02. Czerwiec 2015 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

SZANOWNI PAŃSTWO:
 
1. KRAJOWY RUCH POLAKÓW – Przewodniczący p. Marek Krasnopolski.
2. Marszałek Sejmu Walnego – p. Wojciech Edward Leszczyński.
3. KWW – Pospolite Ruszenie Polaków – Przewodniczący p. Zbigniew Wesołowski.
 
Ja – Kazimierz Józef Styrna – pełniący OBOWIĄZKI wynikające ze SŁUŻBY NARODOWI Polskiemu INFORMUJĘ, że KLUCZOWYM ELEMENTEM dla pokonania obecnego SYSTEMU jest DEKRET – wystosowany przez Ernesta Kaspra Golec z Siemianowic Śląskich.  W załączeniu ten DEKRET.
Podstawowe elementy DEKRETU NR. 1:
Likwiduje odsetki z życia społecznego w Polsce, Europie i świecie.
Na podstawie Księgi Wyjścia Rozddział 22 Werset 25 strona 103 Pisma Świętego – wydanie z Roku 1984
WERSET 25:
 
„JEŻELI POŻYCZYSZ PIENIĄDZE MOJEMU LUDOWI – UCIŚNIONEMU,
KTÓRY JEST OBOK CIEBIE,
TO NIE WOLNO STAĆ CI SIĘ WOBEC NIEGO LICHWIARZEM,
NIE WOLNO WAM OBCIĄŻAĆ GO ODSETKAMI.
 
NA PODSTAWIE WERSETU: 25
WZYWAM WIĘC WSZYSTKICH POLAKÓW W KAJU I ZA GRANICĄ
O NIE PŁACENIE
ODSETEK KREDYTOWYCH BANKOM NA TERENIE DANEGO PAŃSTWA!
GDZIE MIESZKACIE.
 
PŁACENIE ODSETEK JEST GRZECHEM ŚMIERTELNYM.”

 
To samo dotyczy wszystkich wyznań religijnych, które powinny spowiadać swych wyznawców z tego grzechu.
 
„WYDANY DEKRET OBOWIĄZUJE!
OD 10.04.2015 roku.
 
WSZYSTKIE ZADŁUŻENIA I KREDYTY ZOSTANĄ SPŁACONE W CAŁOŚCI Z ODKRYĆ
EKONOMICZNYCH BIBLISTY ERNESTA K. GOLEC
W OBECNOŚCI NOWEGO RZĄDU.”

  Dotyczy KODU DOSTĘPU – do każdej Duszy człowieka – likwidacji w zarodku duszy lucyfera.
W oparciu o powyższy DEKRET – KREDYTOBIORCY mają PRAWO NIE PŁACIĆ LICHWY. 
Dodam, że na spłatę lichwy bankierzy pieniędzy NIE kreują ale wymagają jej płacenia, a to oznacza, że pieniędzy na spłatę lichwy NIE MA w systemie finansowym i w ten sposób powstaje „NIESPŁACALNY DŁUG”. A zatem lichwa jest typowym absurdem matematycznym, a ponadto ZBRODNIĄ (doskonałą) PRZECIWKO LUDZKOŚCI – nie ulegającą przedawnieniu.
A zatem – KREDYTOBIORCY – mają PRAWO zaliczyć zapłaconą lichwę na poczet SPŁATY KAPITAŁU.
To znaczy, że powinni płacić tylko kapitał, a jeśli bank zacznie im robić przewidziane „prawem” postępowanie, powinni wysłać bankierom podstawę prawną do odmowy płacenia lichwy – DEKRET Nr. 1. i dalej nie płacić lichwy.
By KREDYTOBIORCA mógł liczyć na obronę prawną ze strony Ernesta K. Golca i MOJEJ, powinien przesłać do mnie DEKLARACJĘ (Patrz załącznik) – wtedy udzielimy pomocy prawnej w napisaniu pisma do bankierów i nie tylko.
Osoby (kredytobiorcy), które  prześlą DEKLARACJĘ – będą w pierwszej kolejności oddłużone.
Na podstawie innego DEKRETU – KREDYTOBIORCY złożą WNIOSEK – ODDŁUŻENIOWY – do odpowiedniego BIURA Służby Państwowej, która po wyborach parlamentarnych – dokona oddłużenia – wszelkich oddłużeń w systemach.  Tak – SŁUŻBY PAŃSTWOWEJ – a NIE WŁADZY, bo władzą jest NARÓD – a NIE wybrańcy.Как быстро зарабатывать деньги на продаже фотографий более 300$ в месяц?

