23. Lipiec 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Niewypowiedziana WOJNA z NARODEM POLSKIM TRWA.

A jaką rolę na tej „wojnie” odgrywają „wybrańcy”???
„WYBRAŃCY” – siedzą okrakiem na tej LICHWIARSKIEJ BRZYTWIE – jedną nogą po stronie LICHWIARZY, a drugą po stronie OSZUKANEGO PRZEZ NICH NARODU, bo zaczęli „służbę” od konstytucyjnego KRZYWO-PRZYSIĘSTWA. To znaczy, że NIE MOŻNA SŁUŻYĆ NARODOWI – jednocześnie pozwolić, by lichwiarze GO OKRADALI. Dotyczy art.227 knotstytucji (2.04.1997.) oraz Ustawy Bankowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku – art. 53 w powiązaniu z art. 56, które łamią prawa człowieka, bo LICHWA ZABIJA (oprocentowanie kredytów), co jest w sprzeczności z KK – o czym niżej.

OTO DOWODY LICHWIARSKIEJ ZBRODNI DOSKONAŁEJ – uprawianej w myśl parszywego prawa (…)

Kazimierz Józef Styrna
os. Płk. Stan. Królickiego 5/13
32-650 Kęty
PESEL 41010503934

SKOK Stefczyka
ul. Legionów 126 – 128
81-472 Gdynia
kasa@kasastefczyka.pl

Dot Umowy nr. 1/1514467/2011
Zgodnie ze sprawozadniem z dnia 21/10/2011 – AKTUALNY PLAN SPŁATY POŻYCZKI Nr 1 – wysokość lichwy spłaconej przeze mnie wynossi 20 530.83 – podpisany przez Doradcę Finansowego – Martę Mysłajek – patrz zał.

Powyższy stan potwierdza Starszy Opiekun Finansowy Dominika Kiernoziak.

Dodam, że całość spłaty została potwierdzona przez SKOK Stefczyka póżniejszym sprawozdaniem, które jako rozliczenie pożyczki otrzymałem.

ŻĄDAM w oparciu o przepisy Prawa Kodeksu Karnego, który uznaje za przestępstwo oszustwo finansowe ZWROT KWOTY 20 530,83 (LICHWA ZABIJA) i przekazanie ww. kwoty na konto mojego WIERZYCIELA, którym jest PKO BP, u którego pobrałem nowy kredyt by spłacić kredyt wzięty w SKOK Stefczyka..

Oto ten przepis, na którym opieram moje żądanie.

Art. 165 – Paragraf 1 – Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach:
4) zakłócając , uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Paragraf 2 – Jeżeli sprawca działał umyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Paragraf 3 – Jeżeli następstwem czynu określonego w Paragrafie 1 jest śmieć człowieka lub ciężki uczczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Paragraf 4 – Jeżeli następstwem czynu określonego w Paragrafie 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczebek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Art. 165 a
– Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze
sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo udostępnia ich zorganizowanej grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie takiego przstępstwa lub osobie biorącej udział w takiej grupie lub związku,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

DZIAŁALNOŚĆ LICHWIARSKIEJ/BANKOWEJ SITWY JEST DZIAŁALNOŚCIĄ TERRORYSTYCZNĄ w całym tego słowa znaczeniu.!!!

Na uwagę zasługuje jeszcze zapis w Części Ogólnej.

Rozdział XVI

Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

NIE ulega Wątpliwości, że TRWA niewypowiedziana (tajna) WOJNA LICHWIARZY Z NARODEM POLSKIM.


Znamiona tej WOJNY mieszczą się w poniższych przepisach KK.


Art. 117
– Paragraf 1 – Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie króttszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Paragraf 2
– Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w Paragrafie 1,
podlaga karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

W powiązaniu z powyższymi zapisaami z KK ma zastosowanie także przepis z Rozdiału Va

Przepadek i środki kompensacyjne.


Art 44 Paragraf 1
– Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa.

