REFERENDUM
KONSTYTUCYJNE – 18.09.2017.

Czy jesteś za zmianą – pasożytniczej konstytucji z dnia 2.04.1997. – stosowaną
przez PiS – na Konstytucję SPRAWIEDLIWOŚCI – Kęcką – z dnia 23.04.2016. –
autorstwa – Kazimierza z Kęt – www.konstytucja.manifo.com .?
Konstytucja Kęcka – Gwarantuje wypłatę – DYWIDENDY SPOŁECZNEJ - każdemu – od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci – w wysokości 800 PLN/miesięcznie – płaconej przez Skarb Państwa – NOWY – zgodnie z Art. 166 Konstytucji Kęckiej.
JEŚLI TAK (?) to proszę zagłosować w REFERENDUM – KONSTYTUCYJNYM,
które jest Drogą do NOWEJ POLSKI w budowie.

PYTANIA REFERENDALNE są dostępne na husarz33@wp.pl
Więcej informacji na stronie www.nowapolska-w-internecie.pl
Rzecznik Interesu Publicznego KRP
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – 884 793 141.

PS: Konstytucja Kęcka – to DOBRO WSPÓLNE oraz DROGA
DO DOBROBYTU – oparta o DEKALOG i Prawo Naturalne zwane Bożym.

Kęty – dnia 18.09.2017.

Załącznik – PYTANIA REFERENDALNE.

O CO CHODZI ? – 19.09.2017.
Pomiędzy NARODEM a tzw. WŁADZĄ – PiS

PiS – poprzez stosowanie pasożytniczego prawa – konstytucji z 2.04.1997. – stał się wspólnikiem – OKUPANTA NARODU POLSKIEGO z woli wyłącznego SUWERENA, którym jest parszywy system finansowy – światowego formatu – a który używa pieniądza jak NARZĘDZIA ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie “prawa”
LICHWY (odsetek) – KTÓRA ZABIJA.

Oto przejawy WOJNY, która TRWA pomiędzy Systemem bankowym a NARODEM, gdzie orężem jest LICHWA (odsetki) płacone pod przymusem parszywego prawa.:

Okazuje się, że organy państwa – Sądy Rejonowe, komornicy i windykatorzy parabanków oraz ZUS – stanowią zorganizowaną grupę przestępczą – podlegającą karze wedłud przepisów Kodeksu Karnego; Art 117 – Paragraf 1 – Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, itd. – podlega karze… – dalsze bez cytatu.

Dowodami tej zbrodni (wojny napastniczej) uprawianej na mnie i mojej żonie jest potrącanie mi przez ZUS 25% mej i mej żony emerytury, którą pobiera komornik z Oświęcimia – co wynosi 600 PLN na mnie i 300 PLN na żonie. Razem 900 PLN.

Sąd Rejonowy z Oświęcimia wydał na mnie 3 wyroki (1 jawny i 2 zaoczne) na zapłacenie LICHWY (odsetek) bankierom na ich POZEW, czym dokonał ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI (lichwa zabija), czyli zakwestionował moje i mej żony PRAWO DO ŻYCIA, bo razem 900 PLN jest nam odbierane od ust pomimo otrzymywania przez nas GŁODOWEJ wielkości emerytur. Lichwiarska ZBRODNIA dotyczy milionów kredytobiorców – okradanych każdego dnia i nocy, bo lichwa dotyczy czasu.

TA niewypowiedziana WOJNA lichwiarzy z NARODEM POLSKIM wyczerpuje wszelkie znamiona WOJNY KRWAWEJ, bo co godzinę ktoś (1 ofiara) w Polsce odbiera sobie życie z powodów finansowych – lichwiarstwa - gdzie pieniądz jako lichwa/odsetki stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ, bo uprawianej w majestacie “prawa”, które z zapisów konstytucji z 2.04.1997. stało się karykaturą sprawiedliwości.

To karykaturalne prawo jest źródłem pasożytniczego pochodnego prawa, zwłaszcza ustaw mieniących się anty-lichwiarskimi, a w rzeczywistości wzmacniającymi moc w egzekwowaniu zbrodniczej lichwy, o której od lat pisze Rzecznik Kredytobiorców pan Wojciech Sawicki, bo jego listy do oficjeli są ignorowane lub ich treść mówi, że to nie jest sprawa adresata tylko ustawodawców, którzy jak widać, słychać i czuć, nie potrafią odróżniać DOBRA od ZŁA, czego wyrazem są uchwalane przez nich ustawy, a konstytucja z 2.04.1997. to swoiste – KURIOZUM ustawodawcze – zmajstrowane przez wykształciuchów, dla niepoznaki zwanych konstytucjonalistami, w którym SPRAWIEDLIWOŚĆ znaczy zupełny BRAK sprawiedliwości, ale praktykowana przez PiS.

W tej sytuacji mówienie o prawie, sprawiedliwości, służbie Narodowi, uczciwości, Państwie Prawa (trój-podział władzy) oraz DOBRU WSPÓLNYM, zapisanym w “konstytucji” – zakrawa na KPINĘ Z NARODU I JEGO PRAW w tym o PRAWACH CZŁOWIEKA – POSZKODOWANYCH przez zbrodniczy system.

