06. Maj 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

DLACZEGO
KONSTYTUCJA z 2.04.1997. jest taka ZŁA???

W świetle art.1 konstytucji z 2.04.1997. POLSKA NIE MOŻE BYĆ DOBREM WSPÓLNYM wszystkich obywateli z powodu art. 227 tej konst. Która DAJE w prywatne ręce bankierów - Najwyższe Dobro Narodu, którym jest pieniądz z którym bankierzy robią co tylko chcą – bez opamiętania, bo mogą.

W świetle art.2 konst. RP NARÓD POLSKI – NIE MOŻE urzeczywistniać zasad sprawiedliwości społecznych z powodu tego, że bankierzy uczynili z pieniądza narzędzie lichwiarskiej ZBRODNI DOSKONAŁEJ – w majestacie “prawa”.

W świetle art.4 NIE JEST PRAWDĄ, że Naród sprawuje władzę nad sobą bezpośrednio, bo “wybrańcy” uzurpują sobie i tylko sobie wyłączne prawo do sprawowania władzy nad Narodem, bo w/g art. 104.1. nie obowiązują ich instrukcje wyborców.

Wobec powyższego Naród jest ubezwłasnowolniony, bo “wybrańcy” są nietykalni.

Art. 43 mówi; Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu.
Zaistniałe fakty są świadectwem ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI. Oto dowody ZBRODNI:
LICHWA JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, bo na jej “spłatę” bankierzy pieniędzy nie kreują, bo tych pieniędzy NIE MA W SWYSTEMIE i nie można jej spłacić.

C.H. Douglas odkrył, że „tworzenie pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.

Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.” (Przedmowa do KONSTYTUCJI POLSKI z 23.04.2016)

W świetle powyższego przepisu z moralnego punktu widzenia, tylko Tworzenie pieniądza przez NARÓD i w Imieniu NARODU oraz DLA NARODU (obywateli) stwarza sytuację SUWERENNOŚCI NARODU oraz samostanowienia NARODU o sobie.
Wszelkie inne “systemy” a zwłaszcza te praktykowane obecnie są pasożytowaniem.
NIE MA ZGODY NARODOWEJ NA POWSZECHNE PASOŻYTNICTWO KONSTYTUCYJNE.
patrz; konstytucja z 2.04.1997. (lichwa + podatki)

W świetle powyższego – władza Ustawodawcza, Wykonawcza i Sądownicza – zamiast służyć Narodowi – OKUPUJE Naród pozorując służbę. Natomiast “władza pieniądza” – nieobecna w Najwyższym Prawie z powodu ignorancji lichwiarskiego systemu finansowego przez “wybrańców” stała się PRAWDZIWYM I JEDYNYM OKUPANTEM Narodu Polskiego, którego to FAKTU WOJNY LICHWIARZY Z NARODEM, ani “wybrańcy” ani inne tzw. Władze w tym PiS z uporem maniaka NIE ZAUWAŻAJĄ.

Pieniądz tworzony przez NARÓD musi być deponowany w Państwowym rdzennym Banku.

Prezydent RP – Pan Andrzej Duda może skorzystać z przepisów w konstytucji o stanach nadzwyczajnych – określić się po czyjej stronie stoi; po stronie lichwiarzy, czy po stronie mordowanego lichwą NARODU? DEKRET w przedmiotowej sprawie zawarłem w Liście otwartym do Prezydenta oraz Prokuratora Generalnego.
Zagrożenie życia Narodu z powodu TRWANIA lichwiarskiej WOJNY objawia się tym, że co godzinę, gdzieś w Polsce traci życie (popełnia samobójstwo) jakaś osoba z powodu lichwiarskiego niespłacalnego “długu”.

Art. 234 konstytucji mówi, że w czasie stanu wojny (wojna lichwiarzy z Narodem trwa) Prezydent RP wydaje rozporządzenia (DEKRETY) z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5.
TAKI STAN FAKTÓW TRWA TU I TERAZ, ale Pan Prezydent milczy pomimo wiedzy.

Art. 30 konstytucji – mówiący o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka jest przepisem martwym – nagminnie łamanym przez tzw. władze w tym PiS.

W tej sytuacji wszelkie tzw. “władze” są sprzymierzeńcami lichwiarza – okupanta.

Rzecznik Interesu Publicznego
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz –
www.nowapolska-w-internecie.pl
Kęty dnia 4.05.2017.

PS:
W Polsce toczy się wojna,
Wojna IV Generacji, której celem jest przejęcie majątku naszej ojczyzny, oraz zdegenerowanie i zdegradowanie jej obywateli, aby uczynić z nich niewolników do ciągłego wyzysku . Ta wojna jest w zaawansowanym stadium .
Przypomnę wszystkim, że cywilizacja łacińska wyrosła na niewolnictwie, pedalstwie, rasie panów i chrześcijaństwie .
W chrześcijaństwie uczą maluczkich, że jak pan ich nahajem zdzieli, mają pokornie nadstawić i drugi policzek, aby ich pan i właściciel nie musiał się zbytnio schylać .
Uczą również, że jak kto ci zamordował kochaną żonę i zgwałcił córkę, po wcześniejszym zrabowaniu twojego domostwa i podpaleniu domu , MASZ WYBACZYĆ WINOWAJCOM ICH WINY, BO NIE WIEDZĄ , CO CZYNIĄ.
A gdy ta zgnilizna jest wpisana do konstytucji (2.04.1997.) to jest to totalna paranoja. A tak właśnie jest.
Mnie intryguje to beznadziejne milczenie ludzi uczonych, inteligentnych, wyjątkowych, którzy widząc system niszczący szczęście innych ludzi zachowują spokój i bierność, zamiast wykorzystać swoją inteligencje i autorytet do wsparcia okradanych z uśmiechu . Z tych to powodów autorytety z Oksfordu muszą zastąpić absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych .
KTO W OBLICZU ZŁA JEST BIERNY, TEN ZŁA JEST WSPÓŁSPRAWCĄ ( to do kościoła katolickiego, a nie do polskich elit). Dotyczy nadstawiania drugiego policzka – zamiast brania bicza do ręki i gnania zbójców.

BICZEM TYM dziś jest Karta REFERENDALNA z pytaniami.

Liczy się ostatecznie tylko zdanie NARODU – wyrażone w REFERENDUM
NARÓD JEST JEDYNĄ WŁADZĄ NAD SOBĄ a NIE “wybrańcy”.
“WYBRAŃCY” – pełnią jedynie SŁUŻBĘ na rzecz NARODU – SUWERENA.