Niewypowiedziana WOJNA z NARODEM POLSKIM TRWA.

A jaką rolę na tej „wojnie” odgrywają „wybrańcy”???
„WYBRAŃCY” – siedzą okrakiem na tej LICHWIARSKIEJ BRZYTWIE – jedną nogą po stronie LICHWIARZY, a drugą po stronie OSZUKANEGO PRZEZ NICH NARODU, bo zaczęli „służbę” od konstytucyjnego KRZYWO-PRZYSIĘSTWA. To znaczy, że NIE MOŻNA SŁUŻYĆ NARODOWI – jednocześnie pozwolić, by lichwiarze GO OKRADALI. Dotyczy art.227 knotstytucji (2.04.1997.) oraz Ustawy Bankowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku – art. 53 w powiązaniu z art. 56, które łamią prawa człowieka, bo LICHWA ZABIJA (oprocentowanie kredytów), co jest w sprzeczności z KK – o czym niżej.

OTO DOWODY LICHWIARSKIEJ ZBRODNI DOSKONAŁEJ – uprawianej w myśl parszywego prawa (…)

Kazimierz Józef Styrna
os. Płk. Stan. Królickiego 5/13
32-650 Kęty
PESEL 41010503934

SKOK Stefczyka
ul. Legionów 126 – 128
81-472 Gdynia
kasa@kasastefczyka.pl

Dot Umowy nr. 1/1514467/2011
Zgodnie ze sprawozadniem z dnia 21/10/2011 – AKTUALNY PLAN SPŁATY POŻYCZKI Nr 1 – wysokość lichwy spłaconej przeze mnie wynossi 20 530.83 – podpisany przez Doradcę Finansowego – Martę Mysłajek – patrz zał.

Powyższy stan potwierdza Starszy Opiekun Finansowy Dominika Kiernoziak.

Dodam, że całość spłaty została potwierdzona przez SKOK Stefczyka póżniejszym sprawozdaniem, które jako rozliczenie pożyczki otrzymałem.

ŻĄDAM w oparciu o przepisy Prawa Kodeksu Karnego, który uznaje za przestępstwo oszustwo finansowe ZWROT KWOTY 20 530,83 (LICHWA ZABIJA) i przekazanie ww. kwoty na konto mojego WIERZYCIELA, którym jest PKO BP, u którego pobrałem nowy kredyt by spłacić kredyt wzięty w SKOK Stefczyka..

Oto ten przepis, na którym opieram moje żądanie.

Art. 165 – Paragraf 1 – Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach:
4) zakłócając , uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Paragraf 2 – Jeżeli sprawca działał umyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Paragraf 3 – Jeżeli następstwem czynu określonego w Paragrafie 1 jest śmieć człowieka lub ciężki uczczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Paragraf 4 – Jeżeli następstwem czynu określonego w Paragrafie 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczebek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Art. 165 a
– Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze
sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym albo udostępnia ich zorganizowanej grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie takiego przstępstwa lub osobie biorącej udział w takiej grupie lub związku,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

DZIAŁALNOŚĆ LICHWIARSKIEJ/BANKOWEJ SITWY JEST DZIAŁALNOŚCIĄ TERRORYSTYCZNĄ w całym tego słowa znaczeniu.!!!

Na uwagę zasługuje jeszcze zapis w Części Ogólnej.

Rozdział XVI

Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

NIE ulega Wątpliwości, że TRWA niewypowiedziana (tajna) WOJNA LICHWIARZY Z NARODEM POLSKIM.


Znamiona tej WOJNY mieszczą się w poniższych przepisach KK.


Art. 117
– Paragraf 1 – Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie króttszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Paragraf 2
– Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w Paragrafie 1,
podlaga karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

W powiązaniu z powyższymi zapisaami z KK ma zastosowanie także przepis z Rozdiału Va

Przepadek i środki kompensacyjne.


Art 44 Paragraf 1
– Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa.

Paragraf 2 – Sąd może orzec, a w przypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Art. 45 Paragraf 1
– Jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść majątkową nie podlegającą przepadkowi przedmiotów wymienionych w Art.44 Paragraf 1 lub 6 sąd orzeka przepadek takiej korzyści albo jej równowartości.

Przepadku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

Na powyższym przepisie (Art.45 Paragraf 1) oparłem ŻĄDANIE ZWROTU LICHWY na poczet mojego długu, który pobrałem w – przymusowej sytuacji – jako pożyczkę – w PKO BP.

A ponadto pozwalam sobie zauważyć, że TRWA WOJNA LICHWIARZY Z NARODEM.
Wojna niewypowiedziana, ale która wyczerpuje znamiona WOJNY KRWAWEJ (, bo LICHWA ZABIJA). Fakt ten objaśnił w wywiadzie z dziennikarzem, były szwajcarski bankier – Francois de Siebenthal – wywiad w załączeniu.

Faktami – elementami tej WOJNY są następujące zdarzenia, obserwowane na pobojowisku:

1. W roku 2015 odebrało sobie życie z powodów lichwiarskich/ekonomicznych 7 tysięcy samobójców.
Na jeden dzień kalendarzowy przypada 20 osób. Lichwa jest niebezpieczeństwem dla życia, bo zabija.

2. Na lichwę system pieniądzy nie kreuje, więc by ją zapłacić trzeba brać nowe kredyty pod przymusem. A zatem powstał ABSURD MATEMATYCZNY, który bankierzy stosują, a który jest jako lichwa NARZĘDZIEM ZBRODNI DOSKONAŁEJ – zapisanej jako „prawo” w pasożytniczej konstytucji z 2.04.1997 roku.

3. BILANS – RAPORT,
który załączam jest koronnym dowodem na istnienie LICHWIARSKIEJ ZBRODNI.

4. Żołnierzami po stronie LICHWIARZY są; windykatorzy, komornicy, Firmy windykacyjne oraz Sędziowie Sądów Rejonowych. Dowód – Wyrok Śmierci na mnie – wydany przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.

5. Żołnierzy po stronie NARODU – BRAK.
„WYBRAŃCY” – siedzą na brzytwie i nic nie widzą ani nie czują.

6. Jestem nękany przez widykatorów telefonami i pismami – przypominającymi o „spłacie”.

7. Wojnę napastniczą – prowadzą firmy windykacyjne i ich poplecznicy, a NARÓD CIERPI – miliony.


8. Każdy % od pożyczki wykreowanej z niczego jest LICHWĄ, bo lichwa zabija. To ZBRODNIA.


9. Działanie LICHWIARZY jest umyślne i w WIELKICH ROZMIARACH – miliony kredytobiorców.


10. Windykatorzy, komornicy i Sądy Rejonowe, to zorganizowane grupy przestępcze.

11. WYROK ŚMIERCI – wydany przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu jest koronnym przykładem na to, że LICHWA ZABIJA – jest śmiercią ekonomiczną – w całym tego słowa znaczeniu.

Wobec powyższego liczę na zrehabilitowanie się bankierów ze SKOK Stefczyka i kwota 20 530,83 wpłynie w nie przekraczalnym terminie jednego miesiąca – na konto PKO BP Nr. 56 1020 2384 0000 9596 0054 4924 by nieco skasować mój dług.

Jeśli nic takiego NIE NASTĄPI, to SPRAWA będzie przedmiotem DONIESIENIA do Prokuratora Generalnego z powiadomieniem Rzecznika Praw obywatelskich, Marszałka Sejmu, Prezydenta i zostanie podana do publicznej wiadomości – już od zaraz. NIE MOŻEMY CZEKAĆ, AŻ LICHWIARSKI WALEC WGNIECIE NAS W ZIEMIĘ.

A ponadto już jesteście skasowani jako Korporacja przez Międzynarodowe Prawo OPPT – patrz zał.

Krajowy Ruch Polaków tworzy ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY, które odbierze wam ten parszywy monopol.

Z Poważaniem dla umęczonego lichywą i podatkami NARODU POLSKIEGO.

Kazimierz Józef Styrna z Kęt – autor Konstytucji POLSKI (Kęckiej) z dnia 23.04.2016. Patrz zał.
Więcej na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. PLAN Spłaty SKOK.
2. Wywiad z szwajcarskim bankierem
3. OPPT 2.06.2016.
4. antylichwiarski lobbing
5. Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016.
6. Wyrok. 23.05.2016.

OTO PEŁEN ZESTW LICHWIARZY, którzy mnie wgniatają w ziemię + WYROK ŚMIERCI – ekonomicznej – wydany przez „Sąd Rejonowy” w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2016.

1. SKOK Stefczyka winien jest kwotę 20 530,83 memu Wierzycielowi PKO BP SA – też lichwiarzowi.
2. GE Money Bank winien jest kwotę 15 988,57 memu Wierzycielowi Grtin Noble Bank SA (lichwiarzowi)
3. Euro Bank SA winien jest kwotę 4 461,24 memu Wierzycielowi Santander Consumer Bank SA (…)
4. AIGT Polska SA winien jest kw. 2 546,79 memu wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
5. Sygma Bank SA winiej jest kw. 5 449,57 memu Wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
6. Cetelem Bank SA winien jest kw. 1 804,00 memu Wierzycielowi Santander Consumer Bank.SA (…)
7. Dominet Bank SA winien jest kw. 12 792,00 memu Wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
8. Euro Bank SA winien jest kw. 4 461,24 memu Wierzycielowi Santander Consumer Bank SA (…)
9. GE Money Bank SA winien jest kw. 5 810,56 memu Wierzycielowi Getin Noble Bank SA (…)
10. Kredyt Bank Żagiel winien jest kw. 760,18 memu Wierzycielowi PKO BP (lichwiarzowi)
11. Lukas Bank SA winien jest kwotę 1 546,86 memu Wierzycielowi PKO BP (lichwiarzowi)

Po tym ZWROCIE LICHWY – Wierzyciele będą zaspokojeni w sprawie mego „długu”.

UWAGI KOŃCOWE:
Biblista Ernest Kasper Golec dokonał odkryć ekonomicznych, które rozwiązują problemy
Konstytucja POLSKI (Kęcka) – ODBIERA BANKIEROM MONOPOL

Najpilniejszym i pierwszym RUCHEM – przeznaczonym do WYKONANIA przz „wybrańców” – POWINNO BYĆ – ZAKAZ HANDLU DŁUGAMI – co wykonują bez przeszkód FIRMY WINDYKACYJNE a ZEZWOLENIE na ten handel dają WYROKAMI – Sądy Rejonowe. Ten HANDEL sprawia, że miliony kredytobiorców są pozbawiani mieszkań i WSZELKICH MOŻLIWOĄCI – godnego ŻYCIA i skazują NA ŚMIERĆ (także fizyczną) ofiary. TO SKANDAL CYWILIZACYJNY NARODU POLSKIEGO i nie tylko. A „wybrańcy” MILCZĄ.!!!

Listy pisane do „wybrańców” w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszała Sejmu i Prezydenta są pomijane milczeniem albo nie przyjmowane do wiadomości

Dlatego tworzymy – jako Krajowy Ruch Polaków – ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY i głosujemy w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM. Karta REFERENDALNA do pobrania (skopiowania) z tej strony – poniżej.

KAŻDY – kto zagłosuje w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM – automatycznie staje się ANTY-LICHWIARSKIM LOBBYSTĄ.

ZAPRASZAM DO GŁOSOWANIA, by ZATRZYMAĆ RUCH LICHWIARSKIEGO WALCA.

ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY – Pod Egidą Krajowego (Światowego) Ruchu Polaków zamierza ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL, By Naród Polski mógł odzyskać SUWERENNOŚĆ – zwłaszcza FINANSOWĄ.