Podsumowując powyższe informuję, że PIENIĄDZE na wszelkie potrzeby – w tym oddłużeniowe – są zgromadzone w ODKRYCIACH Pisma Świętego i Konstytucji POLSKI z dnia 23 kwietnia 2016 roku.
POTRZEBA TYLKO WOLI POLITYCZNEJ POLAKÓW, by te pieniądze URUCHOMIĆ.
Pieniądze będą brane bezpośrednio z Ciała Ludzkiego za pośrednictwem KODU DOSTĘPU.
Każdy żyjący posiada od urodzenia Kod Dostępu do Boga Ziemskiego – PIENIĄDZA – we własnym CIELE.
Gdyby Państwo potrzebowało pożyczyć pieniądze, to NIE pożyczą ich od lichwiarzy i banków, bo one przestają istnieć.
Państwo Polskie jak będzie chciało pożyczyć pieniądze, to zadłuża się w ciałach wszystkich Polek i Polaków, żyjących w kraju i za granicą.
Każdy po wyborach Parlamentarnych otrzyma KOD DOSTĘPU do BOGA ZIEMSKIEGO – PIENIĄDZA – indywidualnie – bo każdy jest inny.
Biblista Ernest Kasper Golec ogłosił, że od 22 lipca 2015 r. Państwo Polskie stało się Państwem SUWERENNYM, NIEZALEŻNYM od innych 138 Państw Świata.
Państwo Polskie automatycznie przestało być zależne od WOLI: Pana, Wójta i Plebana. Dotyczy to DEKRETU NR.2 – zostanie on ogłoszony po zrealizowaniu DEKRETU NR. 1.
Biblista Ernest Kasper Golec – z odkryć ekonomicznych Pisma Świętego – SPŁACA – wraz z Nowo-wybranym Prezydentem i Nowo-wybranym Rządem po Wyborach Parlamentarnych – Całość zadłużeń Polek i Polaków oraz Zegara Warszawskiego (Balcerowicza) zgodnie z konstytucją. Co stanowi DEKRET NR. 3.
Dekrety 2 i 3 – zostaną upublicznione DOPIERO po ZREALIZOWANIU DEKRETU NR. 1.
Proszę wszystkich zainteresowanych o zapytania i zgłaszanie wątpliwości, dotyczących czasu realizacji DEKRETU NR. 1. Uprzejmie proszę o rozmowy tel. korespondencję pocztową lub e-mailem na adres; husarz33@wp.pl tel; 884 793 141
Kontakt – Ernest K. Golec – tel. 505 796 768; e-mail; ernest.kaspergolec@gmail.com
Strona internetowa; www.nowapolska-w-internecie.pl

Konstytucjonalista/Projektant – Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – asystent Ernesta K. Golca.

Kęty dnia 13.07.2015.

 =======================================================================================================

Powiedziane jest; „Nie będziesz dwom panom służyć” Bogu i mamonie. To tyle na początek.
NIE BĘDZIESZ SŁUŻYŁ PANOM ZIEMSKIM, bo wtedy nie możesz służyć Bogu.
A zatem można już wyciągnąć wnioski o Państwie SUWERENNYM.
Państwo SUWERENNE, to takie, które NIE SŁUŻY panom ziemskim i NIE spełnia woli Pana, Wójta i Plebana.
Ktoś powie, że to szaleństwo? Otóż NIE JEST TO SZALEŃSTWO, bo aby taki STAN SUWERENNOŚCI osiągnąć, trzeba zastosować Umowę Społeczną, której FUNDAMENT jest zapisany w Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 15 sierpnia 2015 r.

Potrzeba tylko by Naród wyraził swą WOLĘ w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM.
Konstytucja jest na stronie; http://www.konstytucja.manifo.com a PLAN na; http://www.nowapolska-w-internecie.pl
================================================================================================================

ZŁO TKWI W PRAWIE
stanowionym

Szanowni Państwo.
Zacznę od diagnozy o przyczynach powstawania ZŁA.
ZŁE prawo zmusza ludzi do uprawiania ZŁA w majestacie prawa – co jest dziś praktykowane przez uzurpatorów partyjnych – zwanych „władzą”.
DOBRE PRAWO zmusza ludzi do uprawiania – czynienia – DOBRA – DOBROBYTU.

