04. Październik 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

DAJMY RZĄDOWI MOC TWORZENIA PIENIĄDZA DLA NARODU.
www.nowapolska-w-internecie.pl

ABSURDY SYSTEMÓW

Na tle dzisiejszej Materialno – Duchowej rzeczywistości.

Pierwszym i Kardynalnym ABSUREDEM systemu finansowego jest Fakt tworzenia pieniądza z niczego przez bankierów, kiedy udzielają kredytu swym klientom.

Okazuje się, że podpis na umowie klienta – daje bankierowi moc wpisania dowolnej kwoty uzgodnionej z klientem. i tu pojawia się problem własnościowy tych pieniędzy.
Rodzi się zatem PYTANIE.: czyją własnością są pieniądze w ten sposób “wykreowane”, przekazane klientowi przez bankiera???

Skoro PODPIS ma taką MOC, to równie dobrze można przyjąć, że pieniądze “wykreowane” (z niczego) przez bankiera są własnością – właściciela podpisu, czyli – klienta.
Dodać należy, że umowa bez podpisu klienta jest nieważna. Umowa nie wchodzi w życie.

A zatem można powiedzieć, że te pieniądze – skoro były wykreowane na podstawie podpisu klienta – są własnością klienta, to klient NIE MUSI ICH ZWRACAĆ bankierowi, bo bankier nie jest ich właścicielem tylko klient – a więc bankier wcale ich nie dał.
Bo nie pobrał ich z depozytu. To ABSURD.
W jaki sposób bankier mógł dać klientowi pieniądze, skoro ich (TYCH) nie miał???

Drugą alternatywą własności pieniędzy – wykreowanych jako pożyczka – dla klienta banku jest, że pieniądze te – skoro wcześniej ich nie było a po złożeniu podpisu się pojawiły – są własnością WSPÓLNĄ (WSPÓLNOTOWĄ) – zgodnie z doktryną C.H.Douglasa (kredyt społeczny) – cytuję: “Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”

Wobec powyższego – pieniądz wykreowany z niczego (NOWY) powinien być zwrócony właścicielowi, czyli NARODOWI – rozumiany jako Skarb Państwa a NIE bankierowi.
Zaś Skarb Państwa – NOWY – powinien go rozdzielić wszystkim jako dywidendę społeczną. Zgodnie z przepisami Konstytucji Kęckiej.

Ta metoda kreowania pieniądza z niczego dotyczy także pożyczek rządowych, które muszą – zgodnie z parszywością konstytucyjną – (2.04.1997.) brać pożyczki z prywatnych banków a nie z NBP. To znaczy, że “DŁUG” – zwany dla niepoznaki publicznym – widniejący na zegarze “balcerowicza” NIE JEST ŻADNYM DŁUGIEM tylko żywym pieniądzem WSPÓLNOTY NARODOWEJ i powinien być podzielony – po równo każdemu mieszkańcowi POLSKI. Oczywiście w formie Dywidendy Społecznej.
Wtedy bieda – powszechna – byłaby przeżytkiem.

Wspomniany wyżej PODPIS (klienta) ma wielką moc. Podpis na umowie przedstawiciela (SŁUGI) rządowego na umowie z bankiem ma jeszcze większą MOC, bo ON występuje w Imieniu NARODU I TO ma kuriozalne znaczenie w kontaktach z lichwiarskim oszustwem. TU ABSURD GONI ABSURD. A gdzie sprawiedliwość i dobro wspólne?

Dlaczego więc bankier może “kreować” pieniądze Z NICZEGO, a Rząd w Imieniu Narodu robić tego nie może??? TO JEST OSTATNI – KURIOZALNY ABSURD.

Na tle dzisiejszej Materialno – Duchowej rzeczywistości, mieści się sprawa ODDŁUŻENIA NARODU, bo odkrycia ekonomiczne – BIBLIJNE – dokonane przez Ernesta Golca z Siemianowic Śl. Mówią, że każdy ma (posiada) od urodzenia KOD GENETYCZNY – finansowy, w którym STWÓRCA zdeponował pieniądze potrzebne do życia każdemu i to na całe życie.
Uruchomienie tego odkrycia zaczynamy od oddłużenia CAŁEGO NARODU.

Idąc dalej tym tropem czynienia DOBRA – sprawiedliwości – można powiedzieć, że:

DOBROBYT – jaki jest zadekretowany w nowej Konstytucji POLSKI (Kęckiej) – sprawi, że nie będzie biednych, bo Budżet Państwa będzie sprawą kroczącą, bo wszystko, co jest możliwe fizycznie do wykonania, jest także możliwe do sfinansowania.

TO OZNACZA, że każdy w tym rząd, MOCĄ SWYCH OBYWATELI, może kreować pieniądze na WSZELKIE POTRZEBY obywateli i Państwa, nie pożyczając od OBCYCH.
TO NIE JEST ABSURD.!!!

Umowa Społeczna w postaci Konstytucji Kęckiej jest fundamentem (autentycznym) urzeczywistniającym, porządek moralny, prawo i sprawiedliwość, a także wprowadza finansowy PORZĄDEK oraz PRAWNĄ KONSTYTUCJĘ POJĘCIOWĄ - autorstwa – Andrzeja Tomasza Sobolewskiego..

Ostatnim ABSURDEM jest system podatkowy. Skoro Skarb Państwa (NOWY) MA możliwość nieograniczonego niczym KREOWANIA pieniędzy, to płacenie podatków (oszustwo) jest zbędne, czyli ewidentnym – ABSURDEM.

Wszystko TO RAZEM SKŁADA SIĘ NA długo oczekiwany DOBROBYT.

Z Wyrazami Szacunku dla umęczonego lichwą i podatkami NARODU POLSKIEGO.

Rzecznik Interesu Publicznego.
Kazimierz Józef Styrna – z Kęt – husarz

Kęty dnia 04.10.2016.

21. Wrzesień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

MIŁOŚĆ I DOBROBYT – ZAPANUJE NAD ŚWIATEM – JAK POZBAWIMY BANKIERÓW (PASOŻYTÓW) MOCY TWORZENIA PIENIĄDZA Z NICZEGO. TO JEST PAŃSTWO W PAŃSTWIE, A DO TEGO STOSUJĄ LICHWĘ, KTÓRA ZABIJA. Wszystko to w majestacie „prawa” – serwuje się NARODOWI ŚMIERĆ.

Pasożyty to nie tylko bankierzy – także; parlamentarzyści, sędziowie i wszelkiej maści uzurpatorzy – zwani dla niepoznaki władzą.

Oto zasada PRAWA NATURALNEGO – Żywiciel zaatakowany przez pasożyty, aby przetrwać obowiązany jest pasożyty skutecznie eksterminować, bez względu na skutki dla tych pasożytów.!:
Eksterminacja zawodowa.
Eksterminacja społeczna.
Eksterminacja fizyczna – ze śmiercią włącznie.

By ŻYWICIEL nie musiał sobie rąk brudzić, niech pasożyty samodzielnie przeniosą się w stan NIEISTNIENIA.

To jest obowiązek – wynikający z prawa naturalnego w postaci obowiązku żywiciela zaatakowanego przez pasożyty.