Oto krótki RYS historii;

1. W starożytności narzędziem do ZABIJANIA był „SMOK”. SMOK – to coś w rodzaju makiety z drewna – pod postacią dinozaura, w grzbiet którego wmontowana była zębata PIŁA. Delikwenta (kandydata – skazanego na śmierć) sadzano u nasady głowy (SMOKA) z uwiązanymi kamieniami u nóg i puszczano „wolno”. Kiedy delikwent zjechał w dół, to były z niego już dwa „delikwenty”. To okrócieństwo zmieniło charakter w średniowieczu.

2. W średniowieczu – mordowano PALENIEM NA STOSIE – Opisy są zbędne, bo „wszyscy” o tym wiedzą. następnych „śmiałków”. Dowodów aż nadto.

3. Na uwagę zasługuje GILOTYNA – wymysł rewolucji francuzkiej. Tu opisów jest dużo, więc na tym poprzestanę.

4. Hitler wyróżnił się WIESZANIEM delikwentów – publicznie, by zastraszyć „śmiałków” – dowodów dużo.

5. Lenin i Stalin zasłynęli z nowego sposobu uśmiercania „wrogów klasy robotniczej”. Brali „delikwentów” GŁODEM. Polegało to na tym, że grasowali CZEKIŚCI i zabierali MUŻIKOM wszystko, co było żywnością.

Na efekt nie czeba było długo czekać. Powszechny GŁOD – zwłasza na Ukrainie zebrał żniwo.

6. LICHWIARZE ZAŚ – PRZEBILI wszystkich poprzedników w temacie uśmiercania, bo stosują lichwę, która ZABIJA. Zabija w „inteligentny” sposób – NA RATY, co jest jeszcze gorsze od ZABIJANIA NAGLE, bo cierpienie trwa NIEUSTANNIE, w dzień i w nocy. W wyniku – mamy 7 tys (na każdy dzień – jest to około 20 osób odbiera sobie życie z powodów finansowych, bo LICHWA ZABIJA) „delikwentów” za rok 2015-ty, którzy odebrali sobie życie z powodów ekonomicznych (LICHWA ZABIJA), a sprawcy udają, że zrobili to zgodnie z „prawem”, bo „prawo” – czyli KONSTYTUCYJNA PARSZYWOŚĆ DOSKONAŁA im na to „pozwala”. Okazuje się, że NARZĘDZIEM LICHWIARSKIEJ ZBRODNI jest PIENIĄDZ, którym handlują na „rynkach” finansowych, co jest przyzwoleniem na istnienie JASKIŃ ZBÓJCÓW – zwanych GPW – (Giełda Papierów bez – Wartościowych).

NO I JAK TU NIE ODEBRAĆ – IM – TYCH NARZĘDZI ZBRODNI - czyli MONOPOLU NA KREACJĘ PIENIĄDZA?

Natomiast „wybrańcy” (paplamentarzyści) siedzą na BRZYTWIE - jedną nogą po stronie ZBÓJCÓW – lichwiarzy, a drugą po stronie „NARODU” i udają że go bronią, co jest wierutnym kłamstwem. Czyny o tym świadczą. Opisałem to – te czyny – w Liście do Marszałka Sejmu, który zamieszczam jako załącznik. Można im tylko współczuć, bo NIE WIDZĄ, ani NIE CZUJĄ, że siedzą na BRZYTWIE (aluzja do metody – na SMOKA), gdzie jedną nogą są po stronie lichwiarzy, a drugą niby bronią „NARODU”. Taka „pozycja” – postwa moralna - NIC DOBREGO dla NARODU, ani dla NICH SAMYCH – NICZEGO DOBREGO NIE WRÓŻY.

A zatem – MY – NARÓD POLSKI – mamy tylko jedno wyjście – zastąpić decyzje „wybrańców” WŁASNYMI DECYZJAMI – zgodnie z art. 4-tym, który mówi o tym, że „Najwyższą władzą w państwie jest NARÓD” i że tą władzę „MOŻE” sprawować BEZPOŚREDNIO. a skoro tak (zgodnie z prawem) możemy ODEBRAĆ BANKIEROM MONOPOL. MUSIMY TYLKO CHCIEĆ TO ZROBIĆ. A kto nam zabroni, albo „może” zabronić???

W obec powyższego Tworzymy ODDOLNIE ANTY-LICHWIARSKIE LOBBY – Pod Egidą Krajowego Ruchu Polaków, który ma zamiar odebrać „BANKIEROM” MONOPOL. List Otwarty do Marszałka Sejmu jest FUNDAMENTEM do tworzenia i organizowania OPORU przeciwko LICHWIARSKIEJ ZBRODNI DOSKONAŁEJ – LOBBOWANIA przeciwko lichwiarzom. Zapraszamy cały NARÓD do włączenia się w AKCJĘ.
JEST TO SPRAWA BYĆ, ALBO NIE BYĆ NARODU I PAŃSTWA.
Więcej na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl

Okazuje się, że mamy dziś DWIE WOJNY:
Jedna jawna – wojna pomiędzy opcjami partyjnymi – roztrząsana w mendiach – w której NARÓD jest manipulowany bzdetami.
DRUGA WOJNA – ukryta – pomiędzy LICHWIARZAMI A NARODEM - nieobecna w mendiach – fartuszkowych.
ALE TO SIĘ SKOŃCZY – kiedy NARÓD SIĘ OBUDZI - i chwyci za BICZ. Wtedy ratujj się kto może. Na odstrzał pójdą najpierw „wybrańcy” – siedzący na BRZYTWIE.

Te DWIE WOJNY (jawna i ukryta) mają wspólny MIANOWNIK - jest nim PIENIĄDZ, używany jak NARZĘDZIE ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie „prawa”.

Prowadzący tą „ukrytą” WOJNĘ z wszystkimi narodami świata – FED – a przed nim ILUMINACI – finansowali; Hitlera, Lenina i Stalina.
Wśród nich był Preskot Busch – dziadek (P)rezydentów USA.

Jeśli tylko jeden kraj (np: Polska) urwie się z tego LICHWIARSKIEGO ŁAŃCUCHA – to za nim pójdą wszystkie (cała raszta) Narodów Świata.

Tym to optymistycznym akcentem kończę rozważania historyczne.

Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz

UWAGI!!!
By zostać realnym ANTY-LICHWIARSKIM LOBBYSTĄ – należy spełnić następujące WARUNKI:
1. Zagłosować w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM - druk Karty Referendalnej jest niżej na stronie.
2. Zakupić drukowany egzemlarz Konstytucji POLSKI (Kęckiej). Wpłacając 50 zł na konto Banku Pocztowego. Numer Konta podany jest niżej – w OFERCIE ODDŁUŻENIOWEJ.
3. Mając w ręce Konstytucję POLSKI – Kartę REFERENDALNĄ obsłużyć rodzinę, sąsiadów i znajomych w TO, by też zagłosowali w REFERENDUM. Bo SUMA GŁOSÓW jest elementem DECYZJI NARODU, czy chce zmienić złe prawo na DOBRE. To jest GWARANCJA, że POLSKA STANIE SIĘ SUWERENEM.
4. Zasosowanie Konstytucji POLSKI (Kęckiej) – GWARANTUJE OTRZYMANIE DYWIDENDY SPOŁECZNEJ – zaraz po godzinie ZERO, czyli ODEBRANIU BANKIEROM MONOPOLU. Wysokość DYWIDENDY wyniesie 800 zł/minimum – na każdy miesiąc DLA KAŻDEGO od pierwszego miesiąca życia, do naturalnej śmierci.
Karty REFERENDALNE przesyłać indywidualnie lub GRUPOWO na adres REFERENDUM – podany na Karcie.

05. Lipiec 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

oferta_oddluzeniowa
====================================================================================================
SZANOWNI PAŃSTWO.!
OGŁASZAM, że BIURA ODDŁUŻENIOWE od zaraz rozpoczęły działalność, która polega na:
1. Moje BIURO ODŁUŻENIOWE ma adres; os. Płk. Stanisława Królickiegto 5/13; 32-650 Kęty
Tel; 884 793 141; e-mail; husarz33@wp.pl Wszelkie pytania proszę kierować do mnie.
2. Procedura działania BIURA polega na następujących krokach:
a – Osoba „zadłużona” sporządza RAPORT o; wielkości zadłużenia, nazwie WIERZYCIELA wraz z jego danymi tele-adresowymi, wielkości roszczeń, które przesyła na adres BIURA w formie PDF. Pocztą za potwierdzeniem odbioru.
b – Sporządza własne dane zadłużeniowe, które umieszcza razem w piśmie z punktu „a”.
3. Z chwilą przesłania do BIURA dokumentów ODDŁUŻENIOWYCH – „dłużnik” przestaje płacić „wierzycielowi”, bo dalsze płatności przejmuje BIURO ODDŁUŻENIOWE. Należy w Piśmie z p. „a” zamieścić stosowne upoważnienie dla BIURA, do reprezentowania „dłużnika” przed „wierzycielem”. Celem dalszej współpracy.
4. Jako wynagrodzenie za pracę BIURA – „dłużnik” – wykupuje załączniki (I – IV) po cenach podanych w Papierze Wartościowym (tekt wyżej) oraz zakupuje Konstytucję POLSKI (Kęcką) z dnia 23 kwietnia 2016 r. która ODBIERA BANKIEROM MONOPOL, a która jest także ARGUMENTEM ODDŁUŻENIOWYM. Cena Konstytucji to 50 złotych.
5. Brak opłat formalnych ze strony „dłużnika” wstrzymuje SPRAWĘ ODDŁUŻENIA wobec „wierzyciela”. Za PAPIERY WARTOŚCIOWE; I + II; opłatę należy przesyłać – przekazem pocztowym – opłatę należy wnosić do CENTRALI na adres; Ernest Kasper Golec; Ul. Leśna 13/42; 41-100 Siemianowice Śl. Tel Kontaktowy; 505 796 768

Opłatę za Konstytucję POLSKI (Kęcką) – należy dokonywać na konto bank.- Bank Pocztowy; Nr. konta; 72 1320 1537 2500 3228 3000 0001 PLN Tel. kontaktowy; 884 793 141
Należy przy każdej wpłacie wyszczególnić; jakie pozycje należy przesłać i na jaki adres.
Biuro bierze na siebie pełną ODPOWIEDZIALNOŚĆ za spłatę „wierzyciela” – która nastąpi po godzinie ZERO, czyli ODEBRANIU BANKIEROM MONOPOLU. Do tego czasu „wierzyciel” wsztrzymuje wszelkie działania wobec „zadłużonego” i czeka na godzinę ZERO, po której zostanie oddłużony cały NARÓD wraz z Zegarem (DŁUG – zwany PUBLICZNYM) „długu” Balcerowicza.

UWAGA – dla „dłużników”; ZAKUP wyszczególnionych PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH jest obowiązkowy, ale Nie wszystkich, tylko tych; „PRZEWODNIK”, OPPT oraz Konstytucja Polski (Kęcka).

Dlaczego zakup jest obowiązkowy.? By „zadłużony” dokładnie wiedział o nowych PRAWACH, które GO dotyczą, od zaraz i w przyszłości.

ODDŁUŻENIE NASTĄPI NATYCHMIAST PO ODEBRANIU „BANKIEROM” MONOPOLU.

26. Kwiecień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Dnia 25 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu ZATRZYMUJEMY RUCH LICHWIARSKIEGO WALCA.
Prosimy wszystkich zadłużonych, by składali do naszego biura WNIOSKI ODDŁUŻENIOWE – wraz z całą dokumentacją o „długu”, dokumentacją sądową, windykacyjną i komorniczą.

ROZPATRZYMY TO PO 25 czerwca 2016.

