02. Listopad 2015 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Szanowni Przyjaciele.

„KOWALEM” jest parszywa konstytucja III RP z 2/6 kwietnia 1997 roku.

Bez sensu jest zatem walka z kleszczami w rękach „kowala”.

Mowa o wszelkich protestach ulicznych przeciwko wybrańcom i Prezydentowi, Premierowi i innym wszelkim „władzom”. Zmiana kleszczy „wybrańców” jest bez sensu, co widać, słychać i czuć.

Trzeba zmienić kowala. Nie widzę, by protestowano przeciwko kowalowi.

Natomiast wyciera się gębę wszystkim protestującym parszywą konstytucją, jakby była ona jedyna najlepsza, a w rzeczywistości jest parszywa z powodu założeniu w niej monopolu dla sitwy finansowej, która lichwiarsko – łamie PRAWA CZŁOWIEKA z PRAWEM DO ŻYCIA W SZCZEGÓLNOŚCI. A kleszcze (parlament i rząd) MILCZĄ – to tak jakby ktoś przysiadł sobie worek z jajami i nie chciało mu się wstać by ból swych jaj ustąpił? Ten absurd finansowy jest KRÓLEM TEGO ŚWIATA.

Wynika z powyższego, że MY NARÓD nie mamy innego wyjścia i w przeciwieństwie do obecnego naszego poglądu – by sprawy rozwiązywać sposobem parlamentarnym – MUSIMY WYŚĆ NA ULICE, bo „wybrańcy” (kleszcze) NIE SĄ ZDOLNI DO ZMIANY KOWALA – zgodnie z wolą NARODU, jak powiedział Marszałek Senior – Kornel Morawiecki, że NARÓD STOI PONAD PRAWEM. Wyraźnie widać, że tak NIE JEST.

WYCHODZIMY WIĘC NA ULICE – BY WALCZYĆ Z KOWALEM
(parszywą konstytucją) a NIE z kleszczami. www.nowapolska-w-internecie.pl

Z wyrazami szacunku – Kazimierz z Kęt – husarz

KONTRAKT TYSIĄCLECI – cz. 1

Oto MYŚL – na tle Ewangelii w/g Św. Jana – mówiącej o dialogu Chrystusa z Piłatem.

Czy Ty jesteś Królem.? Pyta Piłat.
Odpowiedź Chrystusa; Jestem Królem ale nie z tego świata.

Wynika z powyższego, że Wszystko co Boskie IDZIE NA WYGANIE Z TEGO ŚWIATA.

Na tle powyższego można powiedzieć, że; moja konstytucja z 15 sierpnia 2015 oraz odkrycia Ernesta Golca – są DROGĄ – BY TO, CO BOSKIE POWRÓCIŁO NA ZIEMIĘ Z WYGNANIA.

Nieobecność Boga na ziemi, to nieobecność prawdy i sprawiedliwości.

Lekcja o godności: Królewskiej Godności nikt nie może odebrać.!

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku, to NIEOBECNOŚĆ Prawdy i Sprawiedliwości.

Moja Konstytucja z 15.08.2015 – PRZYWRACA OBECNOŚĆ prawdy i sprawiedliwości.

Budowanie Królestwa Bożego na ziemi – realizujemy poprzez PRAWO. (NOWE)

Wobec powyższego można powiedzieć Tak;
Prostą DROGĄ idź przed siebie, a może ktoś pójdzie za tobą.?

Czy MY możemy korzystać z Królewskiej GODNOŚCI.!???
TAK – powinniśmy być KRÓLAMI TEGO ŚWIATA.

Tymczasem żyjemy w Lesie PIRAMID I OPARACH ABSURDÓW.

WSZYSTKO TO zawiera się w parszywym prawie stanowionym, czyli zbrodniczej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, oraz w innych prawach stanowionych, opartych o tego knota legislacyjnego.

Tylko to prawo stanowione jest przyczyną dzisiejszej parszywości doskonałej.
Należy sobie odpowiedzieć – Kto nam naiwnym “OFIAROM” tą parszywość zmajstrował?
Nie będę oryginalny i nie pokażę palcem, bo wszyscy to wiedzą – kto stanowi prawo.

C.H. Douglas powiedział: “Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności,
który nie powinien być powiązany z bankiem.” – tą doktrynę ogłosił w 1918 roku.

Dzisiejsza poetka Lusia Ogińska napisała taką oto myśl;
“Wy mogli byście wszystko mieć, ale Wam się nie chce chcieć.!”

