17. Grudzień 2015 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

JUŻ NIE DŁUGO POGRZEBIEMY „KOWALA”.

Jesteśmy jako NARÓD w sytuacji, że parszywy „KOWAL”, czyli konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku nas unicestwia (art 220 i 227), odbiera nam PRAWA CZŁOWIEKA (LICHWA) z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE.

A ZATEM MUSIMY ZDETRONIZOWAĆ „KOWALA” i zainstalować nową KONSTYTUCJĘ.
BY ŻYĆ.!!!

KONSTYTUCJA POLSKI (Kęcka)
oraz budowa drużyny opartej o zasdę sprawiedliwości, która pokona w wyborach sympatyków III RP jest DROGĄ do NOWEJ POLSKI
bez lichwy z podatkami, będącymi marginesem życia społecznego i gospodarczego.

„Władza zwierzchnia
w Rzeczpospolitej Polskiej należy do NARODU”.
www.nowapolska-w-internecie.pl

POGRZEBAĆ „KOWALA” i PiS razem z nim, bo PiS – realizuje parszywe prawo, w którym brak sprawiedliwości.

14. Grudzień 2015 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Zdetronizowanie KOWALA

“KOWALEM” jest parszywa konstytucja z 2/6 kwietnia 1997 roku.
“KLESZCZAMI” w rękach kowala jest wszelka władza podchodząca z wyboru lub mianowania.
“KOWAL” do wykonania swej władzy ma “kleszcze”, których wymiana nic nie da w sprawie.

O “KOWALU” – że jest on parszywy świadczy art 220 i 227 tego knota legislacyjnego (2/6. 04. 1997.)
To Corpus de licti.

“Kleszcze” staną się narodem tylko wtedy – kiedy złożą nową przysięgę NARODOWI.
Patrz załącznik. Obecny także na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl
Wtedy przysięga jaką złożyli “KOWALOWI” utraci moc PRAWNĄ – sprawczą.
Jeśli “KLESZCZE” staną się Narodem to zdetronizują “KOWALA”. To jest ostatni etap walki o suwerenność Narodu i Państwa Polskiego – wstęp do budowy DOBROBYTU opartego o nowe prawo.
Nowe Najwyższe Prawo jest gotowe do zastosowania; www.konstytucja.manifo.com

Na tle sporu pomiędzy “kleszczami” wypowiedział się dnia 13.12.2015 ks. Abp. Leszek S. Głódź w Oliwie, który powiedział – cyt; “NIE – PAŃSTWO PRAWA” – WSPÓLNOTA – to jest to.

Na podstawie obserwacji sporów ulicznych jakie obserwowałem w dniach 12 i 13 grudnia 2015 – można powiedzieć, że: jedne kleszcze (opozycja) walczyły z drugimi kleszczami (władza) a do tego sporu dołączył Trybunał Konstytucyjny, który z uporem maniaka broni parszywego “KOWALA”, który jest przyczyną PASOŻYTNICTWA konstytucyjnego, objawiającego się Łamaniem PRAW CZŁOWIEKA z Prawem do ŻYCIA WŁĄCZNIE. To łamanie PRAW CZŁOWIEKA REALIZUJE SYSTEM BANKOWY – za pomocą lichwy i monopolu, która jest absurdem matematycznym – stosowanym na RATY, bo na lichwę – system pieniądzy NIE KREUJE, ale wymaga jej płacenia. To jest źródło niespłacalnego “DŁUGU” zwanego dla niepoznaki publicznym.
Dotyczy także Obywateli – kredytobiorców bankowych.

W związku z powyższym można powiedzieć, że partie – “wybrańcy” – jako “kleszcze” w rękach “KOWALA” NIE reprezentują NARODU, tylko “KOWALA” bandytę i w związku z tym ich członkowie powinni po wyborze – zrezygnować z członkostwa w partii – tak jak Pan Prezydent.
Wtedy jako reprezentanci NARODU mogą zdetronizować “KOWALA”, bo NARÓD STOI PONAD PRAWEM. Jeśli tego nie zrobią (nowa przysięga) to należy ich poddać INFAMII – jako osoby niepożądanej (persona non grata)- co niebawem zostanie uczynione przez NARÓD.

