01. Kwiecień 2014 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Witam WSZYSTKICH POLAKÓW i zapraszam do budowania POLSKI.
Budowanie prawdziwie NOWEJ POLSKI można zacząć od zmiany konstytucji.
Fragmenty Konstytucji POLSKI (Kęckiej), zamieściłem na podstronach.

Zapraszam do zbudowania najpierw DRUŻYNY, która pokona w wyborach partie i potem dokona ZMIANY KONSTYTUCJI.

Informuję, że ten jak żaden inny projekt konstytucji jest oparty o PRAWO NATURALNE, de facto BOŻE PRAWO.
Wobec powyższego można powiedzieć, że w treści tego mojego dzieła życia w sposób duchowy jest cały czas obecny Sam Stwórca, bo szanowane jest JEGO PRAWO.
Idąc tym tropem można powiedzieć tak: Jeśli BÓG JEST Z NAMI – BUDOWNICZYMI POLSKI bez lichwy, TO KTO PRZECIWKO NAM???

Jako projektodawca Konstytucji POLSKI (Kęckiej) zapraszam do jej kupowania u mnie i zapoznania się, by świadomie w stosownym czasie za tym projektem ZAGŁOSOWAĆ w Referendum.

Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – kontakt: husarz33@wp.pl tel. 884 793 141
======================================================================================================
DYSTRYBUCJA
Konstytucji POLSKI (Kęckiej).

Wiadomo, że na budowę jakiejkolwiek budowli a NOWEJ POLSKI w szczególności potrzebne są pieniądze. Wobec tego ogłaszam w imieniu budowniczych, że na pozyskanie pieniędzy dla budowy NOWEJ POLSKI przeznaczam DZIEŁO MOJEGO ŻYCIA – projekt Konstytucji POLSKI (Kęckiej). Drukowany projekt Konstytucji jest swoistą „CEGIEŁKĄ” na budowę NOWEJ POLSKI bez lichwy i podatków.

Pozyskane środki z zakupu przez NARÓD – drukowanej Konstytucji zainwestuję w Budowę NOWEJ POLSKI, bo Konstytucję III RP uważam za zbrodniczą – z powodu zapisanego w jej treści lichwiarskiego sposobu na totalne pasożytnictwo obecnej RP uprawiane przez banksterów.

Wobec powyższego budowniczowie NOWEJ POLSKI nie mają innego wyjścia, tylko kupować (te cegiełki) moje dzieło życia, z którego dochód przeznaczę na budowę nowego domu, obok III RP, czyli NOWEJ POLSKI, czego zabronić się nie da z powodu jednoznacznego zapisu w konstytucji, bo konstytucja III RP w art. 4 mówi, że: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do NARODU”.

A zatem – jako autor Konstytucji POLSKI (Kęckiej) – ogłaszam, że zakup konstytucji – będzie funduszem na budowę NOWEJ POLSKI. Potencjalny nabywca projektu Konstytucji POLSKI (Kęckiej) – drukowanej – by mógł się mógł dokładnie zapoznać z projektem i z pełną świadomością zagłosować w stosownym momencie – za jego przyjęciem. Projekt ten będzie rozprowadzany wyłącznie jako drukowany i tylko dla tych, którzy go zakupią. Wszyscy, którzy zakupią Konstytucję otrzymają dodatkowo w stosownym czasie:
1. Złoty Medal ze swoim Imieniem i Nazwiskiem za 20 000 złotych.
2. Zakup Konstytucji tworzy kolejkę numerowaną do otrzymania kwoty 100 000 złotych na własny rozwój, pod WARUNKIEM jawnego GŁOSOWANIA na Konstytucję Biblijną lub Konstytucję dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA w stosownym czasie, czyli w 2015 roku.
Konstytucję mogą kupować wszyscy w tym mieszkający za granicą za EURO i DOLARY USA.

Wartość (1 egz.) projektu Konstytucji POLSKI (Kęckiej). ustala się na 50 złotych. Słownie: pięćdziesiątzłotych
Zakupu można dokonać także za DOLARY; Konto Nr; 16 1020 2384 0000 9002 0174 2238 USD SWIFT = B PKO PL PW Cena za konstytucję 20 DOLARÓW USA

