28. Kwiecień 2018 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Konstytuanta jest odpowiedzią na CZTERECH jeźdźców APOKALIPSY.

https://gloria.tv/video/341karnZgRqPDnahxgTeRQXaQ

Szanowni Państwo.
KONSTYTUANTA – sprawi nam DOBROBYT.
Tak analizuję obecne wydarzenia na świecie i w Polsce i pojąć nie mogę różnicy pomiędzy teorją a praktyką dnia codziennego.

To znaczy różnicę tą znam, tylko DLACZEGO nie ma ZGODNOŚCI pomiędzy tymi opcjami? DLACZEGO???

W związku z powyższym dokonałem odkrycia, że przyczyną tego stanu rzeczy są PIENIĄDZE, które w rękach bankierów stały się NARZĘDZIEM zbrodni doskonałej zapisanej we wszystkich konstytucjach świata jako prawo do pasożytowania na wszystkich Narodach a NA Polsce w szczególności.

Czyście Państwo na rozum upadli, że nic nie chcecie z tym fantem zrobić (?), zwłaszcza, że jest gotowy plan i projekt zmian prawa, tylko Waszej WOLI a także WIEDZY O SPRAWIE – politycznej BRAK.??? PLAN jest w załącznikach i na stronie internetowej; www.nowapolska-w-internecie

Dnia Piątek, 27 Kwietnia 2018 09:03 Zdzisław Jankowski napisał(a)

Nie może być tak, ze to co nasze wypracowane przez polaków, zamieniają żydzi na swoje głosowane w innym państwie w USA, widocznie jakieś ustaleń mają żydowskim pisem, bo w polskim parlamencie by nie przeszło to głosowanie, a dodatkowo PIS by stracił wiarygodność u wyborców. Więc to głosowanie przeniesiono do kongresu amerykańskiego, w którym jest ponad 60% kongresmenów z pochodzeniem żydów i Niemców razem.

Zdzisław Jankowski

13. Grudzień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ISTOTA SPRAWY
Pierwsze pytanie; dlaczego nas nienawidzą?
Odpowiedź dale link.

MOC – tworzenia pieniądza (z niczego – wirtualnego) jako DOBRO WSPÓLNE.

“Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.
Nowy pieniądz przychodząc na świat należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być dany w formie dyskonta na cenach oraz Dywidendy Społecznej” (C.H.Douglas 1879-1952.)
Twórca doktryny C.H.D. ogłosił ją w roku 1918-tym.
W przyszłym roku jest czas skorzystać z wyborów samo-rządowych, by ją fizycznie wprowadzić do obiegu ku pożytkowi NARODU POLSKIEGO – jego SUWERENNOŚCI FINANSOWEJ i każdej innej.

A zatem w świetle powyższego odkrycia C.H.D. monteskiuszowski trój-podział “władzy”, zapisany w ZBRODNICZEJ (pasożytniczej) konstytucji (nieważnej) III RP z dnia 2.04.1997. jest niewolnikiem władzy pieniądza, realizowanej przez MFW i BŚw. – czyli praktykowanej dziś przez “władze” III RP – CYWILIZACJI ŚMIERCI.

Wobec powyższego – by zacząć żyć w CYWILIZACJI ŻYCIA (chleba) trzeba konstytucję z 2.04.1997. wusłać na śmietnik historii i zastąpić ją NAJWYŻSZYM prawdziwym POLSKIM PRAWEM zwanym “konstytucją” (masońska nazwa – konstytucja) z dnia 23.04.2016., która jest fundamentem CYWILIZACJI ŻYCIA w całym tego słowa znaczeniu.

W dalszym ciągu – zmiana tej cywilizacji ze złej (cywilizacja śmierci) na lnną – dobrą (cywilizacja życia) zależy od postawy moralnej NARODU POLSKIEGO, czyli mamy szansę (nadzieję) w wyborach Samo-rządowych roku 2018 – Odzyskania SUWERENNOŚCI FINANSOWEJ – po oligarchii finansowej, czyli do debrania jej monopolu na wyłączną kreację pieniądza w samej rzeczy i przejęcie tego monopolu przez NARÓD, czyli obecnie ubezwłasnowolniony (OKUPOWANY PRZEZ “władze” III RP) NARÓD POLSKI.
W tym CELU jest potrzebna WOLA NARODU – wyrażona w REFERENDUM konstytucyjnym, które TRWA z Woli Krajowego Ruchu Polaków.

Przejęcie wyłącznej MOCY kreacji pieniądza przez NARÓD POLSKI będzie najwspanialszą formą urzeczywistniania bez przymiotnikowej SPRAWIEDLIWOŚCI, której w wyniku beznadziejnej naiwności ludzi (obywateli RP) ciągle nam światłym i uczciwym członkom społeczeństwa właśnie brakuje.

SPRAWIEDLIWOŚĆ skażona RAKIEM (LICHWA = Odsetki od kredytów) nie jest do przyjęcia z powodu sprzeczności z PRAWEM BOŻYM (Dekalog = przykazanie nie kradnij i nie zabijaj), czyli prawem naturalnym.
Prawo dziś stanowione jest sprzeczne z PRAWEM BOŻYM (dekalog) stanowi karykaturę sprawiedliwości – o którym mówił już w średniowieczu ks. Piotr Skarga.
Według – P.Skargi – wszelkie prawo stanowione oparte o pasożytnicze prawo dla niepoznaki zwane konstytucją z 2.04.1997. nie może być z natury rzeczy dobrym prawem, zapewniającym zasady DOBRA WSPÓLNEGO, bo jest pasożytnictwem.

Konstytucja z 2.04.1997. jest wewnętrznie sprzeczna.
Można o niej powiedzieć, że jest za DOBREM a nawet PRZECIW DOBRA.
TAKA PARANOJA – panuje – w dzisiejszym oszalałym – społeczeństwie.
TO jest ZGROZA – walka pomiędzy Panem Wójtem a Plebanem – bez końca.
Dokonanie takiej zmiany ustroju, przejdzie do historii świata i bądzie to zmiana na miarę odkrycia Kopernika (co koło czego się kręci?) w całym tego słowa znaczeniu.

C.H.Douglas powiedział, że pieniądz ma służyć narodowi a NIE oligarchii finansowej. Ks. Z diecezji Sandomierskiej M. E.Frankowski powiedział, że finansjera straci swą siłę wtedy, kiedy ludzie poznają jej oszustwo w przedmowie do książki “GLOBALNE OSZUSTWO I DROGI WYJŚCIA”. Dziś NIE straciła.
Wręcz przeciwnie – rozwija swoje sbrodnicze praktyki.

Niestety – dziś mamy ustrój – w którym króluje pieniądz (Bóg naszych czasów) w rękch bankierów, a który stał się NARZĘDZIEM ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie “prawa”, co jest autentycznym SKANDALEM CYWILIZACYJNYM – niezauważalnym przez nadstawiaczy drugiego policzka i to z uporem maniaka.
Strach myśleć co będzie dalej – jeśli NARÓD się nie obudzi i mieczem nie wykarczuje tej lichwiarskiej ZBRODNI – RAKA systemu finansowego – lichwy (odsetek od kredytów). Najwyższe polskie prawo z dnia 23,04.2016. jest tym mieczem, z całego serca adekwatnym do wykonania tego cesarskiego cięcia.