Paragraf 2 – Sąd może orzec, a w przypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Art. 45 Paragraf 1
– Jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść majątkową nie podlegającą przepadkowi przedmiotów wymienionych w Art.44 Paragraf 1 lub 6 sąd orzeka przepadek takiej korzyści albo jej równowartości.

Przepadku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

Na powyższym przepisie (Art.45 Paragraf 1) oparłem ŻĄDANIE ZWROTU LICHWY na poczet mojego długu, który pobrałem w – przymusowej sytuacji – jako pożyczkę – w PKO BP.

A ponadto pozwalam sobie zauważyć, że TRWA WOJNA LICHWIARZY Z NARODEM.
Wojna niewypowiedziana, ale która wyczerpuje znamiona WOJNY KRWAWEJ (, bo LICHWA ZABIJA). Fakt ten objaśnił w wywiadzie z dziennikarzem, były szwajcarski bankier – Francois de Siebenthal – wywiad w załączeniu.

Faktami – elementami tej WOJNY są następujące zdarzenia, obserwowane na pobojowisku:

1. W roku 2015 odebrało sobie życie z powodów lichwiarskich/ekonomicznych 7 tysięcy samobójców.
Na jeden dzień kalendarzowy przypada 20 osób. Lichwa jest niebezpieczeństwem dla życia, bo zabija.

2. Na lichwę system pieniądzy nie kreuje, więc by ją zapłacić trzeba brać nowe kredyty pod przymusem. A zatem powstał ABSURD MATEMATYCZNY, który bankierzy stosują, a który jest jako lichwa NARZĘDZIEM ZBRODNI DOSKONAŁEJ – zapisanej jako „prawo” w pasożytniczej konstytucji z 2.04.1997 roku.

3. BILANS – RAPORT,
który załączam jest koronnym dowodem na istnienie LICHWIARSKIEJ ZBRODNI.

4. Żołnierzami po stronie LICHWIARZY są; windykatorzy, komornicy, Firmy windykacyjne oraz Sędziowie Sądów Rejonowych. Dowód – Wyrok Śmierci na mnie – wydany przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.

5. Żołnierzy po stronie NARODU – BRAK.
„WYBRAŃCY” – siedzą na brzytwie i nic nie widzą ani nie czują.

6. Jestem nękany przez widykatorów telefonami i pismami – przypominającymi o „spłacie”.

7. Wojnę napastniczą – prowadzą firmy windykacyjne i ich poplecznicy, a NARÓD CIERPI – miliony.


8. Każdy % od pożyczki wykreowanej z niczego jest LICHWĄ, bo lichwa zabija. To ZBRODNIA.


9. Działanie LICHWIARZY jest umyślne i w WIELKICH ROZMIARACH – miliony kredytobiorców.


10. Windykatorzy, komornicy i Sądy Rejonowe, to zorganizowane grupy przestępcze.

11. WYROK ŚMIERCI – wydany przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu jest koronnym przykładem na to, że LICHWA ZABIJA – jest śmiercią ekonomiczną – w całym tego słowa znaczeniu.

Wobec powyższego liczę na zrehabilitowanie się bankierów ze SKOK Stefczyka i kwota 20 530,83 wpłynie w nie przekraczalnym terminie jednego miesiąca – na konto PKO BP Nr. 56 1020 2384 0000 9596 0054 4924 by nieco skasować mój dług.

Jeśli nic takiego NIE NASTĄPI, to SPRAWA będzie przedmiotem DONIESIENIA do Prokuratora Generalnego z powiadomieniem Rzecznika Praw obywatelskich, Marszałka Sejmu, Prezydenta i zostanie podana do publicznej wiadomości – już od zaraz. NIE MOŻEMY CZEKAĆ, AŻ LICHWIARSKI WALEC WGNIECIE NAS W ZIEMIĘ.

A ponadto już jesteście skasowani jako Korporacja przez Międzynarodowe Prawo OPPT – patrz zał.

Krajowy Ruch Polaków tworzy ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY, które odbierze wam ten parszywy monopol.