A Naród milczy. NO DLACZEGO NARÓD MILCZY.???
TO SIĘ W GŁOWIE NIE MIEŚCI – MILCZENIE BARANÓW.
Kazimierz Józef Styrna Rzecznik Interesu Publicznego NOWA POLSKA Os. Królickiego 5/13 32-650 Kęty PESEL 41010503934 TO jest LIST OTWARTY Do NARODU POLSKIEGO Wszystkich razem i każdego z OSOBNA
www.nowapolska-w-internecie.pl

NIE SPOCZNIEMY – DOPÓKI CAŁY NARÓD NIE ZOSTANIE SPŁACONY – POZBĘDZIE SIĘ DŁUGÓW.

TO MA BYĆ CEL – BY NARÓD STAŁ SIĘ SUWERENEM – Którym z powodu (…) NIE JEST.

Wojciech Edward Rex Poloniae – Król POLSKI – osiągnie szacunek – jak POLSKA POZBĘDZIE SIĘ DŁUGÓW i stanie się SUWERENEM.?

12. Wrzesień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

SKMBT_C36016091210500-page-001

SKMBT_C36016091210500-page-002

SKMBT_C36016091210500-page-003

SKMBT_C36016091210500-page-004

SKMBT_C36016091210500-page-005

SKMBT_C36016091210500-page-006

SKMBT_C36016091210500-page-007

29. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Kazimierz Józef Styrna
Rzecznik Interesu Publicznego
NOWA POLSKA
Os. Królickiego 5/13
32-650 Kęty
PESEL 41010503934
LIST OTWARTY
Do
NARODU POLSKIEGO
Wszystkich razem i każdego z OSOBNA

Narodowy Bank Polski
Ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
listy@prezydent.pl>

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Trybunał Konstytucyjny
Al. Szucha 12a

Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 WarszawaSzanowni RODACY.

TO – co obserwuję na scenie politycznej przyprawia mnie o zawrót głowy.
Jako Rzecznik Interesu Publicznego NIE MOGĘ SPAĆ SPOKOJNIE - jak większość, bo TRWA WOJNA LICHWIARZY Z NARODEM, a “wybrańcy” się temu tylko przyglądają, NIC NIE ROBIĄ w przedmiotowej sprawie, a jeszcze uchwalają ustawy, które pogarszają sytuację kredytobiorców. Przykład – tzw. Ustawa “antylichwiarska”.

Wobec powyższego jako RZECZNIK INTERESU PUBLICZNEGO – na podstawie przepisów konstytucji z 2.04.1997. – Art. 4, który mówi, że:
1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2.Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Wobec FAKTU, że “przedstawiciele” NIE ZAJMUJĄ STANOWISKA w najważniejszej sprawie dla Narodu Polskiego, a konkretnie w sprawie konstytucji z 2.04.1997 roku, która w swych zapisach – WZAJEMNIE SPRZECZNYCH – NIE NADAJE SIĘ DO DALSZEGO STOSOWANIA, bo Art 227 jest sprzeczny z Art. 1 i 2 tejże konstytucji.

Wobec powyższego ja – jako Rzecznik Interesu Publicznego – świadomy odpowiedzialności za LOS NARODU POLSKIEGO – i Państwa Polskiego – w oparciu o przepisy konstytucji z 2.04.1997 roku – Art. 4 – (bezpośrednio) jestem zobowiązany do ZAPYTANIA się NARODU o jego WOLĘ - W ŻYWOTNEJ DLA NIEGO SPRAWIE, skoro “wybrańcy” tego nie robią. Choć mogą. Widocznie nie chcą?
Wobec powyższego OGŁASZAM REFERENDUM OGÓLNOPOLSKIE.

ROZPORZĄDZENIE Nr. 2/2016.

W oparciu o przepisy konstytucji z 2.04.1997 roku – Art. 2 – ogłaszam PRAWO NARODU do stanowienia PRAWA dla siebie i przez SIEBIE (lub bezpośrednio).

PYTANIA REFERENDALNE

1.- Czy jesteś za ZNIESIENIEM obecnej pasożytniczej konstytucji z 2.04.1997 roku?
ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.

2.- Czy jesteś za zainstalowaniem Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 23.04.2016.?
ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.

Podpis głosującego – czytelny:………………………………………………………………………………..

Uwaga: należy zaznaczyć kółkiem odpowiednią decyzję głosującego.
Głosowanie jest jawne i zgodne z Konstytucją Art. 4 – Konstytucji z 2.04.1997 roku.

Informacje dodatkowe dla głosującego:

Imę i Nazwisko…………………………………………………………PESEL………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………

Woj…………………………………………Powiat…………………………………….

Gmina………………………………….

Powyższą Kartę REFERENDALNĄ – wypełnioną i podpisana należy przesłać na adres:
REFERENDUM: os. Płk. Stan. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty.

UZASADNIENIE Z KOMENTARZEM PRAWOMOCNOŚCI

Naród Polski jako SUWEREN MA PRAWO DO ŻYCIA, które lichwiarze zakwestionowali, bo pieniądz w ich rękach stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ – konstytucyjnej.
Oto argumenty potwierdzające ten STAN:

1.Clifford Hugh Douglas inżynier, biegły księgowy, menedżer, ekonomista, głęboki myśliciel społeczny, twórca doktryny, którą nazwał Kredytem Społecznym (real Socjal Credit), żył i działał w Anglii w latach 1879 – 1952. Odkrycie ma rangę odkrycia – Kopernika.

C.H.Douglas odkrył, że: “tworzenie pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.
Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”

W świetle powyższego obecny system finansowy jest okupantem narodu, który w świetle odkrycia C.H.D. Ma być (NARÓD) SUWERENEM, ale nie jest z powodu konstytucyjnego pasożytnictwa. Dlatego, że obecna konstytucja odbiera Narodowi suwerenność. Jest to podstawowy powód, do tego by zapytać Naród czy chce jej zmiany.?

2.Drugi odkrywaca – były szwajcarski bankier – Francois de Siebenthal – odkrył, że LICHWA ZABIJA – że banki tworzą pieniądze z niczego, oraz to, że to kredyt rodzi depozyt a NIE ODWROTNIE. Wywiad z nim to potwierdza.

3.Trzeci odkrywca - BIBLISTA - Ernest Kasper Golec z Siemianowic Śl. Dokonał 9-ciu odkryć; 5 ekonomicznych i 4 odkryć DUCHOWYCH. Obecnie trwa działalność BIURA ODDŁUŻENIOWEGO – gdzie zostanie dokonane oddłużenie NARODU – Plan tego ODDŁUŻENIA JEST W OFERCIE ODDŁUŻENIOWEJ.

4.A ja jako autor Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z 23.04.2016. Odkryłem, że pieniądz MA SŁUŻYĆ jako KREW GOSPODARKI, czyli podobnie jak krew w ciele człowieka, odżywiać każdą komórkę organizmu, co jest ZNAKIEM ŻYCIA – ZDROWIA - tegoż organizmu. Powyższe ODKRYCIA – w całości są kompatybilne z Konstytucją Kęcką i to jest dodatkowy powód, by definitywnie – ta Konstytucja stała się Najwyższym Prawem w Nowej Polsce. Czego NARODOWI i sobie życzę.!