Wpłat można dokonywać osobiście na Poczcie Polskiej na dwa różne sposoby:
1. Za pomocą przekazu pieniężnego na adres: Kazimierz Styrna; 32-650 Kęty; os. Królickiego 5/13.
2. Za pomocą przekazu na konto: Bank Pocztowy Nr. Konta 72 1320 1537 2500 3228 3000 0001 PLN (Adres firmowy; Kazimierz Styrna; os Królickiego 5/13; 32-650 Kęty) – należy podać dokładny adres nadawcy, podać także miejsce zamieszkania jak: województwo/powiat/gmina lub dzielnica miasta – by można było wysłać drukowaną Konstytucję RZECZPOSPOLITEJ. Jest to konto firmowe; Kazimierz Styrna NOWA POLSKA.
3. Można także zamówić projekt – to go prześlę za zaliczeniem pocztowym.
4. Konstytucję można także zdobyć taniej – za 20 złotych – Jeśli się wykupi miejsce w kolejce do pierwszeństwa przy wypłacie DYWIDENDY SPOŁECZNEJ. Wpłata na podane wyżej konto z podaniem adresu oraz miejsca zamieszkania jak: województwo/powiat/gmina lub dzielnica miasta. Dywidenda w wysokości minimum 800 złotych miesięcznie – będzie wypłacana zaraz po godzinie ZERO, czyli od momentu, kiedy projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI zostanie zatwierdzony przez NARÓD w powszechnym i prawomocnym REFERENDUM. Każdy kto wykupi miejsce jeszcze przed jesiennymi wyborami do samorządów otrzyma ode mnie drukowaną konstytucję pocztą. Jest to gwarancja otrzymania do domu tego projektu.

Konstytucję RZECZPOSPOLITEJ można także nabyć (kupić) w wyznaczonych punktach sprzedaży, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej; www.nowapolska- w-internecie.pl

Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz
===================================================================================
KONSTYTUCJA dla… POLSKI

1. Religia – to władza nad ludem. Władza Boga – W Trójcy Świętej Jedynego.
2. III RP – to władza uzurpatorów – „wybrańców” nad LUDEM – Narodem.
3. NOWA POLSKA – to władza ludu nad sobą. Wybrańcy – to służba temu LUDOWI.

Rozwinięcia wymaga pkt. 3.

Żyjemy dziś w czasach ostatecznych – na co wskazuje ogląd świata obserwowany w mediach.
Ostatnimi czasy ZŁO ujawniło się w całej pełni.
Nie będzie już lepszego czasu na odzyskanie Wolności, Niepodległości czyli SUWERENNOŚCI.
Wolność i Suwerenność może odzyskać tylko i wyłącznie lud – NARÓD w swej MASIE.
PLAN, sposób i czas na przemiany ustrojowe, określa Ruch Społeczny NOWA POLSKA w Internecie.
Potrzeba tylko WOLI POLITYCZNEJ NARODU, by tej EPOKOWEJ PRZEMIANY USTROJOWEJ DOKONAĆ.

Już średniowieczny Kaznodzieja – Ks. Piotr Skarga mówił i pisał, że „prawo stanowione, które łamie Prawo Boże, staje się karykaturą sprawiedliwości.” Obecnie „obowiązujące” najwyższe prawo stanowione jakim jest konstytucja III RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku w swych zapisach – ŁAMIE PRAWO STWÓRCY.

„Prawo, które sprzeciwia się Bożemu Prawu jest śmieciem” – to powiedział ostatnio ksiądz, odprawiający Mszę Świętą przed Obrazem Jasnogórskiej Pani, którą to mszę obserwowałem czynnie w Telewizji TRWAM.

A zatem potrzeba nam Szacunek do Bożego Prawa ODBUDOWAĆ.

Projekt Konstytucji dla POLSKI jest zgodny z Prawem Bożym, czyli PRAWAMI NATURY, które najpełniej się ujawniają w działaniu organizmu człowieka – niedoścignionego pierwowzoru.

Zainstalowanie takiego i tego a nie innego PRAWA da początek do tworzenia przysłowiowego „RAJU NA ZIEMI”.

A zatem pod władzą Konstytucji dla POLSKI jest szansa zbudować RAJ na ziemi.
Wszyscy będziemy kapitalistami. Wszystkim będzie padać „NOWOCZESNA MANNA” – Dywidenda Społeczna.
Dziś ta „nowoczesna manna” pada tylko niektórym – banksterom – oczywiście – ale nie NAM.

Kazimierz Józef Styrna strona; www.nowa-polska.manifo.com
Kęty dnia 18.02.2014.
===================================================================================
K O M E N T A R Z

Do treści, zapisanych w projekcie Konstytucji POLSKI (Kęckiej).

Przejęcie mocy tworzenia pieniędzy przez naród jest najwspanialszą formą urzeczywistniania bez przymiotnikowej SPRAWIEDLIWOŚCI, której w wyniku beznadziejnej naiwności ludzi, ciągle nam światłym i uczciwym członkom społeczeństwa brakuje.
Sprawiedliwość, skażona RAKIEM (lichwą), nie jest do przyjęcia z powodu sprzeczności z PRAWEM BOŻYM (dekalog), czyli z prawem naturalnym.