Z Poważaniem dla umęczonego lichywą i podatkami NARODU POLSKIEGO.

Kazimierz Józef Styrna z Kęt – autor Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 23.04.2016. Patrz zał.
Więcej na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. PLAN Spłaty SKOK.
2. Wywiad z szwajcarskim bankierem
3. OPPT 2.06.2016.
4. antylichwiarski lobbing
5. Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016.
6. Wyrok. 23.05.2016.

OTO PEŁEN ZESTW LICHWIARZY, którzy mnie wgniatają w ziemię + WYROK ŚMIERCI – ekonomicznej – wydany przez „Sąd Rejonowy” w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2016.

1. SKOK Stefczyka winien jest kwotę 20 530,83 memu Wierzycielowi PKO BP SA – też lichwiarzowi.
2. GE Money Bank winien jest kwotę 15 988,57 memu Wierzycielowi Grtin Noble Bank SA (lichwiarzowi)
3. Euro Bank SA winien jest kwotę 4 461,24 memu Wierzycielowi Santander Consumer Bank SA (…)
4. AIGT Polska SA winien jest kw. 2 546,79 memu wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
5. Sygma Bank SA winiej jest kw. 5 449,57 memu Wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
6. Cetelem Bank SA winien jest kw. 1 804,00 memu Wierzycielowi Santander Consumer Bank.SA (…)
7. Dominet Bank SA winien jest kw. 12 792,00 memu Wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
8. Euro Bank SA winien jest kw. 4 461,24 memu Wierzycielowi Santander Consumer Bank SA (…)
9. GE Money Bank SA winien jest kw. 5 810,56 memu Wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
10. Kredyt Bank Żagiel winien jest kw. 760,18 memu Wierzycielowi PKO BP (lichwiarzowi)
11. Lukas Bank SA winien jest kwotę 1 546,86 memu Wierzycielowi PKO BP (lichwiarzowi)

Po tym ZWROCIE LICHWY – Wierzyciele będą zaspokojeni w sprawie mego „długu”.

UWAGI KOŃCOWE:
Biblista Ernest Kasper Golec dokonał odkryć ekonomicznych, które rozwiązują problemy, ale NIE MA TO NIC WSPÓLNEGO z; Konstytucją POLSKI (Kęcką), ani z konstytucją III RP z dnia 2.04.1997 r. także z Konstytucją 3-go Maja ANI TEŻ z żadną inną konstytucją.
ODKRYCIA EKG ujawniają to, co CHRYSTUS zakodował w jego przekazach podczas wędrówki po ziemi, a teraz dopiero ODKRYŁ Ernest Kasper Golec.
Konstytucja POLSKI (Kęcka) – ODBIERA BANKIEROM MONOPOL – ale dotyczy WYŁĄCZNIE – Umowy Społecznej – PRAWA – jakie powinno być przez NARÓD przyjęte i potem szanowane.

Najpilniejszym i pierwszym RUCHEM – przeznaczonym do WYKONANIA przz „wybrańców” – POWINNO BYĆ – ZAKAZ HANDLU DŁUGAMI – co wykonują bez przeszkód FIRMY WINDYKACYJNE a ZEZWOLENIE na ten handel dają WYROKAMI – Sądy Rejonowe. Ten HANDEL sprawia, że miliony kredytobiorców są pozbawiani mieszkań i WSZELKICH MOŻLIWOŚCI – godnego ŻYCIA i skazują NA ŚMIERĆ (także fizyczną) ofiary. TO SKANDAL CYWILIZACYJNY NARODU POLSKIEGO i nie tylko. A „wybrańcy” MILCZĄ.!!!

Listy pisane do „wybrańców” w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszała Sejmu i Prezydenta są pomijane milczeniem albo nie przyjmowane do wiadomości

Dlatego tworzymy – jako Krajowy Ruch Polaków – ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY i głosujemy w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM. Karta REFERENDALNA do pobrania (skopiowania) z tej strony – poniżej.