Rzecznik Interesu Publicznego – informuje Naród Polski - “tak trzeba”.
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – 884 793 141.

EPILOG:
W świetle powyższych FAKTÓW cały obecny system finansowy powinien podzielić LOS słynego Okrętu pod nazwą TITANIC i być pogrzebany na zawsze w mrokach historii, by już NIGDY – go – nie było można używać (LICHWA ZABIJA – RAK SYSTEMU) jako NARZĘDZIA ZBRODNI DOSKONAŁEJ.
Kęty dnia 29.08.2016.

17. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ROZPORZĄDZENIE
NR. 1/2016
Rzecznika Interesu Publicznego w POLSCE i na świecie.

SZEWSKIEJ PASJI – doznałem – podczas obchodów 96 rocznicy “Cudu Nad Wisłą”, kiedy to (P)REZYDENT – Pan Andrzej Duda wypowiadał słowa o SUWERENNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI Narodu Polskiego, których z powodu pasożytniczej Konstytucji z 2.04.1997 NIE MA – po prostu NIE MA. Nie ma tylko dlatego, że suwerenem jest tylko i wyłącznie – system finansowy, bo; “Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem” – tyle i aż tyle – Clifford Hugh Douglas – twórca doktryny – KREDYT SPOŁECZNY – żył i działał w latach 1879 – 1952, a którą to doktrynę ogłosił w 1918 roku. W Roku 2018-tym upłynie 100 lat od tego odkrycia, które nosi znamiona odkrycia Kopernika – bo jego zdaniem – pieniądz ma służyć ludziom w nie lichwiarskiemu systemowi bankowemu. Dodam, że bankierzy uczynili z pieniądza narzędzie – ZBRODNI DOSKONAŁEJ W MAJESTACIE “PRAWA”, a konstytucja z 2.04.1997 roku ten szwindel ubrała w szaty DOBRA. Co jest oczywistą ZDRADĄ NARODOWEGO INTERESU.

W tej sytuacji ja – Kazimierz Józef Styrna – jako sprawiedliwy i lojalny członek Narodu Polskiego z własnej i nie przymuszonej WOLI podejmuję się pełnienia – Roli – Pełniącego Obowiązki Rzecznika Interesu Publicznego, BO NIKT INNY W POLSCE TEGO NIE ROBI.

“Wybrańcy” w tym (P)REZYDENT oraz inni – zasiadający w Sejmie i Rządzie dokonali KRZYWOPRZYSIĘSTWA – konstytucyjnego krzywoprzysięstwa – zaraz po wyborach, które polega na tym, że nie można służyć Narodowi dając bankierom, czyli systemowi finansowemu wolną rękę do tworzenia pieniądza z NICZEGO, bez opamiętania i stosowania lichwy, która ZABIJA WSZYSTKO. Ta “przysięga” stawia “wybrańców” w ROLI ZDRAJCÓW – po stronie OKUPANTA - czyli po stronie banków, zwłaszcza obcych, a które TOCZĄ LICHWIARSKĄ WOJNĘ Z NARODEM POLSKIM, a który w dobrej wierze ich wybrał do reprezentowania go w PAŃSTWIE. Każda wizyta windykatora lub komornika z wyrokiem Sądu (np; w Oświęcimiu) Rejonowego w domu ofiary lichwiarskiej parszywości doskonałej – sprowadza do tego domu ŚMIERĆ, co sprzeciwia się elementarnej sprawiedliwości. Dokładnie – jestem taką ofiarą – tej przestępczej sitwy, której działalność jest przestępstwem w świetle art. 117 K.K. w powiązaniu z art. 165a Kodeksu Karnego.

Wobec powyższego proszę Szlachetny jak pokazała historia i WIELKI NARÓD POLSKI, by zgłaszał do mnie wszelkie ujawnione NIEDOMAGANIA prawne i gospodarcze, by można było je spisać a potem rozwiązać. Nadmieniam, że jestem autorem gotowej do zainstalowania Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 23 kwietnia 2016. Ta KONSTYTUCJA odbierze bankierom monopol a wszelkie sprawy egzystencji ludzkości, stawia NA NOGI i RODZI DOBROBYT.

W dniu 15 stycznia 2016 – złożyłem w kancelariach; Prezydenta, Marszałka Sejmu i Marszałaka Sentatu a także nieco później w Biurze Pani Premier mój projekt Konstytucji Rzeczpospolitej (Kęckiej) z nadzieją, że “wybrańcy” skorzystają z gotowego do zainstalowania projektu Konstytucji RP.?
Niestety do teraz nie mam odpowiedzi ani sprzeciwu kogokolwiek. Upłynęło od tego czasu ponad pół roku + I dzień, co ZNACZY, że Konstytucja POLSKI (Kęcka) – poprawiona – z dnia 23.04.2016. Stała się na zasadzie AKLAMACJI – przy braku sprzeciwu – Najwyższym Prawem w Nowej Polsce.
Od zaraz jest dostępna na stronie; www.konstytucja.manifo.com i obowiązująca Cały Naród.
A zatem należy ją stosować w kontaktach z uzurpatorami, czyli “wybrańcami”.

Współpracują ze mną – jako Rzecznikiem Interesu Publicznego – Pan Ernest Kasper Golec – BIBLISTA – odkrywca praw EKONOMICZNYCH z Śiemianowic Śl. oraz Przewodniczący Krajowego Ruchu Polaków, Pan Marek Krasnopolski z Koszalina, a także Koordynator Światowego Ruchu Polaków Pan Zbigniew Wesołowski ze Szczecina. Tworzymy razem GRUPĘ INICJATYWNĄ, która ma zamiar ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL.
Prawdę mówiąc ODKRYCIA Ernesta Golca odbierają już monopol na kreację pieniądza lichwiarzom – bankierom, bo blokują spłatę kredytów dla wszystkich, którzy się zwrócą w tej sprawie do Biura Oddłużeniowego. Pełna infrormacja jest na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

OTO PLAN DOCHODZENIA DO CELU:

1 – Pierwszem punktem jest ODDŁUŻENIE NARODU POLSKIEGO, realizowane przez Biuro Oddłużeniowe z siedzibą w Siemianowicach Śl.

2 – Oddłużenie powoduje ZAKAZ SPŁACANIA WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ wymaganych przez “wierzycieli”, którymi są banki Urzędy Podatkowe i wszelkiego rodaju firmy handlujące długami – oraz pożyczkowe działające w systemie pozabankowym.

3 – Oddłużenie NIE MA nic wspólnego z Umową Społeczną, którą jest Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016. Umowa Społeczna, której przeciwieństwem jest pasożytnicza konstytucja z 2.04.1997 r. – sprawia, że Naród staje się SUWERENEM bo sam Tworzy dla siebie pieniądze, a bank staje się wyłącznie skarbonką na to Najwyższe DOBRO NARODOWE, jakim jest PIENIĄDZ.