Można powiedzieć, że “kleszcze” w osobach przywódców partyjnych na wiecach posługują się fałszywą logiką, która MILCZY o konstytucyjnym pasożytnictwie – wrogim NARODOWI.

Wobec powyższego Obywatelski Instytut Konstytucyjny Nadzór nad Sądami i Sędziami, Sądem Najwyższym, Finansami, Urzędami Skarbowymi, Przedstawicielami Władz oraz Trybunałem Konstytucyjnym ul. Wiejska 10; 00-902 w Warszawie – DOMAGA SIĘ – przydzielenia Biura do REALIZACJI budowy DOBROBYTU w NOWEJ POLSCE opartego o Nowe Prawo, które jest sprawiedliwe, bo bez lichwy oraz bez podatków.

A ponadto ja – autor Konstytucji Rzeczpospolitej z dnia 15 sierpnia 2015 – Kazimierz z Kęt oraz Ernest z Siemianowic Śląskich – odkrywaca ekonomi w Piśmie Świętym domagamy się zatrudnienia w strukturach PAŃSTWA, by rozpocząć budowę DOBROBYTU ponad podziałami. Bo Dobry Bóg Zrobił Co Mógł, a teraz trzeba do DALSZEJ roboty powołać fachowców.

Z WYRAZAMI SZACUNKU – Za Obywatelski Instytut Konstytucyjny.
Kazimierz Józef Styrna – członek OIK – 884 793 141 – husarz33@wp.pl
===================================================================================

OTO PROJEKT nowej PRZYSIĘGI – pozbawiony cech pasożytnictwa i innego rodzaju nieuczciwości, który powinien być przyjęty przez WYBRAŃCÓW Narodu Polskiego bez wyjątków.
Oto treść nowej proponowanej przez OIK przysięgi:
Po ślubowaniu i podpisaniu ROTY nowej przysięgi – traci MOC przysięga/ślubowanie – złożone wcześniej z dnia 12 listopada 2015 r.

W Imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego – PRZYSIĘGAM i ŚLUBUJĘ, że:

Będę pracował wyłącznie dla dobra Polek i Polaków – chronił Polskę przed zakusami i podnietami chęci jej sprzedaży. Będę bronił naszego Państwa przed BANKRUCTWEM i wprowadzaniem obcego kapitału, który prowadzi do LUDOBÓJSTWA i samozagłady. Będę domagał się zmiany Konstytucji i wprowadzania Odkryć Ekonomicznych – Polskich – odkryć z Pisma Świętego oraz bezwzględnej likwidacji zestarzałego systemu sądowego, komorniczego i windykacyjnego.

Przysięgam i ślubuję uroczyście mieszkańcom Rzeczpospolitej, że jako Poseł na Sejm tegoż Państwa będę pracował wyłącznie dla jego dobra jako nierozerwalnej całości.

Przysięgam i ślubuję uroczyście przestrzegać i bronić praw mieszkańców Rzeczpospolitej Sumiennie wykonywać wszelkie obowiązki służące zachowaniu wolności i niepodległości oraz powszechnego dobrobytu i rozwoju.

Przysięgam i ślubuję wszelkie zło i niebezpieczeństwo od mieszkańców Państwa czujnie odwracać, a w razie potrzeby bronić militarnie i użyć aparatu bezpieczeństwa oraz sądów biblijno-świeckich. Godności Imienia tegoż Państwa i jego mieszkańców strzec niezachwianie, sprawiedliwość za pierwszą mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie.”.

Powyższe ŚLUBOWANIE potwierdzam moim własnoręcznym i czytelnym podpisem.
Można dodawać: Tak mi dopomóż Bóg w Trójcy Jedyny Prawdziwy i Wszyscy Święci.

test