PRZYSIĘGA
Na wierność Narodowi Polskiemu – WSPÓLNOCIE POLSKIEJ

Dla
Działaczy i członków Krajowego Ruchu Polaków;

Ja niżej podpisany………………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………

Przynależność org………………………………………………………………..

Jako przyszły reprezentant Narodu Polskiego PRZYSIĘGAM;
Że;

„Przysięgam i ślubuję uroczyście mieszkańcom Polski, że jako przyszły Poseł na sejm tegoż Państwa będę pracował wyłącznie dla jego dobra jako nierozerwalnej całości.

Przysięgam i ślubuję uroczyście przestrzegać i bronić praw mieszkańców Polski. Sumiennie wykonywać wszelkie obowiązki służące zachowaniu wolności i niepodległości oraz powszechnego dobrobytu i rozwoju.

Przysięgam i ślubuję wszelkie zło i niebezpieczeństwo od mieszkańców Państwa czujnie odwracać, godności imienia tegoż Państwa i jego mieszkańców strzec niezachwianie, sprawiedliwość za pierwszą mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie.”

Przysięgę tą składam na ręce członków Założycieli Grupy Inicjatywnej, którzy postanowili odebrać bankierom monopol.

……………………………………………
Czytelny Podpis

Miejscowość I data…………………………………………………………………………………

Komunikat Nadzwyczajny;

MY – Grupa Inicjatywna KRP – Nie będziemy współpracować z osobami, które nie złożą TEJ PRZYSIĘGI NA NASZE RĘCE. Uwaiarygodnienie się PRZYSIĘGĄ będzie Ważne jeśli osoba skopiuje powyższy tekst PRZYSIĘGI – wypełni ręcznie druk, a potem skopiuje jako PDF i prześle na adres E-mail przynajmniej jednego z Grupy Inicjatywnej lub na adres husarz33@wp.pl Kontakt; 884 793 141
=============================================================================================
PYTANIA REFERENDALNE

Ogłaszamy Ogólnopolskie REFERENDUM w sprawie zmiany pasożytniczej konstytucji III RP na konstytucję dla POLSKI z dnia 23 kwietnia 2016 r.

Oto pytania REFERENDALNE:

Czy jesteś za ZNIESIENIEM obecnej pasożytniczej konstytucji III RP z dnia 2
kwietnia 1997 r. ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.

Czy jesteś za zainstalowaniem Konstytucji POLSKI (23.04.2016)?
ODPOWIEDŹ: TAK lub NIE.
Podpis……………………………………………………………………………………..
Uwaga: należy zaznaczyć kółkiem odpowiednią decyzję głosującego. Głosowanie jest jawne i zgodne z Konstytucją – nową Ordynacją Wyborczą dla POLSKI. Dotyczy SPRAWOWANIA WŁADZY PRZEZ NARÓD – BEZPOŚREDNIO i zgodnie (Art. 4) z Najwyższym Prawem III RP.

Imię i Nazwisko………………………………………………….PESEL……………………….

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….

Woj……………………………………………Powiat…………………………………
Gmina……………………………………

Powyższą KARTĘ REFERENDALNĄ należy przesłać na adres;
REFERENDUM; os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty.

===========================================================================================
Jakie korzyści uzyskają głosujący w REFERENDUM.?

Informacja dla NABYWCÓW Konstytucji i MIEJSCA W KOLEJCE do otrzymania DYWIDENDY SPOŁECZNEJ – WSPÓLNOTOWEJ w pierwszej kolejności, zależnie od daty głosowania – złożenia głosu w REFERENDUM i rejestracji w Gminnym Oddziale Centralnego Biura Finansowego – po wejściu w życie nowej konstytucji. (…)
Informuję, że Dywidenda Społeczna – WSPÓLNOTY będzie wynosić minimum 800/1000 złotych miesięcznie dla wszystkich, ale dopiero po godzinie ZERO.

Czyli wejściu w życie Konstytucji RZECZPOSPOLITEJ z 23 kwietnia 2016.

Kontakt na; husarz33@wp.pl – tel 884 793 141; www.nowapolska-w-internecie.pl
Pełny tekst Konstytucji z 23 kwietnia 2016 jest na str; www.konstytucja.manifo.com

================================================================================================

22. Kwiecień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Ostateczne rozwiązanie

Celem obecnego kryzysu finansowego jest postraszenie narodów świata, by wyraziły zgodę na Rząd Światowy. Media uzależnione od globalistów coraz częściej nawołują do NWO i globalnego rozwiązywania globalnych problemów. Tymczasem polityczne marionetki grają pod dyktando iluminackich mistrzów. Choć trasa ‘ekonomiczna’ wydaje się być teraz narzędziem wybranym do zdobycia władzy nad światem, to czy ktoś ma wątpliwości, że jeśli uznają za konieczne, to rozpoczną wojnę globalną na niewyobrażalną dotąd skalę? Jeszcze tam nie doszliśmy, ale sytuacja na świecie pogarsza się z każdym dniem.
Ten zamierzony ‘zamach stanu’ poprzez ustanowienie szatańskiego państwa świata i ‘ostateczne rozwiązanie’, jest zdecydowanie najbardziej dalekosiężną i gruntowną zmianą od tysiącleci, ale jeszcze nie powiedzieli nam o niej, z prostego powodu: ‘Rodzina’ kontroluje praktycznie wszystko, co potrzebne, by ‘wielkie dzieło’ pozostało ukryta, aż będzie musiało zostać ujawnione, jak wszystkie spiski.
Okazuje się, że ten spisek został ujawniony przez samego (Rot. Iluminata) – patrz link https://www.youtube.com/watch?v=Veyt5_1kOaU
Ludzkość tkwi w całkowitej negacji, wydaje się woli trzymać głowę w piasku i mieć nadzieję, że wszystko, co złe, po prostu odejdzie. Stosunkowo nieliczni biorą udział w tym kryminalnym spisku i jeśli ci wszyscy, którzy nieświadomie pomagają im, przestaną to robić, plan upadnie. Ich Plan nie upadnie. To MY MUSIMY IM GO ZEPSUĆ.!!!
Jak napisała Kitty Little: Rozgłos jest tym, czego najbardziej się obawiają, i on ich pokona.STOP Konst. 1997

16. Kwiecień 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

One Poeple’s Public Trust

15 Kwiecień 2013

Ujawnienie One People’s Public Trust 4 komentarzy

Uwaga: The One People’s Public Trust przejmuje główniejsze korporacje w tym także banki.
 
4 luty 2013 roku — OPPT alarmuje zwracając się do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka zamieszkujących tę planetę o tym, że banki i korporacje działające pod przykrywką rządów powołanych przez ludzi zostały przejęte zgodnie z ich wolną wolą.  Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę.

Wielowątkowe dochodzenia wykryły ewidencję dotyczącą dyrektorów, współpracowników oraz beneficjentów, którzy w pełni świadomi dokonywali istotnych oraz systematycznych czynności oraz działań związanych z oszustwami, kradzieżami wraz z rekwirowaniem rzeczy wartościowych należących do Jedności Rodzaju Ludzkiego tej planety bez ich wiedzy oraz bez zamiaru uzyskania na to ich zgody. 

W oparciu o ewidencję dotyczącą tego systemu niewolnictwa OPPT legalnie i w pełni prawa przeprowadziła odpowiednią egzekucję majątkową, dokonała orzeczenia wyroków oraz podjęła środki zaradcze przeciwko tym korporacjom, które wyrządziły dużo szkód przeciw ludziom zamieszkującym tę planetę, która również doznała uszczerbku.

Obecna akcja jest wynikiem wieloletnich dochodzeń.  Ludzie planety Ziemi w każdym kraju mogą posiadać finansowy udział w aktywach uprzednich dyrektorów, współpracowników oraz beneficjentów przejętych korporacji oraz banków.  Wszystkich zainteresowanych ludzi na całej planecie zachęcamy do podjęcia działań na własną rękę.  Proszę odwiedzić stronę internetową http://oppt-in.com .

Powiernictwo Społeczne potwierdza co jest, że każdy mężczyzna, kobieta oraz dziecko  posiada niezaprzeczalne prawa oraz wartości przyznane i zdeponowane w ich osobach przez samego Stwórcę i nikt z ludzi nie jest podporządkowany żadnym sztucznym zasadom korporacyjnych fikcji lub szczególnym interesom innych ludzi bez ich odpowiedniej wiedzy, przyzwolenia oraz świadomej zgody uprawomocnionej przez zawarcie kontraktu lub umowy dotyczącej usług.  Powiernictwo Społeczne określa to mianem tego co było.

Ludzie określili już swoje roszczenia i zażądali tego, aby system bankowości oraz rządy krajowe wraz ze wspierającymi ich sektorami sądownictwa stały się w pełni przejrzyste, czytelne i odpowiedzialne przed nimi.  Powiernictwo Społeczne zapewniło wartość każdemu zainteresowanemu gdyż wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi.

Informacje o One Poeple’s Public Trust (OPPT), Powiernictwie Społecznym,  Powiernictwie Społecznym 1776 itd.: posiadają one odpowiednie gwarancje i zostały wpisane w rozporządzenia prawne, włącznie z rozporządzeniami Prawa Uniwersalnego, zawiadomieniami przez akty wpisu w Międzynarodowym Zarządzie Prawa, zawiadomienia Społecznego Archiwariusza.

Poniżej przedstawiamy niekompletną listę przejętych korporacji w poszczególnych krajach:

Australia Queensland

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000852555&owner=exclude&count=40&hidefilings=0 

Brazylia

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Federative+Republic+of+Brazil&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Kanada

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000230098&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

Chile 

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Republic+of+Chile&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Chińska Republika Ludowa

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=PEOPLES+REPUBLIC+OF+CHINA&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Kolumbia

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=+Republic+of+Colombia&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Egipt

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=EGYPT&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Grecja

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=HELLENIC+REPUBLIC&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Izrael

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052749&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

Włochy

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

Japonia

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000837056&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

Korea 

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000869318&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

Meksyk

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=United+Mexican+States&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Peru

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000077694&owner=exclude&count=40&hidefilings=0

Afryka Południowa

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=SOUTH+AFRICA+REPUBLIC+OF&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Wielka Brytania

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=UNITED+KINGDOM&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Wenezuela

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=+Bolivarian+Republic+of+Venezuela&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

Strona źródłowa: http://wakeup-world.com/oppt-in/ 
Dokument źródłowy: http://wakeup-world.com/wp-content/uploads/2013/02/OPPT_Press-Release-One-People-s-Public-Trust-Foreclosure-on-Major-Corporations.pdf

One Poeple’s Public Trust

1 Marzec 2013

Ujawnienie One People’s Public Trust 16 komentarzy

One People’s Public Trust wykluczyła w zgodzie z prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów piniężnych.

17 Luty 2013, przez Andy Whiteley (link tutaj) Istotę naszego Stwórcy oraz współzałożyciela portalu internetowego ‚Wake Up World’ (link tutaj)

Wielu z was słyszało … wielu być może jeszcze nie.  Ogłoszenie publiczne w dniu 25 grudnia 2012 roku wykluczyło z istnienia system oparty na regułach Rządu-Korporacji.  Wykluczenie zgodnie z prawem nastąpiło … przez jeden z jego wewnętrznych mechanizmów. Zwrot „Władze Które Są” zostaje zastąpiona obecnie zwrotem „Władze Które Istniały”.  Wszystkie długi zostały anulowane a korporacje, włączając w to (ale nie ograniczając się tylko do nich) Rządów-Korporacji oraz Banków, zostały wykluczone z istnienia.