Samo-rządy regionalne jak sama nazwa wskazuje muszą się same rządzić i kreować pieniądze dla siebie i przez siebie, są adekwatne do uruchomienia Dywidendy Społecznej dla każdego i wpłaty co miesiąc każdemu 800 złotych Dywidendy S.
W tym CELU wystawimy drużynę (Krajowego Ruchu Polaków), która po wyborach stanie się SUWERENEM i uruchomi to DZIEŁO – MEGO i MEGO NARODU ŻYCIA.

Tak mi Dopomóż Bóg i Wszyscy Święci.
Rzecznik Interesu Publicznego.
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz.
Kęty dnia 13,12.2017.

09. Grudzień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

O/CO/CHODZI – BEZ RETUSZU
OKUPANTOM NARODU POLSKIEGO

OKUPANTAMI SĄ: lichwiarze. (…) z przyległościami i opozycja.
Do tego dołącza się zorganizowana grupa przestępcza – przestępstwo zagrożone więzieniem Art.231 paragraf 1 kk, czyli:
Sądy Rejonowe, komornicy, windykatorzy oraz ZUS.
Debil – Monteskiusz – odkrył trój-podział władzy – biedak – zapomniał, że ważniejsza i w zasadzie – jedyna władza – to lichwiarze – uczenie zwani bankierami.
Tworzenie pieniądza jest AKTEM SUWERENNOŚCI,
Który nie powinien być powiązany z bankiem (C.H.Douglas 1918)
OKUPANTOM zaś CHODZI o TO by wszystko – zmienić – tak zmienić, by się NIC NIE ZMIENIŁO!, by wszystko zostało po staremu – by lichwiarze (bankierzy jako system) mogli nadal nas okradać pod okiem “wybrańców”, którzy temu pasożytniczemu konstytucyjnemu – systemowi – jako Alfonsi – w tym lichwiarskim burdelu – SŁUŻĄ.!!!
Dodać należy, że pasożytnicza knotstytucja z 2.04.1997. jest “KOWALEM” tego nie mającego precedensu w historii świata – SKANDALU CYWILIZACYJNEGO – RAKIEM SYSTEMU FINANSÓW – niszczącym wszystko co się rusza.!!! To są kleszcze.

O/CO/CHODZI – bez RETUSZU
NARODOWI POLSKIEMU BY ŻYĆ i w DOBROBYCIE.

PODSTAWOWYM ELEMENTEM ŻYCIA W DOBROBYCIE JEST: tworzenie pieniądza przez siebie (NARÓD) i dla siebie jako AKT SUWERENNOŚCI. To są Samo-rządy.
Jak sama nazwa wskazuje MAMY SIĘ SAMI RZĄDZIĆ ponad czapą partyjną i sami dla siebie – tworzyć – pieniądze z niczego jak bankierzy – na wszelkie nasze potrzeby.
Najwyższy czas by samo-rządy w 2018 roku w wyborach zastosowali ten sprawiedliwy system, który mówi, że pieniądz MA słożyć ludziom a NIE mafi lichwiarsko/finansowej, z czego ma korzyść tylko mafia a NIE Naród.
To jest odkrycie C.H.Douglasa – równoważene z odkryciem Kopernika.!!!
WSPÓLNOTA FINANSOWA – DA całemu , od lat poniewieranemu, wielkiemu z powodu Jego Ducha i Szlachetnemu jak pokazała historia NARODOWI POLSKIEMU.
DEKALOG – zwłaszcza przykazania – NIE KRADNIJ i NIE ZABIJAJ są FUNDAMENTEM Najwyższego POLSKIEGO PRAWA zwanego Konstytucją z dnia 23.04.2016. oraz prawami natury zawartymi w NAJWYŻSZYM POLSKIM PRAWIE a przekazanymi oficjelom – przeze mnie osoboście – w kancelariach. dnia 15.01.2016.
Do tej pory jest brak odzewu – Ani ME ani BE, ani kukuryku z ich strony.
Wobec braku sprzeciwu Konstytucja Kęcka z dnia 23.04.2016. po ponad roku oczekiwania na odzew i zebraniu pewnej ilości głosów NARODU – REFERENDALNYCH weszła w życie przez aklamację (autentycznie) Narodu Polskiego.
Można z tą konstytucją w ręce dochodzić wszelkich praw człowieka z PRAWEM DO ŻYCIA włącznie – przed wszystkimi organami administracji oraz Sądami – zwłaszcza Rejonowymi – z Sądem Najwyższym (Skarga Nadzwyczajna) WŁĄCZNIE.

OTO podstawowe ZASADY realizacji Umowy Społecznej zawartej w NAJWYŻSZYM POLSKIM PRAWIE, czyli Konstytucji (masońska nazwa) z dnia 23.04.2016.:
ZASADA PIERWSZA – dokładne odwzorowanie układu krwionośnego człowieka (krew, czyli pieniądz odżywia każdą komórkę) zarządzenego przez układ nerwowy ( Centralna Komisja Finansowa – Art. 149. 153, 154, 155, 157, 158 i 159 oraz 160 itd. Służba MONETARNA Polski).
Podstawowym ZADANIEM Służby Monetarnej Polski jest: zaopatrzenie (wypłata Dywidendy Społecznej) – dla (wszystkich) obywateli w pieniądze (chleb życia) poprzez wypłatę Dywidendy Społecznej (zależnie od 5 i 6-ta liczba z PESEL) co miesiąc w wysokości 800 złotych POLSKICH i nowych, opartych o parytet chleba (patrz – konstytucja Kęcka). www.konstytucja.manifo.com
Pierwszeństwo przed innymi obywatelami (od urodzenia do naturalnej śmierci) MAJĄ Ci obywatele, którzy zagłosują w REFERENDUM Konstytucyjnym, ogłoszone przez Krajowy i Światowy Ruch Polaków, które TRWA.
Wszystkie głosy przesłane na adres REFERENDUM os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty zaraz po wyborach samo-rządowych w roku 2018 znajdą się w Gminnym Biurze Finansowym – celem natychmiastowej wypłaty Dywidendy Społecznej.
Wypłata Dywidendy Społecznej będzie się odbywać za pomocą pieniądza wirtualnego – wymienialnego na pieniądz papierowy – w bankomatach lub płacenia nim w sklepie – tak jak to robią dziś lichwiarze, czyli banksterzy za pomocą kart plastikowych poprzez Bank Pocztowy, który jest jakby rdzennym bankiem polskim.
Powołanie przez Ministra Finansów rdzennie polskiego banku zostało zignorowane.
NBB – jako bank polski – jest tylko z nazwy, bo jest on bankiem obcym – MFW.
Sprowadzanie obcych banków do Polski jest pospolitym sabotarzem i zdradą Interesów – NARODU POLSKIEGO. Bo – LICHWA (odsetki od kredytów) ZABIJA i trzba z nią walczyć nocą i dniem o każdej porze dnia i nocy – tak powiedział były szawajcarski bankier – Francois de Siebenthal w wywiadzie z dziennikarzem.
PONADTO lichwa (odsetki od kredytów) JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI nie ulegającą przedawnieniu – nie mylić z działaniem prawa wstecz.
EMANACJĘĄ ŚWIATOWEGO PRAWA jest OPPT (One People Public Trust).
Pobieraniem (emisją) pieniądza są odkrycia Ernesta Golca z Siemianowic Śl.
Ernest Kasper Golec; adres: ul. Leśna13/42; 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. Do Biura spłacania lichwy (odsetek od kredytów) 505 796 768.
Rzecznik Interesu Publicznego z ramienia Krajowego i Światowego Ruchu Polaków Kazimierz Józef Styrna – husarz – www.nowapolska-w-internecie.pl 884 793 141.
Kęty dnia 6.12.2017.