4 – Do czasu uruchomienia Centralnego Biura Finansowego - TWORZENIE PIENIĘDZY REALIZUJE BIURO ODDŁUŻENIOWE zamiast bankierów.

5 – OD ZARAZ ZAKAZUJE SIĘ udzielania kredytów WSZELKIM BANKOM w tym i NBP.
Pożyczki będą udzielane z Kodu Gentycznego – Finansowego, każdego żyjącego w POLSCE.
Zaś zadłużenia spłacamy z jednego z pięciu odkryć ekonomicznych z Pisma Świętego. Natomiast pożyczki będzie można pobrać tylko z Kodu Genetycznego – Finansowego – SAM Z SIEBIE. (każdy rodzi się z innym Kodem Genetycznym Finansowym).

6 – Wyjątkiem jest Bank Pocztowy, przeznaczony na to by stał się CENTRALNYM BANKIEM PAŃSTWA. Oczywiście Bank Pocztowy też nie może udzielać pożyczek.

7 - Konstytucja POLSKI (Kęcka) gwarantuje wypłatę DYWIDENDY SPOŁECZNEJ każdemu, ale wykonanie tego zadania jest teraz ograniczone uzurpacją systemu bankowego do tworzenia pieniądza.
Nie może być dwóch – jednocześnie – KREATORÓW PIENIĄDZA – bo była by to katastrofa finansowa – DO czego MY jako odpowiedzialni za zmianę ustroju NIE możemy dopuścić.
Nadmieniam, że bankierzy otrzymają z ODKRYCIA pieniądze, ale zaraz potem muszą się z Polski wynosić. Stanie się to po 1 maja 2017 roku.

8 – Jedynym Kreatorem pieniądza na wypłatę DYWIDENDY SPOŁECZNEJ będzie przyszła – powołana przez NARÓD – Centralna Komisja Finansowa.

TU Pan (P)REZYDENT – posiadając prerogatywę inicjatywy ustawodawczej – jeśli zechce złamać dane KRZYWOPRZYSIĘSTWO i stanie po stronie NARODU – POZBAWIAJĄC BANKIERÓW MONOPOLU na wyłączną kreację pieniądza? W przeciwnym razie wcieli się w rolę zdrajcy, którym z powodu ignorancji Narodu Polskiego w sprawie LICHWY, która ZABIJA.
A zatem płomienne słowa – wypowiedziane podczas uroczystości 96 rocznicy “Cudu Nad Wisłą”, brzmią w uszach NARODU niewiarygodnie jeśli nie szyderczo. W moich uszach jest to zdrada Interesu Narodowego – NIE MAJĄCEGO PRECEDENSU W HISTORII ŚWIATA.

Wobec powyższego ja – Kazimierz Józef Styrna – uczciwy, rzetelny, sprawiedliwy i bezmiernie ODPOWIEDZIALNY za swe czyny, biorę na siebie bezwzględną odpowiedzialność w sprawie Pełnienia Obowiązków Rzecznika Interesu Publicznego – za to, że wszelkie moje poczynania będą praworządne, sprawiedliwe i uczciwe. Tak mi DOPOMÓŻ BÓG.!

Rzecznik Prasowy
Intersu Publicznego
w Kraju i na świecie – Kazimierz Józef Styrna – tel. 884 793 141

Kęty 17.08.2016. ROZPORZĄDZENIE NR. 1/2016.
==================================================================================================
KOMENTARZE autorskie do PROBLEMU – ODEBRANIA BANKIEROM MONOPOLU:

Pani Izabela Litwin – komentarz aktualnej sytuacji bankierów.

http://porozmawiajmy.tv/zbankrutujmy-zachodnie-banki-w-polsce-izabela-litwin/

08. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

SKMBT_C36016080811550-page-001

SKMBT_C36016080811550-page-002

SKMBT_C36016080811550-page-003
====================================================================================================

KTO NIE POZWALA BY POLSKA BYŁA SUWERENNA???

„Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem” – Clifford Hugh Douglas (1879 – 1952) – kredyt społeczny.
PERYSKOP. Wywiad z husarzem.

https://www.periscope.tv/MJarosiewicz/1ypJdPgEyayJW?

Powyższe pytanie kieruję do wszystkich.

PROCEDURA
Realizacji OFERTY Oddłużeniowej

Informuje się Szanownych Zadłużonych, że każdy, który pobierze OFERTĘ z Internetu lub otrzyma ją od kogokolwiek, czyli z innych źródeł, REALIZUJE Ją bezpośrednio w Centrali, która mieści się w Siemianowicach Śląskich.

Co robi Zadłużony?

1 – Wpłaca 150 złotych na Poczcie – „ Przekazem pocztowym ‘’ a odcinek pocztowy KSERUJE i dołącza go do Oferty.
2 – Do OFERTY i odcinka ksero – klient dołącza wszelkie dokumenty: Sądowe, komornicze i windykacyjne od różnych Wierzycieli oraz wszelkie zadłużenia u jakichkolwiek wierzycieli w kraju i za granicą.
3 – Tak spakowane dokumenty wysyła Klient do Centrali na adres; Ernest Golec; ul. Leśna 13 lokal 42 41-100 Siemianowice Śląskie .
4 – Co robi Centrala, kiedy otrzyma dokumenty?
a – Wysyła „ Przewodnik ‘’ i „ OPPT ‘’ do klienta.
b – Centrala nawiązuje kontakt z klientem jak ma zablokować Sądy, komorników lub windykacje oraz innych wierzycieli, którzy molestują go różnego rodzaju pismami i telefonami i straszą .
c – Po skonfrontowaniu wszelkich informacji i ustaleń z klientem, Centrala przystępuje bezzwłocznie do blokady; Sądów, komorników i windykacje .

5 – Centrala informuje Szanownego Klienta, że od tego momentu NIE WOLNO MU spłacać żadnych rat ani innych “zobowiązań” - bo Klient zostaje wpisany do „ REJESTRU ‘’ oddłużanych . i otrzymuje Numer w kolejce do ODDŁUŻENIA.
6- Od tego momentu – jeżeli Klient otrzyma jakąkolwiek korespondencję od Sądów , Komorników , Windykacji oraz wierzycieli – kieruje ją bezpośrednio do Centrali w Siemianowicach Śląskich .
7 – Klient , Banki oraz Wierzyciele czekają w kolejności do oddłużenia, które rozpocznie się od 1-go maja 2017 r. za zgodą Rządu Polskiego .

Więcej informacji na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

UWAGA SPECJALNA
Powyższe dokumenty – Klient może otrzymać (uzyskać) kopiując je ze strony, lub pisząc na adres; husarz33@wp.pl oraz uzyskać informacje pod nr. Tel. 884 793 141

01. Sierpień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ODKRYCIE – PODPIS

Dziś nad ranem dostałem olśnienia w sprawie ZNACZENIA PODPISU.

Odkryłem, że PODPIS człowieka – w jakiejkolwiek sprawie jest ELEMENTEM i to najważniejszym DO TWORZENIA PIENIĄDZA i nie tylko.
A dlaczego tak sądzę (?), postaram się TO (odkrycie) uzasadnić historycznie:

1. Najpierw – były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal odkrył, że KREDYT RODZI – DEPOZYT – a nie odwrotnie.