Oczywiście, mogą one nadal pogrywać w nadziei, że będziemy bawili się razem z nimi w ich grę.  Jednakże dzięki seriom UCC (Uniform Commercial Code, Uniwersalny Kodeks Handlowy) dopełnienia dokonane przez One People’s Public Trust (znane jako OPPT) sprawiają, że obecnie wy będziecie musieli dokonać wyboru.  Nowe ramy zarządzania społecznościami weszły teraz w życie i jest to fakt, który został ratyfikowany w świetle  zarysów „prawnych” swojego poprzedniego systemu kontrolowanego przez korporacje.

Wypowiadając się z perspektywy systemu … JESTEŚMY WOLNI!!

(Odprężcie się ludzie, artykuł jest długi ale jest on tym, którego nie można przegapić!!)

One Poeple’s Public Trust (OPPT)

Rozstrzygnięcie działań prawnych podjętych przez OPPT wywołały wiele emocji.  I słusznie!  Potencjałem wywołującym pozytywne zmiany jest PĘD!

Zanim jednakże dojdziemy do następstw chciałbym zaprezentować wam „jak” i „co się wydarzyło” w danej sytuacji.

Kontrolowane przez korporacje Rządy oraz Media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów.  Tak jak informowaliśmy obywateli naszego świata uważam, że naszym zadaniem jest zrozumienie tego co i jak się wydarzyło tak, abyśmy mogli powiadamiać innych … i w końcu rozpocząć proces zmian na skalę światową na które wszyscy czekaliśmy.

Najpierw jednak, sprawdzenie naszej rzeczywistości.

Zanim przejdę dalej, pozwólcie mi zawczasu podać kilka faktów.

1. Rządy (są) były Korporacjami.  Zjawisko Rządu-Korporacji przejawia się nie tylko w sposobie w jaki „rządy” zachowują się tak jak beneficjenci (nie jak zarządcy) powiernictwa rządowego, ale także podążanie śladami biurokracji dowodzi tego!  Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Francja, Brazylia, Japonia, Afryka Południowa … lista jest długa … wszystkie państwa są jednostkami opartymi na amerykańskich korporacjach zarejestrowanymi jako takie w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (US Securities and Exchange Commission)… i istniejącymi na nasz koszt.  „System” jest z natury oligarchiczny w tym, że nastawiony jest wyłącznie na przynoszenie zysku „kilku” osobom podczas gdy pozostali ludzie pracują po to, aby wspierać go.

2. Za osobami (kryją się) kryły się Korporacje: W chwili urodzenia rodzice podpisują świadectwo urodzenia, które jest używane przez Rząd-Korporacje w celu zapoczątkowania powiernictwa w twoim imieniu.  To powiernictwo jest użyte jako zabezpieczenie konta utworzonego i finansowanego w twoim imieniu.  Jesteś beneficjentem tego funduszu powierniczego … lecz nikt nie mówi ci o tym, że on w ogóle istnieje.  Jeśli nie dopełnisz tego testamentu do osiągnięcia wieku siedmiu lat, Rząd-Korporacja zadeklaruje ciebie jako umarłego na mocy prawa administracyjnego dotyczącego wszystkich rzeczy! Wtedy jesteś oficjalnie uznany przez system za „zaginionego na morzu”.  Poważnie.  Rząd-Korporacja bierze finansową kontrolę nad twoim mieniem i w świadomości, że większość z nas żyje dłużej niż siedem lat, nadal traktują nas jak żywych niewolników.  Ich fundusze wygenerowane przez zarobki twojego życia – używane jako fundusz powierniczy – są pożyczane tobie wtedy gdy ubiegasz się o fundusze bankowe lub kredyt hipoteczny itp.  Jesteś następnie zmuszony do pracy oraz do spłaty tych pieniędzy wraz z odsetkami z powrotem do systemu.  Od strony prawnej, nie przysługują ci żadne prawa ponieważ jesteś postrzegany jako „umarły” w wieku siedmiu lat. Przegrywasz wszystko.

(Kliknij tutaj jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zależności Rządowego Funduszu Powierniczego)

3. Mass media są narzędziem używanym przez Rządy-Korporacje, aby dostarczać propagandę bezpośrednio do naszych domów.  Jest ono używane do manipulowania publicznej percepcji działań podejmowanych przez Rządy-Korporacje oraz ich interakcji w celu wzmacniania norm społecznych, ograniczeń i zachowań oraz po to, aby sprzedawać nam gówno stwarzając „konieczność” posiadania czegoś a następnie dostarczania nam produktu, który zaspokaja tę potrzebę.  Nie ogranicza się to tylko do Mediów, psychologia „starego” paradygmatu jest wzmacniana również przez edukację oraz religijne instytucje.

Rządy, Korporacje i Media mówią nam te same kłamstwa.
 
Są one innymi głowami tej samej hydry.

4. W wyniku tego ekonomiczna struktura świata (jest) była mechanizmem masowego niewolnictwa.  Niewolnictwo jest to system, w którym ludzie są traktowani jak własność i są zmuszani do pracy.  Niewolnicy są przetrzymywani wbrew swojej woli od momentu ich schwytania, zakupu lub urodzenia i pozbawieni praw do opuszczenia (niewolniczego środowiska – przyp. tłum.) lub odmówienia pracy.

Brzmi znajomo?

Wrodziliśmy się w „system” bez dopowiedzenia tego jak on działa. Zostaliśmy wychowani i nauczeni do przynoszenia korzyści systemowi.  Musimy pracować mozolnie przez długie godziny w tym systemie i musimy płacić mu podatki.  Musimy zastosować się do reguł systemu, w większości których dotyczy własności oraz nieruchomości, lub spotka nas kara z jego strony.  Zgodnie ze swoim zamysłem przynosi on obfitość tylko nielicznym a wiele innych osób będzie pozostawało w niedostatku.  Jeżeli, jednakże, nie podoba nam się to to i tak nie możesz wyjść z systemu.  System „posiada” wszystko i wszystkich gdziekolwiek „kto” lub „co” się znajduje.

Kiedy nasze Rządy zostały przejęte przez Korporacje? 

Wszystko zaczęło się wraz z wprowadzeniem systemu Rezerw Bankowych.  W chwili gdy  wprowadzona została ustawa o Rezerwie Federalnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej w 1913 roku, kongresman Charles Lindberg ostrzegał Kongres USA w zapisach kongresowych datowanych na 22 grudnia 1923 (tom 51) o nieuniknionych konsekwencjach wprowadzenia w życie systemu Rezerwy Federalnej (link tutaj), który używając swojej władzy będzie mógł dowolnie wpompować oraz wypompowywać z systemu ekonomicznego pieniądze, nad którym korporacje przejmą kontrolę.

Ujmując to słowami Kongresmana Lindberga należy powiedzieć: „Od teraz każdy kryzys będzie stwarzany w laboratorium naukowym”.

I tak się dzieje.  W 1929 roku „Władze Które Istniały” celowo doprowadziły do załamania giełdy. Jak?  Wahania na giełdzie napędzane są emocjami ludzkimi.  Przed załamaniem ekonomicznym w 1929 roku stworzone zostało sztuczne podekscytowanie na giełdzie, które stworzyło okresową inflację.  Ci u władzy wypuścili swoje akcje w promocyjnych cenach a następnie stworzyli panikę na giełdzie.  W wyniku spadku cen, zakupili oni swoje akcje za grosze eliminując podczas tego procesu swoją nadwyrężoną konkurencję.

W skrócie, Wielki Kryzys był wytworzony sztucznie tak, aby wielkie korporacje, które kontrolowały rynek akcji mogły czerpać korzyści materialne od rządów pożyczających pieniądze potrzebne do odbudowania się po tym zaaranżowanym upadku.  Suwerenne narody zostały ostatecznie zmuszone do podpisania papierów dłużnych, które zgodnie ze swoją naturą nigdy nie mogły być spłacone.  W miarę jak zadłużenie narodowe zaczęło narastać paradygmat „niewolniczego długu” został sformalizowany … i korporacje przejęły kontrolę.

W dzisiejszych czasach Rządy-Korporacje nadal kontynuują maskaradę udając prawdziwy rząd.  System Rezerw Bankowych (który obecnie zdominował zachodnie gospodarki) nadal napędza okresy rynkowych boomów oraz „pompowania rynku” przez strategiczne zacieśnianie oraz rozluźnianie dostarczania kredytów pieniężnych.  Obecny Globalny Światowy Kryzys jest doskonałym przykładem tej polityki.  Dodać należy, że przez cały czas Media grają swoją ustaloną rolę poprzez wpływanie na emocje na giełdzie papierów i ułatwianie uwierzenia w polityczną nieprawdę.

Jednakże kompleksowa kampania podjęta przez OPPT zmusiła system korporacyjny do wykluczenia siebie samego z istnienia.  Wszystkie korporacje, włączając w to Rządy i Systemy Bankowe, zostały skazane na śmierć przez używanie swojego własnego mechanizmu rozporządzeń handlowych.  Ujmując to od strony prawa, jest to przypadek wyjścia z dawnych paradygmatów i wdrożenia w życie nowych!

Więc, czy jest to „Obalenie Rządu”?

Nie, to jest obalenie korporacji, które do tej pory paradowały pod postacią rządu.  Jeśli zrozumiecie, że „rządy” są tak naprawdę korporacjami, które podstępnie zmieniły  konstytucje narodów suwerennych to ich upadek może być postrzegany jedynie jako dawno opóźniony.

Oszustwa rządowe są prawdą.  I wreszcie, przez niedopełnienie odbudowania roszczeń UCC, cały kompleks rządów-korporacji stawia się w pozycji winnego oszustw, zdrady oraz niewolnictwa.  Według prawa międzynarodowego OPPT ma prawo do domagania się naprawienia szkód za wszystkie przestępstwa w imieniu Jedności Istnienia Ludzkiego.  Wybrali oni wykluczenie i położenie kresu korporacjom, bankom oraz rządom współodpowiedzialnym oraz skonfiskowanie wszystkich aktywów oraz całej infrastruktury należącej do tych jednostek, włączając w to całe złoto i srebro utrzymywane jako własność systemu bankowego i oddanie tych wszystkich dóbr w ręce Jedności Istnienia Ludzkiego.

Nie postrzegajcie tego jako „obalenie”, raczej myślcie o tym jak o odzyskaniu skradzionego mienia.  Działania OPPT zasadniczo odzyskały to co prawnie należy do nas wszystkich, jak do suwerennych istot tej planety.  Uniwersalne Prawo, Prawo Powszechne oraz UCC są obecnie obowiązującym prawem na naszej planecie.

(W dalszej części   opiszę w szczegółach mechanizmy zaimplementowane przez OPPT w celu zastąpienia niezbędnych funkcji zarządzania.)

UCC – Biblią Prawa Handlowego

UCC jest „biblią” prawa handlowego i precyzyjnie określa ona w jaki sposób jakakolwiek międzynarodowa wymiana handlowa powinna zostać ustanawiana.  W rzeczywistości cały system handlowy obraca się wokół prawa UCC.  Jeśli twoja hipoteka jest zablokowana albo twój samochód jest przedmiotem przejęcia bank posługuje się procesem opisanym w UCC, aby tego dokonać.

Prawo UCC jednakże, nie jest nauczane w szkołach.  Pozostaje ono w domenach korporacji i ich współpracowników, którzy szkolą swoich pracowników pracujących w wydziałach prawnych jako wymóg i w ten sposób utrzymują tę wiedzę „na swoim własnym podwórku”.  Jeden z powierników OPPT był profesjonalnie zaangażowany od pewnego czasu w UCC i dokładnie zrozumiał w jaki sposób „Władze Które Istniały” zmanipulowały UCC po to, aby utrzymywać pod kontrolą. system finansowy USA na bardzo wysokim poziomie.