Do znudzenia będę powtarzał, że Konstytucja III RP z dnia 2.04.1997 r. TO ZŁE PRAWO.
DOBRA PRAWO, to projekt Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z 23 kwietnia 2016 r. bo odbiera bankierom monopol i przywraca Narodowi SUWERENNOŚĆ.

Ze złym prawem trzeba się rozprawić w taki sam sposób w jaki sposób rozprawił się Aleksander Macedoński – Cesarz – z niemożliwym do rozwiązania węzłem – tzw. GORDYJSKIM.

Jednym CIĘCIEM trzeba zniszczyć zbrodniczą konstytucję III RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
To znaczy, że trzeba WYKONAĆ REFERENDUM KONSTYTUCYJNE, które w powyższej SPRAWIE ogłosiłem.
Wszystko jest zapisane na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

Omówienie sprawy jest poniżej na YouTube z Sesji Sejmu Walnego w Kole z 14. czerwca 2015. https://www.youtube.com/watch?v=M4I3vVTpUE4

Niezaprzeczalnie dobrą robotę czyni Marszałek Sejmu Walnego Pan Wojciech Leszczyński.
Tyle tylko, że jest to mozolna praca – odrestaurowania Sejmikowania z czasów Sejmu 4-letniego, obliczona na wiele lat edukacji społecznej.

Dziś czasu nie mamy, bo WRÓG (lichwiarz, windykator, komornik, sędzia Sądu Rejonowego oraz oszust partyjny – wyzierający jak diabeł z okienka TV) STOI W NASZYM PROGU i żąda płacenia RAT bankierom, którzy z pieniądza uczynili narzędzie lichwiarskiej ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie pasożytniczego – ZŁEGO – „prawa”.
Czy możemy zatem i w tym stanie rzeczy spać spokojnie??? NIE.

W takim razie CO NAM POZOSTAJE – będącemu pod okupacją lichwiarzy NARODOWI???

Odpowiedź nasuwa się SAMA. ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL.

Tak się składa, że mamy na scenie politycznej cały szereg „podmiotów” i każdy z nich „chce” DOBRA dla NARODU. Tylko nie ma planu dla przyszłości.
TAKI KOMPLETNY PLAN dla DOBROBYTU NARODOWEGO ma Ernest Kasper Golec z Siemianowic ŚL. i ja – Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz.

Są to potencjalne podmioty:
1. Sejm Walny Konfederacji NIEPOŁOMICKIEJ A.D. 2014.
2. Portal organizacyjny 1Polska.pl
3. Pospolite Ruszenie Polaków.

Te trzy podmioty moim zdaniem są władne zorganizować się wspólnie i REPREZENTOWAĆ w jesiennych wyborach lwią część społeczeństwa polskiego, by pokonać dotychczasowych uzurpatorów władzy.

Bym mógł uwierzyć w SUKCES tej „trójcy” – to widzę sposób organizacji oto tak, że pod Egidą Sejmu Walnego i w zgodnie z Kalendarzem – ogłoszonym na YouTube przez Marszałka – powołamy Marszałków Regionalnych – dla poszczególnych Okręgów wyborczych. Kalendarz jest u mnie i na YouTube Sejm Walny.
Warunkiem tego zjednoczenia jest to, żeby REPREZENTACI z portalu 1Polska.pl których jest 30 781 (to armia ludzi) oraz Reprezentanci Pospolitego Ruszenia Polaków (PRP – Marek Krasnopolski) pojawili się w pierwszej kolejności na zebraniach wyborczych – Okręgowych – Marszałków Sejmu Walnego – zgodnie z kalendarzem i obrali tych Marszałków.

W drugiej kolejności, by wspomniani wyżej PRZEDSTAWICIELE – NARODU – ziemscy – podjęli się ROLI Emisariuszy w ogłoszonym przeze mnie REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM. Ogłoszone przeze mnie REFERENDUM jest prawomocne.
Międzyczasie, ci Przedstawiciele powinni się zaopatrzyć w proj. Konstytucji RZECZPOSPOLIEJ i Karty Referendalne, by wyruszyć do ludzi (elektoratu) by w ten sposób uzyskać sprzężenie ZWROTNE i by elektorat dowiedział się od nich, że jest SPOSÓB na odzyskanie SUWERENNOŚCI dla NARODU, a z drugiej, by elektorat poznał kandydatów do parlamentu w jesiennych wyborach.
Nie wierzę, by ktoś – kto zagłosował w REFERENDUM potem zagłosował na partyjnych oszustów. To by był strzał w samo serce – własne.