25. Październik 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Czy ktoś ma jeszcze wąpliwości, że musimy skasować tą PIRAMIDĘ FINANSOWĄ.!???
Kredyt Społeczny według doktryny C.H.Douglasa – ROZWIĄZANIEM PROBLEMU FINANSÓW.
Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem – cytat.

Powyższy film jest emanacją DYWIDENDY SPOŁECZNEJ – Nawigatorów Jutra – NARODOWEGO INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH.
Dywagacje na Temat
http://poczta.wp.pl/d675/indexgwt.html tą flg=1#
%

Taki “niewinny” powyższy znaczek
A tak parszywie wrósł w nasze życie publiczne.
=========================================================================
Strach myśleć…
Czyż to nie jest mistyczne?

Czy jest jakiś kraj (a nawet kontynent) dający takie zyski jak Polska, których ludność daje tak wspaniałe dochody “bez wojny, bez bitwy, bez wystrzału”?
I to wszystko w “miłości”, tolerancji, “poszanowaniu wzajemnym” itd. Itd. Itd.
Ten mesjanizm to niedościgniony wzór zniewolenia dla całej ludzkości!
Jak to możliwe że – “piśmienny” – naród katolicki tak dał się oszukać?
KTO tego dokonał? KTO zapewnił WIARYGODNOŚĆ temu misterstwu?
W mojej książce (Kazimierz Pawlak) Mistyczna Cywilizacja rozdz. Cywilizacja Miłości jest próba odpowiedzi na te pytania (fragmenty):

“Nie popełnili Żydzi tego błędu co w Starożytnym Egipcie – gdzie nie opanowali kasty kapłańskiej – przez 50 lat komunizmu opanowali wszystkie seminaria i urzędy kościelne.
Już nie komisarz będzie się liczył a ksiądz, biskup (papież?).
Ten teatr przy pomocy Papieża i hierarchów – zbudowany dla Polaków mał przedłużyć
amnezję, brakujące 20 lat do całkowitej utraty pamięci i wymarcia ostatnich ofiar komunizmu.”
Pamięć zbiorowa trwa 14 lat, jedynie poszkodowani pamiętają dłużej.
Dlatego też w “Lekcji” 2 ekonomicznej jest:
“ Po tym co się z Polską stało – doprowadzeniem do agonii – doprowadzeniem do Śmierci; czy nie trzeba zadać takiego prostego pytania, z zupełnie różnych horyzontów myśli: “Czy mógłby zaistnieć Balcerowicz (i plan Balcerowicza) – bez uprzednio wybranego nam Żyda Papieża?.
Należałoby to pytanie doprecyzować:
Czy mógłby zaistnieć Żyd Balcerowicz (i plan Balcerowicza) – bez uprzednio wybranego nam Żyda Papieża?”.:
I jeszcze uzupełnić i odwrócić:
Czy mógłby zaistnieć Papież (“wielki”, “święty natychmiast” – - etc.) gdyby nie Balcerowicz i jego 100 miliardów $(euro) kradzione corocznie i 1-2 Biliony $ ukradzione z Polski i dalsze 6 Bilionów $ długów – powstałych z procentów bankowych, od NIGDY NIE POŻYCZONYCH pieniędzy? (…)

Nasz wielki Papież Jan Paweł II mówił o tworzeniu “cywilizacji miłości” - jako przeciwieństwa dla drugiej - “cywilizacji śmierci”.
Obie te cywilizacje – nie istnieją w naturze! – są to stworzone sztucznie – mieszaniny różnych cywilizacji – dla żydowskich celów.
Wg opisu prof. F. Konecznego – mieszaniny cywilizacji nie są trwałe – jedna cywilizacja walczy z drugą – aż zniszczy. Wygrywa cywilizacja bardziej podstępna, przebiegła, nie uznająca żdnych wspólnych zasad. CZAS TO ZMIENIĆ.!!! MA WYGRAĆ DOBRO.!!!
Na cywilizacji łacińskiej jest zbudowany Kościół Katolicki – walczący 2000 lat z Synagogą – zbudowaną przez żydowskie “mistrium nieprawości”.
Zapytajmy w uproszczeniu: Po której stronie stanął Papież pasterz owiec?
Za cywilizacją owiec łacińską (katolicką))? Za żydowską – wilków?
Za obiema? Tak – za obiema! Ano zobaczmy efekty:
- Czy istnieje (może zaistnieć) – Cywilizacja Miłości?
Może; jeśli na czele będą ludzie z dobrych cywilizacji przez nawrócenie.!!!
Jest – teraz – aktualnie praktykowana – “cywilizacja śmierci”.
DOBROBYT = www.nowapolska-w-internecie.pl
===============================================================
% – Stał się synonimem lichwiarskiego KŁAMSTWA CYWILIZACYJNEGO
Podobnego do kłamstwa Oświęcimskiego
(nie było komór gazowych ani krematoriów w Auschwitz)
Lichwiarskie KŁAMSTWO CYWILIZACYJNE – TO
(lichwa nie zabija – nie jest ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI)
A CZYM LICHWA JEST???

JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI – BO ZABIJA!!!
I która nie ulega przedawnieniu – jak i inne zbrodnie przeciwko ludzkości.
(%) – wygląda jak przymrużone oko węża – kobry.
Coś w tym jest, bo zionie jadem. To RAK – Dziegć – przyprawił – beczkę miodu.
Pod jego (%) wpływem pieniądz stał się narzędziem ZBRODNI doskonałej.
W majestacie parszywego prawa zwanego dla niepoznaki
Konstytucją z dnia 2.04.1997 – nieważną – brak większości referendalnej.
(hańba dla tych, którzy ją zmajstrowali – knotstytucjonalistów)
Z punktu widzenia – prawa – zwanego demokracją (brak większości)
Na spłatę lichwy (% od kredytów) pieniędzy w systemie NIE MA.
Bo nie są kreowane.
To skąd mają się brać? Skoro tylko banki mogą je kreować? Są suwerenem.
To jest parszywy – lichwiarski szwindel – absurd.!!! Naród NIE JEST SUWERENEM.
ISTOTA LICHWIARSKIEGO KŁAMSTWA CYWILIZACYJNEGO.!!!
Najgorsze jest to, że ludzie (“owieczki”) w to NIE WIERZĄ.
Wybrańcy narodu udają, że to nie ich sprawa – milczą.
W mendiach temat (%) – lichwy – tematem TABU. Dlaczego?