Ekspert do spraw UCC, matka oraz ciężka artyleria OPPT Heather Ann Tucci-Jarraf wykorzystała przejęcie jej własnego domu w celu dokonania precedensowego testu.  Zakwestionowała ona to przejęcie przy pomocy procesu UCC i w ten sposób odkryła, upraszczając to, że amerykański system sprawiedliwości niezmiennie popiera system korporacyjny.

Tak naprawdę nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że 99% naszych naszych zapisów prawnych odnosi się do prawa własności … albo do handlu.

Po podjęciu działań przy zachowaniu ekstremalnej ostrożności OPPT stwierdziło,  że korporacje działające pod przykrywką ludzkich rządów i systemu finansowego dopuściły się zdrady wobec ludzi oraz tej planety bez ludzkiej zgody, wbrew ich woli i bez ludzkiego przyzwolenia.  Raport końcowy w sprawie tego dochodzenia można przeczytać tutaj (link tutaj)

Więc… w celu wyeliminowania „systemu” powiernicy OPPT zastawili pułapkę używając struktury prawnej dostarczonej im przez „system”.

W jaki sposób Powiernicy OPPT osiągnęli efekt wykluczenia? 

OPPT jest zarządzane przez Powierników Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner i Heather Ann Tucci-Jarraf.  Organizacja ta została stworzona wtedy gdy powiernicy połączyli się ze sobą (w wyniku wznowienia) w powiernictwo, które zostało ujęte w ramy prawne w roku  w którym powstała oryginalna konstytucja amerykańska czyli w 1776, Konstytucji, która została porzucona gdy rząd USA przeistoczył się w korporację w 1933 roku.

Następnie OPPT przyłączyła każdego człowieka żyjącego na tej planecie do powiernictwa jako beneficjentów na zasadzie prawa równości znanego jako „Jedność Istnienia Ludzkiego ustanowionego przez Stwórcę”. Wykonując ten ruch powiernicy ujęli w ramy Powiernictwo, które posiada nadrzędne roszczenia względem innych, porozumienie między Stwórcą a „Istotami Żywymi” (z ang. state of being) na Ziemi.  „Istoty Żywe” na Ziemi są beneficjentami Stwórcy działającymi jako protektorzy manifestacji Stwórcy przejawiającej się na planecie Ziemia.  Ujmując w to w język prawny, nie może być wyższych roszczeń niż te, które przedkłada OPPT … z wyjątkiem tych żądań, które zostaną postawione przez samego Stwórcę.

Zasoby naturalne naszej planety, wyszczególnione w UCC jako złoto i srebro, nie mogą z powodu wspomnianego powyżej, być ani niczyją własnością, ani sprzedane nam za jakąkolwiek cenę, nie mogą być również sprecyzowane w ilościach dotyczących profitów po to, aby nas zniewolić, ani nie może być powstrzymywana ich dystrybucja w celu wytwarzania ubóstwa i nędzy.

W latach 2011 i 2012 powiernicy wnieśli złożoną serię skarg do UCC w imieniu ich beneficjenta.  Dalsze szczegóły skarg postawionych przez OPPT można znaleźć na ich stronie: http://peoplestrust1776.org . UWAGA: jest to dosyć ciężka lektura napisana językiem prawniczym z celem przeznaczenia dla ujęcia prawnego a nie po to, aby zakomunikować działania podjęte przez OPPT lub ich skutki dla ogółu społeczeństwa.  Jednakże Powiernicy pracują bezpośrednio z społecznością globalną „mediów alternatywnych” w celu upewnienia się, że ludzie otrzymują precyzyjne, jasne i istotne informacje.

Podsumowanie tych dokumentów można ująć w sposób następujący:

Rozumiejąc, że korporacje, rządy i banki są jednym i tym samym, „Nakaz Odnalezienia i Podjęcia Działania” został wypełniony przeciwko „dłużnikowi” podmiotowi prawnemu stworzonemu przez proces UCC, który obejmuje wszystkie korporacyjne jednostki.  Skarga stanowi o tym, że Dłużnik „w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścił się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścił się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko … obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”.
 
Skargi wniesione do UCC są rejestrami publicznymi i podlegają standardowemu, administracyjnemu procesowi.  W obliczu roszczenia dana jednostka (w tym przypadku „Dłużnik”) posiada prawo odparcia zarzutów.  Jeśli odparcie zarzutów nie nastąpi w wymaganym terminie, wtedy stosowane jest domyślne działanie a następnie zakończenie działania danej jednostki, w tym przypadku ze względu na to, że nie udało się odeprzeć zarzutów zdrady przeciwko „Jedności Rodzaju Ludzkiego”.

Ważne jest, aby zrozumieć fakt, że zbiór przepisów UCC jest prawem przez cały czas gdy nie ulega ono zaprzeczeniu.  W tym przypadku Powiernicy OPPT upewnili się, że stworzyli oni sytuację prawną w której jednostki tworzące „Dłużnika” nie mają możliwości odparcia stawianych im zarzutów.  W jaki sposób mogliby?  Roszczenia dotyczące zarzutów niewolnictwa i oszustw są prawdziwe.

Oczywiście, żadne usiłowanie polemiki nie zostały podjęte.

Z tego powodu „Dłużnik” jest winny zarzucanej mu zdrady.

Jako remedium zaleca się wykluczenie z istnienia korporacji oraz przejęcie ich aktywów.

Bogactwo naszej planety jest zwrócone „Jedności Rodzaju Ludzkiemu”.

Wszystkie korporacyjne długi są anulowane.

„System” jest zdezaktualizowany.

Rejestry dostępnie publicznie wskazują na to.

Zbiór zapisów UCC staje się prawem międzynarodowym.

Z perspektywy własnych określeń starego systemu, przestaje on istnieć.

Jesteśmy wolni! 

Kilknij tutaj, aby poczytać komunikat prasowy wydany przez One People’s Public Trust dnia czwartego lutego 2013 roku.

Co to wszystko oznacza? 

Zgodnie z prawem nikt nie może stać na drodze jako władza nadrzędna pomiędzy nami a naszymi związkami ze Stwórcą.  Po usunięciu mechanizmu kontrolującego system ekonomiczny i rządowy OPPT zostawia jednostkom pełną wierzytelność wraz z osobistą odpowiedzialnością za siebie samych oraz za zapewnienie praw dotyczących wolnej woli innych.  Nie istnieje więcej struktura łańcucha dowodzenia.  Nie istnieją dłużej narzucone nam reguły. Nie ma już kryjących się za nimi korporacji.  Jesteśmy – zgodnie z zamysłem Stwórcy – Istotami i opiekunami naszej planety i wszystkich ich mieszkańców.

Jest to OGROMNA zmiana paradygmatu takiego, którego zrealizowanie w całości bez wątpienia zajmie trochę czasu.

Bariery systemu, które hamowały naszą wolną wolę i wybory zostały usunięte, co stanowi wyzwanie dla sposobu, w który postrzegamy siebie oraz metod podejmowania wyborów w naszym życiu.  Obecnie żyjemy – przynajmniej na papierze – w systemie samo-odpowiedzialności.  Zbiór zapisów OPPT rejestruje to raz na zawsze w sposób, w który nasza wolna wola nigdy więcej nie może być nam odebrana bez naszej zgody.

Do tej pory nasze istnienie w ramach dawnego systemu niewolnictwa polegało na ciągłej walce, zmaganiach balansujących pracę i zobowiązania dotyczące życia rodzinnego. Polegało ono na walce po to, aby „związać koniec z końcem”, aby „pozwolić” sobie na miejsce do życia, miejsce gdzie moglibyśmy w ogóle istnieć.

W świecie OBFITOŚCI, jednakże, zaprojektowanym specjalnie przez Stwórcę po to, aby zapewnić wszystkie nasze potrzeby taka walka nie była naturalnym stanem istnienia.  Była ona raczej wynikiem psychologicznych działań wojennych odgrywanych przeciwko nam.  I to działało!  Utrzymywało nas to pod kontrolą, ciągle pracujących tak jak posłuszni niewolnicy i zapewniało, że zyski płynęły dla tych kilku uprzywilejowanych „przy władzy”.

Dzisiaj, jednakże, zgodnie ze swoimi własnymi określeniami, „system” już dłużej nie istnieje.

Wielu z nas zobaczyło „system” tym czym on był.  Wielu nie dokonało tego.  Wielu nie uwierzyło nawet, że ten „system” był w ogóle systemem. Wielu uświadomi sobie to w najbliższym czasie.

Niezależnie od tego jaką postać przybierze upadek starego paradygmatu i w jaki sposób stanie się widoczny w naszych społeczeństwach, zmiany psychologiczne muszą wydarzyć się w naszych wnętrzach.  Może to wydawać się przytłaczające, ale my ludzie stawiliśmy już poprzednio czoła zmianom paradygmatu. 

Weźmy pod uwagę wewnętrzną i psychologiczną zmianę wymaganą od niewolników afroamerykańskich wtedy gdy system przymusowego niewolnictwa został zniesiony … lub Niemców w momencie gdy nastąpiło zburzenie Muru Berlińskiego w 1989 roku … albo obywateli krajów byłego Związku Radzieckiego w momencie jego rozwiązania w 1991 …  lub jeszcze Egipcjan, którzy odsunęli od władzy dyktatora w 2011 … oraz ludzi z Islandii, którzy uwięzili skorumpowanych bankierów i polityków i ponownie napisali swoją własną konstytucję w 2012 roku …

Ten rodzaj rewolucji psychologicznej nie jest niczym nowym.  Stwarza on jednak wiele osobistych wyzwań.

Jest to czas, aby wykazać się odwagą i odważnie stać się SOBĄ.  W przypadku braku struktur kontrolujących każdy z nas musi wziąć kontrolę nad swoim własnym przeznaczeniem i nad losem naszej planety.  Musimy nauczyć się raz jeszcze podejmowania swoich własnych wyborów i rozpocząć tworzyć świat w którym to MY chcemy żyć.

Podobnie jak nowi rodzice musimy zaakceptować, że życie nie będzie już takie samo jak uprzednio … i z braku „księgi nakazów i zakazów” dostroimy się do naszych instynktów i nauczymy się współpracować na wiele innych sposobów … razem.

Dlaczego nie zauważamy zmian?

Bądź cierpliwy … zobaczysz je.  Najpierw jednak musimy określić w jaki  sposób działania OPPT zmieniły obraz prawniczego krajobrazu i jak one odnoszą się do nas.

Czy stary system oparty na korporacjach będzie walczył?  Oczywiście, że tak!  Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują się tak, jakby nic się nie stało.  I jeśli zaakceptujecie ich system niewolnictwa zadłużeniowego, jestem przekonany, że „Władza Która Istniała” z radością znajdzie dla was miejsce!

Nie dajcie się ogłupić: oni wiedzą co się stało.  Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest skończona. 

Teraz obowiązuje prawo międzynarodowe.

Posiadamy wolność, aby pokojowo nie współpracować ze starym systemem.
 
Nadszedł czas, aby wyćwiczyć tę nową wolność.

Jeśli wydaje się wam dziwne, że widoczne „rządy” ciągle paradują, pamiętajcie … widzialne rządy są kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia.  W tym momencie, poprzedni właściciele chcą, abyśmy wierzyli, że „biznes działa jak zwykle”.  Mocno polegali na tajemnicy aż do tego czasu.  Będą nadal udawali do samego końca.  To jest po prostu ich sposób działania.

Pionierzy OPPT Heather Ann Tucci-Jarraf wygłosiła następujące doświadczenie w ostatniej audycji Wolnego Radia, która podsumowuje jej plan zajmowania się tą sprawą:

„Dla tych, którzy oczekują odpowiedzi od OPPT na działania lub ich brak ze strony tamtych ludzi, których widzimy mogę tylko powiedzieć, że to są czarodzieje i ich duże psy za zasłoną zza której przychodzę … i oni to wiedzą.  Z absolutną miłością oraz pokoju, z całkowitą wdzięcznością i łaską … Heather.” 