Sprawiedliwość, zawarta w doktrynie ustroju, zwanego WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ, da satysfakcję całemu, od lat poniewieranemu, wielkiemu z powodu jego ducha i szlachetnemu, jak pokazała historia NARODOWI POLSKIEMU (mieszkańcom Nowej Polski).

WSPÓLNOTA FINANSOWA, wiąże się ściśle z wdrożeniem, niewątpliwie sprawiedliwego prawa, mówiącego o tym, że pieniądz, MA SŁUŻYĆ LUDZIOM, a NIE talmudycznej oligarchii finansowej.!!!

DOKONANIE takiej zmiany (przemiany ustrojowej), przejdzie do historii świata i będzie to zmiana na miarę odkrycia Kopernika w całym tego słowa znaczeniu.

Jako uzasadnienie takiej dziejowej operacji, gdzie pieniądz ma (będzie) służyć ludziom, przychodzi nam przyroda. Niedoścignionym pierwowzorem (pod względem konstrukcyjnym) nowego zupełnie ustroju (dziewiczy teren), który nazwaliśmy teraz WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ jest system krwionośny człowieka, zintegrowany z systemem nerwowym z mózgiem w ROLI GŁÓWNEJ. Podstawową zasadą, tego zintegrowanego systemu jest to, że KREW odżywia KAŻDĄ komórkę organizmu. Jest to gwarancja zdrowia tegoż organizmu. Wszystkie anomalia w ruchu życiodajnej krwi jest określane, jako stan chorobowy pacjenta. Dokładnym przeciwieństwem tego, jest obecnie praktykowany przez światową oligarchię finansową system bezprawia.!!!

W nowym systemie, czyli Wspólnocie Finansowej (WF), w której obowiązywać będzie prawo, wynikające ze słów „jeden drugiego brzemiona noście” nie zaistnieje „zmora” dzisiaj praktykowanego systemu, czyli totalny brak pieniędzy na wszystko. W systemie W F wszystko, co jest możliwe fizycznie do wykonania, jest także możliwe do sfinansowania.!!! BRAKUJE tylko woli politycznej rządzących, by chcieli wyzwolić NARÓD POLSKI spod okupacji światowej oligarchii finansowej.

Żeby zrozumieć możliwość zastosowania systemu monetarnego zalecanego przez doktrynę WSPÓLNOTY FINANSOWEJ, nie można tracić z oczu faktu, że świat wszedł w erę obfitości. Jeżeli istnieją ubodzy, to nie dlatego, że istnieją ludzie bogaci, ale dlatego, że obfitość nie jest rozprowadzana. Dlatego nie ma żadnej potrzeby zabierać bogatym, żeby dać biednym. Musimy tylko uruchomić pewną technikę w systemie monetarnym i nie poprzestawać na stwierdzeniu, że pieniądze są tworzone dla człowieka, ale ustanowić system, który bezzwłocznie umieści je w służbie człowieka, w służbie wszystkich ludzi.

Podsumowując powód, dla którego napisałem ten projekt Konstytucji POLSKI (Kęckiej) informuję, że w żadnej, dotychczas znanej mi konstytucji, NIE MA odniesienia do autentycznej, bez przymiotnikowej sprawiedliwości, zawartej w Bożym prawie, czyli dekalogu, rozpoznawanym jako „prawo naturalne”. Używanie zaś szlachetnych słów jak „prawo”, „sprawiedliwość”, bez odniesienia się do rzeczywistego, autentycznego znaczenia tych słów, sprawia że dzisiejsze prawo, stało się tego prawa karykaturą. Także SPRAWIEDLIWOŚĆ, stała się karykaturą sprawiedliwości, no bo kto przy zdrowych zmysłach mógłby uznać lichwę za dobro i tolerować tych, którzy ją stosują???

A stosują ją tylko dlatego, że partyjni oszuści („wybrańcy narodu”), czyli parlamentarzyści dali lichwiarzom ten monopol, (za diety – srebrniki, podobne do judaszowych), a którzy zagnieździli się w szacownej instytucji, dla niepoznaki nazwanej Narodowym Bankiem Polskim. Ten „numer” jaki wycięli nam, NARODOWI POLSKIEMU zdrajcy, czyli partyjni oszuści i Kosmopolityczne media, woła o pomstę do nieba i jest niezaprzeczalną zdradą interesów Narodu Polskiego (mieszkańców Polski).