KAŻDY – kto zagłosuje w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM – automatycznie staje się ANTY-LICHWIARSKIM LOBBYSTĄ.

ZAPRASZAM DO GŁOSOWANIA, by ZATRZYMAĆ RUCH LICHWIARSKIEGO WALCA.

12. Lipiec 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY – Pod Egidą Krajowego (Światowego) Ruchu Polaków zamierza ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL, By Naród Polski mógł odzyskać SUWERENNOŚĆ – zwłaszcza FINANSOWĄ.

Oto krótki RYS historii;

1. W starożytności narzędziem do ZABIJANIA był „SMOK”. SMOK – to coś w rodzaju makiety z drewna – pod postacią dinozaura, w grzbiet którego wmontowana była zębata PIŁA. Delikwenta (kandydata – skazanego na śmierć) sadzano u nasady głowy (SMOKA) z uwiązanymi kamieniami u nóg i puszczano „wolno”. Kiedy delikwent zjechał w dół, to były z niego już dwa „delikwenty”. To okrócieństwo zmieniło charakter w średniowieczu.

2. W średniowieczu – mordowano PALENIEM NA STOSIE – Opisy są zbędne, bo „wszyscy” o tym wiedzą. następnych „śmiałków”. Dowodów aż nadto.

3. Na uwagę zasługuje GILOTYNA – wymysł rewolucji francuzkiej. Tu opisów jest dużo, więc na tym poprzestanę.

4. Hitler wyróżnił się WIESZANIEM delikwentów – publicznie, by zastraszyć „śmiałków” – dowodów dużo.

5. Lenin i Stalin zasłynęli z nowego sposobu uśmiercania „wrogów klasy robotniczej”. Brali „delikwentów” GŁODEM. Polegało to na tym, że grasowali CZEKIŚCI i zabierali MUŻIKOM wszystko, co było żywnością.

Na efekt nie czeba było długo czekać. Powszechny GŁOD – zwłasza na Ukrainie zebrał żniwo.

6. LICHWIARZE ZAŚ – PRZEBILI wszystkich poprzedników w temacie uśmiercania, bo stosują lichwę, która ZABIJA. Zabija w „inteligentny” sposób – NA RATY, co jest jeszcze gorsze od ZABIJANIA NAGLE, bo cierpienie trwa NIEUSTANNIE, w dzień i w nocy. W wyniku – mamy 7 tys (na każdy dzień – jest to około 20 osób odbiera sobie życie z powodów finansowych, bo LICHWA ZABIJA) „delikwentów” za rok 2015-ty, którzy odebrali sobie życie z powodów ekonomicznych (LICHWA ZABIJA), a sprawcy udają, że zrobili to zgodnie z „prawem”, bo „prawo” – czyli KONSTYTUCYJNA PARSZYWOŚĆ DOSKONAŁA im na to „pozwala”. Okazuje się, że NARZĘDZIEM LICHWIARSKIEJ ZBRODNI jest PIENIĄDZ, którym handlują na „rynkach” finansowych, co jest przyzwoleniem na istnienie JASKIŃ ZBÓJCÓW – zwanych GPW – (Giełda Papierów bez – Wartościowych).

NO I JAK TU NIE ODEBRAĆ – IM – TYCH NARZĘDZI ZBRODNI - czyli MONOPOLU NA KREACJĘ PIENIĄDZA?

Natomiast „wybrańcy” (paplamentarzyści) siedzą na BRZYTWIE – OKRAKIEM - jedną nogą po stronie ZBÓJCÓW – lichwiarzy, a drugą po stronie „NARODU” i udają że go bronią, co jest wierutnym kłamstwem. Czyny o tym świadczą. Opisałem to – te czyny – w Liście do Marszałka Sejmu, który zamieszczam jako załącznik. Można im tylko współczuć, bo NIE WIDZĄ, ani NIE CZUJĄ, że siedzą na BRZYTWIE (aluzja do metody – na SMOKA), gdzie jedną nogą są po stronie lichwiarzy, a drugą niby bronią „NARODU”. Taka „pozycja” – postwa moralna - NIC DOBREGO dla NARODU, ani dla NICH SAMYCH – NICZEGO DOBREGO NIE WRÓŻY.

A zatem – MY – NARÓD POLSKI – mamy tylko jedno wyjście – zastąpić decyzje „wybrańców” WŁASNYMI DECYZJAMI – zgodnie z art. 4-tym, który mówi o tym, że „Najwyższą władzą w państwie jest NARÓD” i że tą władzę „MOŻE” sprawować BEZPOŚREDNIO. a skoro tak (zgodnie z prawem) możemy ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL. MUSIMY TYLKO CHCIEĆ TO ZROBIĆ. A kto nam zabroni, albo „może” zabronić???

W obec powyższego Tworzymy ODDOLNIE ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY – Pod Egidą Krajowego Ruchu Polaków, który ma zamiar odebrać „BANKIEROM” MONOPOL. List Otwarty do Marszałka Sejmu jest FUNDAMENTEM do tworzenia i organizowania OPORU przeciwko LICHWIARSKIEJ ZBRODNI DOSKONAŁEJ – LOBBOWANIA przeciwko lichwiarzom. Zapraszamy cały NARÓD do włączenia się w AKCJĘ.
JEST TO SPRAWA BYĆ, ALBO NIE BYĆ NARODU I PAŃSTWA.
Więcej na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

Okazuje się, że mamy dziś DWIE WOJNY:
Jedna jawna – wojna pomiędzy opcjami partyjnymi – roztrząsana w mendiach – w której NARÓD jest manipulowany bzdetami.
DRUGA WOJNA – ukryta – pomiędzy LICHWIARZAMI A NARODEM - nieobecna w mendiach – fartuszkowych.
ALE TO SIĘ SKOŃCZY – kiedy NARÓD SIĘ OBUDZI - i chwyci za BICZ. Wtedy ratujj się kto może. Na odstrzał pójdą najpierw „wybrańcy” – siedzący na BRZYTWIE.

Te DWIE WOJNY (jawna i ukryta) mają wspólny MIANOWNIK - jest nim PIENIĄDZ, używany jak NARZĘDZIE ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie „prawa”.

Prowadzący tą „ukrytą” WOJNĘ z wszystkimi narodami świata – FED – a przed nim ILUMINACI – finansowali; Hitlera, Lenina i Stalina.
Wśród nich był Preskot Busch – dziadek (P)rezydentów USA.

Jeśli tylko jeden kraj (np: Polska) urwie się z tego LICHWIARSKIEGO ŁAŃCUCHA – to za nim pójdą wszystkie (cała raszta) Narodów Świata.

Tym to optymistycznym akcentem kończę rozważania historyczne.

Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz

UWAGI!!!
By zostać realnym ANTY-LICHWIARSKIM LOBBYSTĄ – należy spełnić następujące WARUNKI:
1. Zagłosować w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM - druk Karty Referendalnej jest niżej na stronie.
2. Zakupić drukowany egzemlarz Konstytucji POLSKI (Kęckiej). Wpłacając 50 zł na konto Banku Pocztowego. Numer Konta podany jest niżej – w OFERCIE ODDŁUŻENIOWEJ.
3. Mając w ręce Konstytucję POLSKI – Kartę REFERENDALNĄ obsłużyć rodzinę, sąsiadów i znajomych w TO, by też zagłosowali w REFERENDUM. Bo SUMA GŁOSÓW jest elementem DECYZJI NARODU, czy chce zmienić złe prawo na DOBRE. To jest GWARANCJA, że POLSKA STANIE SIĘ SUWERENEM.
4. Zasosowanie Konstytucji POLSKI (Kęckiej) – GWARANTUJE OTRZYMANIE DYWIDENDY SPOŁECZNEJ – zaraz po godzinie ZERO, czyli ODEBRANIU BANKIEROM MONOPOLU. Wysokość DYWIDENDY wyniesie 800 zł/minimum – na każdy miesiąc DLA KAŻDEGO od pierwszego miesiąca życia, do naturalnej śmierci.
Karty REFERENDALNE przesyłać indywidualnie lub GRUPOWO na adres REFERENDUM – podany na Karcie.

