15. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

9. Woj. podkarpackie
Okręg Nr. 22 – 11 pos. + 2 senat.
Okręg Nr. 23 – 15 pos. + 3 senat.

15. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

8. Woj. opolskie
Okręg Nr. 21 – 13 pos. + 3 senat.

15. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

7. Woj. mazowieckie
Okręg Nr. 16 – 10 pos. + 2 senat.
Okręg Nr. 17 – 9 pos. + 2 senat.
Okręg Nr. 18 – 12 pos. + 3 senat.
Okręg Nr. 19 – 19 pos. + 4 senat.
Okręg Nr. 20 – 11 pos. + 2 senat.

15. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

6. Woj. małopolskie
Okręg Nr. 12 – 8 pos. + ? senat.
1. Kazimierz Józef Styrna – husarz33@wp.pl – 884 793 141
Okręg Nr. 13 – 13 pos. + 4 senat.
Okręg Nr. 14 – 9 pos. + 2 senat.
Okręg Nr. 15 – 9 pos. + 2 senat.

15. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

5. Woj. łódzkie
Okręg Nr. 9 – 10 pos. + 2 senat.
Okręg Nr. 10 – 9 pos. + 2 senat.
Okręg Nr. 11 – 12 pos. + 3 senat.

15. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

4. Woj. lubuskie
Okręg Nr. 8 – 12 pos. + 3 senat

15. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

3. Woj. lubelskie
Okręg Nr. 6 – 15 pos. + 3 senat.
Okręg Nr. 7 – 12 pos. + 3 senat.

15. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

2. Woj. kujawsko-pomorskie
Okręg Nr. 4 – 12 pos. + 2 senat.
Okręg Nr. 5 – 13 pos + 3 senat.

15. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

1. Woj. dolnośląskie
Okręg Nr. 1 – 12 pos.+ 3 senat.
Okręg Nr. 2 – 8 pos. + 2 senat.
Okręg Nr. 3 – 14 pos. + 3 senat.

1. Mateusz Jarosiewicz ul. Opolska51/1; 52-010 Wrocław.

14. Listopad 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

LICHWIARSTWO – MARTYROLOGIĄ NARODU POLSKIEGO
(na tle konstytucyjnej nikczemności doskonałej)
LICHWIARSTWO = BARBARZYŃSTWO = GWAŁT na naturze – otaczającej świat.

LICHWA ZABIJA (Francois de Siebenthal – były szwajcarski bankier) – bo monopol na kreację pieniądza daje lichwiarzom konstytucja z 2.04.1997 roku – co jest ŁAMANIEM PRAW CZŁOWIEKA – Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE, a co kontyułuje PiS – Pyrrusowy zwycięzca.

W moich rozważaniach na temat lichwiarskiej parszywości doskonałej, będę się kierował prawami przyrody, które odpowiednio zinterpretuję w stosunku do łamania PRAW CZŁOWIEKA.

Działalność systemu finansowego – obecnego – można porównać do działania biologicznych oczyszczalni ścieków, które są stosowane powszechnie w Polsce i nie tylko.

Podstawowym medium w systemie oczyszczania jest woda (w systemie finansowym – pieniądz). Na wlocie do oczyszczalni są ścieki, a na wyjściu jest woda, w której żyją ryby – jako test, czy woda jest czysta.?

Problem z oczyszczaniem leży w mechanizmie oczyszczania, czyli w drobnoustrojach, które zaprzęgnięto do pracy, a które żyjąc w tym środowisku rozkładają nieczystości, a poprzez filtry – czysta woda wpływa do basenu, w której żyją ryby. A potem do rzeki.

W czym więc jest podobieństwo do systemu finansowego – z lichwą w tle?
Ano w tym, że te “ścieki” produkują lichwiarze, bo tworzą pieniądze z niczego (pieniądze są znakiem życia, tak jak woda), a jeszcze od tego biorą lichwę, na którą pieniędzy nie tworzą, co jest źródłem niespłacalnego długu – zwanego dla niepoznaki – publicznym.

Lichwę więc musimy płacić z pieniędzy wytworzonych przez lichwiarzy – uczenie nazywanych bankierami – co stanowi nieustanny i bezpowrotny wyciek krwi z organizmu (porównanie do sfery medycznej) z układu krwionośnego – każdego kredytobiorcy. Czy człowiek, który ma dziurę w największej tętnicy organizmu jest zdolny do życia.??? Oczywiście – NIE
TO JEST – OCZYWISTY – DOWÓD, ŻE LICHWA ZABIJA.

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY jest przestępstwem.