Tego nie są zdolni – pojąć – złoczyńcy, ani bezmózgowcy.
A nadstawiacze drugiego policzka milcząc – IGNORUJĄ – nadstawiają – dr. pol.
Więcej na; www.nowapolska-w-internecie.pl
SZANOWNI PAŃSTWO.!!!
Jestem szczery i tylko trochę naiwny – jak wszyscy ludzie – z wyjątkiem – pasożytów, którzy – swój – brak naiwności wyssali z mlekiem matki. Moralność Kalego zaś – kwitnie!
Niewoli rzymsko-katolickiej NIE AKCEPTUJĘ. Chrystusa zaś AKCEPTUJĘ.
Z objawień Chrystusa wybrałem tylko dobro – prawo naturalne – podpowiedziane przez NAJWYŻSZEGO – czego OWOCEM – jest Konstytucja – zwana Kęcką.
WIARA – nie czuję – by była mi narzucona – ale prawo według tej wiary i życie zgodne z prawem objawionym przez Chrystusa – to umowa społeczna, czyli Konstytucja Kęcka.
Wiem kim jestem i do czego zmierzam. Nawet gdyby nie było życia pozagrobowego – to i tak nic by to nie zmieniło w historii świata.
A krajem zniewolonym będziemy tak długo, dopóki nie uwolnimy się – od lichwy i podatków – i nie przejmiemy – jako NARÓD – kreacji pieniądza dla siebie – autonomicznie – jak to jest przy tworzeniu krwi we własnym organizmie (organizm ma mechanizm tworzenia krwi), która odżywia każdą komórkę naszego – własnego organizmu – to DYWIDENDA SPOŁECZNA – dla każdego – płacona przez Skarb Państwa NOWY – od urodzenia do naturalnej śmierci. TO IDEAŁ – niedościgniony. KREW = pieniądz – NOŚNIK ŻYCIA – CHLEBA.
Mnie już nikt lepiej nie rozjaśni – spraw życia na ziemi i praw natury, które SAM już dawno odkryłem, bo sam mam jasny umysł – aż do bólu. Czego i Państwu życzę.

Nie przypadkiem napisałem (22 lata mojej pracy) – Konstytucję Kęcką – podpowiedzianą przez NAJWYŻSZEGO – autentycznie. ZROZUMIEĆ – istotę sprawy – lichwiarskiego KŁAMSTWA CYWILIZACYJNEGO – to jest – pół drogi – do DOBROBYTU.
Zrozumieć inne aspekty – WSPÓLNOTY – CYWILIZACYJNEJ – to DOBROBYT i na dodatek trochę czynu (GŁOS ODDANY – NA PYTANIA REFERENDALNE), to SUKCES NARODU POLSKIEGO i zarazem BICZ NA ZBÓJCÓW – lichwiarskiego/bankowego – “rzemiosła”.!!!
Pozdrawiam – Kazimierz z Kęt – husarz.
PS: WYSZŁO – SZYDŁO Z WORKA – lichwiarskie KŁAMSTWO CYWILIZACYJNE – podobne do Kłamstwa Oświęcimskiego, które mówi, że w Auschwitz NIE BYŁO; komór gazowych ani pieców krematoryjnych. Czy to nie dziwne? Wyroki na tych kłamców są wydawane, a na lichwiarzy i podatko-biorców – niestety – NIE!!! TO SKANDAL CYWILIZACYJNY.!
To samo mówi się o LICHWIE, że nie zabija i nie jest ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI.
Lichwa – TO SKANDAL CYWILIZACYJNY. % – jest dokładnie opisany w Dywagacjach na Temat – patrz druga strona – na temat i na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl
PYTANIA REFERENDALNE – to BICZ NA ZBÓJCÓW – lichwiarzy.
Zagłosować w REFERENDUM – to CZYN – dający DOBROBYT – wszystkim. Autentycznie.

Komentarz do wypowiedzi hrabiego Jana Zbigniewa Potockiego.
1. Pan Hrabia = ma masońskie pochodzenie od Sokolnickiego. To ma znaczenie.
2. Konstytucja z 1935 roku jest z masońskiego nadania – zestarzała się dokumentnie i nie może być uznana za jedyną ważną konstytucję. Konstytucję Kęcką nie zauważył, że ona JEST.!!!
3. Pan Hrabia J.Z.P. nie zauważył lichwiarskiego KŁAMSTWA CYWILIZACYJNEGO, które swym OGROMEM Przebija wszelkie ROSZCZENIA POLAKÓW w sprawie ODSZKODOWAŃ za poniesione straty wojenne, masońskie, lichwiarskie i wszelkie inne niewyliczone, które chcą przejąć OKUPANCI NARODU, czyli PiS-dzielcy i wszystkie inne partie zwące się władzą + opozycją. WSZYSTKO NALEŻY SIĘ NARODOWI POLSKIEMU.

30. Wrzesień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ROTA – HYMN – NOWEJ POLSKI – Powrót do OJCZYZNY

NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD…

Nie rzucim ziemi skąd nas ród, …………..Nie będzie zbrodniarz pluł nam w twarz
Nie damy pogrześć mowy,……………………….Ni dzieci na deprawił
Polski my Naród, polski lud,…………………Orężny wstanie hufiec nasz
Królewski szczep Piastowy,…………………..Duch będzie nam hetmanił,
Nie damy by nas zniszczył wróg……………..Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…
Tak nam dopomóż Bóg.!………………………….Tak nam dopomóż Bóg.!

Do krwi ostatniej kropli z żył……………..Nie damy miana Polski zgnieść
Bronić będziemy Ducha,……………………..Nie pójdziem żywo w trumnę.
Aż się rozpadnie w proch I pył………………Na Polski imię na jej cześć
Złowroga zawierucha…………………………..Podnosim czoła dumne,
Twierdzą nam będzie każdy próg……………..Odzyska ziemię dziadów wnuk…
Tak nam dopomóż Bóg.!…………………………Tak nam dopomóż Bóg.!

Korekty tekstu dokonał autor Konstytucji Kęckiej – Kazimierz J S – husarz

POLONEZ Ogińskiego. Pożegnanie Ojczyzny.


Szanowni Przyjaciele

Od dawna przygotowuję grunt pod budowę NOWEJ POLSKI – bez lichwy i bez podatków.

Poniżej jest RAPORT ze stanu budowy.

To jest RAPORT WSTĘPNY.

Szczegóły są w załącznikach – oraz w mojej głowie. Jestem do dyspozycji.

INTERESUJE MNIE – czy Polska Fundacja Narodowa i OBURZENI przyłączycie się do budowy NOWEJ – Sprawiedliwej POLSKI???

Drugie Pytanie jest o CEL powołania Waszej Fundacji oraz OBURZONYCH – czy przyłączycie się do budowniczych NOWEJ POLSKI – bez lichwy i bez podatków? Mowa o CELU GŁÓWNYM.

Oczekuję na współpracę w słusznym i sprawiedliwym CELU – jaki w załącznikach wyłuszczyłem.

Kazimierz Józef Styrna – Rzecznik Interesu Publicznego KRP.

Najpierw się pomódlcie prawdziwą modlitwą OJCZE NASZ.