WIADOMO, że nie możemy liczyć na „antysystemowców” w sensie Kukiza, ani na jakichkolwiek partyjnych, którzy od zawsze dbali tylko o własny partykularny interes.

Mam Magazyn – na całą ilość głosów REFERENDALNYCH i adres do korespondencji.
Kontakt na husarz33@wp.pl oraz na tel. 884 793 141.
Kęty dnia 22 czerwca 2015 r.
=======================================================================================================
SPRAWOZDANIE i KOMENTARZ
z obrad Sejmu Walnego w Kole z dnia 14 czerwca 2015.dziernika

Mój występ jest od; 56,30 do 1.21 oraz od 1.50,30 do 1.53

Nie jestem kontent z wyniku obrad nad konstytucją. Sprawę odroczono do początku października – do specjalnej Sesji KONSTYTUANTY w Niepołomicach lub w Kętach.

Tymczasem bankierzy nas doprowadzą do ruiny. A szkoda, że nie możemy się dogadać w sprawie ODEBRANIA BANKIEROM MONOPOLU, co jest w zasięgu projektu Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z 23 kwietnia 2016.
Wystarczy jako wstęp do osiągnięcia sukcesu zagłosować w REFERENDUM, które ogłosiłem? Przy okazji możemy zbudować DRUŻYNĘ, która w przyszłym Sejmie zagwarantuje zmianę konstytucji.

Czy się to uda? Nie wiem.

Na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl będę informował o postępie prac nad zmianą konstytucji oraz o odkryciach, dokonanych przez Ernesta Golca (BIBLISTY – Religioznawcy) w Piśmie Świętym, które wskazują na dodatkowe źródło zasilania ludzi w pieniądze – oprócz konstytucyjnej Dywidendy Społecznej.

Zostaną wystosowane co najmniej 3 DEKRETY w SPRAWIE spłaty długów, a pieniądze do spłaty zostaną pobrane z odkryć Pisma Świętego, które odkodował Biblista – Ernest Kasper Golec.

Ernest Kasper Golec z Siemianowic Śl. spłaca wszystkie zadłużenia zaciągnięte przez osoby prywatne jak i rządowe.

Spłata zadłużeń nastąpi zgodnie z wnioskiem oddłużeniowym i procedurą postępowania oddłużeniowego, wszystkich kredytów krajowych i zagranicznych, łącznie z Frankami oraz wnioskiem oddłużeniowym wymienionych wierzycieli bankowych i wybiórczo znajdujących się w przedziale zadłużeń od p. 1 do 21 na dzień 30 czerwca 2015 r.

UWAGA: od tego momentu cała Polska nie spłaca żadnych zadłużeń, bankowych, komorniczych i windykacyjnych. Pobieranie nowych pożyczek w bankach po tej dacie, nie będzie uwzględniane w oddłużaniu.

nowapolska

Szanowni Państwo – POLACY.

Wszyscy zadają mi pytanie: SKĄD PAŃSTWO (NOWA POLSKA) weźmie pieniądze na wypłatę Dywidendy Społecznej dla wszystkich oraz na finansowanie GOSPODARKI???

ODPOWIADAM;

Pieniądze na to wszystko weźmiemy z Konstytucji POLSKI (Kęckiej) – (Nowe Najwyższe Prawo), czyli z przepisów Najwyższego Prawa oraz z ekonomii Pisma Świętego – od 2000 lat nie odkrytej, ale których teraz (tych odkryć) dokonał Ernest Golec – BIBLISTA i Religioznawca z Siemianowic Śląskich.

Pod władzą Konstytucji POLSKI (Kęckiej) jako umowy społecznej – dzisiejsza ZMORA wiecznego braku pieniądza na wszystko – przejdzie do historii – zostanie wnet zapomniana, bo wejdziemy w NOWĄ ERĘ DOBROBYTU – powszechnego.

AKT WYKONAWCZY REFERENDUM


Procedura REFERENDALNA dla Konstytucji POLSKI (Kęckiej)
z dnia 23 kwietnia 2016
.

Do wykonania (fizycznego) REFERENDUM powołuje się Wolontariuszy.

Do obowiązków (potencjalnie) Wolontariusza należy:
1. Zaopatrzyć się w drukowany egzemplarz Konstytucji POLSKI (Kęckiej).
2. Zaopatrzyć się w Karty REFERENDALNE (Pytania Referendalne).
3. By Wolontariusz mógł stać się kandydatem do jesiennych wyborów parlamentarnych, powinien złożyć DEKLARACJĘ. Druk w załączeniu do Konstytucji POLSKI (Kęckiej) + materiały informacyjne REFERENDUM.

