03. Sierpień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Od zaraz tworzymy FUNDACJĘ – jak w tytule.
Podstawą moralną i prawną do tworzenia FUNDACJI jest Konstytucja RP oraz poniższy Felieton.

PRAWO = Przepis prawy i potrzebny – dla Konstytucyjnego NARODU RP.
Dodać należy, że wszystkie Rzeczy-Pospolite okazały się macochą NARODU POLSKIEGO – w których EKONOMIA została skażona RAKIEM LICHWY – pod fałszywym znakiem – trój-podziału-władzy.
A teraz posłuchajcie wywodu PRAWDZIWEGO POLAKA.

21. Lipiec 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA
NOWA POLSKA jako PRZYKŁAD

Konstytucja NOWEJ POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016)
FUNDAMENTEM -NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA i POLSKI
ŚWIATA i POLSKI – BEZ LICHWY I BEZ PODATKÓW.

Na świecie TRWA AKCJA pod nazwą NWO
(New World Order)
W skrócie można tą akcję zaobserwować i ocenić
Jako NEGATYW wobec POZYTYWU jaki prezentuję wyżej
(Świat bez lichwy i bez podatków)
Czyli – Doktryna – Zwana KREDYTEM SPOŁECZNYM
Ogłoszona przez C.H.D. w roku 1918-tym.
Szczegóły są w przedmowie do Konstytucji Kęckiej z 23.04.2016.
www.konstytucja.manifo.com

Odnośnie NWO można powiedzieć na podstawie obserwacji me(n)dialnych, że fundamentem, na którym opiera się doktryna NWO – polega na pieniądzu, który w rękach bankierów pełni rolę – broni – narzędzia ZBRODNI – DOSKONAŁEJ – w majestacie “prawa”. Oczywiście parszywego.

W przeciwieństwie do NWO – NOWY PORZĄDEK ŚWIATA – według doktryny – Świat bez lichwy i bez podatków – polega na tym, że PIENIĄDZ – PEŁNI ROLĘ NOŚNIKA CHLEBA, bez konstytucyjnego pasożytnictwa polegającego na stosowaniu lichwy i podatków, co jest zgodne z pasożytniczym Najwyższym “prawem” dla niepoznaki zwanym konstytucją z 2.04.1997.

W NOWEJ POLSCE – Fundamentem – nośnikiem – chleba jest (BĘDZIE) DYWIDENDA SPOŁECZNA
Płacona przez Skarb Państwa – NOWY – każdemu obywatelowi, członkowi społeczeństwa OBYWATELSKIEGO , co miesiąc w wysokości minimum 800 PLN.


Należy się Państwu objaśnie dotyczące Nowego Ustroju jaki przewiduje Konstytucja Kęcka. Nowy ustrój NOWEJ POLSKI – to WSPÓLNOTA Konstytucyjna, gdzie nowa konstytucja pełni Rolę Umowy Społecznej – REFERENDALNEJ – w całym tego słowa znaczeniu.

To oznacza, że nie istnieje tzw. Trój-podział-władzy, bo Jedyną władzą jest suwerenny – NARÓD, który sam nad sobą sprawuje władzę poprzez REFERENDUM.
Zupełnie inaczej (odwrotnie) jest w doktrynie NWO (New World Order)
Jedyną władzą nad światem ma być Rząd Światowy, który ma posiadać
Absolutną władzę nad światem, zwłaszcza finansową, a MY (obywatele świata) mamy być poddanymi – NIEWOLNIKAMI – zaczipowanymi – to znaczy z wszczepionymi pod skórę ręki lub czoła mikroczipu – wielkości ziarka ryżu – czyli będziemy połączeni niewidzialną nicią z “matuchną” – Superkomputerem – samoprogramującym się – umieszczonym w trzypiętrowym gmachu w Brukseli zwanym z pierwszych liter nazwy – BESTIA.
To taka PARALELA z Apokalipsą – w/g Ewangelisty Św. Jana.

Dodać należy, że wszystkie konstytucje świata z wyjątkiem – Kęckiej – przyjęły ordynarny absurd – znany jako trój-podział-władzy – ogłoszony przez Monteskiusza ZA absolutną prawdę. Tymczasem prawda ta jest zupełnie inna, bo absolutną władzę nad światem ma talmudyczna – klika – mająca monopol na tworzenie pieniądza z niczego, o czym poinformował cały świat, były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal w wywiadzie z dziennikarzem. Patrz – wywiad – dostępny – przez internet. Dostępny także u mnie na e-mail; husarz33@wp.pl

Na tle TEGO absurdu (trój-podział-władzy) można zaobserwować trwającą w kręgach politycznych III RP nieustanne przekomarzanie się “polityków”; a to o TPW, a to o “państwo prwawa” – oczywiście tego parszywego, dla niepoznaki zwanego konstytucją z dnia 2.04.1997. a to o inne też parszywe prawa oparte o konstytucyjną parszywość doskonałą, o której wyżej wspomniałem.