A teraz informuję, że jestem w posiadaniu Siły ARGUMENTU – w trzech FILARACH, Którymi Są:

1. OPPT – prawo międzynarodowe.
2. Przewodnik – skrót Konstytucji BIBLIJNEJ.
3. Konstytucja NOWEJ POLSKI – Kęcka z dnia 23.04.2016.

Jeśli ktokolwiek tworzy Argument SIŁY w oderwaniu – POMIJANIU – Siły ARGUMENTU – TEJ – przedstawionej w załącznikach i żadnej innej, to jest TO droga prowadząca do całkowitego UPADKU CYWILIZACJI zwanej ludzką.

Jeśli liczycie na wsparcie moje i naszego Ruchu Społecznego – Krajowego Ruchu Polaków – omijając Siłę ARGUMENTU – jaką przedstawiłem w załącznikach, to się przeliczycie.

Jeśli zaś UZNACIE Siłę ARGUMENTU za fundament DOBROBYTU i zaczniecie – JĄ – STOSOWAĆ, to możecie się spodziewać DUŻEGO WSPARCIA FINANSOWEGO. A jak zlekceważycie, to NIC z tego nie dostaniecie.

KJS. www.nowapolska-w-internecie.pl

Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!!

Ponawiam moją nową informację jako Rzecznik Interesu Publicznego – ogłaszam, że w Siemianowichach Śląskich
od 01 września 2017 roku rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce Biuro Oddłużeniowe, które spłaca bezzwrotnie wszystkie zadłużenia bankowe, komornicze i windykacyjne o nazwie;
One People’s Public Trust jako CVAC – Codu Genetycznego – Finansowego.
Funkcję Prezesa Pełni Sędzia Sądu Oddłużeniowego
Ernest Kasper Golec.
Kontakt do Centrali tel. 505 796 768 lub 735 272 536. e-mail; ernest.golec@wp.pl

Informacja Dodatkowa

Informuję, że LICHWA, czyli odsetki od kredytów jest ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI i PRAWOM CZŁOWIEKA, która to ZBRODNIA nie ulega przedawnieniu i BANKI – które ją pod przymusem wyegzekwowały od klientów – KREDYTOBIORCÓW MUSZĄ JĄ ZWRÓCIĆ.!!!
W związku z powyższym udzielam porad i piszę POZWY klientom do Sądu o ZWROT ODSETEK.
Biuro do ZWROTU LICHWY zostało otwarte 1 września 2017.
Adres Biura; os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty e-mail; husarz33@wp.pl Tel. 884 793 141.

Rzecznik Interesu Publicznego Krajowego Ruchu Polaków
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz
www.nowapolska-w-internecie.pl
www.konstytucja.manifo.com

18. Wrzesień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

REFERENDUM
KONSTYTUCYJNE – 18.09.2017.

Czy jesteś za zmianą – pasożytniczej konstytucji z dnia 2.04.1997. – stosowaną
przez PiS – na Konstytucję SPRAWIEDLIWOŚCI – Kęcką – z dnia 23.04.2016. –
autorstwa – Kazimierza z Kęt – www.konstytucja.manifo.com .?
Konstytucja Kęcka – Gwarantuje wypłatę – DYWIDENDY SPOŁECZNEJ - każdemu – od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci – w wysokości 800 PLN/miesięcznie – płaconej przez Skarb Państwa – NOWY – zgodnie z Art. 166 Konstytucji Kęckiej.
JEŚLI TAK (?) to proszę zagłosować w REFERENDUM – KONSTYTUCYJNYM,
które jest Drogą do NOWEJ POLSKI w budowie.

PYTANIA REFERENDALNE są dostępne na husarz33@wp.pl
Więcej informacji na stronie www.nowapolska-w-internecie.pl
Rzecznik Interesu Publicznego KRP
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – 884 793 141.

PS: Konstytucja Kęcka – to DOBRO WSPÓLNE oraz DROGA
DO DOBROBYTU – oparta o DEKALOG i Prawo Naturalne zwane Bożym.

Kęty – dnia 18.09.2017.

Załącznik – PYTANIA REFERENDALNE.

O CO CHODZI ? – 19.09.2017.
Pomiędzy NARODEM a tzw. WŁADZĄ – PiS

PiS – poprzez stosowanie pasożytniczego prawa – konstytucji z 2.04.1997. – stał się wspólnikiem – OKUPANTA NARODU POLSKIEGO z woli wyłącznego SUWERENA, którym jest parszywy system finansowy – światowego formatu – a który używa pieniądza jak NARZĘDZIA ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie “prawa”
LICHWY (odsetek) – KTÓRA ZABIJA.

Oto przejawy WOJNY, która TRWA pomiędzy Systemem bankowym a NARODEM, gdzie orężem jest LICHWA (odsetki) płacone pod przymusem parszywego prawa.:

Okazuje się, że organy państwa – Sądy Rejonowe, komornicy i windykatorzy parabanków oraz ZUS – stanowią zorganizowaną grupę przestępczą – podlegającą karze wedłud przepisów Kodeksu Karnego; Art 117 – Paragraf 1 – Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, itd. – podlega karze… – dalsze bez cytatu.

Dowodami tej zbrodni (wojny napastniczej) uprawianej na mnie i mojej żonie jest potrącanie mi przez ZUS 25% mej i mej żony emerytury, którą pobiera komornik z Oświęcimia – co wynosi 600 PLN na mnie i 300 PLN na żonie. Razem 900 PLN.

Sąd Rejonowy z Oświęcimia wydał na mnie 3 wyroki (1 jawny i 2 zaoczne) na zapłacenie LICHWY (odsetek) bankierom na ich POZEW, czym dokonał ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI (lichwa zabija), czyli zakwestionował moje i mej żony PRAWO DO ŻYCIA, bo razem 900 PLN jest nam odbierane od ust pomimo otrzymywania przez nas GŁODOWEJ wielkości emerytur. Lichwiarska ZBRODNIA dotyczy milionów kredytobiorców – okradanych każdego dnia i nocy, bo lichwa dotyczy czasu.

TA niewypowiedziana WOJNA lichwiarzy z NARODEM POLSKIM wyczerpuje wszelkie znamiona WOJNY KRWAWEJ, bo co godzinę ktoś (1 ofiara) w Polsce odbiera sobie życie z powodów finansowych – lichwiarstwa - gdzie pieniądz jako lichwa/odsetki stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ, bo uprawianej w majestacie “prawa”, które z zapisów konstytucji z 2.04.1997. stało się karykaturą sprawiedliwości.

To karykaturalne prawo jest źródłem pasożytniczego pochodnego prawa, zwłaszcza ustaw mieniących się anty-lichwiarskimi, a w rzeczywistości wzmacniającymi moc w egzekwowaniu zbrodniczej lichwy, o której od lat pisze Rzecznik Kredytobiorców pan Wojciech Sawicki, bo jego listy do oficjeli są ignorowane lub ich treść mówi, że to nie jest sprawa adresata tylko ustawodawców, którzy jak widać, słychać i czuć, nie potrafią odróżniać DOBRA od ZŁA, czego wyrazem są uchwalane przez nich ustawy, a konstytucja z 2.04.1997. to swoiste – KURIOZUM ustawodawcze – zmajstrowane przez wykształciuchów, dla niepoznaki zwanych konstytucjonalistami, w którym SPRAWIEDLIWOŚĆ znaczy zupełny BRAK sprawiedliwości, ale praktykowana przez PiS.