Można powiedzieć, że POLSKA KRWAWI, bo stanowi swoiste łowisko dla “myśliwych”, gdzie myśliwymi są lichwiarze – dla niepoznaki zwani bankierami – a nagonką są partie polityczne – wspierające myśliwych, częstujących nas kredytobiorców śrutem (lichwa) padającym gęsto. Zaś “zajączki”, czyli kredytobiorcy biegają po łowisku – to w jedną, to w drugą stronę, a śrut pada gęsto.

MILCZENIE mendiów i “rządzących” – PiS – o Wojnie lichwiarzy z NARODEM ośmiela naszych wrogów (lichwiarzy), którzy nie przebierają w środkach – egzekwując swe “prawo” do lichwy/odsetek, molestują – swe ofiary telefonami, pismami, odwiedzinami komorników i windykatorów, wyrzucaniem na bruk rzekomych dłużników w asyście policji (lichwa nie jest długiem), którzy odbierają sobie życie.

Trybunał Konstytucyjny pilnuje, by lichwiarzom włos z głowy nie spadł i dlatego moim zdaniem zasługuje na POTĘPIENIE i rozwiązanie.

Karta Praw Ofiary
– przyjęta przez Cywilizowany świat jest zarzucona i ignorowana przez PASOŻYTNICTWO – CYWILIZACYJNE – z lichwą jako narzędziem zbrodni w tle.

TYLE MA DO POWIEDZENIA na temat tytułowego pytania; O CO CHODZI?
Kazimierz Józef Styrna – Rzecznik Interesu Publicznego KRP.
Kęty dnia 19.09.2017.

30. Sierpień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Szanowni Państwo!

ZAPRASZAM do Wspólnotowego – POWSZECHNEGO – czytania Konstytucji POLSKI – Kęckiej – www.konstytucja.manifo.com – która PRZYWRACA NAM Polakom – Suwerenność Finansową Państwu Polskiemu i jest Fundamentem DOBROBYTU, Sprawiedliwości i Wolności Osobistej Każdego Polaka, co NAM ZOSTAŁO ODEBRANE przez lichwiarsko-podatkową sitwe – „wybrańców” i PiS.

Autor; KJS – www.nowapolska-w-internecie.pl – husarz33@wp.pl – tel. 884 793 141

POZEW

Dotyczy; ZWROTU – ODSETEK OD KREDYTU – LICHWY, którą pod przymusem zapłaciłem bankierom.
Na wstępie; informuję Sąd, że ODSETKI OD KREDYTU – lichwa, nie jest długiem, tylko ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, a którą pod przymusem bankierom zapłaciłem, a ja – klient banku – odsetek na ich spłatę nie otrzymałem

LICHWA ZABIJA – jako Zbrodnia Przeciwko Ludzkości – NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU.

W związku z powyższym – żądam, by Sąd wydał wyrok skazujący BANKIERÓW - lichwiarzy – zwanych dla niepoznaki bankierami na bezwarunkowy ZWROT ODSETEK OD KREDYTÓW (lichwa) mnie, ich klientowi, bo na (lichwę) odsetki bankierzy pieniędzy nie wykreowali, a te na kredyt wykreowali z mego podpisu na umowie, która od początku jest nieważna, bo zawiera odsetkowe (lichwiarskie) oszustwo. A zatem – ponad wszelką wątpliwość – nie można oddać pieniędzy, których NIE MA W SYSTEMIE.

WYKAZ
Zapłaconeych ODSETEK – lichwy – następującym bankom.
Pożyczki spłacone przeze mnie wraz z Lichwą.

DATA……………Umowa z bankiem/nazwa – Nazwa banku…………………Kwota odsetek – (%)
Poniżej należy zapisać DANE klienta banku – dotyczące fizycznie zapłaconych ODSETEK – lichwy.

Dokładnie o zwrot tej kwoty – PROSZĘ – Wysoki Sąd w ……………… o zasądzenie od bankierów ZWROTU ODSETEK zapłaconych pod przymusem bankom – bankierom – lichwiarzom.
Potwierdzam powyższe swoim podpisem.

Miejscowość dnia……… ………………………………………..

UZASADNIENIE POZWU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH.

OTO – załączniki do uzasadnienia; że lichwa jest zbrodnią przeciwko ludzkości, bez przedawnienia.
1.DEKRET Nr. 1
2.Karta praw ofiary 28.08.2017.
3.List przewodni bezprawie.
4.Zał. Nr. 1 Prelekcja bezprawie.

TEKSTY ZAŁĄCZNIKÓW dostarczy Kazimierz Styrna za pośrednictwem internetu; husarz33@wp.pl
Informuję, że udzielam pomocy w pisaniu POZWÓW, jeśli się ktoś do mnie zwróci.

OŚWIADCZENIE

Konstytucja z dnia 2.04.1997. ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA z Prawem do życia włącznie – poprzez Art. 220 i 227 oraz przez powiązane z konstytucją Prawo Bankowe – zezwalające na stosowanie odsetek od kredytów – lichwy.

Wobec powyższego ja Kazimierz z Kęt w Imieniu Krajowego Ruchu Polaków oraz wszystkich kredytobiorców ŁAMIĘ – to pasożytnicze prawo, bo TO “PRAWO” tu i teraz ŁAMIE NASZE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE, bo lichwa ZABIJA, co autorytatywnie ujawnił były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal.

Nadmienić należy, że przyrodzone nam ludziom PRAWO DO ŻYCIA stoi ponad prawem stanowionym czyli – pasożytniczym “prawem”, prawem które dla niepoznaki zostało nazwane – konstytucją z 2.04.1997.

WOBEC POWYŻSZEGO WSZELKIE ODSETKI OD POŻYCZEK, zapłacone przez kredytobiorców – stanowiące bankierskie przestępstwo - MUSZĄ BYĆ ZWRÓCONE tym, którzy pod przymusem pasożytniczego prawa zostały bankierom zapłacone.

UZASADNIENIE ZWROTU ODSETEK – OCENA
według terminologii pojęciowej

Podstawą uzasadnienia jest POLSKA KARTA PRAW OFIARY, którą podpisały wszystkie polskie organizacje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z ofiarami przestępstw – postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce – jak postanowiły, tak i podpisały ten dokument. Szczegóły dokumentu można pobrać z internetu.

Uzupełnienie podstawy uzasadnienia dokonał Rzecznik Praw Kredytobiorcy – Pan Wojciech Sawicki, który odkrył, że odsetki od kredytów, czyli LICHWA została przez “prawo” tzw. stanowione – ZALEGALIZOWANA. Opisanie tego przestępstwa oraz dowody ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI przedstawił w załącznikach.

WOBEC POWYŻSZEGO – do wszystkich POZWÓW kredytobiorców w SPRAWIE lichwiarsko/odsetkowej ZBRODNI, składanych do Sądów Rejonowych przez kredytobiorców – należy dołączać powyższe OŚWIADCZENIE wraz z załącznikami;
1. DEKRETEM Nr. 1,
2.Kartą Praw Ofiar 28.08.2017.
3.List przewodni bezprawie i
4.Zał. Nr. 1 Prelekcja bezprawie.
Kęty dnia 31.08.2017.

26. Sierpień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

BANKIERZY – MUSICIE WRÓCIĆ LICHWĘ (procent od kredytów) BO LICHWA NIE JEST DŁUGIEM – TYLKO ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, która NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU.!!!

Poniżej SĄ do przesłuchania Odpowiedzi Ojca Pio.

Przesłuchałem je i odkryłem, że STWÓRCA INGERUJE W NASZE ŻYCIE.

Doświadczyłem tego przy pisaniu Konstytucji Kęckiej. Nie pytajcie co to było takiego.

Jak przesłuchacie to się odezwijcie. husarz33@wp.pl lub 884 793 141

Ja po przesłuchaniu wykorzystam niektóre informacje do POKONANIA LICHWY i lichwiarzy.
Uważam się za takiego, który nie daje sobie w kaszę dmuchać.
Wszelkie dobre podpowiedzi używam do WALKI Z LICHWĄ (odsetki od kredytów) i lichwiarzami.
Nie może być tak, że konstytucyjna parszywość doskonała (2.04.1997.) pozwalająca lichwiarzom nas okradać nadal będzie stosowana przez „władze”, czyli PiS.

TO SIĘ MUSI SKOŃCZYĆ ZWROTEM LICHWY – TYM, KTÓRZY JĄ ZAPŁACILI w imię sprawiedliwości którą PiS GWAŁCI NA SPÓŁKĘ Z LICHWIARZAMI.

Tym to optymistycznym akcentem kończę ten mój PROTEST.

Kazimierz Józef Styrna
Rzecznik Interesu Publicznego z ramienia Krajowego Ruchu Polaków.

03. Sierpień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

PODPISZ PETYCJĘ -

https://www.petycjeonline.com/zwrot_lichwy_przez_bankierow_tym_ktorzy_j_zapacili#sign

Od zaraz tworzymy FUNDACJĘ – jak w tytule.
Podstawą moralną i prawną do tworzenia FUNDACJI jest Konstytucja RP oraz poniższy Felieton.

PRAWO = Przepis prawy i potrzebny – dla Konstytucyjnego NARODU RP.
Dodać należy, że wszystkie Rzeczy-Pospolite okazały się macochą NARODU POLSKIEGO – w których EKONOMIA została skażona RAKIEM LICHWY – pod fałszywym znakiem – trój-podziału-władzy.
A teraz posłuchajcie wywodu PRAWDZIWEGO POLAKA.

21. Lipiec 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA
NOWA POLSKA jako PRZYKŁAD

Konstytucja NOWEJ POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016)
FUNDAMENTEM -NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA i POLSKI
ŚWIATA i POLSKI – BEZ LICHWY I BEZ PODATKÓW.

Na świecie TRWA AKCJA pod nazwą NWO
(New World Order)
W skrócie można tą akcję zaobserwować i ocenić
Jako NEGATYW wobec POZYTYWU jaki prezentuję wyżej
(Świat bez lichwy i bez podatków)
Czyli – Doktryna – Zwana KREDYTEM SPOŁECZNYM
Ogłoszona przez C.H.D. w roku 1918-tym.
Szczegóły są w przedmowie do Konstytucji Kęckiej z 23.04.2016.
www.konstytucja.manifo.com

Odnośnie NWO można powiedzieć na podstawie obserwacji me(n)dialnych, że fundamentem, na którym opiera się doktryna NWO – polega na pieniądzu, który w rękach bankierów pełni rolę – broni – narzędzia ZBRODNI – DOSKONAŁEJ – w majestacie “prawa”. Oczywiście parszywego.

W przeciwieństwie do NWO – NOWY PORZĄDEK ŚWIATA – według doktryny – Świat bez lichwy i bez podatków – polega na tym, że PIENIĄDZ – PEŁNI ROLĘ NOŚNIKA CHLEBA, bez konstytucyjnego pasożytnictwa polegającego na stosowaniu lichwy i podatków, co jest zgodne z pasożytniczym Najwyższym “prawem” dla niepoznaki zwanym konstytucją z 2.04.1997.

W NOWEJ POLSCE – Fundamentem – nośnikiem – chleba jest (BĘDZIE) DYWIDENDA SPOŁECZNA
Płacona przez Skarb Państwa – NOWY – każdemu obywatelowi, członkowi społeczeństwa OBYWATELSKIEGO , co miesiąc w wysokości minimum 800 PLN.


Należy się Państwu objaśnie dotyczące Nowego Ustroju jaki przewiduje Konstytucja Kęcka. Nowy ustrój NOWEJ POLSKI – to WSPÓLNOTA Konstytucyjna, gdzie nowa konstytucja pełni Rolę Umowy Społecznej – REFERENDALNEJ – w całym tego słowa znaczeniu.

To oznacza, że nie istnieje tzw. Trój-podział-władzy, bo Jedyną władzą jest suwerenny – NARÓD, który sam nad sobą sprawuje władzę poprzez REFERENDUM.
Zupełnie inaczej (odwrotnie) jest w doktrynie NWO (New World Order)
Jedyną władzą nad światem ma być Rząd Światowy, który ma posiadać
Absolutną władzę nad światem, zwłaszcza finansową, a MY (obywatele świata) mamy być poddanymi – NIEWOLNIKAMI – zaczipowanymi – to znaczy z wszczepionymi pod skórę ręki lub czoła mikroczipu – wielkości ziarka ryżu – czyli będziemy połączeni niewidzialną nicią z “matuchną” – Superkomputerem – samoprogramującym się – umieszczonym w trzypiętrowym gmachu w Brukseli zwanym z pierwszych liter nazwy – BESTIA.
To taka PARALELA z Apokalipsą – w/g Ewangelisty Św. Jana.

Dodać należy, że wszystkie konstytucje świata z wyjątkiem – Kęckiej – przyjęły ordynarny absurd – znany jako trój-podział-władzy – ogłoszony przez Monteskiusza ZA absolutną prawdę. Tymczasem prawda ta jest zupełnie inna, bo absolutną władzę nad światem ma talmudyczna – klika – mająca monopol na tworzenie pieniądza z niczego, o czym poinformował cały świat, były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal w wywiadzie z dziennikarzem. Patrz – wywiad – dostępny – przez internet. Dostępny także u mnie na e-mail; husarz33@wp.pl

Na tle TEGO absurdu (trój-podział-władzy) można zaobserwować trwającą w kręgach politycznych III RP nieustanne przekomarzanie się “polityków”; a to o TPW, a to o “państwo prwawa” – oczywiście tego parszywego, dla niepoznaki zwanego konstytucją z dnia 2.04.1997. a to o inne też parszywe prawa oparte o konstytucyjną parszywość doskonałą, o której wyżej wspomniałem.

Wszystkie te niedomagania w sprawowaniu “władzy” związane z konstytucyjną parszywością doskonałą – ROZWIĄZUJE – z pozytywnym skutkiem Konstytucja Kęcka, bo Władzę nad sobą Obejmuje Naród, dlatego, że – przejmuje w swoje ręce monopol nad kreacją pieniądza – zgodnie z Art. 157 Konstytucji Kęckiej.
Pozostałe regulacje prawa, które jako nowe i prawdziwie nie jest karykaturą sprawiedliwości – prezentuje Konstytucja Kęcka z dnia 23.04.2016.

Pozostaje jeszcze zaprezentowanie jak działa obecna III RP – pod wodzą PiS jako PYRRUSOWYCH zwycięzców, bo absolutną władzę nad naszym życiem sprawuje LICHWIARSKA SITWA BANKOWA, o której nadstawiacze drugiego policzka nie mają zielonego pojęcia, no i mamy to co mamy - totalne pasożytnictwo – lichwę.
Zielonego pojęcia o tym kto w POLSCE RZĄDZI – nie mają także “wybrańcy” na czele z Jarosławem Kaczyńskim, którym się tylko wydaje że trzymają władzę.

Kluczową Rolę w Nowej Polsce będzie miała do odegrania SŁUŻBA SĄDOWNICZA POLSKI (wymiar sprawiedliwości), która w przeciwieństwie do obecnego pasożytniczego systemu NIE-SPRAWIEDLIWOŚCI, będzie poddana – tak jak wszystkie inne Służby – pod osąd SUWERENA – najrzadziej raz w roku, który jest (będzie) jedyną władzą nad sobą i Służbami – z mocy prawa (nowego) i będzie podlegał – REFERENDALNEJ – weryfikacji – w/g Art. 14 + 18 +28 + 29 + 30.

No i na koniec przed-ostatnia SPRAWA rozliczenia się z pasożytniczym systemem ma swoje uzasadnienie w postaci ZWROTU LICHWY przez bankierów – tym, którzy (kredytobiorcy) ją pod przymusem zapłacili. Lichwa nie jest długiem tylko ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI – nie ulegającą przedawnieniu.
Reasumując treść podanej wyżej informacji stwierdzić należy i to bezsprzecznie, że Cała Polska stała się krajem NIEWOLNIKÓW wobec istnienia obcych banków na terenie Polski w tym działające nielegalnie firmy windykacyjne, które nie są bankami a chcą korzystać i korzystają z praw bankowych i poprzez nieuczciwe Sądy Rejonowe w całej Polsce wydają wyroki, które zabijają polaków – wyłudzając zbrodniczą lichwę w majestacie prawa przez działających komorników i windykatorów.

Nadmienić należy, że dotychczasowe osiągnięcia w postaci zysków Państwa, które są prezentowane na antenie Radia i Telewizji zostaną państwu polskiemu zabrane przez firmy windykacyjne i komorników.

W związku z tym cała odnowa państwa przez Ministra Morawieckiego, Premier Beatę Szydło i całego Rządu pracuje na dobro złodziei malwersantów i przestępców gospodarczych, którzy z tej reformy korzystają na bieżąco.

Wzywam więc Polski Rząd do zreformowania (zredukowania) w pierwszej kolejności komorników i firmy windykacyjne, które wyciągają pieniądze (totalny rabunek) od obywateli polskich i pieniądze Skarbu Państwa wyprowadzając je za granicę na swoje prywatne konta za granicę.

Póki się tego nie zlikwiduje w pierwszej kolejności, to cały wysiłek narodowy z wszystkimi osiągnięciami materialnymi i 500 + zostanie z Polski wyprowadzony.
Proszę zatem cały Sejm, Senat i Rząd Polski, by się opamiętał i przeszedł po rozum do głowy w staraniach do szybkiej likwidacji lichwy oraz bezzwłocznie i na cito wprowadzili Ustawę o zakazie handlu długami.

Jeśli “wybrańcy” się tym NIE ZAJMĄ, to MY Naród powołamy Sąd (TRYBUNAŁ) OBYWATELSKI i osądzimy; lichwiarzy oraz “wybrańców” i nie tylko.
Trwa nabór na Sędziów Sądu (TRYBUNAŁU) Obywatelskiego.

Z poważaniem:
Pierwszy wśród równych Sędzia Sądu Obywatelskiego
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz z ramienia KRP.

PS:

Ta lichwiarska ZBRODNIA DOSKONAŁA zatacza coraz szersze kręgi, a dowód na ten FAKT znajduje się w poniższym załączniku:
ZAŁĄCZNIK:
1.LICHWA – ZBRODNIA DOSKONAŁA.

Siła Argumentu – KONTRA – Argumet Siły

Jeśli Argument Siły jest sprzeczny z Siłą Argumentu
TO taka sytuacja jest – ewidentną – KATASTROFĄ

To jest KATASTROFA – porównywalna z jazdą dwóch pojazdów
jadących na jednej i tej samej jednokierunkowej jezdni,
jadących w dwóch przeciwnych sobie kierunkach – zderzenie czołowe.

Z TAKĄ KATASTROFĄ MAMY DO CZYNIENIA DZIŚ TU I TERAZ
W przestrzeni publicznej – to WALKA O PIENIĄDZ

Z jednej strony POZYTYW – konstytucja Kęcka z 23.04.2016.
Z drugiej strony NEGATYW – konstytucyjna parszywość doskonała z 2.04.1997.

30. Czerwiec 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

http://niss.org.pl/dlug-jako-podstawa-architektury-finansowej/ – link należy skopiować i wkleić w górny pasek.
Powyższy film jest obrazem REALIZACJI WOJNY LICHWIARZY Z NARODEM POLSKIM i nie tylko.
Zapraszam do EDUKACJI społecznej.
Z wypowiedzi aktorów z filmiku wynikają fałszywe pomysły.
Nic nie mówią o zmianie parszywego prawa (knotstytucji z 2.04.1997.) na DOBRE PRAWO.
TAKIM DOBRYM PRAWEM JEST Konstytucja Kęcka – www.konstytucja.manifo.com

POLSKA JEST JEDNA I NIEPOKONALNA.

06. Maj 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

DLACZEGO
KONSTYTUCJA z 2.04.1997. jest taka ZŁA???

W świetle art.1 konstytucji z 2.04.1997. POLSKA NIE MOŻE BYĆ DOBREM WSPÓLNYM wszystkich obywateli z powodu art. 227 tej konst. Która DAJE w prywatne ręce bankierów - Najwyższe Dobro Narodu, którym jest pieniądz z którym bankierzy robią co tylko chcą – bez opamiętania, bo mogą.

W świetle art.2 konst. RP NARÓD POLSKI – NIE MOŻE urzeczywistniać zasad sprawiedliwości społecznych z powodu tego, że bankierzy uczynili z pieniądza narzędzie lichwiarskiej ZBRODNI DOSKONAŁEJ – w majestacie “prawa”.

W świetle art.4 NIE JEST PRAWDĄ, że Naród sprawuje władzę nad sobą bezpośrednio, bo “wybrańcy” uzurpują sobie i tylko sobie wyłączne prawo do sprawowania władzy nad Narodem, bo w/g art. 104.1. nie obowiązują ich instrukcje wyborców.

Wobec powyższego Naród jest ubezwłasnowolniony, bo “wybrańcy” są nietykalni.

Art. 43 mówi; Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu.
Zaistniałe fakty są świadectwem ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI. Oto dowody ZBRODNI:
LICHWA JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, bo na jej “spłatę” bankierzy pieniędzy nie kreują, bo tych pieniędzy NIE MA W SWYSTEMIE i nie można jej spłacić.

C.H. Douglas odkrył, że „tworzenie pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.

Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.” (Przedmowa do KONSTYTUCJI POLSKI z 23.04.2016)

W świetle powyższego przepisu z moralnego punktu widzenia, tylko Tworzenie pieniądza przez NARÓD i w Imieniu NARODU oraz DLA NARODU (obywateli) stwarza sytuację SUWERENNOŚCI NARODU oraz samostanowienia NARODU o sobie.
Wszelkie inne “systemy” a zwłaszcza te praktykowane obecnie są pasożytowaniem.
NIE MA ZGODY NARODOWEJ NA POWSZECHNE PASOŻYTNICTWO KONSTYTUCYJNE.
patrz; konstytucja z 2.04.1997. (lichwa + podatki)

W świetle powyższego – władza Ustawodawcza, Wykonawcza i Sądownicza – zamiast służyć Narodowi – OKUPUJE Naród pozorując służbę. Natomiast “władza pieniądza” – nieobecna w Najwyższym Prawie z powodu ignorancji lichwiarskiego systemu finansowego przez “wybrańców” stała się PRAWDZIWYM I JEDYNYM OKUPANTEM Narodu Polskiego, którego to FAKTU WOJNY LICHWIARZY Z NARODEM, ani “wybrańcy” ani inne tzw. Władze w tym PiS z uporem maniaka NIE ZAUWAŻAJĄ.

Pieniądz tworzony przez NARÓD musi być deponowany w Państwowym rdzennym Banku.

Prezydent RP – Pan Andrzej Duda może skorzystać z przepisów w konstytucji o stanach nadzwyczajnych – określić się po czyjej stronie stoi; po stronie lichwiarzy, czy po stronie mordowanego lichwą NARODU? DEKRET w przedmiotowej sprawie zawarłem w Liście otwartym do Prezydenta oraz Prokuratora Generalnego.
Zagrożenie życia Narodu z powodu TRWANIA lichwiarskiej WOJNY objawia się tym, że co godzinę, gdzieś w Polsce traci życie (popełnia samobójstwo) jakaś osoba z powodu lichwiarskiego niespłacalnego “długu”.

Art. 234 konstytucji mówi, że w czasie stanu wojny (wojna lichwiarzy z Narodem trwa) Prezydent RP wydaje rozporządzenia (DEKRETY) z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5.
TAKI STAN FAKTÓW TRWA TU I TERAZ, ale Pan Prezydent milczy pomimo wiedzy.

Art. 30 konstytucji – mówiący o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka jest przepisem martwym – nagminnie łamanym przez tzw. władze w tym PiS.

W tej sytuacji wszelkie tzw. “władze” są sprzymierzeńcami lichwiarza – okupanta.

Rzecznik Interesu Publicznego
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz –
www.nowapolska-w-internecie.pl
Kęty dnia 4.05.2017.

PS:
W Polsce toczy się wojna,
Wojna IV Generacji, której celem jest przejęcie majątku naszej ojczyzny, oraz zdegenerowanie i zdegradowanie jej obywateli, aby uczynić z nich niewolników do ciągłego wyzysku . Ta wojna jest w zaawansowanym stadium .
Przypomnę wszystkim, że cywilizacja łacińska wyrosła na niewolnictwie, pedalstwie, rasie panów i chrześcijaństwie .
W chrześcijaństwie uczą maluczkich, że jak pan ich nahajem zdzieli, mają pokornie nadstawić i drugi policzek, aby ich pan i właściciel nie musiał się zbytnio schylać .
Uczą również, że jak kto ci zamordował kochaną żonę i zgwałcił córkę, po wcześniejszym zrabowaniu twojego domostwa i podpaleniu domu , MASZ WYBACZYĆ WINOWAJCOM ICH WINY, BO NIE WIEDZĄ , CO CZYNIĄ.
A gdy ta zgnilizna jest wpisana do konstytucji (2.04.1997.) to jest to totalna paranoja. A tak właśnie jest.
Mnie intryguje to beznadziejne milczenie ludzi uczonych, inteligentnych, wyjątkowych, którzy widząc system niszczący szczęście innych ludzi zachowują spokój i bierność, zamiast wykorzystać swoją inteligencje i autorytet do wsparcia okradanych z uśmiechu . Z tych to powodów autorytety z Oksfordu muszą zastąpić absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych .
KTO W OBLICZU ZŁA JEST BIERNY, TEN ZŁA JEST WSPÓŁSPRAWCĄ ( to do kościoła katolickiego, a nie do polskich elit). Dotyczy nadstawiania drugiego policzka – zamiast brania bicza do ręki i gnania zbójców.

BICZEM TYM dziś jest Karta REFERENDALNA z pytaniami.

Liczy się ostatecznie tylko zdanie NARODU – wyrażone w REFERENDUM
NARÓD JEST JEDYNĄ WŁADZĄ NAD SOBĄ a NIE “wybrańcy”.
“WYBRAŃCY” – pełnią jedynie SŁUŻBĘ na rzecz NARODU – SUWERENA.

22. Kwiecień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Rzecznik Interesu Publicznego …………………………………….. Kęty 2.05.2017.
Generalny Koordynator – Wspólnoty Polskiej.
Kazimierz Józef Styrna z Kęt.
Oraz Prezes Zespołu – Obywatelskiego
Instytutu Konstytucyjnego w Warszawie.

Ernest Kasper Golec
Centrala – Pod Flagami;
Polski, Watykanu i UE………………… Ministerstwo Rozwoju
Ul. Leśna 13 lokal 42…………………..Pl. Trzech Krzyży 3/5
41-100 Siemianowice Śl…………………00-507 Warszawa

Dotyczy: Propozycji dla Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego
a dotyczący powołania Polskich Banków.

W nawiązaniu do ogłoszeń i informacji medialnych, w których Ministerstwo Rozwoju ogłasza, by Polacy zakładali konta bankowe do przelewu ich pensji i jakichkolwiek dodatkowych zarobków, by ułatwić rozliczenia skarbowe.

Rzecznik Interesu Publicznego Kazimierz Józef Styrna i Prezes Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego w Warszawie Ernest Kasper Golec – składają propozycję dla Pana Mateusza Morawieckiego, by Ten powołał w każdym mieście jeden rdzennie Polski Bank gdzie Polacy mogą zakładać konta do przelewów wynagrodzeń.

Nadmieniamy, że banki rdzennie Polskie nie będą udzielały pożyczek ani żadnych chwilówek.

W związku z tym do powołania tych banków nie jest potrzebny żaden kapitał obcego pochodzenia, kapitał państwowy czy kapitał prywatny Polski ani kapitał własny.

Drogi Panie Ministrze – spróbujmy mieć coś własnego prostego – państwowego.

Informujemy również społeczeństwo polskie, że będziemy mieli pierwsze rdzenne banki polskie, państwowe, które na wstępie nie będą udzielały kredytów, banki odstąpią od zasady pobierania odsetek zaś do tych kont pracowniczych nie mogą mieć dostępu żadni komornicy, windykatorzy lub Urzędy Skarbowe. Konta pracownicze będą obsługiwane przez Polskie Karty Płatnicze tylko w Bankach Rdzennie Polskich, do czasu powołania Centralnego Banku Oddłużeniowego całej Polski, na bazie odkryć ekonomicznych.
Procesy obciążenia kont przez osoby trzecie mogą się odbywać tylko za zgodą właściciela konta.

podpisy na oryginale;
Kazimierz Józef Styrna……………………………..Ernest Kasper Golec

Do wiadomości:
1. Prezes Jarosław Kaczyński.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
3. Premier RP Beata Szydło.
4. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
5. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.
6. Ministerstwo Finansów Piotr Walczak ul. Świętokrzyska 12;
00-916 Warszawa.
7. Media Internetowe RP.
8. Radio Maryja.
9. TV Trwam.
10. Prof. Piotr Gliński.
11. Przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk.
12. Przewodniczący Kukiz 15 – Paweł Kukiz.
13. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej – Grzegorz Schetyna.
14. Przewodniczący NOWOCZESNEJ – Ryszard Petru.
15. Przewodniczący PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz.
16. TVP Info.
17. Ministerstwo Rozwoju – kancelaria@mr.gov.pl

11. Kwiecień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Na tym fragmencie strony będą ujawniane przejawy WOJNY LICHWIARZY Z NARODEM oraz jej przyczyny.
Pierwszym epizodem WOJNY JEST PONIŻSZY FILM na YouTube.

PRZEJAWY WOJNY
LICHWIARZY Z NARODEM POLSKIM

STRACH PRZED PRAWDĄ – lichwiarstwa

KARA za znęcanie się nad zwierzętami TAK – ustwa jest w opracowaniu “wybrańców”.
KARA za znęcanie się lichwiarzy nad ludźmi – NIE ISTNIEJE –
takie prawo.!!!

https://www.youtube.com/watch?v=aYb3Fq9lonA&feature=em-upload_owner
– link WOJNA.

LICHWIARZE SĄ PANAMI NASZEGO ŻYCIA I NASZEJ ŚMIERCI.
Z PENIĄDZA – UCZYNILI NARZĘDZIE – ZBRODNI DOSKONAŁEJ
W majestacie parszywego prawa – pasożytniczego – Najwyższego Prawa
Dla niepoznaki zwanego konstytucją z 2.04.1997 roku.

TRWA wojna lichwiarzy z NARODEM POLSKIM a przyczyną wojny jest KOWAL.

Zatem naiwnością jest prowadzić wojnę z KLESZCZAMI W RĘKACH KOWALA.
Tymi KLESZCZAMI są wszelkie władze w III RP – w tym Prezydent Premier oraz “wybrańcy” z Wiejskiej i nie tylko.

KOWALEM jest Najwyższe Prawo, dla niepoznaki zwane konstytucją z 2.04.1997 r.
Parszywość tego “konstytucyjnego” prawa jest fakt pozbycia się władzy pieniądza przez “wybrańców” – na rzecz prywatnych banków, które stosują lichwę jako narzędzie zbrodni doskonałej.

LICHWA ZABIJA – łamie przykazanie nie kradnij i NIE ZABIJAJ. JEST TO ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI. ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA.

Dodać należy, że tzw. Trójpodział władzy stał się atrapą władzy, bo prawdziwą i jedyną władzę sprawuje oligarchia finansowa – zadomowiona w obcych bankach.

Prawdziwy i suwerenny, rdzenny Bank Polski nie istnieje – tak jak Skarb Państwa Polskiego, też NIE ISTNIEJE. Polska jako Państwo istnieje teoretycznie. Zbrodnia lichwiarstwa jest udokumentowana w linku z Policji w Oświęcimiu – jako moje zeznanie w sprawie dokonanej na mnie ZBRODNI lichwiarskiej w majestacie “prawa” przez SSR w Oświęcimiu p. Małgorzatę Sadło i p. Janusz Nowak.