Wszystkie te niedomagania w sprawowaniu “władzy” związane z konstytucyjną parszywością doskonałą – ROZWIĄZUJE – z pozytywnym skutkiem Konstytucja Kęcka, bo Władzę nad sobą Obejmuje Naród, dlatego, że – przejmuje w swoje ręce monopol nad kreacją pieniądza – zgodnie z Art. 157 Konstytucji Kęckiej.
Pozostałe regulacje prawa, które jako nowe i prawdziwie nie jest karykaturą sprawiedliwości – prezentuje Konstytucja Kęcka z dnia 23.04.2016.

Pozostaje jeszcze zaprezentowanie jak działa obecna III RP – pod wodzą PiS jako PYRRUSOWYCH zwycięzców, bo absolutną władzę nad naszym życiem sprawuje LICHWIARSKA SITWA BANKOWA, o której nadstawiacze drugiego policzka nie mają zielonego pojęcia, no i mamy to co mamy - totalne pasożytnictwo – lichwę.
Zielonego pojęcia o tym kto w POLSCE RZĄDZI – nie mają także “wybrańcy” na czele z Jarosławem Kaczyńskim, którym się tylko wydaje że trzymają władzę.

Kluczową Rolę w Nowej Polsce będzie miała do odegrania SŁUŻBA SĄDOWNICZA POLSKI (wymiar sprawiedliwości), która w przeciwieństwie do obecnego pasożytniczego systemu NIE-SPRAWIEDLIWOŚCI, będzie poddana – tak jak wszystkie inne Służby – pod osąd SUWERENA – najrzadziej raz w roku, który jest (będzie) jedyną władzą nad sobą i Służbami – z mocy prawa (nowego) i będzie podlegał – REFERENDALNEJ – weryfikacji – w/g Art. 14 + 18 +28 + 29 + 30.

No i na koniec przed-ostatnia SPRAWA rozliczenia się z pasożytniczym systemem ma swoje uzasadnienie w postaci ZWROTU LICHWY przez bankierów – tym, którzy (kredytobiorcy) ją pod przymusem zapłacili. Lichwa nie jest długiem tylko ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI – nie ulegającą przedawnieniu.
Reasumując treść podanej wyżej informacji stwierdzić należy i to bezsprzecznie, że Cała Polska stała się krajem NIEWOLNIKÓW wobec istnienia obcych banków na terenie Polski w tym działające nielegalnie firmy windykacyjne, które nie są bankami a chcą korzystać i korzystają z praw bankowych i poprzez nieuczciwe Sądy Rejonowe w całej Polsce wydają wyroki, które zabijają polaków – wyłudzając zbrodniczą lichwę w majestacie prawa przez działających komorników i windykatorów.

Nadmienić należy, że dotychczasowe osiągnięcia w postaci zysków Państwa, które są prezentowane na antenie Radia i Telewizji zostaną państwu polskiemu zabrane przez firmy windykacyjne i komorników.

W związku z tym cała odnowa państwa przez Ministra Morawieckiego, Premier Beatę Szydło i całego Rządu pracuje na dobro złodziei malwersantów i przestępców gospodarczych, którzy z tej reformy korzystają na bieżąco.

Wzywam więc Polski Rząd do zreformowania (zredukowania) w pierwszej kolejności komorników i firmy windykacyjne, które wyciągają pieniądze (totalny rabunek) od obywateli polskich i pieniądze Skarbu Państwa wyprowadzając je za granicę na swoje prywatne konta za granicę.

Póki się tego nie zlikwiduje w pierwszej kolejności, to cały wysiłek narodowy z wszystkimi osiągnięciami materialnymi i 500 + zostanie z Polski wyprowadzony.
Proszę zatem cały Sejm, Senat i Rząd Polski, by się opamiętał i przeszedł po rozum do głowy w staraniach do szybkiej likwidacji lichwy oraz bezzwłocznie i na cito wprowadzili Ustawę o zakazie handlu długami.

Jeśli “wybrańcy” się tym NIE ZAJMĄ, to MY Naród powołamy Sąd (TRYBUNAŁ) OBYWATELSKI i osądzimy; lichwiarzy oraz “wybrańców” i nie tylko.
Trwa nabór na Sędziów Sądu (TRYBUNAŁU) Obywatelskiego.

Z poważaniem:
Pierwszy wśród równych Sędzia Sądu Obywatelskiego
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz z ramienia KRP.