W tej sytuacji mówienie o prawie, sprawiedliwości, służbie Narodowi, uczciwości, Państwie Prawa (trój-podział władzy) oraz DOBRU WSPÓLNYM, zapisanym w “konstytucji” – zakrawa na KPINĘ Z NARODU I JEGO PRAW w tym o PRAWACH CZŁOWIEKA – POSZKODOWANYCH przez zbrodniczy system.

Można powiedzieć, że POLSKA KRWAWI, bo stanowi swoiste łowisko dla “myśliwych”, gdzie myśliwymi są lichwiarze – dla niepoznaki zwani bankierami – a nagonką są partie polityczne – wspierające myśliwych, częstujących nas kredytobiorców śrutem (lichwa) padającym gęsto. Zaś “zajączki”, czyli kredytobiorcy biegają po łowisku – to w jedną, to w drugą stronę, a śrut pada gęsto.

MILCZENIE mendiów i “rządzących” – PiS – o Wojnie lichwiarzy z NARODEM ośmiela naszych wrogów (lichwiarzy), którzy nie przebierają w środkach – egzekwując swe “prawo” do lichwy/odsetek, molestują – swe ofiary telefonami, pismami, odwiedzinami komorników i windykatorów, wyrzucaniem na bruk rzekomych dłużników w asyście policji (lichwa nie jest długiem), którzy odbierają sobie życie.

Trybunał Konstytucyjny pilnuje, by lichwiarzom włos z głowy nie spadł i dlatego moim zdaniem zasługuje na POTĘPIENIE i rozwiązanie.

Karta Praw Ofiary
– przyjęta przez Cywilizowany świat jest zarzucona i ignorowana przez PASOŻYTNICTWO – CYWILIZACYJNE – z lichwą jako narzędziem zbrodni w tle.

TYLE MA DO POWIEDZENIA na temat tytułowego pytania; O CO CHODZI?
Kazimierz Józef Styrna – Rzecznik Interesu Publicznego KRP.
Kęty dnia 19.09.2017.

30. Sierpień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!!

Ponawiam moją nową informację jako Rzecznik Interesu Publicznego – ogłaszam, że w Siemianowichach Śląskich
od 01 września 2017 roku rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce Biuro Oddłużeniowe, które spłaca bezzwrotnie wszystkie zadłużenia bankowe, komornicze i windykacyjne o nazwie;
One People’s Public Trust jako CVAC – Codu Genetycznego – Finansowego.
Funkcję Prezesa Pełni Sędzia Sądu Oddłużeniowego
Ernest Kasper Golec.
Kontakt do Centrali tel. 505 796 768 lub 735 272 536. e-mail; ernest.golec@wp.pl

Informacja Dodatkowa

Informuję, że LICHWA, czyli odsetki od kredytów jest ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI i PRAWOM CZŁOWIEKA, która to ZBRODNIA nie ulega przedawnieniu i BANKI – które ją pod przymusem wyegzekwowały od klientów – KREDYTOBIORCÓW MUSZĄ JĄ ZWRÓCIĆ.!!!
W związku z powyższym udzielam porad i piszę POZWY klientom do Sądu o ZWROT ODSETEK.
Biuro do ZWROTU LICHWY zostało otwarte 1 września 2017.
Adres Biura; os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty e-mail; husarz33@wp.pl Tel. 884 793 141.


Rzecznik Interesu Publicznego Krajowego Ruchu Polaków
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz
www.nowapolska-w-internecie.pl
www.konstytucja.manifo.com

Szanowni Państwo!

ZAPRASZAM do Wspólnotowego – POWSZECHNEGO – czytania Konstytucji POLSKI – Kęckiej – www.konstytucja.manifo.com – która PRZYWRACA NAM Polakom – Suwerenność Finansową Państwu Polskiemu i jest Fundamentem DOBROBYTU, Sprawiedliwości i Wolności Osobistej Każdego Polaka, co NAM ZOSTAŁO ODEBRANE przez lichwiarsko-podatkową sitwe – „wybrańców” i PiS.

Autor; KJS – www.nowapolska-w-internecie.pl – husarz33@wp.pl – tel. 884 793 141

POZEW

Dotyczy; ZWROTU – ODSETEK OD KREDYTU – LICHWY, którą pod przymusem zapłaciłem bankierom.
Na wstępie; informuję Sąd, że ODSETKI OD KREDYTU – lichwa, nie jest długiem, tylko ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, a którą pod przymusem bankierom zapłaciłem, a ja – klient banku – odsetek na ich spłatę nie otrzymałem

LICHWA ZABIJA – jako Zbrodnia Przeciwko Ludzkości – NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU.

W związku z powyższym – żądam, by Sąd wydał wyrok skazujący BANKIERÓW - lichwiarzy – zwanych dla niepoznaki bankierami na bezwarunkowy ZWROT ODSETEK OD KREDYTÓW (lichwa) mnie, ich klientowi, bo na (lichwę) odsetki bankierzy pieniędzy nie wykreowali, a te na kredyt wykreowali z mego podpisu na umowie, która od początku jest nieważna, bo zawiera odsetkowe (lichwiarskie) oszustwo. A zatem – ponad wszelką wątpliwość – nie można oddać pieniędzy, których NIE MA W SYSTEMIE.

WYKAZ
Zapłaconeych ODSETEK – lichwy – następującym bankom.
Pożyczki spłacone przeze mnie wraz z Lichwą.

DATA……………Umowa z bankiem/nazwa – Nazwa banku…………………Kwota odsetek – (%)
Poniżej należy zapisać DANE klienta banku – dotyczące fizycznie zapłaconych ODSETEK – lichwy.

Dokładnie o zwrot tej kwoty – PROSZĘ – Wysoki Sąd w ……………… o zasądzenie od bankierów ZWROTU ODSETEK zapłaconych pod przymusem bankom – bankierom – lichwiarzom.
Potwierdzam powyższe swoim podpisem.

Miejscowość dnia……… ………………………………………..

UZASADNIENIE POZWU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH.

OTO – załączniki do uzasadnienia; że lichwa jest zbrodnią przeciwko ludzkości, bez przedawnienia.
1.DEKRET Nr. 1
2.Karta praw ofiary 28.08.2017.
3.List przewodni bezprawie.
4.Zał. Nr. 1 Prelekcja bezprawie.

TEKSTY ZAŁĄCZNIKÓW dostarczy Kazimierz Styrna za pośrednictwem internetu; husarz33@wp.pl
Informuję, że udzielam pomocy w pisaniu POZWÓW, jeśli się ktoś do mnie zwróci.

OŚWIADCZENIE

Konstytucja z dnia 2.04.1997. ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA z Prawem do życia włącznie – poprzez Art. 220 i 227 oraz przez powiązane z konstytucją Prawo Bankowe – zezwalające na stosowanie odsetek od kredytów – lichwy.

Wobec powyższego ja Kazimierz z Kęt w Imieniu Krajowego Ruchu Polaków oraz wszystkich kredytobiorców ŁAMIĘ – to pasożytnicze prawo, bo TO “PRAWO” tu i teraz ŁAMIE NASZE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE, bo lichwa ZABIJA, co autorytatywnie ujawnił były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal.

Nadmienić należy, że przyrodzone nam ludziom PRAWO DO ŻYCIA stoi ponad prawem stanowionym czyli – pasożytniczym “prawem”, prawem które dla niepoznaki zostało nazwane – konstytucją z 2.04.1997.

WOBEC POWYŻSZEGO WSZELKIE ODSETKI OD POŻYCZEK, zapłacone przez kredytobiorców – stanowiące bankierskie przestępstwo - MUSZĄ BYĆ ZWRÓCONE tym, którzy pod przymusem pasożytniczego prawa zostały bankierom zapłacone.

UZASADNIENIE ZWROTU ODSETEK – OCENA
według terminologii pojęciowej

Podstawą uzasadnienia jest POLSKA KARTA PRAW OFIARY, którą podpisały wszystkie polskie organizacje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z ofiarami przestępstw – postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce – jak postanowiły, tak i podpisały ten dokument. Szczegóły dokumentu można pobrać z internetu.

Uzupełnienie podstawy uzasadnienia dokonał Rzecznik Praw Kredytobiorcy – Pan Wojciech Sawicki, który odkrył, że odsetki od kredytów, czyli LICHWA została przez “prawo” tzw. stanowione – ZALEGALIZOWANA. Opisanie tego przestępstwa oraz dowody ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI przedstawił w załącznikach.

WOBEC POWYŻSZEGO – do wszystkich POZWÓW kredytobiorców w SPRAWIE lichwiarsko/odsetkowej ZBRODNI, składanych do Sądów Rejonowych przez kredytobiorców – należy dołączać powyższe OŚWIADCZENIE wraz z załącznikami;
1. DEKRETEM Nr. 1,
2.Kartą Praw Ofiar 28.08.2017.
3.List przewodni bezprawie i
4.Zał. Nr. 1 Prelekcja bezprawie.
Kęty dnia 31.08.2017.

26. Sierpień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

BANKIERZY – MUSICIE WRÓCIĆ LICHWĘ (procent od kredytów) BO LICHWA NIE JEST DŁUGIEM – TYLKO ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, która NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU.!!!

Poniżej SĄ do przesłuchania Odpowiedzi Ojca Pio.

Przesłuchałem je i odkryłem, że STWÓRCA INGERUJE W NASZE ŻYCIE.

Doświadczyłem tego przy pisaniu Konstytucji Kęckiej. Nie pytajcie co to było takiego.

Jak przesłuchacie to się odezwijcie. husarz33@wp.pl lub 884 793 141

Ja po przesłuchaniu wykorzystam niektóre informacje do POKONANIA LICHWY i lichwiarzy.
Uważam się za takiego, który nie daje sobie w kaszę dmuchać.
Wszelkie dobre podpowiedzi używam do WALKI Z LICHWĄ (odsetki od kredytów) i lichwiarzami.
Nie może być tak, że konstytucyjna parszywość doskonała (2.04.1997.) pozwalająca lichwiarzom nas okradać nadal będzie stosowana przez „władze”, czyli PiS.

TO SIĘ MUSI SKOŃCZYĆ ZWROTEM LICHWY – TYM, KTÓRZY JĄ ZAPŁACILI w imię sprawiedliwości którą PiS GWAŁCI NA SPÓŁKĘ Z LICHWIARZAMI.

Tym to optymistycznym akcentem kończę ten mój PROTEST.

Kazimierz Józef Styrna
Rzecznik Interesu Publicznego z ramienia Krajowego Ruchu Polaków.

03. Sierpień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

PODPISZ PETYCJĘ -

https://www.petycjeonline.com/zwrot_lichwy_przez_bankierow_tym_ktorzy_j_zapacili#sign

Od zaraz tworzymy FUNDACJĘ – jak w tytule.
Podstawą moralną i prawną do tworzenia FUNDACJI jest Konstytucja RP oraz poniższy Felieton.

PRAWO = Przepis prawy i potrzebny – dla Konstytucyjnego NARODU RP.
Dodać należy, że wszystkie Rzeczy-Pospolite okazały się macochą NARODU POLSKIEGO – w których EKONOMIA została skażona RAKIEM LICHWY – pod fałszywym znakiem – trój-podziału-władzy.
A teraz posłuchajcie wywodu PRAWDZIWEGO POLAKA.

21. Lipiec 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA
NOWA POLSKA jako PRZYKŁAD

Konstytucja NOWEJ POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016)
FUNDAMENTEM -NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA i POLSKI
ŚWIATA i POLSKI – BEZ LICHWY I BEZ PODATKÓW.

Na świecie TRWA AKCJA pod nazwą NWO
(New World Order)
W skrócie można tą akcję zaobserwować i ocenić
Jako NEGATYW wobec POZYTYWU jaki prezentuję wyżej
(Świat bez lichwy i bez podatków)
Czyli – Doktryna – Zwana KREDYTEM SPOŁECZNYM
Ogłoszona przez C.H.D. w roku 1918-tym.
Szczegóły są w przedmowie do Konstytucji Kęckiej z 23.04.2016.
www.konstytucja.manifo.com

Odnośnie NWO można powiedzieć na podstawie obserwacji me(n)dialnych, że fundamentem, na którym opiera się doktryna NWO – polega na pieniądzu, który w rękach bankierów pełni rolę – broni – narzędzia ZBRODNI – DOSKONAŁEJ – w majestacie “prawa”. Oczywiście parszywego.

W przeciwieństwie do NWO – NOWY PORZĄDEK ŚWIATA – według doktryny – Świat bez lichwy i bez podatków – polega na tym, że PIENIĄDZ – PEŁNI ROLĘ NOŚNIKA CHLEBA, bez konstytucyjnego pasożytnictwa polegającego na stosowaniu lichwy i podatków, co jest zgodne z pasożytniczym Najwyższym “prawem” dla niepoznaki zwanym konstytucją z 2.04.1997.

W NOWEJ POLSCE – Fundamentem – nośnikiem – chleba jest (BĘDZIE) DYWIDENDA SPOŁECZNA
Płacona przez Skarb Państwa – NOWY – każdemu obywatelowi, członkowi społeczeństwa OBYWATELSKIEGO , co miesiąc w wysokości minimum 800 PLN.


Należy się Państwu objaśnie dotyczące Nowego Ustroju jaki przewiduje Konstytucja Kęcka. Nowy ustrój NOWEJ POLSKI – to WSPÓLNOTA Konstytucyjna, gdzie nowa konstytucja pełni Rolę Umowy Społecznej – REFERENDALNEJ – w całym tego słowa znaczeniu.