A najważniejsze, że; LICHWA ZABIJA. To także znaczy, że bankierzy nie pożyczają pieniędzy depozytariuszy.!!! A na lichwę pieniędzy NIE kreują, ale wymagają jej płacenia. Stąd ich nie ma w „systemie”. Tak powstaje dług publiczny – niemożliwy do spłacenia – oparty na matematycznym absurdzie.

2. Moje ODKRYCIE - dotyczy umów bankowych – przed podpisaniem umowy – bank nie miał pieniędzy, które wpisał na umowie, czyli wykreował je z niczego, co koresponduje z odkryciami Francois’a de Siebenthal’a.

3. Clifford Hugh Douglas dokonał dwóch odkryć; Pierwsze mówi; „Tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.”
A Drugie; „Nowy pieniądz przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”.

4. Ale podsumowanie powyższych trzech, a właściwie czterech – odkryć znajduje się w Międzynarodowym Prawie OPPT.

A oto cytaty – potwierdzające powyższe ODKRYCIA.

„Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziau dla wszystkich ludzi zamieszkujących planetę.”

„Wielowątkowe dochodzenia wykryły ewidencję dotyczącą dyrektorów, współpracowników oraz beneficjentów, którzy w pełni świadomi dokonywali istotnych oraz systematycznych czynności oraz działań związanych z oszustwami, kradzieżami wraz z rekwirowaniem rzeczy wartościowych należących do Jedności Rodzaju Ludzkiego tej planety bez ich wiedzy oraz bez zamiaru uzyskania na to ich zgody.
W oparciu o ewidencję dotyczącą tego systemu niewolnictwa OPPT legalnie i w pełni prawa przeprowadziła odpowiednią egzekucję majątkową, dokonała orzeczenia wyroków oraz podjęła środki zaradcze przeciwko tym korporacjom, które wyrządziły dużo szkód przeciw ludziom zamieszkującym tą planetę, która również doznała uszczerbku.”

W świetle powyższych ODKRYĆ, można powiedzieć, że:
1. Pieniądze, które bank kreuje z „niczego” nigdy nie były i nie są własnością banku.

2. A skoro TAK, to zachodzi pytanie; czyją one są własnością.???
Odpowiedź daje C.H.Douglas; mówiąc;

„Nowy pieniądz przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.”.
To oznacza, że pieniądz wykreowany z „niczego” jest NASZĄ WŁASNOŚCIĄ - bo jest wykreowany z naszego podpisu, który jest podstawowym ELEMENTEM oraz DOWODEM na POWSTANIE NOWEJ WŁASNOŚCI.

Dotyczy to każdego podpisu składanego przy świadkach, także takiego, który jest w postaci krzyżyków – dla ludzi niepiśmiennych – a nawet podpisu nieczytelnego, ale świadkowie wiedzą kogo dotyczy.

3. W tej sytuacji można już dziś ujawniać ten – najważniejszy ELEMENT TWORZENIA PIENIĘDZY z podpisu - bez obawy, że banksterzy go wykorzystają do własnych CELÓW, bo jest to tylko PODPIS, który jest dowodem, że pieniądze, które oni z NIEGO wykreowali, nigdy nie były i NIE SĄ ICH WŁASNOŚCIĄ.

To są nasze pieniądze – podstępnie przywłaszczone przez banksterów.
A skoro TAK – TO WCALE NIE MUSIMY ICH „ODDAWAĆ” oszustom – bankierom. (OPPT)

TERAZ JUŻ WIEMY - DLACZEGO PODPIS MA TAKĄ MOC.!!!

Dotyczy wszelkich „umów”, a w tym tworzenia DOBRA NARODOWEGO jakim jest pieniądz, a który NIE MOŻE BYĆ TWORZONY NA POTRZEBY NARODU DLA NARODU I PRZEZ NARÓD – tylko musi się Go pożyczać od LICHWIARZY.??? To absurd moralny.

Skoro bankierzy na podstawie NASZEGO PODPISU mogą tworzyć pieniądze, to DLACZEGO MY DLA SIEBIE NIE MOŻEMY TEGO ROBIĆ??? Tym bardziej jest to DZIWNE, że Rząd – niby suweren - nie może na potrzeby społeczne tych PIENIĘDZY tworzyć, tylko musi JE pożyczać od bankierów i to na wysoki %.???

Ten konstytucyjny BŁĄD – NAPRAWIA – Konstytucja POLSKI (Kęcka) z 23.04.2016.

Mała refleksja; a zatem mój podpis jaki złożyłem na mojej konstytucji (projekcie gotowym do zastosowania) ma NIEWYOBRAŻALNĄ WARTOŚĆ.

Wartość CHLEBA.!!! Którego NARODOWI jak dżdżu – POTRZEBA.

Pozdrawiam SERDECZNIE – husarz Kęty dnia 1.08.2016

23. Lipiec 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Niewypowiedziana WOJNA z NARODEM POLSKIM TRWA.

A jaką rolę na tej „wojnie” odgrywają „wybrańcy”???
„WYBRAŃCY” – siedzą okrakiem na tej LICHWIARSKIEJ BRZYTWIE – jedną nogą po stronie LICHWIARZY, a drugą po stronie OSZUKANEGO PRZEZ NICH NARODU, bo zaczęli „służbę” od konstytucyjnego KRZYWO-PRZYSIĘSTWA. To znaczy, że NIE MOŻNA SŁUŻYĆ NARODOWI – jednocześnie pozwolić, by lichwiarze GO OKRADALI. Dotyczy art.227 knotstytucji (2.04.1997.) oraz Ustawy Bankowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku – art. 53 w powiązaniu z art. 56, które łamią prawa człowieka, bo LICHWA ZABIJA (oprocentowanie kredytów), co jest w sprzeczności z KK – o czym niżej.

OTO DOWODY LICHWIARSKIEJ ZBRODNI DOSKONAŁEJ – uprawianej w myśl parszywego prawa (…)

Kazimierz Józef Styrna
os. Płk. Stan. Królickiego 5/13
32-650 Kęty
PESEL 41010503934

SKOK Stefczyka
ul. Legionów 126 – 128
81-472 Gdynia
kasa@kasastefczyka.pl

Dot Umowy nr. 1/1514467/2011
Zgodnie ze sprawozadniem z dnia 21/10/2011 – AKTUALNY PLAN SPŁATY POŻYCZKI Nr 1 – wysokość lichwy spłaconej przeze mnie wynossi 20 530.83 – podpisany przez Doradcę Finansowego – Martę Mysłajek – patrz zał.

Powyższy stan potwierdza Starszy Opiekun Finansowy Dominika Kiernoziak.

Dodam, że całość spłaty została potwierdzona przez SKOK Stefczyka póżniejszym sprawozdaniem, które jako rozliczenie pożyczki otrzymałem.

ŻĄDAM w oparciu o przepisy Prawa Kodeksu Karnego, który uznaje za przestępstwo oszustwo finansowe ZWROT KWOTY 20 530,83 (LICHWA ZABIJA) i przekazanie ww. kwoty na konto mojego WIERZYCIELA, którym jest PKO BP, u którego pobrałem nowy kredyt by spłacić kredyt wzięty w SKOK Stefczyka..