Nic nie pomoże jakiekolwiek i kogokolwiek zaprzeczanie, bo fakty mówią za siebie. Gdyby faktycznym właścicielem pieniądza był SUWEREN, czyli Naród Polski, to wieczny brak pieniądza na wszystko nie miał by miejsca.

Kęty dnia 4 marca 2014. Kazimierz Józef Styrna.
==================================================================================
INSTRUKCJA dla sprzedających Konstytucję POLSKI (Kęckiej).

Najczęstszym pytaniem KLIENTA jest pytanie: a co ja będę z tego miał jeśli kupię tą konstytucję??? Odp; PIENIĄDZE PIENIĄDZE PIENIĄDZE.!!!

Zaraz potem klient zadaje następne pytanie: a kiedy te pieniądze będę miał? Oto odpowiedź; ZARAZ PO GODZINIE ZERO.

Tu pojawia się trzecie pytanie: kiedy nastąpi godzina ZERO? Odp; wtedy kiedy Konstytucja NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA stanie się Najwyższym prawem w NOWEJ POLSKI.

Teraz klient stawia kolejne pytanie o konstytucję. Pyta o to kiedy ta konstytucja stanie się NAJWYŻSZYM PRAWEM w NOWEJ POLSKI??? Jest to pytanie KLUCZOWE w SPRAWIE.

ODPOWIEDŹ: Najpierw trzeba sobie kupić konstytucję, by się z nią zapoznać i nie głosować w ciemno za jej przyjęciem. Kupić ją można u mnie lub u moich wolontariuszy – SPRZEDAWCÓW, którzy operują w całej Polsce. Można ich szukać na wolnym rynku, obok placówek handlowych i jeszcze wielu miejscach, trudnych do wyliczenia. SPRZEDAWCY dysponują REKLAMĄ (TU KUPISZ…) i wydają pokwitowania kupującemu z kontaktem do mnie we wszelkich sprawach. Pokwitowanie jest rejestrowane w zeszycie, by potem KLIENT znalazł się w CENTRALNYM REJESTRZE do pierwszeństwa wypłaty DYWIDENDY SPOŁECZNEJ zaraz po godzinie ZERO.

OCZYWIŚCIE warunkiem tego by nowa konstytucja dla POLSKI stało się FAKTEM jest wygranie wyborów przez BUDOWNICZYCH NOWEJ POLSKI, by potem w parlamencie podjąć uchwałę o REFERENDUM konstytucyjnym w sprawie przyjęcia przez NARÓD mojego projektu – żadnego innego – Konstytucji POLSKI (Kęckiej). Nikt za NARÓD tego nie zrobi.
Wtedy DOPIERO Kochani Rodacy odzyskamy SUWERENNOŚĆ, zwłaszcza finansową.

Kontakt do mnie; e-mail husarz33@wp.pl oraz telefon 884 793 141
Także Skype; kazimierz.styrna
===================================================================================
„Ciemny lud to kupi” – czyżby???
Szanowni Państwo.

Najczęściej zadaje mi się pytanie: a kto to kupi za 50 złotych, tą twoją konstytucję i dlaczego tak drogo???
A ja zadaję inne pytanie: a kto kupi kwik partyjnych świń w mediach i nie tylko??? Odpowiedź dał taki jeden… oto taką: „CIEMNY LUD TO KUPI”.

Wracam do odpowiedzi na pierwsze pytanie – czyli dlaczego tak drogo???
Wyceniłem życie ludzkie na 50 złotych (z innych źródeł wiadomo, że jest bezcenne), które każdy może sobie kupić. Czy to tak DROGO???

Jeśli NIE KUPI – to jest skazany na przedwczesną utratę życia – tak swego, jak i swojej rodziny, Gminy, Województwa, Polaków i dalej, EUROPY itd… Konstytucja (pasożytnicza) rodem z III RP to WAM Kochani Rodacy – UTRATĘ ŻYCIA - GWARANTUJE.

A gdy kupi, to nabędzie prawa do pierwszeństwa przy wypłacie Dywidendy Społecznej w pierwszej kolejności po godzinie ZERO, czyli po tym, kiedy mój projekt konstytucji stanie się Najwyższym Prawem, po godzinie ZERO w NOWEJ już POLSKI.

Konstytucja rodem z III RP zmajstrowana dla nas przez partyjne świnie – uczenie nazywające się konstytucjonalistamizabiera nam życie – w zapisach o przymusowym poborze podatków i daje obcym monopol – zezwala banksterom na uprawianie lichwy.

Mój projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI - odwrotnie – zabiera monopol bankierom i daje wszystkim Dywidendę Społeczną płaconą przez Skarb Państwa – NOWEJ POLSKI.