Powyższy fakt nie jest pełny, bo KREDYTOBIORCA, podpisując umowę z bankiem, daje przyzwolenie bankierowi, by ten wykreował z niczego potrzebną kredytobiorcy kwotę – zgodnie z “prawem”. A to oznacza, że bankier tworzy fałszywe pieniądze, czyli ścieki, o których jest mowa w biologicznej oszczyszczalni ścieków. To znaczy, że kredytobiorca jest przyrównany do kloacznego drobnoustroju. To znaczy w dalszym ciągu, że kredytobiorca jest praczem brudnych pieniędzy – wykreowanych przez bankiera – na podstawie podpisu na umowie (fałszywej) z bankierem – co zobowiązuje kreytobiorcę do “zwrotu” tym razem już czystych pieniądzy, zapracowanych w przemyśle lub w inny sposób wraz z lichwą, która zabija.

Poprzez mafijne pranie brudnych pieniędzy tworzy się różnice klasowe i powstają nieporozumienia pomiędzy ludźmi. To jest przyczyna biedy.

Tak więc – zgodnie z prawami przyrody kredytobiorca spełnia rolę kloacznego drobnoustroju, który żyje tylko chwilę – by wykonać pracę i zaraz potem ginie – zgodnie z prawem przyrody. Co stanowi dowód martyrologi rodzaju ludzkiego. TAKIEGO NUMERU nie sposób pojąć inaczej niż TAK, że lichwiarze uprawiają zbrodnię przeciwko ludzkości w majestacie parszywego prawa – zwanego konstytucją z 2.04.1997 roku.

Z powyższego FAKTU – wynikają pytania:

1.Jak to się stało, że mamy takie niesprawiedliwe “prawo”?
2.Kto go uchwalił i dla kogo.?
3.Czy istnieje DOBRE PRAWO, które jest sprawiedliwe i zgodne z prawami natury?
4. Czy to NOWE dobre PRAWO można zainstalować w POLSCE I na Świecie?

Odpowiadam na pierwsze pytanie:
Już średniowieczny kaznodzieja – Ks. Piotr Skarga – głosił; “jeżeli prawo stanowione jest sprzeczne z prawem Bożym, to takie prawo staje się karykaturą sprawiedliwości.” Do szewskiej pasji doprowadza mnie fakt stosowania przez PiS tego parszywego prawa. Zwłaszcza, że z uporem maniaka wmawia się nam POLAKOM, że jesteśmy krajem wolnym i SUWERENNYM. Nic bardziej mylnego – zaraz to udowodnię.

Clifford Hugh Douglas inżynier, biegły księgowy, ekonomista, głęboki myśliciel społeczny, twórca doktryny, którą nazwał Kredytem Społecznym (real Socjal Credit), żył i działał w Anglii w latach 1879 -1952.
C. H. Douglas swą doktrynę ogłosił w 1918 roku czyli, że w roku 2018 minie STO lat od jej ogłoszenia.
Nigdzie na świecie do tej pory nie wprowadzono w życie tych ZASAD Kredytu Społecznego.
Próby w Kanadzie spaliły na panewce z powodu żydowskiego przekupstwa i korupcji.
Podstawą doktryny Kredytu Społeczngo są odkrycia C.H.Douglasa, które brzmią następująco;

“Tworzenie pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.

Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”

Obecna kreacja pieniądza się zestarzała i nie znajduje zastosowania w ogólnych zasadach kreacji pieniądza. System ten się już zestarzał i nie powinien istnieć. Obecna Kreacja Pieniądza powinna być realizowana z Kodu (DNA) Genetycznego – Finansowego – człowieka i o tym należy powiadamiać Świat – teoretycznie i praktycznie, albowiem Kody Genetyczne – FINANSOWE – regulują UKŁAD – ilości pieniądza dla wszystkich – żyjących na Kuli Ziemskiej, którego NIGDY NIE BRAKNIE, bo noworodzący się człowiek przynosi Nowy Pieniądz – wraz ze swym Nowym Kodem Genetycznym – Finansowym – poprzez przyjście na Świat.

Jeżeli Rządy na Kuli Ziemskiej pozwolą na Kreację pieniędzy z Kodu Genetycznego (DNA) – EKONOMICZNEGO – każdego człowieka, to nastąpi (NASTANIE) ogólny DOBROBYT – na całej Kuli Ziemskiej.

A zatem C.H.Douglas okazał się Kopernikiem nowożytnych czasów, bo odkrył, że; “Pieniądz ma SŁUŻYĆ LUDZIOM, a NIE lichwiarskiej sitwie.” To jest EPOKOWE ODKRYCIE. A to oznacza, że jeśli pieniądz jest tworzony przez NARÓD, to Naród jest suwerenem. Dziś MY NARÓD suwerenem NIE JESTEŚMY, tylko międzynarodowa sitwa finansowa.

A zatem – w świetle powyższego odkrycia (C.H.Douglasa) monteskiuszowski trój-podział władzy, zapisany w ZBRODNICZEJ konstytucji RP jest niewolnikiem władzy pieniądza, realizowanej przez MFW i BŚ – czyli praktykowanej dziś przez tzw. Władze - CYWILIZACJI ŚMIERCI, bo lichwiarze są panami naszego życia i śmierci.