Radzenie sobie z działaniami „Starego Systemu” przeciwko wam

Wraz z rozwiązaniem systemu opartego na niewolnictwie długu każde fikcyjne zadłużenie jakie rzekomo jesteście winni tamtemu systemowi również zostały unieważnione.  Pomyślcie nad tym przez chwilkę!

Aby ułatwić sprawne wyjście ze starego systemu będziecie musieli zrozumieć jakie natychmiastowe środki zaradcze należy podjąć w odpowiedzi na jego działania, które obecnie są przedsięwzięte przeciwko wam.

W dwóch ostatnich artykułach wydanych na stronie „Wake Up World” przedyskutowaliśmy wcześniejsze metody OPPT ponownego dowiedzenia swojego autorytetu w mechanizmie działania Rządu-Korporacji (czytaj część pierwszą – link tutaj i część drugą – link tutaj). Metoda ta była zakorzeniona w wiedzy o tym, że:

1.Poprzednie rządy były korporacjami, oraz
2.Każdy kto rości sobie prawo do sprawowania władzy bierze na siebie ciężar obowiązku udowodnienia, że tę władzę naprawdę może sprawować.

Możecie przeglądnąć przypadek z życia wzięty związany z  tą metodą w filmie dokumentalnym Scott Bartley (link tutaj) Czym jest FUQ? Najczęstsze Pytania do „Rządu Australijskiego” Pozostające Bez Odpowiedzi  (What the FUQ? Frequently Unanswered Questions of the „Australian Government”)

Ogólnie rzecz biorąc, sedno tego wyzwania leżało w stwierdzeniu:

„Wnieśliście roszczenie przeciwko mnie i z chęcią przychylę się do Waszego wymogu … jednakże chciałbym upewnić się, że mam do czynienia z właściwymi osobami.  Proszę o przedstawienie mi dowodów, że reprezentujecie prawdziwy rząd ustanowiony podczas utworzenia tego kraju.” 

W tej sytuacji, gdy Rząd-Korporacja nie wykaże potwierdzonej prawnie zgody do sprawowania władzy kontrola tego współdziałania  mogłaby być przejęta przez ciebie, wprowadzającego swoje własne warunki i reguły w zgodzie z którymi wszelkie interakcje pomiędzy tobą a daną jednostką mogłyby być prowadzone w dalszym ciągu.

W świecie pro-OPPT proces kwestionowania władzy domniemanych „Agentów Korporacyjnych” (włączając w to tych, którzy twierdzą, że reprezentują rząd) jest istotny:

„Z przyjemnością spełnię wasze wymagania … jednakże w Zbiorze Przepisów UCC istnieje niepodważalny odnośnik, który wyklucza wszelkie podmioty, na których reprezentowanie powołujecie się. Obecnie działacie wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność.  Proszę natychmiast zaprzestać swoich roszczeń przeciwko mojej osobie.  Jeśli jednak zdecydujecie się na ponowne kontynuowanie swoich żądań jakakolwiek przyszła komunikacja pomiędzy nami będzie odbywała się na następujących zasadach ….” 

Pamiętając, że Agent nie reprezentuje już dłużej korporacyjnego podmiotu prawnego i należy dostarczyć „Uwagę Grzecznościową” (z ang. Courtesy Note) wraz z „Warunkami” po spełnieniu których zaakceptujesz przyszłe interakcje.  To zarówno dostarcza jemu informacji jak i daje możliwości na wycofanie niezgodnego z prawem roszczenia przeciwko tobie.  Jeśli Agent zainicjuje dalszy kontakt z Tobą w ten sposób wdraża w życie osobistą umowę pomiędzy tobą a nim co wskazuje na zaakceptowanie warunków, które mu przedstawiliście.

Jeśli kolejny Agent z tej samej korporacji kontaktuje się z tobą w związku z tym samym roszczeniem, należy również powtórzyć ten sam proces z tym osobnikiem.  Pamiętajcie, korporacje już dłużej nie istnieją.  Macie do czynienia tylko z innymi jednostkami.

Szczegółowe wytyczne dotyczące tworzenia własnych Uwag Grzecznościowych wraz z „Warunkami” są dostępne pod tym adresem internetowym: http://oppt-in.com/documents/ . Tam znajduje się dla was statusowa władza.
 
Zajmie trochę czasu zanim społeczna świadomość nowego paradygmatu zamanifestuje się w naszym społeczeństwie.   Zanim następstwa OPPT staną się szeroko znane i zaadoptowane w społeczeństwie proszę być wyrozumiałym dla innych ludzi, którzy jeszcze się na to nie natknęli.  Ostatecznie w miarę jak jednostki będą się otwierały na nowy paradygmat, po prostu zaprzestaną one działania w imieniu uprzednio działających korporacji.  Jeśli musicie jednak rozsyłać w międzyczasie Uwagi Grzecznościowe do jednostek, uhonorujcie pozycje swojej wiedzy i skorzystajcie z okazji, aby z pełnym szacunkiem poinformować ich o tym. Zerowy poziom pracowników korporacji, banków i rządów jest taką samą grupą ludzi jak ty i ja i należeli oni do tego samego systemu niewolniczego co i my. 

Oni po prostu nie znają jeszcze prawdy, to wszystko.

W przypadku „działań prawnych” nie zaleca się, aby wysyłać Uwagę Grzecznościową wraz z „Warunkami” to (eks) policjanta, który zatrzymał was na ulicy.  Ponownie nadmieniamy, są oni tym samym co i reszta nas … i realistycznie na to patrząc mogą zaaresztować was i „oskarżyć” jeśli spotkają się z takim podejściem z waszej strony.  Zanim społeczna świadomość osiągnie punkt krytyczny zalecam wam, abyście uwzględniali polecenia policjantów poziomu zerowego a następnie wysłali im Uwagę Grzecznościową faksem, pocztą elektroniczną, listem poleconym … lub nawet dostarczyli ją do rąk własnych.  Gdy sprawy dojdą do poziomu sądu, zawiadomcie sędziego/ławę przysięgłych (lub podobnych im) w ten sam sposób przed planowanym terminem rozprawy.  Nie polecam dostarczania Uwagi Grzecznościowej bezpośrednio do sądu.  Jeśli podchodzicie do tego z szacunkiem pozwólcie przeczytać im tę Uwagę w prywatnym zaciszu zanim usłyszycie ich opinię a wtedy osiągniecie lepszy wynik dla wszystkich osobników zaangażowanych w tę interakcję.

Pamiętajcie:  Proces dostarczenia Uwag Grzecznościowych jest taką samą nauką dla osób odbierających je jak i dla was są one środkiem zaradczym.  Współpraca między jednostkami jest kluczem do zamanifestowania nowego paradygmatu w naszym społeczeństwie.  Pod nieobecność Mediów nie pozostających pod kontrolą korporacji pokrycie tego tematu oraz publicznej świadomości OPPT będzie odbywało się tylko poprzez uszanowanie wymiany informacji w naszych społeczeństwach oraz sieciach komunikacji ludzkiej.
 
Przecież wszyscy jesteśmy „Jednością Rodzaju Ludzkiego wykreowaną przez Stwórcę”.

 
Jakie mechanizmy działają w ramach One People’s Public Trust?

Wraz z prawnym wykluczeniem systemu Rządów-Korporacji dochodzi do rozpadu wielu ustaw i praw, które zostały stworzone za pośrednictwem ich ustaw prawnych i administracyjnych.  Jako Beneficjenci One People’s Public Trust, jedynymi obowiązującymi was prawami są: Universal Comercial Code (UCC), Prawo Uniwersalne (Universal Law) oraz Prawo Powszechne (Common Law).

Prawo Uniwersalne jest w istocie nadrzędną zasadą regulującą postępowanie zachodzące między ludźmi.  Prawo  to jest określone w sposób: „każdy wybór wolnej woli jest dozwolony z wyjątkiem tych, które ingerują w wolną wolę innych istot”.  Jest to fundamentalne prawo, w którego ramy ujęte są działania OPPT.

Prawo Powszechne odnosi się do prawa precedensu rozwiniętego poprzez decyzje sądów i podobnych trybunałów przez całe tysiąclecia.  Prawo Powszechne oparte jest na zasadzie, która mówi o sprawiedliwości traktowania tych samych faktów w tej samej sytuacji i o zasadzie twierdzącej, że: „nie wywołanie szkody nie powoduje żadnych strat”.

Aby ułatwić nasze przejście w pro-OPPT świat Powiernicy stworzyli nowe ramy prawne – zasilone Prawem Uniwersalnym i Powszechnym – które pozwolą nam zbudować nowy świat a zarazem zdemontować stary system.
 
Każda osoba, a w szczególności istniejący personel służb wojskowych, której przysięga została anulowana przez zamknięcie korporacji dla której pracowała może być związana „świadomie, dobrowolnie oraz działając w dobrej wierze” z OPPT „jako pomocnicy … po to, aby ochraniać i służyć istotom naszego Stwórcy”.

Pracownicy służb państwowych, którzy zwiążą się z OPPT:

„Posiadają autoryzację oraz nakaz ochrony i podtrzymywania życia” wszystkich osób,
Posiadają upoważnienie do „przetrzymywania w areszcie każdego … oficerów i współpracowników … posiadających, pomagających i eksploatujących system oparty na własności prywatnej pieniądza … egzekwujących prawa tego systemu … i obsługujących system niewolnictwa.
Posiadają autoryzację do „przejmowania wszystkich systemów operujących prywatnymi pieniędzmi, śledzenia, transferowania, wydawania oraz zbierania prawnych egzekutyw systemu”.
„Nadana im jest swoboda działania… aby użyć każdego środka, działania i strategii … aby doprowadzić do ostatecznego porządku”.

W istocie, chętnym członkom formacji wojskowych dostarcza się podstaw prawnych do porzucenia kontrolowanych przez korporacje jednostek militarnych i do związania się z Powiernictwem OPPT i do aktywnego przyczyniania się przy odbieraniu aktywów należących do „Jedności Istnienia Ludzkiego”.

Jeśli dobrze znam naturę ludzką to coraz większa liczba operatorów z chęcią zaakceptuje to „polecenie”!

Wyjaśnić należy, że … „wykonanie” polecenia nie oznacza tego, że pracownicy służb państwowych przyjdą i zaaresztują pierwszą linię pracowników, którzy dzwonią do was z wezwaniem do zaległej spłaty karty kredytowej.  Jest rolą każdego z nas, jako Istot Stwórcy, aby pomagać innym na poziomach zerowych (byłych korporacji – przyp. tłum.) w zrozumieniu tej zmiany przez informowanie siebie i dostarczanie Uwag Grzecznościowych.  „Siła wykonawcza” odnosząca się do właścicieli wykluczonych struktur Rządów-Korporacji wynosi 1%.

Ośrodki Pomocy Jedności Rodzaju Ludzkiego 

„Serwis Społecznościowy” nie był najwyraźniej „motywatorem” dla poprzednich właścicieli „systemu”.  Niemniej jednak korporacje wypełniły pewne niezbędne funkcje pomocy społecznej takie jak służba policji i publicznej opieki zdrowotnej … choć w nadziei, że nie domyślimy się, że są  to tak naprawdę korporacje!

W jaką klauzulą OPPT obejmuje służbę społeczną?