To znaczy, że są zasadnicze różnice pomiędzy tymi dwoma konstytucjami:
Konstytucja rodem z III RP jest NEGATYWEM.
Mój projekt konstytucji (Kęckiej) jest POZYTYWEM.

To oznacza, że wszystko to, co jest czarne w pasożytniczej konstytucji z obecnej III RP – po przemianie – potraktowaniu Światłem naturalnego prawa – staje się białe, jasne i sprawiedliwe, ale dopiero w NOWEJ już POLSCE.

PO OSTATNIE: czy zakup projektu konstytucji – za 50 złotych – za którym STOI DYWIDENDA SPOŁECZNA, która będzie płacona wszystkim od godziny ZERO w wysokości minimum 800 złotych co miesiąc, aż do końce jego życia – jest to DUŻO, czy bardzo MAŁO???

Kazimierz z Kęt – husarz
Kęty dnia 12.04.2014.

PS: informuję, że zarejestrowałem działalność gospodarczą na swoje nazwisko: Kazimierz Styrna NOWA POLSKA – sprzedaż mojego dzieła życia – Konstytucji POLSKI (Kęckiej).

Podaję numer konta do zakupu konstytucji POLSKI (Kęckiej).
Bank Pocztowy Nr. konta; 72 1320 1537 2500 3228 3000 0001

Po wpłacie 50 zł – wyślę drukowaną konstytucję na podany adres przy przelewie.
Dodatkowo należy podać nazwę; województwa, powiatu i gminy/dzielnicy miasta.
Jest to potrzebne do rejestracji w SYSTEMIE, na potrzeby wypłaty DYWIDENDY SPOŁECZNEJ dla wszystkich od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci.
Wysokość Dywidendy to 800 złotych miesięcznie.

Ponadto handel w mojej firmie NOWA POLSKA jest zbieraniem funduszy do budowy NOWEJ POLSKI.

ZYSKI z działalności mojej firmy będą przeznaczone na budowę NOWEJ POLSKI, która jest przewidziana jako nowy ustrój – WSPÓLNOTA – której fundamentem jest moja konstytucja.
===================================================================================

N A J W Y Ż S Z E P R A W O

KONSTYTUCJA POLSKI (Kęcka)

Ponadczasowy projekt autorski – KJS

PRZEDMOWA
Kamień węgielny, który był inspiracją do napisania KONSTYTUCJI POLSKI zrobił Szkot Clifford Hugh Douglas inżynier, biegły księgowy, menedżer, ekonomista, głęboki myśliciel społeczny, twórca doktryny, którą nazwał Kredytem Społecznym (real Socjal Credit), żył i działał w Anglii w latach 1879 – 1952.

C.H. Douglas odkrył, że „tworzenie pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.

Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”

A zatem – w świetle powyższego odkrycia C.H.D. monteskiuszowski trójpodział władzy, zapisany w ZBRODNICZEJ konstytucji RP jest niewolnikiem władzy pieniądza, realizowanej przez MFW i BŚ – czyli praktykowanej dziś przez tzw. władze CYWILIZACJI ŚMIERCI.

Wobec powyższego – by zacząć żyć w CYWILIZACJI ŻYCIA, trzeba konstytucję RP wysłać na śmietnik historii i zastąpić ją KONSTYTUCJĄ POLSKI, która jest fundamentem CYWILIZACJI ŻYCIA w całym tego słowa znaczeniu.

Odkryłem, że na jednym i tym samym terenie nie mogą współistnieć (WSPÓŁŻYĆ) dwie WROGIE sobie cywilizacje, bo stale (nieustannie) dochodzi pomiędzy nimi do wojny, która trwa od dawna. To znaczy, że jedna z tych cywilizacji (życia lub śmierci) musi odejść lub zejść do podziemia.

Dziś – według znaków na ziemi – rządy sprawuje CYWILIZACJA ŚMIERCI za pomocą ZBRODNICZEJ konstytucji RP. Czarne partyjne owce okazują się spełniać rolę Alfonsów w tym konstytucyjnym burdelu, którego właścicielami są „bankierzy”.

Niniejszym, jako autor KONSTYTUCJI POLSKI, wiedziony dobrem wspólnym, które zostało przez ZBRODNICZĄ konstytucję RP zakwestionowane, przedkładam w DARZE do zainstalowania, dla umęczonego lichwą i podatkami NARODU (mieszkańcom Polski) zamieszkującego w Polsce oraz na uchodźctwie.