Oto ten przepis, na którym opieram moje żądanie.

Art. 165 – Paragraf 1 – Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach:
4) zakłócając , uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Paragraf 2 – Jeżeli sprawca działał umyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Paragraf 3 – Jeżeli następstwem czynu określonego w Paragrafie 1 jest śmieć człowieka lub ciężki uczczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Paragraf 4 – Jeżeli następstwem czynu określonego w Paragrafie 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczebek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Art. 165 a
– Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze
sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo udostępnia ich zorganizowanej grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie takiego przstępstwa lub osobie biorącej udział w takiej grupie lub związku,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

DZIAŁALNOŚĆ LICHWIARSKIEJ/BANKOWEJ SITWY JEST DZIAŁALNOŚCIĄ TERRORYSTYCZNĄ w całym tego słowa znaczeniu.!!!

Na uwagę zasługuje jeszcze zapis w Części Ogólnej.

Rozdział XVI

Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

NIE ulega Wątpliwości, że TRWA niewypowiedziana (tajna) WOJNA LICHWIARZY Z NARODEM POLSKIM.


Znamiona tej WOJNY mieszczą się w poniższych przepisach KK.


Art. 117
– Paragraf 1 – Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie króttszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Paragraf 2
– Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w Paragrafie 1,
podlaga karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

W powiązaniu z powyższymi zapisaami z KK ma zastosowanie także przepis z Rozdiału Va

Przepadek i środki kompensacyjne.


Art 44 Paragraf 1
– Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa.

Paragraf 2 – Sąd może orzec, a w przypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Art. 45 Paragraf 1
– Jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść majątkową nie podlegającą przepadkowi przedmiotów wymienionych w Art.44 Paragraf 1 lub 6 sąd orzeka przepadek takiej korzyści albo jej równowartości.

Przepadku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

Na powyższym przepisie (Art.45 Paragraf 1) oparłem ŻĄDANIE ZWROTU LICHWY na poczet mojego długu, który pobrałem w – przymusowej sytuacji – jako pożyczkę – w PKO BP.

A ponadto pozwalam sobie zauważyć, że TRWA WOJNA LICHWIARZY Z NARODEM.
Wojna niewypowiedziana, ale która wyczerpuje znamiona WOJNY KRWAWEJ (, bo LICHWA ZABIJA). Fakt ten objaśnił w wywiadzie z dziennikarzem, były szwajcarski bankier – Francois de Siebenthal – wywiad w załączeniu.

Faktami – elementami tej WOJNY są następujące zdarzenia, obserwowane na pobojowisku:

1. W roku 2015 odebrało sobie życie z powodów lichwiarskich/ekonomicznych 7 tysięcy samobójców.
Na jeden dzień kalendarzowy przypada 20 osób. Lichwa jest niebezpieczeństwem dla życia, bo zabija.

2. Na lichwę system pieniądzy nie kreuje, więc by ją zapłacić trzeba brać nowe kredyty pod przymusem. A zatem powstał ABSURD MATEMATYCZNY, który bankierzy stosują, a który jest jako lichwa NARZĘDZIEM ZBRODNI DOSKONAŁEJ – zapisanej jako „prawo” w pasożytniczej konstytucji z 2.04.1997 roku.

3. BILANS – RAPORT,
który załączam jest koronnym dowodem na istnienie LICHWIARSKIEJ ZBRODNI.

4. Żołnierzami po stronie LICHWIARZY są; windykatorzy, komornicy, Firmy windykacyjne oraz Sędziowie Sądów Rejonowych. Dowód – Wyrok Śmierci na mnie – wydany przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.

5. Żołnierzy po stronie NARODU – BRAK.
„WYBRAŃCY” – siedzą na brzytwie i nic nie widzą ani nie czują.

6. Jestem nękany przez widykatorów telefonami i pismami – przypominającymi o „spłacie”.

7. Wojnę napastniczą – prowadzą firmy windykacyjne i ich poplecznicy, a NARÓD CIERPI – miliony.


8. Każdy % od pożyczki wykreowanej z niczego jest LICHWĄ, bo lichwa zabija. To ZBRODNIA.


9. Działanie LICHWIARZY jest umyślne i w WIELKICH ROZMIARACH – miliony kredytobiorców.


10. Windykatorzy, komornicy i Sądy Rejonowe, to zorganizowane grupy przestępcze.

11. WYROK ŚMIERCI – wydany przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu jest koronnym przykładem na to, że LICHWA ZABIJA – jest śmiercią ekonomiczną – w całym tego słowa znaczeniu.

Wobec powyższego liczę na zrehabilitowanie się bankierów ze SKOK Stefczyka i kwota 20 530,83 wpłynie w nie przekraczalnym terminie jednego miesiąca – na konto PKO BP Nr. 56 1020 2384 0000 9596 0054 4924 by nieco skasować mój dług.

Jeśli nic takiego NIE NASTĄPI, to SPRAWA będzie przedmiotem DONIESIENIA do Prokuratora Generalnego z powiadomieniem Rzecznika Praw obywatelskich, Marszałka Sejmu, Prezydenta i zostanie podana do publicznej wiadomości – już od zaraz. NIE MOŻEMY CZEKAĆ, AŻ LICHWIARSKI WALEC WGNIECIE NAS W ZIEMIĘ.

A ponadto już jesteście skasowani jako Korporacja przez Międzynarodowe Prawo OPPT – patrz zał.

Krajowy Ruch Polaków tworzy ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY, które odbierze wam ten parszywy monopol.

Z Poważaniem dla umęczonego lichywą i podatkami NARODU POLSKIEGO.

Kazimierz Józef Styrna z Kęt – autor Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 23.04.2016. Patrz zał.
Więcej na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. PLAN Spłaty SKOK.
2. Wywiad z szwajcarskim bankierem
3. OPPT 2.06.2016.
4. antylichwiarski lobbing
5. Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016.
6. Wyrok. 23.05.2016.

OTO PEŁEN ZESTW LICHWIARZY, którzy mnie wgniatają w ziemię + WYROK ŚMIERCI – ekonomicznej – wydany przez „Sąd Rejonowy” w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2016.

1. SKOK Stefczyka winien jest kwotę 20 530,83 memu Wierzycielowi PKO BP SA – też lichwiarzowi.
2. GE Money Bank winien jest kwotę 15 988,57 memu Wierzycielowi Grtin Noble Bank SA (lichwiarzowi)
3. Euro Bank SA winien jest kwotę 4 461,24 memu Wierzycielowi Santander Consumer Bank SA (…)
4. AIGT Polska SA winien jest kw. 2 546,79 memu wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
5. Sygma Bank SA winiej jest kw. 5 449,57 memu Wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
6. Cetelem Bank SA winien jest kw. 1 804,00 memu Wierzycielowi Santander Consumer Bank.SA (…)
7. Dominet Bank SA winien jest kw. 12 792,00 memu Wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
8. Euro Bank SA winien jest kw. 4 461,24 memu Wierzycielowi Santander Consumer Bank SA (…)
9. GE Money Bank SA winien jest kw. 5 810,56 memu Wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
10. Kredyt Bank Żagiel winien jest kw. 760,18 memu Wierzycielowi PKO BP (lichwiarzowi)
11. Lukas Bank SA winien jest kwotę 1 546,86 memu Wierzycielowi PKO BP (lichwiarzowi)

Po tym ZWROCIE LICHWY – Wierzyciele będą zaspokojeni w sprawie mego „długu”.