Centra Aktywów Wartościowych Stwórcy (Creator’s Value Asset Centres lub CVAC’s) są mechanizmami wspierania przeznaczonymi dla pomagania i służeniu ludzkości, czyli opiekunom Ziemi.   Stanowią one misternie połączoną sieć wsparcia obejmującą całą planetę i prowadzone są przez służby publiczne, które działają przez cały czas z pełną odpowiedzialnością.  Dostarczają one prostych ram obejmujących zarządzaniem oraz administrowaniem i obejmują one osiem obszarów procesów funkcyjnych:

1.System szerzący Wiedzę,
2.Komunikacja,
3.Podróżowanie,
4.Przejrzystość,
5.Ochrona narodów i utrzymywanie pokoju,
6.Odpowiedzialność,
7.Dorobek Ludzkości,
8.Odzyskiwanie majątków*.

*Przejściową funkcją ich funkcją jest odzyskiwania zasobów od Dłużnika: infrastruktury i bogactwa, należących do Jedności Rodzaju Ludzkiego, zgodnie z warunkami zawartymi w zapisach Powiernictwa OPPT.

Każdy uprzednio znany naród na planecie posiada jeden odział CVAC zarezerwowany na własne potrzeby z wyjątkiem państwa Watykańskiego.  Każdy odział CVAC będzie oferował te same usługi i będzie działał w taki sam sposób jak inne odziały w danym regionie.  Każdy człowiek żyjący na ziemi będzie mógł otrzymać wsparcie od każdego centrum CVAC oraz będzie miał dostęp do tych samych zasobów oraz sieci pomocy.  Każdy obszar administracyjny CVAC będzie prowadzony przez lokalny urząd miasta i prowadzony przez namiestnika, którego podstawową rolą będzie koordynowanie rozwiązań wdrażanych przez OPPT oraz dostarczanie ułatwień przy podejmowaniu decyzji przez Powiernictwo.  Struktura również pozwala na tworzenie dodatkowych pododdziałów CVAC w celu uwzględnienia nowych okoliczności lub inicjatyw pod takim warunkiem, że ich funkcja działa na korzyść wszystkich Istot i nie narusza wolnej woli oraz praw innych.

W wywiadzie dla „The CrowHouse” (link  tutaj) piętnastego lutego 2013 roku członek OPPT Heather Tucci-Jarraf opisała strukturę CVAC jako „miejsce bezpieczne i dobrze strzeżone dla was gdzie możecie po prostu być i robić wszystko zgodnie z waszym wyborem … z wyłączeniem czynienia szkody innym.” 

Nasze możliwości są dosłownie nieograniczone!

System CVAC jest z definicji antytezą skorumpowanych narzędzi korporacyjnych zwanych „Rządami”.  Odpowiedzialność, wymierność oraz przejrzystość są fundamentami ram tworzących CVAC.  CVAC dostarczy nam pola działania dla uproszczenia oraz ujednolicenia prawa dla wszystkich i aby zapewnić spełnienie potrzeb wszystkich.  Są one zabezpieczone przed naruszaniem wolnej woli jakiejkolwiek jednostki „egzystującej w całym stworzeniu” i zobowiązane do „podtrzymywania i ochrony wszystkich stworzeń, wartości oraz centrów dorobku kulturowego”, które to zasady gwarantują  niekończącą się odpowiedzialność służb publicznych  względem Jedności Istnienia Ludzkiego.

Przedstawione powody sprawiają, że odziały CVAC stają się podstawą nowego rodzaju zarządzania.  W tym momencie system będzie służył nam (ludziom – przyp. tłum.) a nie na odwrót.  Wraz ze świadomością i wsparciem wzmagającym się od strony Jedności Rodzaju Ludzkiego jego pierwszym zadaniem będzie usunięcie starego Kabala.

Dokumentacja odnosząca się do tworzenia oraz warunki obowiązujące w CVAC są dostępne na stronie internetowej: http://www.peoplestrust1776.org . Dalsze informacje zostaną wkrótce opublikowane.

Nasza dalsza droga jako „Jedność Rodzaju Ludzkiego”

Powiernictwo OPPT reprezentuje ogromną zmianę paradygmatu.  Zapewnia on zmianę struktury, które pozwoli na bardzo opóźnione zmiany energetyczne.

OPPT obecnie ratyfikuje naszą wolność na czas nieokreślony jako Istot pochodzących od Stwórcy.  Powiernictwo to koryguje prawny brak równowagi związany z ubóstwem, oraz nierówności w utrzymywaniu trwałości naszego świata.  Dostarcza ono pola na którym wszyscy my możemy doświadczyć cudów oraz bogactwa naszej planety.  Usuwając fasadę korporacyjnych osobistości i śmiesznych protokołów, które chroniły tylko przestępców doprowadzimy do ponownego energetycznego połączenia z innymi:

jako Istot, z pełną odpowiedzialnością oraz z równością każdej jednostki w jakiej już się znajdujemy. WOLNI.

Jesteśmy w okresie ogromnej transformacji społecznej, politycznej oraz duchowej.

Indywidualnie owa transformacja może być odczuwana trochę tak jakbyśmy znajdowali się pomiędzy światami.  Systemowe ramy, które kontrolowały nasze życia przez tak długi czas zostały usunięte ale zmiana nie zamanifestowała się jeszcze w pełni w fizycznym świecie otaczającym nas.  Proces reformowania uprzednich korporacji we współpracujące z ludźmi firmy bez wątpienia zabierze trochę czasu ale posiadamy już prawną władzę, aby odrzucić stary system.  To jednakże nie powstrzymało ich udawania, że są one prawdziwe.

Mamy tak wiele decyzji do podjęcia!  Co wybierzemy w nowym świecie, aby BYĆ i DZIAŁAĆ?  Jakie możliwości sobie stworzymy z fundamentami danymi przez CVAC?  I realistycznie patrząc na  to: co zrobimy z „Władzami Które Istniały”?

Na razie obowiązek manifestowania wolności zapoczątkowanej przez OPPT w naszym codziennym życiu spoczywa na każdym człowieku tak samo jak i pomaganie, integrowanie zrozumienia oraz wdrożenie jej w życie każdej osoby.

Wolność nie jest za darmo – przychodzi ona wraz z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Zmiana zaczyna się od Ciebie.

Czyń dobrze już od teraz.

Ogarnij za co jesteś odpowiedzialny.

Rozpowszechniaj dobrą nowinę.

Powiernicy OPPT-In.

JESTEŚMY WOLNI!

Odwiedź nową stronę OPPT (link tutaj) na stronie internetowej Wake Up World!

Czytajcie inne artykuły o Powiernictwie OPPT
Słuchajcie audycji radiowych o OPPT
Połączcie się ze medialnymi grupami społecznymi w OPPT-In
Odwiedzajcie inne strony internetowe, które wspierają OPPT
Poszukajcie dokumentacji, publikacji oraz innych materiałów wydanych przez OPPT
Podobne artykuły (ang.):
Corporations Masquerading as Government in Australia & World Wide
Corporations Masquerading as Government (Part II): Which “Government” Can We Trust?
Is Traditional Media Dying? The Numbers Indicate Just That
Uncovered: $20.3 Trillion Hidden in Offshore Banks by Global Elite
Money is Not Needed in Energy Abundance
2012 Through The Eyes of Wake Up World

O Autorze:

Andy Whiteley (link tutaj) jest współzałożycielem portalu internetowego Wake Up World (link tutaj) oraz Istotą naszego Stwórcy.

Specjalne podziękowania należą się: Chrisowi Hales, Kenowi & Scottowi Bartle, Lisie Harrison i Ryanowi i Leai Mullins za ich nieoceniony wkład.

Szacunek oraz wdzięczność dla Powierników z One Poeple’s Public Trust.

Pokój i miłość dla Jedności Rodzaju Ludzkiego wykreowanego przez Stwórcę i dla każdej innej jednostki jakakolwiek istnieje.

JESTEM WOLNYYYYYY!

Autor: Andy Whiteley

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński
=====================================================================================
KOMUNIKAT SPECJALNY:

W Obliczu Faktu, że Korporacje przestały istnieć – nie należy płacić bankierom czegokolwiek a „władzom” podatków. Wykonanie powyższego należy rozumieć indywidualnie i korzystać ze SPRZECIWU wobec starego „złodziejskiego systemu”. TO JEST NASZE PRAWO CZŁOWIEKA, a PRAWO DO ŻYCIA W SZCZEGÓLNOŚCI, które to PRAWA – stary lichwiarski i podatkowy system zakwestionował. Należy posługiwać się w sporach pomiędzy nami a Sądami powyższym PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM – OPPT i UCC oraz Konstytucją Rzeczpospolitej – Kęcką.

INFORMUJĘ, że Konstytucja Kęcka z 15.08.2015. jest zgodna z Prawem Bożym i prezentowanym wyżej – PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM i może być stosowana – bezpośrednio – tak jakby ONA była Najwyższym Prawem – uchwalonym przez NARÓD. Każdy, kto powoła się przed Sądem na Konstytucję Kęcką to ją – akcepuje – przez aklamację i staje się ona – AUTOMATYCZNIE – Jego PRAWEM do bezpośredniej OBRONY, przed Łamaniem PRAW CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE przez kogokolwiek.

W związku z powyższym – Fakt kompatybilności Konstytucji Kęckiej z Najwyższym Międzynarodowym Prawem OPPT i UCC stawia Konstytucję Kęcką na prawnej równi z Prawem Międzynarodowym. Jest to także zgodne z PRAWEM BOŻYM. A ponadto – brak Sprzeciwu NARODU wobec Konstytucji Kęckiej SPRAWIA, że wchodzi ONA w życie od ZARAZ jako PRAWO przyjęte przez AKLAMACJĘ. Także Brak Sprzeciwu ze strony zdelegalizowanej Korporacji, czyli Przedstawicieli: Prezydenta, Premiera Marszałków Sejmu i Senatu – jest uznane jako PRAWO przyjęte przez AKLAMACJĘ i natychmiast obowiązuje w RZECZPOSPOLITEJ WSZECHNARODÓW zamieszkujących terytorium Polski w jej obecnych granicach.

Dodać należy, że projekt Konstytucji Kęckiej został dostarczony za potwierdzeniem do Kancelarii: Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu w dniu 15 stycznia 2016 r. i do tej pory nikt nie wniósł sprzeciwu. To oznacza, że wszystko, co nie jest zabronione jest DOZWOLONE. Należy także dodać, że projekt Konstytucji Kęckiej został dostarczony do Biura Pani Premier w Oświęcimiu dnia 19 stycznia 2016 r. i do tej pory nie wniesiono sprzeciwiu.

WOBEC POWYŻSZEGO – Konstytucja z 2/6 kwietnia 1997 roku UTRACIŁA WAŻNOŚĆ.!!!
nn1

19. Luty 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Żeby zlikwidować Firmy Windykacyjne i Komórki Komornicze, które zaistniały przy obecnym Rządzie, Społeczeństwo Polskie i Wszyscy Kredytobiorcy – dotyczy to również Frankowiczów - MUSZĄ RAZEM PODJĄĆ KWESTIĘ OSTATECZNĄ i pomóc obecnemu Rządowi rozwiązać problem finansowy i zadłużeniowy.

W związku z tym Obywatelski Instytut Konstytucyjny WZYWA Polki i Polaków do niepłacenia od zaraz jakichkolwiek zobowiązań finansowych i kredytowych. Musimy to uczynić, żeby wyzwolić Naród Polski z zadłużenia i upadku ekonomicznego.

Cały Naród Polski zostanie oddłużony
a wszystkie długi spłacone – od ZARAZ – jeśli obecny Rząd przyjmie nową Konstytucję – ponieważ w tej nowej Konstytucji znajdują się PIENIĄDZE do oddłużenia Całego Narodu.

W imieniu Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego – prosimy o natychmiastową realizację PROŚBY i przekazywanie informacji na Cały Kraj. Więcej na; www.nowapolska-w-internecie.pl

Z Poważaniem – Zespół OIK.