Niżej podpisany – Kazimierz Józef Styrna – ma nadzieję, że świadomy swych przyrodzonych PRAW Naród Polski podejmie się dziejowej ROLI, by stać się SUWERENEM, którym z powodu zainstalowanej podstępnie ZBRODNICZEJ konstytucji suwerenem NIE JEST.
Bezkrwawy sposób na zainstalowanie CYWILIZACJI – ŻYCIA – jest opisany na stronach; www.konstytucja.manifo.com
www.kw-nowapolska.pl
www.nowapolska-w-internecie.pl

7445 - lewy profil

 

 

 

 

Kęty dnia 23 kwietnia 2016 roku.

(projekt – aktualny)

W S T Ę P

M Y
N A R Ó D P O L S K I
Wierni Bogu Ojcu Wszechmogącemu
w Trójcy Świętej Jedynemu
oraz przodkom Słowiańskiego Narodu Polskiego,
którzy oddali życie za jego wolność
w obronie ziem polskich,
tradycji narodowych i niezbywalnych praw,
ustanawiamy niniejszym
dla
wszystkich Polaków,
wszystkich mieszkańców Polski
podstawowe prawa i obowiązki
względem ich Ojczyzny i Narodu.

Rozdział I

PRZEPISY PODSTAWOWE

Art. 1.
Państwo Polskie, zwane dalej Polską, jest dobrowolną wspólnotą państwową i terytorialną, obywateli polskich:
1. We wszystkich działaniach i decyzjach, kieruje się zasadami: sprawiedliwości społecznej, etyki, moralności, najwyższym dobrem najmniejszej jednostki społecznej, każdej osoby ludzkiej.
2. Każdy obywatel polski, podlega bezwarunkowej ochronie prawnej, ekonomicznej, socjalnej i zdrowotnej.
3. Każdy obywatel ma prawo zrzec się obywatelstwa polskiego.
4. Żaden człowiek, który nie złamie prawa polskiego nie może być prześladowany, więziony, jego majątek nie może mu być odebrany oraz ma prawo do przemieszczania się.
5. Każdemu człowiekowi przebywającemu na terenie Polski przysługują prawa, oparte o prawo naturalne w zgodzie i sprawiedliwości przyjaznej ludziom, bez lichwy i podatków, narkomanii, sutenerstwa, korupcji i kumoterstwa oraz wszelkiego rodzaju pasożytnictwa.

Art. 2.
Niniejsza Konstytucja jest Umową Społeczną jako osobliwą, bezosobową DYKTATURĄ prawa stanowionego, obowiązującego wszystkich obywateli Polski bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Art. 3.
Obywatelstwo Polskie nie jest równoznaczne z przynależnością do Narodu Polskiego.

Art. 4.
Nadania obywatelstwa polskiego może dokonać Prezydent Polski w imieniu narodu potwierdzone w ogólnonarodowym referendum.

Art. 5.
Wprowadza się pojęcie Trybuna Ludowego, kierującego się następującymi zasadami:
1. Naród stanowiący swą wolę nazywany jest Trybunem Ludowym.
2. Trybun jest prawdą, sprawiedliwością i prawem.
3. Każdemu wolno czynić wolę Trybuna.
4. Prawo pierwszeństwa należy do Trybuna.
5. Trybun zastępuje prawo kodeksów normami społecznymi.
6. Wszyscy w relacjach z Trybunem kierują się prawdą nie ukrywając niczego.
7. Komunikacja z Trybunem oraz powszechna internetowa jest wolna.
8. Nikt nie dostępuje praw Trybuna ani możliwości zastępowania go.

Trybun jest Najwyższym Autorytetem w społeczeństwie obywatelskim. Jest niepodważalny w swoich decyzjach, jeśli sam nie zmieni swej woli. To jest NARÓD z przynależnym mu szacunkiem i statusem.

Art. 6.
Naród Polski jest jedyną i niepodważalną władzą w państwie polskim, rozumianą jako Zgromadzenie Narodowe, czyli Trybun Ludowy.

Art. 7.
Naród Polski sprawuje swą władzę na podstawie referendum jako narzędziem do sprawowania władzy we wszelkich sprawach, dotyczących Narodu i jego Państwa.

Art. 8.
Przepisy niniejszej Konstytucji stosuje się bezpośrednio.

Art. 9.
Granice Polski oparte są: od północy na wybrzeżu morza bałtyckiego, od południa na Karpatach, od zachodu na rzekach Nysa Łużycka i Odra, a od wschodu na rzece Bug.

Art. 10.
Polska jako państwo nie może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu jakichkolwiek kompetencji władzy państwowej.

Art. 11.
Fundamentalne umowy międzynarodowe muszą być zatwierdzane w ogólnonarodowym referendum i nie mogą być sprzeczne z szeroko pojętym interesem Narodu Polskiego. W razie nie uzyskania pozytywnego wyniku referendalnego umowa międzynarodowa traci ważność.