PS:

Ta lichwiarska ZBRODNIA DOSKONAŁA zatacza coraz szersze kręgi, a dowód na ten FAKT znajduje się w poniższym załączniku:
ZAŁĄCZNIK:
1.LICHWA – ZBRODNIA DOSKONAŁA.

Siła Argumentu – KONTRA – Argumet Siły

Jeśli Argument Siły jest sprzeczny z Siłą Argumentu
TO taka sytuacja jest – ewidentną – KATASTROFĄ

To jest KATASTROFA – porównywalna z jazdą dwóch pojazdów
jadących na jednej i tej samej jednokierunkowej jezdni,
jadących w dwóch przeciwnych sobie kierunkach – zderzenie czołowe.

Z TAKĄ KATASTROFĄ MAMY DO CZYNIENIA DZIŚ TU I TERAZ
W przestrzeni publicznej – to WALKA O PIENIĄDZ

Z jednej strony POZYTYW – konstytucja Kęcka z 23.04.2016.
Z drugiej strony NEGATYW – konstytucyjna parszywość doskonała z 2.04.1997.

30. Czerwiec 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

http://niss.org.pl/dlug-jako-podstawa-architektury-finansowej/ – link należy skopiować i wkleić w górny pasek.
Powyższy film jest obrazem REALIZACJI WOJNY LICHWIARZY Z NARODEM POLSKIM i nie tylko.
Zapraszam do EDUKACJI społecznej.
Z wypowiedzi aktorów z filmiku wynikają fałszywe pomysły.
Nic nie mówią o zmianie parszywego prawa (knotstytucji z 2.04.1997.) na DOBRE PRAWO.
TAKIM DOBRYM PRAWEM JEST Konstytucja Kęcka – www.konstytucja.manifo.com

POLSKA JEST JEDNA I NIEPOKONALNA.

06. Maj 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

DLACZEGO
KONSTYTUCJA z 2.04.1997. jest taka ZŁA???

W świetle art.1 konstytucji z 2.04.1997. POLSKA NIE MOŻE BYĆ DOBREM WSPÓLNYM wszystkich obywateli z powodu art. 227 tej konst. Która DAJE w prywatne ręce bankierów - Najwyższe Dobro Narodu, którym jest pieniądz z którym bankierzy robią co tylko chcą – bez opamiętania, bo mogą.

W świetle art.2 konst. RP NARÓD POLSKI – NIE MOŻE urzeczywistniać zasad sprawiedliwości społecznych z powodu tego, że bankierzy uczynili z pieniądza narzędzie lichwiarskiej ZBRODNI DOSKONAŁEJ – w majestacie “prawa”.

W świetle art.4 NIE JEST PRAWDĄ, że Naród sprawuje władzę nad sobą bezpośrednio, bo “wybrańcy” uzurpują sobie i tylko sobie wyłączne prawo do sprawowania władzy nad Narodem, bo w/g art. 104.1. nie obowiązują ich instrukcje wyborców.

Wobec powyższego Naród jest ubezwłasnowolniony, bo “wybrańcy” są nietykalni.

Art. 43 mówi; Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu.
Zaistniałe fakty są świadectwem ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI. Oto dowody ZBRODNI:
LICHWA JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, bo na jej “spłatę” bankierzy pieniędzy nie kreują, bo tych pieniędzy NIE MA W SWYSTEMIE i nie można jej spłacić.

C.H. Douglas odkrył, że „tworzenie pieniędzy jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.

Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli, do wszystkich obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.” (Przedmowa do KONSTYTUCJI POLSKI z 23.04.2016)

W świetle powyższego przepisu z moralnego punktu widzenia, tylko Tworzenie pieniądza przez NARÓD i w Imieniu NARODU oraz DLA NARODU (obywateli) stwarza sytuację SUWERENNOŚCI NARODU oraz samostanowienia NARODU o sobie.
Wszelkie inne “systemy” a zwłaszcza te praktykowane obecnie są pasożytowaniem.
NIE MA ZGODY NARODOWEJ NA POWSZECHNE PASOŻYTNICTWO KONSTYTUCYJNE.
patrz; konstytucja z 2.04.1997. (lichwa + podatki)

W świetle powyższego – władza Ustawodawcza, Wykonawcza i Sądownicza – zamiast służyć Narodowi – OKUPUJE Naród pozorując służbę. Natomiast “władza pieniądza” – nieobecna w Najwyższym Prawie z powodu ignorancji lichwiarskiego systemu finansowego przez “wybrańców” stała się PRAWDZIWYM I JEDYNYM OKUPANTEM Narodu Polskiego, którego to FAKTU WOJNY LICHWIARZY Z NARODEM, ani “wybrańcy” ani inne tzw. Władze w tym PiS z uporem maniaka NIE ZAUWAŻAJĄ.