Informacje dodatkowe:

Drukowany egzemplarz Konstytucji POLSKIEJ (Kęcka) można nabyć wpłacając na konto Nr: 72 1320 1537 2500 3228 3000 0001 PLN -
kwotę 50 złotych.

Po dokonaniu wpłaty – wyślę następujące materiały:
1. Drukowany Egzemplarz Konstytucji RZECZPOSPOLITEJ z 23.04.2016.
2. Materiały informacyjne – niezbędne dla Wolontariusza.
3. Pytania REFERENDALNE – druk do głosowania.

PS: Konstytucja POLSKI (Kęcka)
z dnia 23 kwietnia 2016 roku odbiera bankierom monopol na wyłączną kreację pieniądza.

Nie przypuszczam (na 100%), by jakakolwiek – inna – konstytucja, którymi chwalili się kandydaci na Prezydenta – odbierała bankierom monopol na wyłączną kreację pieniądza.?
Wobec powyższego Wszystkie te konstytucje można spokojnie i od razu wysłać na śmietnik historii, nawet bez czytania, bo nie nadają się do zastosowania do Ustroju – EPOKI – DOBROBYTU – bo mój autorski projekt ten DOBROBYT gwarantuje.

Zgodnie z DEKRETEM z dnia 10.04.2015. wzywamy wszystkie Polski i Polaków do bezwzględnej współpracy z Narodem Polskim do NIE spłacania jakichkolwiek zadłużeń – opisanych na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl który to - DEKRET – spłaca wszystkie zadłużenia z Ekonomicznej KSIĘGI Pisma Świętego.

Jako autor Konstytucji POLSKI z dnia 23.04.2016 nie mam innego wyjścia – ogłaszam WIĘC REFERENDUM KONSTYTUCYJNE

Jakie korzyści otrzymują Wyborcy jak głosują na Konstytucję „BIBLIJNO-ŚWIECKĄ” : WSZYSCY otrzymują pieniądze na Spłatę swoich zadłużeń bezzwrotnie, które daje „BIBLISTA” Ernest Kasper Golec przez nowo powstały RZĄD i Prezydenta. Są to zadłużenia, które mają Polki i Polacy w różnych Bankach. W Kraju i za granicą spłata w „CAŁOŚCI”, dotyczy to również „FRANKÓW”, długi w Urzędach Skarbowych, jakichkolwiek Spółdzielniach Mieszkaniowych, ZUS a przede wszystkim, wszelkie zadłużenia Komornicze, Sądowe i Alimentacyjne.
„3” Odkrycia Ekonomiczne, które daje Biblista Rządowi RP – Spłaca zegar zadłużenia Warszawskiego w „CAŁOŚCI”.
Zaś Emerytury i Renty po wyborach „Parlamentarnych” wzrastają o 100%, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, OKŁAMYWANO WAS PRZEZ 2-a TYSIĄCE LAT – IDŹ I GŁOSUJ NA TĄ KONSTYTUCJĘ!!!
PYTANIA REFERENDALNE

Ogłaszamy Ogólnopolskie REFERENDUM w sprawie zmiany pasożytniczej konstytucji III RP na konstytucję dla POLSKI (Kęcką) – BIBLIJNEJ + ŚWIECKIEJ.

Oto pytania REFERENDALNE:

1. Czy jesteś za ZNIESIENIEM obecnej pasożytniczej konstytucji III RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.
2. Czy jesteś za zainstalowaniem Konstytucji POLSKI (Kęckiej) (biblijnej + świeckiej)?
ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.
Podpis……………………………………..
Uwaga: należy zaznaczyć kółkiem odpowiednią decyzję głosującego. Głosowanie jawne jest zgodne z Konstytucją – nową Ordynacją Wyborczą dla Rzeczpospolitej. Dotyczy SPRAWOWANIA WŁADZY PRZEZ NARÓD – BEZPOŚREDNIO i zgodnie (Art. 4) z Najwyższym Prawem III RP.

Imię i Nazwisko………………………………………………………….PESEL……………………………………………..

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………….

Woj……………………………………………Powiat…………………………………Gmina…………………………………..

Powyższą KARTĘ REFERENDALNĄ należy przesłać na adres; REFERENDUM; os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty.