚCI, będzie poddana – tak jak wszystkie inne Służby – pod osąd SUWERENA – najrzadziej raz w roku, który jest (będzie) jedyną władzą nad sobą i Służbami – z mocy prawa (nowego) i będzie podlegał – REFERENDALNEJ – weryfikacji – w/g Art. 14 + 18 +28 + 29 + 30.

No i na koniec przed-ostatnia SPRAWA rozliczenia się z pasożytniczym systemem ma swoje uzasadnienie w postaci ZWROTU LICHWY przez bankierów – tym, którzy (kredytobiorcy) ją pod przymusem zapłacili. Lichwa nie jest długiem tylko ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI – nie ulegającą przedawnieniu.
Reasumując treść podanej wyżej informacji stwierdzić należy i to bezsprzecznie, że Cała Polska stała się krajem NIEWOLNIKÓW wobec istnienia obcych banków na terenie Polski w tym działające nielegalnie firmy windykacyjne, które nie są bankami a chcą korzystać i korzystają z praw bankowych i poprzez nieuczciwe Sądy Rejonowe w całej Polsce wydają wyroki, które zabijają polaków – wyłudzając zbrodniczą lichwę w majestacie prawa przez działających komorników i windykatorów.

Nadmienić należy, że dotychczasowe osiągnięcia w postaci zysków Państwa, które są prezentowane na antenie Radia i Telewizji zostaną państwu polskiemu zabrane przez firmy windykacyjne i komorników.

W związku z tym cała odnowa państwa przez Ministra Morawieckiego, Premier Beatę Szydło i całego Rządu pracuje na dobro złodziei malwersantów i przestępców gospodarczych, którzy z tej reformy korzystają na bieżąco.

Wzywam więc Polski Rząd do zreformowania (zredukowania) w pierwszej kolejności komorników i firmy windykacyjne, które wyciągają pieniądze (totalny rabunek) od obywateli polskich i pieniądze Skarbu Państwa wyprowadzając je za granicę na swoje prywatne konta za granicę.

Póki się tego nie zlikwiduje w pierwszej kolejności, to cały wysiłek narodowy z wszystkimi osiągnięciami materialnymi i 500 + zostanie z Polski wyprowadzony.
Proszę zatem cały Sejm, Senat i Rząd Polski, by się opamiętał i przeszedł po rozum do głowy w staraniach do szybkiej likwidacji lichwy oraz bezzwłocznie i na cito wprowadzili Ustawę o zakazie handlu długami.

Jeśli “wybrańcy” się tym NIE ZAJMĄ, to MY Naród powołamy Sąd (TRYBUNAŁ) OBYWATELSKI i osądzimy; lichwiarzy oraz “wybrańców” i nie tylko.
Trwa nabór na Sędziów Sądu (TRYBUNAŁU) Obywatelskiego.

Z poważaniem:
Pierwszy wśród równych Sędzia Sądu Obywatelskiego
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz z ramienia KRP.

PS:

Ta lichwiarska ZBRODNIA DOSKONAŁA zatacza coraz szersze kręgi, a dowód na ten FAKT znajduje się w poniższym załączniku:
ZAŁĄCZNIK:
1.LICHWA – ZBRODNIA DOSKONAŁA.

Siła Argumentu – KONTRA – Argumet Siły

Jeśli Argument Siły jest sprzeczny z Siłą Argumentu
TO taka sytuacja jest – ewidentną – KATASTROFĄ

To jest KATASTROFA – porównywalna z jazdą dwóch pojazdów
jadących na jednej i tej samej jednokierunkowej jezdni,
jadących w dwóch przeciwnych sobie kierunkach – zderzenie czołowe.

Z TAKĄ KATASTROFĄ MAMY DO CZYNIENIA DZIŚ TU I TERAZ
W przestrzeni publicznej – to WALKA O PIENIĄDZ

Z jednej strony POZYTYW – konstytucja Kęcka z 23.04.2016.
Z drugiej strony NEGATYW – konstytucyjna parszywość doskonała z 2.04.1997.