Art. 12.
Ustrój Państwa – Polski – opiera się na podziale służb:
1. Ustawodawczej.
2. Wykonawczej.
3. Sądowniczej.
4. Finansowej.
5. Medialnej.
6. Religijnej.

Art. 13.
Służbę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, służbę wykonawczą Prezydent Polski i Rada Ministrów, służbę sądowniczą sądy i trybunały, a służbę finansową sprawuje Centralna Komisja Finansowa.Służbę Medialną sprawują media (Radio, Telewizja oraz Prasa), a Religijną, Kościoły i wyznania religijne.

Art. 14.
Wszystkie służby państwowe podlegają corocznej ocenie Narodu poprzez wyrażenie opinii w ogólnonarodowym referendum. Negatywna ocena suwerena dla tych służb, wobec narodu powoduje generalną wymianę tych służb lub ich części.

Art. 15.
W Polsce językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych.

Art. 16.
Każdemu obywatelowi zamieszkałemu na terenie Polski przysługuje Dywidenda Wspólnotowa, płacona przez służbę finansową – jako przyrodzone prawo do życia od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci.

Art. 17.
Ziemia, jako najistotniejszy czynnik bytu i rozwoju Narodu i Państwa, należy do Narodu Polskiego i nie może być przedmiotem nieograniczonego obrotu.

Art. 18.
Każdy obywatel Polski ma prawo do informacji, zwłaszcza takich, które zagrażają istnieniu Narodu i jego Państwa.

Art. 19.
Polska jako państwo przestrzega prawa międzynarodowego o ile nie jest ono sprzeczne z prawem zapisanym w dekalogu, lub polskim prawem.

Art. 20.
Godłem Polski i Narodu Polskiego jest piastowski wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

Art. 21.
Barwami Polski są kolory biały i czerwony.

Art. 22.
Hymnem Państwa – Polski, Narodu Polskiego jest „ROTA”.

Art. 23.
Godło, barwy i hymn Polski podlegają ochronie prawnej. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Art. 24.
Stolicą Polski jest miasto Warszawa, lub inne miejsce na terenie Polski, które Naród wybierze, by zbudować nową Stolicę.

Rozdział II

POWSZECHNE PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI

Art. 25.
Władza zwierzchnia w Polsce należy jedynie i wyłącznie do obywateli polskich mających miejsce stałego zameldowania i pobytu na terytorium Polski.

Art. 26.
Naród Sprawuje władzę bezpośrednio poprzez referendum.

Art. 27.
Referendum w każdej społecznej sprawie, może ogłosić każdy społeczny podmiot, zgromadzenie społeczne i Prezydent lub Sejm.

Art. 28.
Legislatorem w każdej społecznej sprawie może być każdy obywatel – TRYBUN LUDOWY – każdy zbiorowy podmiot, zgromadzenie społeczne.

Art. 29.
Urzędnicy Państwowi pełnią rolę służebną wobec obywateli zapewniając im dostęp do informacji zgodnie z niniejszym Najwyższym Prawem.

Art. 30.
Obywatele mają prawo zrzeszania się w grupy społeczne różnych szczebli: regionalne, środowiskowe, gospodarcze, i inne jak: stowarzyszenia a także partie, do wyrażania opinii w sprawach dotyczących wspólnoty.

Art. 31.
Osobom należącym do Narodu Polskiego nie wolno:
1. Przyjmować tytułów, ani orderów cudzoziemskich bez zezwolenia.
2. Służyć w obcych siłach zbrojnych.
3. Być najemnym żołnierzem gdziekolwiek.

Art. 32.
Wyłącznie osobom należącym do Narodu Polskiego mogą być powierzone ważne stanowiska, a w szczególności:
1. Sędziów.
2. Adwokatów.
3. Nauczycieli.
4. Lekarzy.
5. Dziennikarzy.
6. Policjantów.
7. Dowódców.
Odstępstwa od powyższych zasad przedstawiają osobne przepisy – ustawy.

Art. 33.
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod opieką Państwa – Polskiego.

Art. 34.
Państwo – Polska otacza specjalną opieką weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.

Art. 35.
Gospodarka rynkowa w Państwie, Polsce, oparta jest na wolności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, wynikającej ze słów „jeden drugiego brzemiona noście”.

Art. 36.
Państwo – Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

Art. 37.
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko na drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Art. 38.
Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.

Art. 39.
Praca znajduje się pod ochroną Państwa – Polski.
Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Art. 40.
Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii, ale ich działalność rozumiana jest jako symbioza interesów wspólnoty ludzi o różnych poglądach, opartych o współdziałanie dla dobra człowieka, rozumianego jako dobro wspólne, a ich działalność nie może być sprzeczna z niniejszym Najwyższym Prawem.