To oznacza, że nie istnieje tzw. Trój-podział-władzy, bo Jedyną władzą jest suwerenny – NARÓD, który sam nad sobą sprawuje władzę poprzez REFERENDUM.
Zupełnie inaczej (odwrotnie) jest w doktrynie NWO (New World Order)
Jedyną władzą nad światem ma być Rząd Światowy, który ma posiadać
Absolutną władzę nad światem, zwłaszcza finansową, a MY (obywatele świata) mamy być poddanymi – NIEWOLNIKAMI – zaczipowanymi – to znaczy z wszczepionymi pod skórę ręki lub czoła mikroczipu – wielkości ziarka ryżu – czyli będziemy połączeni niewidzialną nicią z “matuchną” – Superkomputerem – samoprogramującym się – umieszczonym w trzypiętrowym gmachu w Brukseli zwanym z pierwszych liter nazwy – BESTIA.
To taka PARALELA z Apokalipsą – w/g Ewangelisty Św. Jana.

Dodać należy, że wszystkie konstytucje świata z wyjątkiem – Kęckiej – przyjęły ordynarny absurd – znany jako trój-podział-władzy – ogłoszony przez Monteskiusza ZA absolutną prawdę. Tymczasem prawda ta jest zupełnie inna, bo absolutną władzę nad światem ma talmudyczna – klika – mająca monopol na tworzenie pieniądza z niczego, o czym poinformował cały świat, były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal w wywiadzie z dziennikarzem. Patrz – wywiad – dostępny – przez internet. Dostępny także u mnie na e-mail; husarz33@wp.pl

Na tle TEGO absurdu (trój-podział-władzy) można zaobserwować trwającą w kręgach politycznych III RP nieustanne przekomarzanie się “polityków”; a to o TPW, a to o “państwo prwawa” – oczywiście tego parszywego, dla niepoznaki zwanego konstytucją z dnia 2.04.1997. a to o inne też parszywe prawa oparte o konstytucyjną parszywość doskonałą, o której wyżej wspomniałem.

Wszystkie te niedomagania w sprawowaniu “władzy” związane z konstytucyjną parszywością doskonałą – ROZWIĄZUJE – z pozytywnym skutkiem Konstytucja Kęcka, bo Władzę nad sobą Obejmuje Naród, dlatego, że – przejmuje w swoje ręce monopol nad kreacją pieniądza – zgodnie z Art. 157 Konstytucji Kęckiej.
Pozostałe regulacje prawa, które jako nowe i prawdziwie nie jest karykaturą sprawiedliwości – prezentuje Konstytucja Kęcka z dnia 23.04.2016.

Pozostaje jeszcze zaprezentowanie jak działa obecna III RP – pod wodzą PiS jako PYRRUSOWYCH zwycięzców, bo absolutną władzę nad naszym życiem sprawuje LICHWIARSKA SITWA BANKOWA, o której nadstawiacze drugiego policzka nie mają zielonego pojęcia, no i mamy to co mamy - totalne pasożytnictwo – lichwę.
Zielonego pojęcia o tym kto w POLSCE RZĄDZI – nie mają także “wybrańcy” na czele z Jarosławem Kaczyńskim, którym się tylko wydaje że trzymają władzę.

Kluczową Rolę w Nowej Polsce będzie miała do odegrania SŁUŻBA SĄDOWNICZA POLSKI (wymiar sprawiedliwości), która w przeciwieństwie do obecnego pasożytniczego systemu NIE-SPRAWIEDLIWOŚCI, będzie poddana – tak jak wszystkie inne Służby – pod osąd SUWERENA – najrzadziej raz w roku, który jest (będzie) jedyną władzą nad sobą i Służbami – z mocy prawa (nowego) i będzie podlegał – REFERENDALNEJ – weryfikacji – w/g Art. 14 + 18 +28 + 29 + 30.

No i na koniec przed-ostatnia SPRAWA rozliczenia się z pasożytniczym systemem ma swoje uzasadnienie w postaci ZWROTU LICHWY przez bankierów – tym, którzy (kredytobiorcy) ją pod przymusem zapłacili. Lichwa nie jest długiem tylko ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI – nie ulegającą przedawnieniu.
Reasumując treść podanej wyżej informacji stwierdzić należy i to bezsprzecznie, że Cała Polska stała się krajem NIEWOLNIKÓW wobec istnienia obcych banków na terenie Polski w tym działające nielegalnie firmy windykacyjne, które nie są bankami a chcą korzystać i korzystają z praw bankowych i poprzez nieuczciwe Sądy Rejonowe w całej Polsce wydają wyroki, które zabijają polaków – wyłudzając zbrodniczą lichwę w majestacie prawa przez działających komorników i windykatorów.

Nadmienić należy, że dotychczasowe osiągnięcia w postaci zysków Państwa, które są prezentowane na antenie Radia i Telewizji zostaną państwu polskiemu zabrane przez firmy windykacyjne i komorników.

W związku z tym cała odnowa państwa przez Ministra Morawieckiego, Premier Beatę Szydło i całego Rządu pracuje na dobro złodziei malwersantów i przestępców gospodarczych, którzy z tej reformy korzystają na bieżąco.

Wzywam więc Polski Rząd do zreformowania (zredukowania) w pierwszej kolejności komorników i firmy windykacyjne, które wyciągają pieniądze (totalny rabunek) od obywateli polskich i pieniądze Skarbu Państwa wyprowadzając je za granicę na swoje prywatne konta za granicę.

Póki się tego nie zlikwiduje w pierwszej kolejności, to cały wysiłek narodowy z wszystkimi osiągnięciami materialnymi i 500 + zostanie z Polski wyprowadzony.
Proszę zatem cały Sejm, Senat i Rząd Polski, by się opamiętał i przeszedł po rozum do głowy w staraniach do szybkiej likwidacji lichwy oraz bezzwłocznie i na cito wprowadzili Ustawę o zakazie handlu długami.

Jeśli “wybrańcy” się tym NIE ZAJMĄ, to MY Naród powołamy Sąd (TRYBUNAŁ) OBYWATELSKI i osądzimy; lichwiarzy oraz “wybrańców” i nie tylko.
Trwa nabór na Sędziów Sądu (TRYBUNAŁU) Obywatelskiego.

Z poważaniem:
Pierwszy wśród równych Sędzia Sądu Obywatelskiego
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz z ramienia KRP.

PS:

Ta lichwiarska ZBRODNIA DOSKONAŁA zatacza coraz szersze kręgi, a dowód na ten FAKT znajduje się w poniższym załączniku:
ZAŁĄCZNIK:
1.LICHWA – ZBRODNIA DOSKONAŁA.

Siła Argumentu – KONTRA – Argumet Siły

Jeśli Argument Siły jest sprzeczny z Siłą Argumentu
TO taka sytuacja jest – ewidentną – KATASTROFĄ

To jest KATASTROFA – porównywalna z jazdą dwóch pojazdów
jadących na jednej i tej samej jednokierunkowej jezdni,
jadących w dwóch przeciwnych sobie kierunkach – zderzenie czołowe.

Z TAKĄ KATASTROFĄ MAMY DO CZYNIENIA DZIŚ TU I TERAZ
W przestrzeni publicznej – to WALKA O PIENIĄDZ

Z jednej strony POZYTYW – konstytucja Kęcka z 23.04.2016.
Z drugiej strony NEGATYW – konstytucyjna parszywość doskonała z 2.04.1997.