29. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Kazimierz Józef Styrna
Rzecznik Interesu Publicznego
NOWA POLSKA
Os. Królickiego 5/13
32-650 Kęty
PESEL 41010503934
LIST OTWARTY
Do
NARODU POLSKIEGO
Wszystkich razem i każdego z OSOBNA

Narodowy Bank Polski
Ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
listy@prezydent.pl>

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Trybunał Konstytucyjny
Al. Szucha 12a

Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 WarszawaSzanowni RODACY.

TO – co obserwuję na scenie politycznej przyprawia mnie o zawrót głowy.
Jako Rzecznik Interesu Publicznego NIE MOGĘ SPAĆ SPOKOJNIE - jak większość, bo TRWA WOJNA LICHWIARZY Z NARODEM, a “wybrańcy” się temu tylko przyglądają, NIC NIE ROBIĄ w przedmiotowej sprawie, a jeszcze uchwalają ustawy, które pogarszają sytuację kredytobiorców. Przykład – tzw. Ustawa “antylichwiarska”.

Wobec powyższego jako RZECZNIK INTERESU PUBLICZNEGO – na podstawie przepisów konstytucji z 2.04.1997. – Art. 4, który mówi, że:
1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2.Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Wobec FAKTU, że “przedstawiciele” NIE ZAJMUJĄ STANOWISKA w najważniejszej sprawie dla Narodu Polskiego, a konkretnie w sprawie konstytucji z 2.04.1997 roku, która w swych zapisach – WZAJEMNIE SPRZECZNYCH – NIE NADAJE SIĘ DO DALSZEGO STOSOWANIA, bo Art 227 jest sprzeczny z Art. 1 i 2 tejże konstytucji.

Wobec powyższego ja – jako Rzecznik Interesu Publicznego – świadomy odpowiedzialności za LOS NARODU POLSKIEGO – i Państwa Polskiego – w oparciu o przepisy konstytucji z 2.04.1997 roku – Art. 4 – (bezpośrednio) jestem zobowiązany do ZAPYTANIA się NARODU o jego WOLĘ - W ŻYWOTNEJ DLA NIEGO SPRAWIE, skoro “wybrańcy” tego nie robią. Choć mogą. Widocznie nie chcą?
Wobec powyższego OGŁASZAM REFERENDUM OGÓLNOPOLSKIE.

ROZPORZĄDZENIE Nr. 2/2016.

W oparciu o przepisy konstytucji z 2.04.1997 roku – Art. 2 – ogłaszam PRAWO NARODU do stanowienia PRAWA dla siebie i przez SIEBIE (lub bezpośrednio).

=====================================================================================
PYTANIA REFERENDALNE

1.- Czy jesteś za ZNIESIENIEM obecnej pasożytniczej konstytucji z 2.04.1997 roku?
ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.

2.- Czy jesteś za zainstalowaniem Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 23.04.2016.?
ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.

Podpis głosującego – czytelny:………………………………………………………………………………..

Uwaga: należy zaznaczyć kółkiem odpowiednią decyzję głosującego.
Głosowanie jest jawne i zgodne z Konstytucją Art. 4 – Konstytucji z 2.04.1997 roku.

Informacje dodatkowe dla głosującego:

Imę i Nazwisko…………………………………………………………PESEL………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………

Woj…………………………………………Powiat…………………………………….

Gmina………………………………….

Powyższą Kartę REFERENDALNĄ – wypełnioną i podpisana należy przesłać na adres:
REFERENDUM: os. Płk. Stan. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty.
==========================================================================================

UZASADNIENIE Z KOMENTARZEM PRAWOMOCNOŚCI

Naród Polski jako SUWEREN MA PRAWO DO ŻYCIA, które lichwiarze zakwestionowali, bo pieniądz w ich rękach stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ – konstytucyjnej.
Oto argumenty potwierdzające ten STAN:

1.Clifford Hugh Douglas inżynier, biegły księgowy, menedżer, ekonomista, głęboki myśliciel społeczny, twórca doktryny, którą nazwał Kredytem Społecznym (real Socjal Credit), żył i działał w Anglii w latach 1879 – 1952. Odkrycie ma rangę odkrycia – Kopernika.

C.H.Douglas odkrył, że: “tworzenie pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.
Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”

W świetle powyższego obecny system finansowy jest okupantem narodu, który w świetle odkrycia C.H.D. Ma być (NARÓD) SUWERENEM, ale nie jest z powodu konstytucyjnego pasożytnictwa. Dlatego, że obecna konstytucja odbiera Narodowi suwerenność. Jest to podstawowy powód, do tego by zapytać Naród czy chce jej zmiany.?

2.Drugi odkrywca – były szwajcarski bankier – Francois de Siebenthal – odkrył, że LICHWA ZABIJA – że banki tworzą pieniądze z niczego, oraz to, że to kredyt rodzi depozyt a NIE ODWROTNIE. Wywiad z nim to potwierdza.

3.Trzeci odkrywca - BIBLISTA - Ernest Kasper Golec z Siemianowic Śl. Dokonał 9-ciu odkryć; 5 ekonomicznych i 4 odkryć DUCHOWYCH. Obecnie trwa działalność BIURA ODDŁUŻENIOWEGO – gdzie zostanie dokonane oddłużenie NARODU – Plan tego ODDŁUŻENIA JEST W OFERCIE ODDŁUŻENIOWEJ.

4.A ja jako autor Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z 23.04.2016. Odkryłem, że pieniądz MA SŁUŻYĆ jako KREW GOSPODARKI, czyli podobnie jak krew w ciele człowieka, odżywiać każdą komórkę organizmu, co jest ZNAKIEM ŻYCIA – ZDROWIA - tegoż organizmu. Powyższe ODKRYCIA – w całości są kompatybilne z Konstytucją Kęcką i to jest dodatkowy powód, by definitywnie – ta Konstytucja stała się Najwyższym Prawem w Nowej Polsce. Czego NARODOWI i sobie życzę.!

Rzecznik Interesu Publicznego – informuje Naród Polski - “tak trzeba”.
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – 884 793 141.

EPILOG:
W świetle powyższych FAKTÓW cały obecny system finansowy powinien podzielić LOS słynego Okrętu pod nazwą TITANIC i być pogrzebany na zawsze w mrokach historii, by już NIGDY – go – nie było można używać (LICHWA ZABIJA – RAK SYSTEMU) jako NARZĘDZIA ZBRODNI DOSKONAŁEJ.
Kęty dnia 29.08.2016.

17. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ROZPORZĄDZENIE
NR. 1/2016
Rzecznika Interesu Publicznego w POLSCE i na świecie.

SZEWSKIEJ PASJI – doznałem – podczas obchodów 96 rocznicy “Cudu Nad Wisłą”, kiedy to (P)REZYDENT – Pan Andrzej Duda wypowiadał słowa o SUWERENNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI Narodu Polskiego, których z powodu pasożytniczej Konstytucji z 2.04.1997 NIE MA – po prostu NIE MA. Nie ma tylko dlatego, że suwerenem jest tylko i wyłącznie – system finansowy, bo; “Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem” – tyle i aż tyle – Clifford Hugh Douglas – twórca doktryny – KREDYT SPOŁECZNY – żył i działał w latach 1879 – 1952, a którą to doktrynę ogłosił w 1918 roku. W Roku 2018-tym upłynie 100 lat od tego odkrycia, które nosi znamiona odkrycia Kopernika – bo jego zdaniem – pieniądz ma służyć ludziom w nie lichwiarskiemu systemowi bankowemu. Dodam, że bankierzy uczynili z pieniądza narzędzie – ZBRODNI DOSKONAŁEJ W MAJESTACIE “PRAWA”, a konstytucja z 2.04.1997 roku ten szwindel ubrała w szaty DOBRA. Co jest oczywistą ZDRADĄ NARODOWEGO INTERESU.

W tej sytuacji ja – Kazimierz Józef Styrna – jako sprawiedliwy i lojalny członek Narodu Polskiego z własnej i nie przymuszonej WOLI podejmuję się pełnienia – Roli – Pełniącego Obowiązki Rzecznika Interesu Publicznego, BO NIKT INNY W POLSCE TEGO NIE ROBI.

“Wybrańcy” w tym (P)REZYDENT oraz inni – zasiadający w Sejmie i Rządzie dokonali KRZYWOPRZYSIĘSTWA – konstytucyjnego krzywoprzysięstwa – zaraz po wyborach, które polega na tym, że nie można służyć Narodowi dając bankierom, czyli systemowi finansowemu wolną rękę do tworzenia pieniądza z NICZEGO, bez opamiętania i stosowania lichwy, która ZABIJA WSZYSTKO. Ta “przysięga” stawia “wybrańców” w ROLI ZDRAJCÓW – po stronie OKUPANTA - czyli po stronie banków, zwłaszcza obcych, a które TOCZĄ LICHWIARSKĄ WOJNĘ Z NARODEM POLSKIM, a który w dobrej wierze ich wybrał do reprezentowania go w PAŃSTWIE. Każda wizyta windykatora lub komornika z wyrokiem Sądu (np; w Oświęcimiu) Rejonowego w domu ofiary lichwiarskiej parszywości doskonałej – sprowadza do tego domu ŚMIERĆ, co sprzeciwia się elementarnej sprawiedliwości. Dokładnie – jestem taką ofiarą – tej przestępczej sitwy, której działalność jest przestępstwem w świetle art. 117 K.K. w powiązaniu z art. 165a Kodeksu Karnego.

Wobec powyższego proszę Szlachetny jak pokazała historia i WIELKI NARÓD POLSKI, by zgłaszał do mnie wszelkie ujawnione NIEDOMAGANIA prawne i gospodarcze, by można było je spisać a potem rozwiązać. Nadmieniam, że jestem autorem gotowej do zainstalowania Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 23 kwietnia 2016. Ta KONSTYTUCJA odbierze bankierom monopol a wszelkie sprawy egzystencji ludzkości, stawia NA NOGI i RODZI DOBROBYT.

W dniu 15 stycznia 2016 – złożyłem w kancelariach; Prezydenta, Marszałka Sejmu i Marszałaka Sentatu a także nieco później w Biurze Pani Premier mój projekt Konstytucji Rzeczpospolitej (Kęckiej) z nadzieją, że “wybrańcy” skorzystają z gotowego do zainstalowania projektu Konstytucji RP.?
Niestety do teraz nie mam odpowiedzi ani sprzeciwu kogokolwiek. Upłynęło od tego czasu ponad pół roku + I dzień, co ZNACZY, że Konstytucja POLSKI (Kęcka) – poprawiona – z dnia 23.04.2016. Stała się na zasadzie AKLAMACJI – przy braku sprzeciwu – Najwyższym Prawem w Nowej Polsce.
Od zaraz jest dostępna na stronie; www.konstytucja.manifo.com i obowiązująca Cały Naród.
A zatem należy ją stosować w kontaktach z uzurpatorami, czyli “wybrańcami”.

Współpracują ze mną – jako Rzecznikiem Interesu Publicznego – Pan Ernest Kasper Golec – BIBLISTA – odkrywca praw EKONOMICZNYCH z Śiemianowic Śl. oraz Przewodniczący Krajowego Ruchu Polaków, Pan Marek Krasnopolski z Koszalina, a także Koordynator Światowego Ruchu Polaków Pan Zbigniew Wesołowski ze Szczecina. Tworzymy razem GRUPĘ INICJATYWNĄ, która ma zamiar ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL.
Prawdę mówiąc ODKRYCIA Ernesta Golca odbierają już monopol na kreację pieniądza lichwiarzom – bankierom, bo blokują spłatę kredytów dla wszystkich, którzy się zwrócą w tej sprawie do Biura Oddłużeniowego. Pełna infrormacja jest na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

OTO PLAN DOCHODZENIA DO CELU:

1 – Pierwszem punktem jest ODDŁUŻENIE NARODU POLSKIEGO, realizowane przez Biuro Oddłużeniowe z siedzibą w Siemianowicach Śl.

2 – Oddłużenie powoduje ZAKAZ SPŁACANIA WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ wymaganych przez “wierzycieli”, którymi są banki Urzędy Podatkowe i wszelkiego rodaju firmy handlujące długami – oraz pożyczkowe działające w systemie pozabankowym.

3 – Oddłużenie NIE MA nic wspólnego z Umową Społeczną, którą jest Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016. Umowa Społeczna, której przeciwieństwem jest pasożytnicza konstytucja z 2.04.1997 r. – sprawia, że Naród staje się SUWERENEM bo sam Tworzy dla siebie pieniądze, a bank staje się wyłącznie skarbonką na to Najwyższe DOBRO NARODOWE, jakim jest PIENIĄDZ.

4 – Do czasu uruchomienia Centralnego Biura Finansowego - TWORZENIE PIENIĘDZY REALIZUJE BIURO ODDŁUŻENIOWE zamiast bankierów.

5 – OD ZARAZ ZAKAZUJE SIĘ udzielania kredytów WSZELKIM BANKOM w tym i NBP.
Pożyczki będą udzielane z Kodu Gentycznego – Finansowego, każdego żyjącego w POLSCE.
Zaś zadłużenia spłacamy z jednego z pięciu odkryć ekonomicznych z Pisma Świętego. Natomiast pożyczki będzie można pobrać tylko z Kodu Genetycznego – Finansowego – SAM Z SIEBIE. (każdy rodzi się z innym Kodem Genetycznym Finansowym).

6 – Wyjątkiem jest Bank Pocztowy, przeznaczony na to by stał się CENTRALNYM BANKIEM PAŃSTWA. Oczywiście Bank Pocztowy też nie może udzielać pożyczek.

7 - Konstytucja POLSKI (Kęcka) gwarantuje wypłatę DYWIDENDY SPOŁECZNEJ każdemu, ale wykonanie tego zadania jest teraz ograniczone uzurpacją systemu bankowego do tworzenia pieniądza.
Nie może być dwóch – jednocześnie – KREATORÓW PIENIĄDZA – bo była by to katastrofa finansowa – DO czego MY jako odpowiedzialni za zmianę ustroju NIE możemy dopuścić.
Nadmieniam, że bankierzy otrzymają z ODKRYCIA pieniądze, ale zaraz potem muszą się z Polski wynosić. Stanie się to po 1 maja 2017 roku.

8 – Jedynym Kreatorem pieniądza na wypłatę DYWIDENDY SPOŁECZNEJ będzie przyszła – powołana przez NARÓD – Centralna Komisja Finansowa.

TU Pan (P)REZYDENT – posiadając prerogatywę inicjatywy ustawodawczej – jeśli zechce złamać dane KRZYWOPRZYSIĘSTWO i stanie po stronie NARODU – POZBAWIAJĄC BANKIERÓW MONOPOLU na wyłączną kreację pieniądza? W przeciwnym razie wcieli się w rolę zdrajcy, którym z powodu ignorancji Narodu Polskiego w sprawie LICHWY, która ZABIJA.
A zatem płomienne słowa – wypowiedziane podczas uroczystości 96 rocznicy “Cudu Nad Wisłą”, brzmią w uszach NARODU niewiarygodnie jeśli nie szyderczo. W moich uszach jest to zdrada Interesu Narodowego – NIE MAJĄCEGO PRECEDENSU W HISTORII ŚWIATA.

Wobec powyższego ja – Kazimierz Józef Styrna – uczciwy, rzetelny, sprawiedliwy i bezmiernie ODPOWIEDZIALNY za swe czyny, biorę na siebie bezwzględną odpowiedzialność w sprawie Pełnienia Obowiązków Rzecznika Interesu Publicznego – za to, że wszelkie moje poczynania będą praworządne, sprawiedliwe i uczciwe. Tak mi DOPOMÓŻ BÓG.!

Rzecznik Prasowy
Intersu Publicznego
w Kraju i na świecie – Kazimierz Józef Styrna – tel. 884 793 141

Kęty 17.08.2016. ROZPORZĄDZENIE NR. 1/2016.
==================================================================================================
KOMENTARZE autorskie do PROBLEMU – ODEBRANIA BANKIEROM MONOPOLU:

Pani Izabela Litwin – komentarz aktualnej sytuacji bankierów.

http://porozmawiajmy.tv/zbankrutujmy-zachodnie-banki-w-polsce-izabela-litwin/

08. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

SKMBT_C36016080811550-page-001

SKMBT_C36016080811550-page-002

SKMBT_C36016080811550-page-003
====================================================================================================

KTO NIE POZWALA BY POLSKA BYŁA SUWERENNA???

„Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem” – Clifford Hugh Douglas (1879 – 1952) – kredyt społeczny.
PERYSKOP. Wywiad z husarzem.

https://www.periscope.tv/MJarosiewicz/1ypJdPgEyayJW?

Powyższe pytanie kieruję do wszystkich.

PROCEDURA
Realizacji OFERTY Oddłużeniowej

Informuje się Szanownych Zadłużonych, że każdy, który pobierze OFERTĘ z Internetu lub otrzyma ją od kogokolwiek, czyli z innych źródeł, REALIZUJE Ją bezpośrednio w Centrali, która mieści się w Siemianowicach Śląskich.

Co robi Zadłużony?

1 – Wpłaca 150 złotych na Poczcie – „ Przekazem pocztowym ‘’ a odcinek pocztowy KSERUJE i dołącza go do Oferty.
2 – Do OFERTY i odcinka ksero – klient dołącza wszelkie dokumenty: Sądowe, komornicze i windykacyjne od różnych Wierzycieli oraz wszelkie zadłużenia u jakichkolwiek wierzycieli w kraju i za granicą.
3 – Tak spakowane dokumenty wysyła Klient do Centrali na adres; Ernest Golec; ul. Leśna 13 lokal 42 41-100 Siemianowice Śląskie .
4 – Co robi Centrala, kiedy otrzyma dokumenty?
a – Wysyła „ Przewodnik ‘’ i „ OPPT ‘’ do klienta.
b – Centrala nawiązuje kontakt z klientem jak ma zablokować Sądy, komorników lub windykacje oraz innych wierzycieli, którzy molestują go różnego rodzaju pismami i telefonami i straszą .
c – Po skonfrontowaniu wszelkich informacji i ustaleń z klientem, Centrala przystępuje bezzwłocznie do blokady; Sądów, komorników i windykacje .

5 – Centrala informuje Szanownego Klienta, że od tego momentu NIE WOLNO MU spłacać żadnych rat ani innych “zobowiązań” - bo Klient zostaje wpisany do „ REJESTRU ‘’ oddłużanych . i otrzymuje Numer w kolejce do ODDŁUŻENIA.
6- Od tego momentu – jeżeli Klient otrzyma jakąkolwiek korespondencję od Sądów , Komorników , Windykacji oraz wierzycieli – kieruje ją bezpośrednio do Centrali w Siemianowicach Śląskich .
7 – Klient , Banki oraz Wierzyciele czekają w kolejności do oddłużenia, które rozpocznie się od 1-go maja 2017 r. za zgodą Rządu Polskiego .

Więcej informacji na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

UWAGA SPECJALNA
Powyższe dokumenty – Klient może otrzymać (uzyskać) kopiując je ze strony, lub pisząc na adres; husarz33@wp.pl oraz uzyskać informacje pod nr. Tel. 884 793 141

01. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ODKRYCIE – PODPIS

Dziś nad ranem dostałem olśnienia w sprawie ZNACZENIA PODPISU.

Odkryłem, że PODPIS człowieka – w jakiejkolwiek sprawie jest ELEMENTEM i to najważniejszym DO TWORZENIA PIENIĄDZA i nie tylko.
A dlaczego tak sądzę (?), postaram się TO (odkrycie) uzasadnić historycznie:

1. Najpierw – były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal odkrył, że KREDYT RODZI – DEPOZYT – a nie odwrotnie.

A najważniejsze, że; LICHWA ZABIJA. To także znaczy, że bankierzy nie pożyczają pieniędzy depozytariuszy.!!! A na lichwę pieniędzy NIE kreują, ale wymagają jej płacenia. Stąd ich nie ma w „systemie”. Tak powstaje dług publiczny – niemożliwy do spłacenia – oparty na matematycznym absurdzie.

2. Moje ODKRYCIE - dotyczy umów bankowych – przed podpisaniem umowy – bank nie miał pieniędzy, które wpisał na umowie, czyli wykreował je z niczego, co koresponduje z odkryciami Francois’a de Siebenthal’a.

3. Clifford Hugh Douglas dokonał dwóch odkryć; Pierwsze mówi; „Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.”
A Drugie; „Nowy pieniądz przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”.

4. Ale podsumowanie powyższych trzech, a właściwie czterech – odkryć znajduje się w Międzynarodowym Prawie OPPT.

A oto cytaty – potwierdzające powyższe ODKRYCIA.

„Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziau dla wszystkich ludzi zamieszkujących planetę.”

„Wielowątkowe dochodzenia wykryły ewidencję dotyczącą dyrektorów, współpracowników oraz beneficjentów, którzy w pełni świadomi dokonywali istotnych oraz systematycznych czynności oraz działań związanych z oszustwami, kradzieżami wraz z rekwirowaniem rzeczy wartościowych należących do Jedności Rodzaju Ludzkiego tej planety bez ich wiedzy oraz bez zamiaru uzyskania na to ich zgody.
W oparciu o ewidencję dotyczącą tego systemu niewolnictwa OPPT legalnie i w pełni prawa przeprowadziła odpowiednią egzekucję majątkową, dokonała orzeczenia wyroków oraz podjęła środki zaradcze przeciwko tym korporacjom, które wyrządziły dużo szkód przeciw ludziom zamieszkującym tą planetę, która również doznała uszczerbku.”

W świetle powyższych ODKRYĆ, można powiedzieć, że:
1. Pieniądze, które bank kreuje z „niczego” nigdy nie były i nie są własnością banku.

2. A skoro TAK, to zachodzi pytanie; czyją one są własnością.???
Odpowiedź daje C.H.Douglas; mówiąc;

„Nowy pieniądz przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”.
To oznacza, że pieniądz wykreowany z „niczego” jest NASZĄ WŁASNOŚCIĄ - bo jest wykreowany z naszego podpisu, który jest podstawowym ELEMENTEM oraz DOWODEM na POWSTANIE NOWEJ WŁASNOŚCI.

Dotyczy to każdego podpisu składanego przy świadkach, także takiego, który jest w postaci krzyżyków – dla ludzi niepiśmiennych – a nawet podpisu nieczytelnego, ale świadkowie wiedzą kogo dotyczy.

3. W tej sytuacji można już dziś ujawniać ten – najważniejszy ELEMENT TWORZENIA PIENIĘDZY z podpisu - bez obawy, że banksterzy go wykorzystają do własnych CELÓW, bo jest to tylko PODPIS, który jest dowodem, że pieniądze, które oni z NIEGO wykreowali, nigdy nie były i NIE SĄ ICH WŁASNOŚCIĄ.

To są nasze pieniądze – podstępnie przywłaszczone przez banksterów.
A skoro TAK – TO WCALE NIE MUSIMY ICH „ODDAWAĆ” oszustom – bankierom. (OPPT)

TERAZ JUŻ WIEMY - DLACZEGO PODPIS MA TAKĄ MOC.!!!

Dotyczy wszelkich „umów”, a w tym tworzenia DOBRA NARODOWEGO jakim jest pieniądz, a który NIE MOŻE BYĆ TWORZONY NA POTRZEBY NARODU DLA NARODU I PRZEZ NARÓD – tylko musi się Go pożyczać od LICHWIARZY.??? To absurd moralny.

Skoro bankierzy na podstawie NASZEGO PODPISU mogą tworzyć pieniądze, to DLACZEGO MY DLA SIEBIE NIE MOŻEMY TEGO ROBIĆ??? Tym bardziej jest to DZIWNE, że Rząd – niby suweren - nie może na potrzeby społeczne tych PIENIĘDZY tworzyć, tylko musi JE pożyczać od bankierów i to na wysoki %.???

Ten konstytucyjny BŁĄD – NAPRAWIA – Konstytucja POLSKI (Kęcka) z 23.04.2016.

Mała refleksja; a zatem mój podpis jaki złożyłem na mojej konstytucji (projekcie gotowym do zastosowania) ma NIEWYOBRAŻALNĄ WARTOŚĆ.

Wartość CHLEBA.!!! Którego NARODOWI jak dżdżu – POTRZEBA.

Pozdrawiam SERDECZNIE – husarz Kęty dnia 1.08.2016