Art. 41.
Mieszkańcy Państwa Polskiego mają obowiązek:
1. Poważania i przestrzegania obowiązującego prawa.
2. Sumiennego pełnienia obowiązków do jakich zostaną powołani.
3. Wychowywania dzieci na prawych ludzi.
4. Zapewnienia swoim dzieciom co najmniej zawodowego wykształcenia.

Art. 42.
Każdy mieszkaniec Polski ma wolność:
1. Wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza przepisów prawa.
2. Pojedynczo lub zbiorowo – kontroli działania wszystkich służb.
3. Zgromadzania się oraz zawiązywania stowarzyszeń i związków.
4. Obrania sobie miejsca zamieszkania i pobytu.
5. Przesiedlania się oraz wychodźstwa.
6. Wyboru zajęcia zarobkowego.
7. Przenoszenia własności.

Art. 43.
Mieszkańcom Polski zapewnia się:
1. Ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wolności i mienia.
2. Równość wobec prawa.
3. Prawo bezpłatnego kształcenia się od poziomu podstawowego do wyższego.
4. Bezpłatną opiekę lekarską.
5. Powszechne ubezpieczenie społeczne płacone z Państwowego Centralnego Rachunku Finansowego.
6. Opiekę w przypadku bezdomności czy upośledzenia.
7. Ochronę rodziny.

Art. 44.
Cudzoziemcy korzystają na zasadach wzajemności z wszelkich należnych im praw i obowiązków.

Art. 45.
Praca zarobkowa dzieci poniżej 16 lat, praca nocna kobiet i młodocianych do lat 18 jest zakazana.

Art. 46.
Przynależność do jakiegokolwiek wyznania nie może być używana w sposób przeciwny ustawom. Nie można uchylać się od spełniania obowiązków z powodów wyznaniowych.

Art. 47.
Służba społeczna sprawowana jest wyłącznie przez Polaków. Wybierana przez obywateli w wyborach: powszechnych, jawnych, bezpośrednich i równych.

Art. 48.
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do służb ogólnopaństwowych i samorządowych mają obywatele, którzy:
1. Ukończyli 20 lat w dniu wyborów.
2. Nie działali kiedykolwiek na szkodę Rzeczpospolitej.
3. Korzystają z pełni praw.
4. Zamieszkują w danym okręgu wyborczym.

Art. 49.
Wybieranymi (bierne prawo wyborcze) do służb ogólnopaństwowych i samorządowych mogą być Polacy, którzy:
1. Ukończyli 33 lata życia w dniu wyborów.
2. Mają odpowiednie przygotowanie do wypełniania czekających ich zadań.
3. Nie działali kiedykolwiek na szkodę Polski.
4. Korzystają z pełni praw.
5. Uzyskają stosowną rekomendację społeczną.
6. Zamieszkują w danym okręgu wyborczym.

Art. 50.
Osoby wybrane do służb przedstawicielskich, ogólnopaństwowych lub samorządowych, otrzymują zwolnienie z dotychczasowej pracy na czas trwania służby przedstawicielskiej, a ich wynagrodzenie ustalają odrębne przepisy.

Art. 51.
Po objęciu stanowiska przedstawicielskiego pochodzącego z wyborów do służb ogólnopaństwowych oraz samorządowych, nie można podejmować jakiejkolwiek innej pracy.

Art. 52.
Przeprowadzaniem wyborów zajmują się Rady Wyborcze powołane w Okręgach Wyborczych ustalonych według przepisów Ordynacji Wyborczej.

Art. 53.
Osoba wybrana do jakichkolwiek służb przedstawicielskich, podlega:
1. Odwołaniu w przypadkach określonych przez Ordynację Wyborczą.
2. Odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku popełnienia przestępstwa.

Art. 54.
Osoby należące do Narodu Polskiego nie mogą być sądzone przez obce sądy. Sposoby obrony członów społeczeństwa polskiego przewidują osobne przepisy prawne.

Art. 55.
Każda krzywda czy szkoda wyrządzona gdziekolwiek Polakowi musi być dokładnie opisana i ścigana przez sądownictwo Polski bez przedawnienia.

Art. 56.
Wszystkie majątki Polaków, pozostawione gdziekolwiek, przysługują ich spadkobiercom a w przypadku ich braku, Skarbowi Państwa – Polski.

Art. 57.
Ustrój terytorialny Polski zapewnia decentralizację służby publicznej.

Art. 58.
Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określają ustawy.

Art. 59.
Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Art. 60.
Organy służby publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
===============================================================================