UWAGI KOŃCOWE:
Biblista Ernest Kasper Golec dokonał odkryć ekonomicznych, które rozwiązują problemy, ale NIE MA TO NIC WSPÓLNEGO z; Konstytucją POLSKI (Kęcką), ani z konstytucją III RP z dnia 2.04.1997 r. także z Konstytucją 3-go Maja ANI TEŻ z żadną inną konstytucją.
ODKRYCIA EKG ujawniają to, co CHRYSTUS zakodował w jego przekazach podczas wędrówki po ziemi, a teraz dopiero ODKRYŁ Ernest Kasper Golec.
Konstytucja POLSKI (Kęcka) – ODBIERA BANKIEROM MONOPOL – ale dotyczy WYŁĄCZNIE – Umowy Społecznej – PRAWA – jakie powinno być przez NARÓD przyjęte i potem szanowane.

Najpilniejszym i pierwszym RUCHEM – przeznaczonym do WYKONANIA przz „wybrańców” – POWINNO BYĆ – ZAKAZ HANDLU DŁUGAMI – co wykonują bez przeszkód FIRMY WINDYKACYJNE a ZEZWOLENIE na ten handel dają WYROKAMI – Sądy Rejonowe. Ten HANDEL sprawia, że miliony kredytobiorców są pozbawiani mieszkań i WSZELKICH MOŻLIWOŚCI – godnego ŻYCIA i skazują NA ŚMIERĆ (także fizyczną) ofiary. TO SKANDAL CYWILIZACYJNY NARODU POLSKIEGO i nie tylko. A „wybrańcy” MILCZĄ.!!!

Listy pisane do „wybrańców” w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszała Sejmu i Prezydenta są pomijane milczeniem albo nie przyjmowane do wiadomości

Dlatego tworzymy – jako Krajowy Ruch Polaków – ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY i głosujemy w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM. Karta REFERENDALNA do pobrania (skopiowania) z tej strony – poniżej.

KAŻDY – kto zagłosuje w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM – automatycznie staje się ANTY-LICHWIARSKIM LOBBYSTĄ.

ZAPRASZAM DO GŁOSOWANIA, by ZATRZYMAĆ RUCH LICHWIARSKIEGO WALCA.

12. Lipiec 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY – Pod Egidą Krajowego (Światowego) Ruchu Polaków zamierza ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL, By Naród Polski mógł odzyskać SUWERENNOŚĆ – zwłaszcza FINANSOWĄ.

Oto krótki RYS historii;

1. W starożytności narzędziem do ZABIJANIA był „SMOK”. SMOK – to coś w rodzaju makiety z drewna – pod postacią dinozaura, w grzbiet którego wmontowana była zębata PIŁA. Delikwenta (kandydata – skazanego na śmierć) sadzano u nasady głowy (SMOKA) z uwiązanymi kamieniami u nóg i puszczano „wolno”. Kiedy delikwent zjechał w dół, to były z niego już dwa „delikwenty”. To okrócieństwo zmieniło charakter w średniowieczu.

2. W średniowieczu – mordowano PALENIEM NA STOSIE – Opisy są zbędne, bo „wszyscy” o tym wiedzą. następnych „śmiałków”. Dowodów aż nadto.

3. Na uwagę zasługuje GILOTYNA – wymysł rewolucji francuzkiej. Tu opisów jest dużo, więc na tym poprzestanę.

4. Hitler wyróżnił się WIESZANIEM delikwentów – publicznie, by zastraszyć „śmiałków” – dowodów dużo.

5. Lenin i Stalin zasłynęli z nowego sposobu uśmiercania „wrogów klasy robotniczej”. Brali „delikwentów” GŁODEM. Polegało to na tym, że grasowali CZEKIŚCI i zabierali MUŻIKOM wszystko, co było żywnością.

Na efekt nie czeba było długo czekać. Powszechny GŁOD – zwłasza na Ukrainie zebrał żniwo.

6. LICHWIARZE ZAŚ – PRZEBILI wszystkich poprzedników w temacie uśmiercania, bo stosują lichwę, która ZABIJA. Zabija w „inteligentny” sposób – NA RATY, co jest jeszcze gorsze od ZABIJANIA NAGLE, bo cierpienie trwa NIEUSTANNIE, w dzień i w nocy. W wyniku – mamy 7 tys (na każdy dzień – jest to około 20 osób odbiera sobie życie z powodów finansowych, bo LICHWA ZABIJA) „delikwentów” za rok 2015-ty, którzy odebrali sobie życie z powodów ekonomicznych (LICHWA ZABIJA), a sprawcy udają, że zrobili to zgodnie z „prawem”, bo „prawo” – czyli KONSTYTUCYJNA PARSZYWOŚĆ DOSKONAŁA im na to „pozwala”. Okazuje się, że NARZĘDZIEM LICHWIARSKIEJ ZBRODNI jest PIENIĄDZ, którym handlują na „rynkach” finansowych, co jest przyzwoleniem na istnienie JASKIŃ ZBÓJCÓW – zwanych GPW – (Giełda Papierów bez – Wartościowych).

NO I JAK TU NIE ODEBRAĆ – IM – TYCH NARZĘDZI ZBRODNI - czyli MONOPOLU NA KREACJĘ PIENIĄDZA?

Natomiast „wybrańcy” (paplamentarzyści) siedzą na BRZYTWIE – OKRAKIEM - jedną nogą po stronie ZBÓJCÓW – lichwiarzy, a drugą po stronie „NARODU” i udają że go bronią, co jest wierutnym kłamstwem. Czyny o tym świadczą. Opisałem to – te czyny – w Liście do Marszałka Sejmu, który zamieszczam jako załącznik. Można im tylko współczuć, bo NIE WIDZĄ, ani NIE CZUJĄ, że siedzą na BRZYTWIE (aluzja do metody – na SMOKA), gdzie jedną nogą są po stronie lichwiarzy, a drugą niby bronią „NARODU”. Taka „pozycja” – postwa moralna - NIC DOBREGO dla NARODU, ani dla NICH SAMYCH – NICZEGO DOBREGO NIE WRÓŻY.

A zatem – MY – NARÓD POLSKI – mamy tylko jedno wyjście – zastąpić decyzje „wybrańców” WŁASNYMI DECYZJAMI – zgodnie z art. 4-tym, który mówi o tym, że „Najwyższą władzą w państwie jest NARÓD” i że tą władzę „MOŻE” sprawować BEZPOŚREDNIO. a skoro tak (zgodnie z prawem) możemy ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL. MUSIMY TYLKO CHCIEĆ TO ZROBIĆ. A kto nam zabroni, albo „może” zabronić???