05. Lipiec 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

oferta_oddluzeniowa
====================================================================================================
SZANOWNI PAŃSTWO.!
OGŁASZAM, że BIURA ODDŁUŻENIOWE od zaraz rozpoczęły działalność, która polega na:
1. Moje BIURO ODŁUŻENIOWE ma adres; os. Płk. Stanisława Królickiegto 5/13; 32-650 Kęty
Tel; 884 793 141; e-mail; husarz33@wp.pl Wszelkie pytania proszę kierować do mnie.
2. Procedura działania BIURA polega na następujących krokach:
a – Osoba „zadłużona” sporządza RAPORT o; wielkości zadłużenia, nazwie WIERZYCIELA wraz z jego danymi tele-adresowymi, wielkości roszczeń, które przesyła na adres BIURA w formie PDF. Pocztą za potwierdzeniem odbioru.
b – Sporządza własne dane zadłużeniowe, które umieszcza razem w piśmie z punktu „a”.
3. Z chwilą przesłania do BIURA dokumentów ODDŁUŻENIOWYCH – „dłużnik” przestaje płacić „wierzycielowi”, bo dalsze płatności przejmuje BIURO ODDŁUŻENIOWE. Należy w Piśmie z p. „a” zamieścić stosowne upoważnienie dla BIURA, do reprezentowania „dłużnika” przed „wierzycielem”. Celem dalszej współpracy.
4. Jako wynagrodzenie za pracę BIURA – „dłużnik” – wykupuje załączniki (I – IV) po cenach podanych w Papierze Wartościowym (tekt wyżej) oraz zakupuje Konstytucję POLSKI (Kęcką) z dnia 23 kwietnia 2016 r. która ODBIERA BANKIEROM MONOPOL, a która jest także ARGUMENTEM ODDŁUŻENIOWYM. Cena Konstytucji to 50 złotych.
5. Brak opłat formalnych ze strony „dłużnika” wstrzymuje SPRAWĘ ODDŁUŻENIA wobec „wierzyciela”. Za PAPIERY WARTOŚCIOWE; I + II; opłatę należy przesyłać – przekazem pocztowym – opłatę należy wnosić do CENTRALI na adres; Ernest Kasper Golec; Ul. Leśna 13/42; 41-100 Siemianowice Śl. Tel Kontaktowy; 505 796 768

Opłatę za Konstytucję POLSKI (Kęcką) – należy dokonywać na konto bank.- Bank Pocztowy; Nr. konta; 72 1320 1537 2500 3228 3000 0001 PLN Tel. kontaktowy; 884 793 141
Należy przy każdej wpłacie wyszczególnić; jakie pozycje należy przesłać i na jaki adres.
Biuro bierze na siebie pełną ODPOWIEDZIALNOŚĆ za spłatę „wierzyciela” – która nastąpi po godzinie ZERO, czyli ODEBRANIU BANKIEROM MONOPOLU. Do tego czasu „wierzyciel” wsztrzymuje wszelkie działania wobec „zadłużonego” i czeka na godzinę ZERO, po której zostanie oddłużony cały NARÓD wraz z Zegarem (DŁUG – zwany PUBLICZNYM) „długu” Balcerowicza.

UWAGA – dla „dłużników”; ZAKUP wyszczególnionych PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH jest obowiązkowy, ale Nie wszystkich, tylko tych; „PRZEWODNIK”, OPPT oraz Konstytucja Polski (Kęcka).

Dlaczego zakup jest obowiązkowy.? By „zadłużony” dokładnie wiedział o nowych PRAWACH, które GO dotyczą, od zaraz i w przyszłości.

ODDŁUŻENIE NASTĄPI NATYCHMIAST PO ODEBRANIU „BANKIEROM” MONOPOLU.nn1