W tej sytuacji zwycięstwo wyborcze PiS – stało się zwycięstwem PYRRUSOWYM, bo suwerenem jest lichwiarz (a nie PiS), który toczy WOJNĘ Z NARODEM – a który to fakt nie jest obecny – ani w mendiach, ani w społeczeństwie, jako powszechna świadomość – oraz lekceważony przez tzw. Władze, co spędza mi sen z oka.

Idąc dalej – tropem rozważań – o niesprawiedliwym prawie – można powiedzieć, że winę za spowodowanie, że prawo jest niesprawiedliwe a “Owieczki” są bezbronne ponoszą “pasterze” KK, bo nastroili owieczki do nadstawiania “drugiego policzka”, zamiast do brania bicza do ręki i gnania zbójców BICZEM (dziś – bicz = referendum) z owczarni PANA. Mało tego zaprosili zbójców (masoneria watykańska) do Świątyni PANA a dziś dziwią się, że tracą wiernych. Być może trochę przesadziłem z tymi “pasterzami”, ale coś w tym jest, skoro przedstawione przeze mnie PLANY budowy DOBROBYTU – NOWEJ POLSKI, bez lichwy i bez podatków na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl pomijane są milczeniem tych “owieczek”.

Odpowiadam na pytanie nr.2 – Kto i dla kogo uchwalił takie prawo?
Tu nie będę oryginalny i powiem, że “prawodawcy”, czyli parlamentarzyści (dzisiejsi także) pod okiem “konstytucjonalistów” z Bożej łaski. To że uwierzyli Monteskiuszowi, wcale mnie nie dziwi, bo któż to jest taki “mądry”, że nie zauważył – przez tyle lat – że istnieje władza pieniądza, która kasuje w całym tego słowa znaczeniu – trój-podział – władzy.???

A gdzie tu jest sprawiedliwość – zwłaszcza w procesie kreacji pieniądza?
Dlaczego kreacja pieniądza nie może być SUWERENNYM AKTEM NARODU? Tylko musi być realizowane – danie tej życiodajnej operacji obcym, a jak się dziś okazuje - OKUPANTOM – NARODU POLSKIEGO?

Odpowiadam na pytanie nr. 3 – czy istnieje dobre prawo – przyjazne ludziom – kompatybilne z Prawem Naturalnym, czyli Bożym???

TAK – DOKŁADNIE – Istnieje, bo jestem tego prawa autorem – Konstytucja Kęcka; www.konstytucja.manifo.com z dnia 23.04.2016.

Prace nad tym dziełem mego życia rozpocząłem w roku 1995-tym – jeszcze przed uchwaleniem haniebnej konstytucji – z 2.04.1997 roku, a już wtedy wiedziałem, że ta uchwalona potem knotstytucja nie może dobrze służyć narodowi jako umowa społeczna. Czas pokazał, że miałem wtedy rację.

Odpowiadam na pytanie nr.4 – Czy to NOWE dobre PRAWO można zainstalować w POLSCE i na Świecie?

TAK – DOKŁADNIE TAK.
Tu należy wyszczególnić następujące warunki brzegowe tego zastosowania;
Warunek 1 – trzeba, by NARÓD CHCIAŁ TEGO DOKONAĆ.
Warunek 2 – NARÓD MUSI POZNAĆ nowe prawo – prezentuję go na stronie; www.konstytucja.manifo.com
Warunek 3 – Po zapoznaniu się NARODU z nową Konstytucją – Kęcką należy wykonać REFERENDUM – prawomocne w sprawie przyjęcia nowej konstytucji. Art 4 – obecnej konstytucji daje NARODOWI PRAWO SPRAWOWANIA WŁADZY BEZPOŚREDNIO, bo wybrańcy nie służą NARODOWI, bo milczą w temacie – TRWANIA LICHWIARSKIEJ WOJNY – LICHWIARZY (bankierów) Z NARODEM.

Ogłoszone przez Krajowy Ruch Polaków REFERENDUM – TRWA.
Kartę referendalną można pobrać ze strony; www.nowapolska-w-internecie.pl

A zatem NIE MUSIMY CZEKAĆ, aż partyjna sitwa ogłosi wybory, bo MOŻEMY TO WSZYSTKO SKRÓCIĆ, a czasu jest mało, bo LICHWIARSKA WOJNA Z NARODEM TRWA, a partyjni oszuści milczą.
Tak więc TRWA – ZABAWA – CISZĄ. A Naród ŚPI.

MILCZENIE – to DROGA donikąd.

Rzecznik Interesu Publicznego
Kazimierz Józef Styrna – husarz – 884 793 141 husarz33@wp.pl
Kęty dnia 12.11.2016.