W obec powyższego Tworzymy ODDOLNIE ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY – Pod Egidą Krajowego Ruchu Polaków, który ma zamiar odebrać „BANKIEROM” MONOPOL. List Otwarty do Marszałka Sejmu jest FUNDAMENTEM do tworzenia i organizowania OPORU przeciwko LICHWIARSKIEJ ZBRODNI DOSKONAŁEJ – LOBBOWANIA przeciwko lichwiarzom. Zapraszamy cały NARÓD do włączenia się w AKCJĘ.
JEST TO SPRAWA BYĆ, ALBO NIE BYĆ NARODU I PAŃSTWA.
Więcej na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

Okazuje się, że mamy dziś DWIE WOJNY:
Jedna jawna – wojna pomiędzy opcjami partyjnymi – roztrząsana w mendiach – w której NARÓD jest manipulowany bzdetami.
DRUGA WOJNA – ukryta – pomiędzy LICHWIARZAMI A NARODEM - nieobecna w mendiach – fartuszkowych.
ALE TO SIĘ SKOŃCZY – kiedy NARÓD SIĘ OBUDZI - i chwyci za BICZ. Wtedy ratujj się kto może. Na odstrzał pójdą najpierw „wybrańcy” – siedzący na BRZYTWIE.

Te DWIE WOJNY (jawna i ukryta) mają wspólny MIANOWNIK - jest nim PIENIĄDZ, używany jak NARZĘDZIE ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie „prawa”.

Prowadzący tą „ukrytą” WOJNĘ z wszystkimi narodami świata – FED – a przed nim ILUMINACI – finansowali; Hitlera, Lenina i Stalina.
Wśród nich był Preskot Busch – dziadek (P)rezydentów USA.

Jeśli tylko jeden kraj (np: Polska) urwie się z tego LICHWIARSKIEGO ŁAŃCUCHA – to za nim pójdą wszystkie (cała raszta) Narodów Świata.

Tym to optymistycznym akcentem kończę rozważania historyczne.

Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz

UWAGI!!!
By zostać realnym ANTY-LICHWIARSKIM LOBBYSTĄ – należy spełnić następujące WARUNKI:
1. Zagłosować w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM - druk Karty Referendalnej jest niżej na stronie.
2. Zakupić drukowany egzemlarz Konstytucji POLSKI (Kęckiej). Wpłacając 50 zł na konto Banku Pocztowego. Numer Konta podany jest niżej – w OFERCIE ODDŁUŻENIOWEJ.
3. Mając w ręce Konstytucję POLSKI – Kartę REFERENDALNĄ obsłużyć rodzinę, sąsiadów i znajomych w TO, by też zagłosowali w REFERENDUM. Bo SUMA GŁOSÓW jest elementem DECYZJI NARODU, czy chce zmienić złe prawo na DOBRE. To jest GWARANCJA, że POLSKA STANIE SIĘ SUWERENEM.
4. Zasosowanie Konstytucji POLSKI (Kęckiej) – GWARANTUJE OTRZYMANIE DYWIDENDY SPOŁECZNEJ – zaraz po godzinie ZERO, czyli ODEBRANIU BANKIEROM MONOPOLU. Wysokość DYWIDENDY wyniesie 800 zł/minimum – na każdy miesiąc DLA KAŻDEGO od pierwszego miesiąca życia, do naturalnej śmierci.
Karty REFERENDALNE przesyłać indywidualnie lub GRUPOWO na adres REFERENDUM – podany na Karcie.

05. Lipiec 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

oferta_oddluzeniowa
====================================================================================================
SZANOWNI PAŃSTWO.!
OGŁASZAM, że BIURA ODDŁUŻENIOWE od zaraz rozpoczęły działalność, która polega na:
1. Moje BIURO ODŁUŻENIOWE ma adres; os. Płk. Stanisława Królickiegto 5/13; 32-650 Kęty
Tel; 884 793 141; e-mail; husarz33@wp.pl Wszelkie pytania proszę kierować do mnie.
2. Procedura działania BIURA polega na następujących krokach:
a – Osoba „zadłużona” sporządza RAPORT o; wielkości zadłużenia, nazwie WIERZYCIELA wraz z jego danymi tele-adresowymi, wielkości roszczeń, które przesyła na adres BIURA w formie PDF. Pocztą za potwierdzeniem odbioru.
b – Sporządza własne dane zadłużeniowe, które umieszcza razem w piśmie z punktu „a”.
3. Z chwilą przesłania do BIURA dokumentów ODDŁUŻENIOWYCH – „dłużnik” przestaje płacić „wierzycielowi”, bo dalsze płatności przejmuje BIURO ODDŁUŻENIOWE. Należy w Piśmie z p. „a” zamieścić stosowne upoważnienie dla BIURA, do reprezentowania „dłużnika” przed „wierzycielem”. Celem dalszej współpracy.
4. Jako wynagrodzenie za pracę BIURA – „dłużnik” – wykupuje załączniki (I – IV) po cenach podanych w Papierze Wartościowym (tekt wyżej) oraz zakupuje Konstytucję POLSKI (Kęcką) z dnia 23 kwietnia 2016 r. która ODBIERA BANKIEROM MONOPOL, a która jest także ARGUMENTEM ODDŁUŻENIOWYM. Cena Konstytucji to 50 złotych.
5. Brak opłat formalnych ze strony „dłużnika” wstrzymuje SPRAWĘ ODDŁUŻENIA wobec „wierzyciela”. Za PAPIERY WARTOŚCIOWE; I + II; opłatę należy przesyłać – przekazem pocztowym – opłatę należy wnosić do CENTRALI na adres; Ernest Kasper Golec; Ul. Leśna 13/42; 41-100 Siemianowice Śl. Tel Kontaktowy; 505 796 768

Opłatę za Konstytucję POLSKI (Kęcką) – należy dokonywać na konto bank.- Bank Pocztowy; Nr. konta; 72 1320 1537 2500 3228 3000 0001 PLN Tel. kontaktowy; 884 793 141
Należy przy każdej wpłacie wyszczególnić; jakie pozycje należy przesłać i na jaki adres.
Biuro bierze na siebie pełną ODPOWIEDZIALNOŚĆ za spłatę „wierzyciela” – która nastąpi po godzinie ZERO, czyli ODEBRANIU BANKIEROM MONOPOLU. Do tego czasu „wierzyciel” wsztrzymuje wszelkie działania wobec „zadłużonego” i czeka na godzinę ZERO, po której zostanie oddłużony cały NARÓD wraz z Zegarem (DŁUG – zwany PUBLICZNYM) „długu” Balcerowicza.

UWAGA – dla „dłużników”; ZAKUP wyszczególnionych PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH jest obowiązkowy, ale Nie wszystkich, tylko tych; „PRZEWODNIK”, OPPT oraz Konstytucja Polski (Kęcka).

Dlaczego zakup jest obowiązkowy.? By „zadłużony” dokładnie wiedział o nowych PRAWACH, które GO dotyczą, od zaraz i w przyszłości.

ODDŁUŻENIE NASTĄPI NATYCHMIAST PO ODEBRANIU „BANKIEROM” MONOPOLU.nn1