PS: Zlikwidowanie bankowego tytułu egzekucyjnego NIC NIE DAŁO.

Tymczasem WALEC – parszywego prawa – toczy się przez Kraj i unicestwia jego mieszkańców.

KRAJOWY RUCH POLAKÓW promuje hasło; „ODBIERZEMY BANKIEROM MONOPOL.”
Informacja dla Członków KRP;
1. by zostać członkiem KRP – potrzeba złożyć przysięgę – jak to podaje Konstytucja RZECZPOSPOLITEJ z dnia 15.08.2015.
2. Po złożeniu przysięgo Przewodniczący KRP – Marek Krasnopolski wystawia Kartę Identyfikacyjną do reprezentowania KRP w terenie.
3. Do obowiązków Członka należy:
a) Wykonanie Uchwał KRP – odnośnie propagowania Nowej Konstytucji.

17. Luty 2016 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Szanowni „WYBRAŃCY” – przedstawiciele Narodu (?) – PARLAMENTARZYŚCI.

Dedykuję Wam wywiad z Walerianem Dąbrowskim, który omawia istotę sprawy, ale NIE DAJE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW. https://www.youtube.com/watch?v=tCkKqd_e95Y&feature=youtu.be

Z całokształtu tego wywiadu wynika, że jedynym sposobem na odzyskanie SUWERENNOŚCI jest zmiana obecnej parszywej konstytucji z dnia 2/6 kwietnia 1997 roku.

Na powyższym tle zapytuję wszystkich „wybrańców” – dlaczego milczą na nasz pomysł zmiany konstytucji.???

Zapytuję – komu służycie – milcząc na nasz PROJEKT budowy DOBROBYTU.???

Podejrzewam, że wasze milczenie – spowodował nasz projekt konstytucji.?

Ciąg dalszy pytań.:

1. Jak długo jeszcze będziecie realizować przysięgę konstytucyjną (zdradziecką), która ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA W SZCZEGÓLNOŚCI (art. 220 i 227)

2. Jak długo kleszcze w rękach „kowala” (konst. III RP), czyli windykatorzy i komornicy będą maltretować NARÓD POLSKI „swymi” parszywymi prawami.??? Czy wiecie; że 6.300 osób w roku 2015 – popełniło samobójstwo z powodów ekonomicznych.

3. Czy wiecie że: tzw. trójpodział władzy – lansowany przez Monteskiusza jest ATRAPĄ??? Prawdziwą i absolutną władzę nad światem, także nad POLSKĄ – ma światowa oligarchia finansowa spod znaku; FED, Bank Światowy i MFW. To dlaczego wspieracie ponadnarodowych okupantów swym milczeniem.???

4. Jeśli się wam wydaje, że NARÓD POLSKI nie jest zdolny do samoorganizacji przeciw międzynarodowej OKUPACJI, to się grubo mylicie. Krajowy Ruch Polaków zbiera już siły, by was wyzwolić z obowiązku dbania o sprawy NARODU POLSKIEGO. Jest to już li tylko kwestią czasu.

5. Jeśli dalej będziecie milczeć, to was wyręczymy – REFERENDUM W PRZEDMIOTOWAJ SPRAWIE TRWA.

6. Główne hasło Krajowego Ruchu Polaków brzmi; „ODBIERZEMY BANKIEROM MPNOPOL.”

7. Na koniec powtarzam główne pytanie do „wybrańców” – KOMU SŁUŻYCIE – milcząc.???
OCZEKUJEMY NA NIEZWŁOCZNE POROZUMIENIE na terenie Sejmu (zaproszenie do rozmowy).

Brak odpowiedzi TEŻ jest odpowiedzią – nad wyraz wymowną.

Z wyrazami szacunku – Kazimierz Józef Styrna – husarz 884 793 141

PS; są tacy, którzy mi robią zarzut z tego, że zwracam się do zdrajców – czytaj – „wybrańców”.
Pewnie trochę racji mają? Bo, to, co piszę jest skargą NA OJCA – DO OJCA.!!! To absurd.!!!

17. Grudzień 2015 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

JUŻ NIE DŁUGO POGRZEBIEMY „KOWALA”.

Jesteśmy jako NARÓD w sytuacji, że parszywy „KOWAL”, czyli konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku nas unicestwia (art 220 i 227), odbiera nam PRAWA CZŁOWIEKA (LICHWA) z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE.

A ZATEM MUSIMY ZDETRONIZOWAĆ „KOWALA” i zainstalować nową KONSTYTUCJĘ.
BY ŻYĆ.!!!

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ
oraz budowa drużyny opartej o zasdę sprawiedliwości, która pokona w wyborach sympatyków III RP jest DROGĄ do NOWEJ POLSKI
bez lichwy z podatkami, będącymi marginesem życia społecznego i gospodarczego.

„Władza zwierzchnia
w Rzeczpospolitej Polskiej należy do NARODU”.
www.nowapolska-w-internecie.pl

POGRZEBAĆ „KOWALA” i PiS razem z nim, bo PiS – realizuje parszywe prawo, w którym brak sprawiedliwości.

14. Grudzień 2015 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Zdetronizowanie KOWALA

“KOWALEM” jest parszywa konstytucja z 2/6 kwietnia 1997 roku.
“KLESZCZAMI” w rękach kowala jest wszelka władza podchodząca z wyboru lub mianowania.
“KOWAL” do wykonania swej władzy ma “kleszcze”, których wymiana nic nie da w sprawie.

O “KOWALU” – że jest on parszywy świadczy art 220 i 227 tego knota legislacyjnego (2/6. 04. 1997.)
To Corpus de licti.

“Kleszcze” staną się narodem tylko wtedy – kiedy złożą nową przysięgę NARODOWI.
Patrz załącznik. Obecny także na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl
Wtedy przysięga jaką złożyli “KOWALOWI” utraci moc PRAWNĄ – sprawczą.
Jeśli “KLESZCZE” staną się Narodem to zdetronizują “KOWALA”. To jest ostatni etap walki o suwerenność Narodu i Państwa Polskiego – wstęp do budowy DOBROBYTU opartego o nowe prawo.
Nowe Najwyższe Prawo jest gotowe do zastosowania; www.konstytucja.manifo.com

Na tle sporu pomiędzy “kleszczami” wypowiedział się dnia 13.12.2015 ks. Abp. Leszek S. Głódź w Oliwie, który powiedział – cyt; “NIE – PAŃSTWO PRAWA” – WSPÓLNOTA – to jest to.

Na podstawie obserwacji sporów ulicznych jakie obserwowałem w dniach 12 i 13 grudnia 2015 – można powiedzieć, że: jedne kleszcze (opozycja) walczyły z drugimi kleszczami (władza) a do tego sporu dołączył Trybunał Konstytucyjny, który z uporem maniaka broni parszywego “KOWALA”, który jest przyczyną PASOŻYTNICTWA konstytucyjnego, objawiającego się Łamaniem PRAW CZŁOWIEKA z Prawem do ŻYCIA WŁĄCZNIE. To łamanie PRAW CZŁOWIEKA REALIZUJE SYSTEM BANKOWY – za pomocą lichwy i monopolu, która jest absurdem matematycznym – stosowanym na RATY, bo na lichwę – system pieniądzy NIE KREUJE, ale wymaga jej płacenia. To jest źródło niespłacalnego “DŁUGU” zwanego dla niepoznaki publicznym.
Dotyczy także Obywateli – kredytobiorców bankowych.

W związku z powyższym można powiedzieć, że partie – “wybrańcy” – jako “kleszcze” w rękach “KOWALA” NIE reprezentują NARODU, tylko “KOWALA” bandytę i w związku z tym ich członkowie powinni po wyborze – zrezygnować z członkostwa w partii – tak jak Pan Prezydent.
Wtedy jako reprezentanci NARODU mogą zdetronizować “KOWALA”, bo NARÓD STOI PONAD PRAWEM. Jeśli tego nie zrobią (nowa przysięga) to należy ich poddać INFAMII – jako osoby niepożądanej (persona non grata)- co niebawem zostanie uczynione przez NARÓD.

Można powiedzieć, że “kleszcze” w osobach przywódców partyjnych na wiecach posługują się fałszywą logiką, która MILCZY o konstytucyjnym pasożytnictwie – wrogim NARODOWI.

Wobec powyższego Obywatelski Instytut Konstytucyjny Nadzór nad Sądami i Sędziami, Sądem Najwyższym, Finansami, Urzędami Skarbowymi, Przedstawicielami Władz oraz Trybunałem Konstytucyjnym ul. Wiejska 10; 00-902 w Warszawie – DOMAGA SIĘ – przydzielenia Biura do REALIZACJI budowy DOBROBYTU w NOWEJ POLSCE opartego o Nowe Prawo, które jest sprawiedliwe, bo bez lichwy oraz bez podatków.

A ponadto ja – autor Konstytucji Rzeczpospolitej z dnia 15 sierpnia 2015 – Kazimierz z Kęt oraz Ernest z Siemianowic Śląskich – odkrywaca ekonomi w Piśmie Świętym domagamy się zatrudnienia w strukturach PAŃSTWA, by rozpocząć budowę DOBROBYTU ponad podziałami. Bo Dobry Bóg Zrobił Co Mógł, a teraz trzeba do DALSZEJ roboty powołać fachowców.

Z WYRAZAMI SZACUNKU – Za Obywatelski Instytut Konstytucyjny.
Kazimierz Józef Styrna – członek OIK – 884 793 141 – husarz33@wp.pl
===================================================================================

OTO PROJEKT nowej PRZYSIĘGI – pozbawiony cech pasożytnictwa i innego rodzaju nieuczciwości, który powinien być przyjęty przez WYBRAŃCÓW Narodu Polskiego bez wyjątków.
Oto treść nowej proponowanej przez OIK przysięgi:
Po ślubowaniu i podpisaniu ROTY nowej przysięgi – traci MOC przysięga/ślubowanie – złożone wcześniej z dnia 12 listopada 2015 r.

W Imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego – PRZYSIĘGAM i ŚLUBUJĘ, że:

Będę pracował wyłącznie dla dobra Polek i Polaków – chronił Polskę przed zakusami i podnietami chęci jej sprzedaży. Będę bronił naszego Państwa przed BANKRUCTWEM i wprowadzaniem obcego kapitału, który prowadzi do LUDOBÓJSTWA i samozagłady. Będę domagał się zmiany Konstytucji i wprowadzania Odkryć Ekonomicznych – Polskich – odkryć z Pisma Świętego oraz bezwzględnej likwidacji zestarzałego systemu sądowego, komorniczego i windykacyjnego.

Przysięgam i ślubuję uroczyście mieszkańcom Rzeczpospolitej, że jako Poseł na Sejm tegoż Państwa będę pracował wyłącznie dla jego dobra jako nierozerwalnej całości.

Przysięgam i ślubuję uroczyście przestrzegać i bronić praw mieszkańców Rzeczpospolitej Sumiennie wykonywać wszelkie obowiązki służące zachowaniu wolności i niepodległości oraz powszechnego dobrobytu i rozwoju.

Przysięgam i ślubuję wszelkie zło i niebezpieczeństwo od mieszkańców Państwa czujnie odwracać, a w razie potrzeby bronić militarnie i użyć aparatu bezpieczeństwa oraz sądów biblijno-świeckich. Godności Imienia tegoż Państwa i jego mieszkańców strzec niezachwianie, sprawiedliwość za pierwszą mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się niepodzielnie.”.

Powyższe ŚLUBOWANIE potwierdzam moim własnoręcznym i czytelnym podpisem.
Można dodawać: Tak mi dopomóż Bóg w Trójcy Jedyny Prawdziwy i Wszyscy Święci.

test