“Góralu, czy Ci nie żal odchodzić od stron Ojczystych
Świerkowych lasów i hal i tych potoków srebrzystych.

POLAKU czy Ci nie żal………. Dla CHLEBA???”

KONTRAKT TYSIĄCLECI – cz. 2.

Konstytucję RZECZPOSPOLITEJ z 15 sierpnia 2015 – można kupić u mnie
Wpłacając na Konto Bank Pocztowy – kwotę 50 złotych;
Nr. 72 1320 1537 2500 3228 3000 0001 PLN
=====================================================================
PODSTAWOWE PYTANIE
Jaka POLSKA po wyborach???

Obraz dzisiejszej “POLSKI” jawi się nam oto tak, że: Jest parszywe, pasożytnicze prawo, w którym nie ma sprawiedliwości ani poszanowania dla OFIAR SYSTEMU – poszanowania PRAW CZŁOWIEKA z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE.

Fundamentem tego pasożytniczego prawa jest konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku.

W TEJ SPRAWIE wybory niczego nie wnoszą, a wręcz przeciwnie.
NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI, że OFIARY nie znajdą się z ręką w nocniku po wyborach.
To, co słyszymy z okienka i z ust nowo/starych “wybrańców” NICZEGO NIE ZMIENIA.

Wyjdzie “szydło z worka” w dniu rozpoczęcia Obrad Sejmu i Senatu – podczas ŚLUBOWANIA – PRZYSIĘGI – parlamentarnej – z któej treści; okaże się KOMU i w jaki sposób “wybrańcy” będą służyć.??? Dotyczy tego; zwłaszcza w jaki sposób – ZŁO będą DOBREM ZWYCIĘŻAĆ.???

Tu stawiam pytanie; jak MAMY rozumieć hasło; ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ.???

Wstępnym komentarzem niech będzie moja odpowiedź na fb. Dla p. Mieczysława Jacka Skiby z Tarnowa (HYDROPOL). Któremu na jego komentarze odpowiedziałem oto tak:

Przestudiowałem Twoje Jacku myśli i teraz WIEM, że problem leży w PRAWIE STANOWIONYM PRZEZ LUDZI. To znaczy jeśli ludzkie prawo stanowione, rozumiane jako umowa społeczna – Będzie DOBRE, to znaczy zgodne z prawem naturalnym, czyli BOŻYM, to ta i taka umowa zadziała TAK, że będzie DOBRZE i nastanie POWSZECHNY DOBROBYT. Jest to pewne na 100%, albo i więcej.

NIESTETY – obecne prawo stanowione jest parszywe, pasożytnicze, w którym NIE MA SPRAWIEDLIWOŚCI, ani poszanowania praw człowieka z prawem do życia w szczególności.

CO WIĘC MAMY ZROBIĆ.??? ZMIENIĆ PRAWO.!!!
NA JAKIE.??? Czy takie nowe prawo istnieje.??? TAK – istnieje.
Jest nim nowa Konstytucja; www.konstytucja.manifo.com oraz odkrycia z Pisma Świętego jakich dokonał Ernest Kasper Golec z Siemianowić Śląskich. Sęk w tym, że nie widać zainteresowania zmianami ZŁA w DOBRO. Zwłaszcza nie widać tego u “wybrańców”.

Czy nie wiesz przypadkiem Drogi Jacku – dlaczego jest taka cisza – drogi filozofie Jacku???
Czyżby ludzie NIE CHCIELI zasmakować Powszechnego DOBRA – DOBROBYTU, który wnoszą nasze (Konstytucja z 15 sierpnia 2015 oraz odkrycia z Pisma Świętego) odkrycia PRAWDY, SPRAWIEDLIWOŚCI I DOBRA.???

Dla mnie (husarza) JEST TO NIEPOJĘTE. A jakie dla Ciebie Jacku – filozofie.??? JAKIE.???
To samo i takie samo pytanie zadaję wszystkim, którym wpadnie w ręce i przed oczy ten tekst. (?)

CZY KTOKOLWIEK ZECHCE MI NA TO PYTANIE ODPOWIEDZIEĆ.? DLACZEGO.???

Pozdrawiam wszystkich SERDECZNIE.
Kazimierz Józef Styrna – husarz

Kęty dnia 31 10.2015.
Husarz33@wp.pl oraz www.nowapolska-w-internecie.pl