Potem do akcji wszedł komornik z Zamościa p. Tomasz Góra, który zabiera mnie i mojej żonie 900 zł/mies. Tytułem zajęcia emerytury. Odbierają nam chleb od ust na spółkę z ZUS – Warszawa, który realizuje tą “prawną” parszywość DOSKONAŁĄ.

OTO dalsze przykłady; stosowania ZBRODNI KONSTYTUCYJNEJ – KOWALA.
KOWAL – jest podmiotem bezosobowym – istnieje wyłącznie jako PRAWQ

1.Odbył się AKT INTRONIZACJI w Łagiewnikach, gdzie Prezydent uczestniczył na kolanach. Czy w związku z tym PREZYDENT SZANUJE DEKALOG??? Niestety NIE, bo nadal szanuje – łąmiącą PRAWA CZŁOWIEKA – konstytucję z 2.04.1997 roku.
2.Dnia 15 stycznia 2016 r. przekazałem w Kancelariach: Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz w Biurze Pani Premier w Oświęcimiu projekt Konstytucji Kęckiej do zastosowania. Czy ktokolwiek się tym zainteresował? NIE.!!!
3.W Sali Kolumnowej Sejmu na Wiejskiej dwukrotnie nie dopuszczono mnie, bym zaprezentował publicznie mój projekt Konstytucji Kęckiej. Byli to posłowie; Jachnik oraz Sanocki. Czy to jest spełnianie WOLI wyborców? Pozostali są tacy sami “sprawiedliwi”. PiS (pyrrusowi zwycięzcy) to parszywe prawo, bez sprawiedliwości.
4.Do Ministra Finansów i Wicepremiera złożyłem wniosek o powołanie prawdziwego Rdzennego Banku Polaków. Bo w sytuacji braku takiego Banku bez lichwy – Polacy nie mają gdzie deponować swe pieniądze i uwolnić się od obcych banków z lichwą, by zabezpieczyć swój WŁASNY DOROBEK ŻYCIA , bez ich okradania.
Odpowiedzi BRAK.

Dodać należy, że Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.2016. jest kompatybilna z DEKALOGIEM i szeroko rozumianym PRAWEM NATURALNYM w zgodzie z Teorią BIBLIJNĄ – czyli “doświadczeniem” które ma być ŁĄCZONE a nie sprzeczne.

W związku z powyższym apeluję po raz przedostatni do “KLESZCZY” w rękach KOWALA, by stanęli po stronie NARODU, który z WOLI KOWALA cierpi lichwiarską ZBRODNIĘ – by sami nie stali się ofiasrami SYSTEMU, który się zestarzał.

Konstytucja Kęcka wysłała na śmietnik historii tzw. Prawo Rzymskie razem z Monteskiuszem (trójpodziałem władzy) i wprowadza Nową Ekonomię bez lichwy i bez podatków.
Dotychczasowa – wykładana na uczelniach – lichwiarska ekonomia – także nie nadaje się do dalszego eksploatowania, bo się zestarzała.

Apeluję do OFIAR LICHWIARSKIEJ ZBRODNI, by nie płacili – tak jak ja to robię – żadnych tzw. “ZOBOWIĄZAŃ”, bo wszystkie umowy z bankami są nieważne z powodu, że w treści jest zagwarantowane – lichwiarskie oszustwo – ZBRODNIA.

Dokładne objaśnienie PROBLEMU – dokonał Rzecznik Praw Kredytobiorcy p. Wojciech Sawicki, który od lat pisał – pisał – pisał, aż to pisanie podsumował.

Tyle ma do powiedzenia;
P.O. Rzecznika Interesu Publicznego
Z Ramienia Krajowego Ruchu Polaków
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz
www.nowapolska-w-internecie.pl
Kęty dnia 12.04.2017.

20. Marzec 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Sesja Sejmu Śląskiego z dnia 4.03.2017.
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY – Kazimierz z Kęt – husarz – 884 793 141

- Część I

- Część II
WSPÓLNOTA – SEJM WALNY + KRAJOWY RUCH POLAKÓW
TO REPREZENTACJA CAŁEGO PATRIOTYCZNEGO NARODU POLSKIEGO.

AKT INTRONIZACJI – 19 listopada 2016 r.
LICHWA ŁAMIE PRZYKAZANIA – NIE KRADNIJ I NIE ZABIJAJ, BO LICHWA ZABIJA.

TEORIE – KONTRA – DOŚWIADCZENIA

WARSZAWA – Brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne.
Całe Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu Rok 1921.

BÓG przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa poprzez Pismo Święte (BIBLIA ŚW.) wyraźnie przekazują, że “Natura powołanego do życia Człowieka” wyraźnie ostrzega, iż w Jego edukacji, wszystkich umiejętności i zdolności zawsze “Teorie z doświadczeniem” mają być ŁĄCZONE.

PS: Dlaczego żadne wyznania religijne tego NIE stosują?

Dlaczego wszystkie wyznania religijne NIE ujawniają DOBROBYTU MATERIALNEGO z Pisma Świętego i to od dwóch tysięcy lat.???

Dlaczego Rząd Tuska nie ujawnił Dobrobytu z Pisma Świętego, który mu jest znany???

Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu. Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie.

III-cia WOJNA ŚWIATOWA LICHWIARZY Z NARODAMI ŚWIATA TRWA.!!!!!!!