Pieniądz tworzony przez NARÓD musi być deponowany w Państwowym rdzennym Banku.

Prezydent RP – Pan Andrzej Duda może skorzystać z przepisów w konstytucji o stanach nadzwyczajnych – określić się po czyjej stronie stoi; po stronie lichwiarzy, czy po stronie mordowanego lichwą NARODU? DEKRET w przedmiotowej sprawie zawarłem w Liście otwartym do Prezydenta oraz Prokuratora Generalnego.
Zagrożenie życia Narodu z powodu TRWANIA lichwiarskiej WOJNY objawia się tym, że co godzinę, gdzieś w Polsce traci życie (popełnia samobójstwo) jakaś osoba z powodu lichwiarskiego niespłacalnego “długu”.

Art. 234 konstytucji mówi, że w czasie stanu wojny (wojna lichwiarzy z Narodem trwa) Prezydent RP wydaje rozporządzenia (DEKRETY) z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5.
TAKI STAN FAKTÓW TRWA TU I TERAZ, ale Pan Prezydent milczy pomimo wiedzy.

Art. 30 konstytucji – mówiący o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka jest przepisem martwym – nagminnie łamanym przez tzw. władze w tym PiS.

W tej sytuacji wszelkie tzw. “władze” są sprzymierzeńcami lichwiarza – okupanta.

Rzecznik Interesu Publicznego
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz –
www.nowapolska-w-internecie.pl
Kęty dnia 4.05.2017.

PS:
W Polsce toczy się wojna,
Wojna IV Generacji, której celem jest przejęcie majątku naszej ojczyzny, oraz zdegenerowanie i zdegradowanie jej obywateli, aby uczynić z nich niewolników do ciągłego wyzysku . Ta wojna jest w zaawansowanym stadium .
Przypomnę wszystkim, że cywilizacja łacińska wyrosła na niewolnictwie, pedalstwie, rasie panów i chrześcijaństwie .
W chrześcijaństwie uczą maluczkich, że jak pan ich nahajem zdzieli, mają pokornie nadstawić i drugi policzek, aby ich pan i właściciel nie musiał się zbytnio schylać .
Uczą również, że jak kto ci zamordował kochaną żonę i zgwałcił córkę, po wcześniejszym zrabowaniu twojego domostwa i podpaleniu domu , MASZ WYBACZYĆ WINOWAJCOM ICH WINY, BO NIE WIEDZĄ , CO CZYNIĄ.
A gdy ta zgnilizna jest wpisana do konstytucji (2.04.1997.) to jest to totalna paranoja. A tak właśnie jest.
Mnie intryguje to beznadziejne milczenie ludzi uczonych, inteligentnych, wyjątkowych, którzy widząc system niszczący szczęście innych ludzi zachowują spokój i bierność, zamiast wykorzystać swoją inteligencje i autorytet do wsparcia okradanych z uśmiechu . Z tych to powodów autorytety z Oksfordu muszą zastąpić absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych .
KTO W OBLICZU ZŁA JEST BIERNY, TEN ZŁA JEST WSPÓŁSPRAWCĄ ( to do kościoła katolickiego, a nie do polskich elit). Dotyczy nadstawiania drugiego policzka – zamiast brania bicza do ręki i gnania zbójców.

BICZEM TYM dziś jest Karta REFERENDALNA z pytaniami.

Liczy się ostatecznie tylko zdanie NARODU – wyrażone w REFERENDUM
NARÓD JEST JEDYNĄ WŁADZĄ NAD SOBĄ a NIE “wybrańcy”.
“WYBRAŃCY” – pełnią jedynie SŁUŻBĘ na rzecz NARODU – SUWERENA.

22. Kwiecień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Rzecznik Interesu Publicznego …………………………………….. Kęty 2.05.2017.
Generalny Koordynator – Wspólnoty Polskiej.
Kazimierz Józef Styrna z Kęt.
Oraz Prezes Zespołu – Obywatelskiego
Instytutu Konstytucyjnego w Warszawie.

Ernest Kasper Golec
Centrala – Pod Flagami;
Polski, Watykanu i UE………………… Ministerstwo Rozwoju
Ul. Leśna 13 lokal 42…………………..Pl. Trzech Krzyży 3/5
41-100 Siemianowice Śl…………………00-507 Warszawa

Dotyczy: Propozycji dla Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego
a dotyczący powołania Polskich Banków.

W nawiązaniu do ogłoszeń i informacji medialnych, w których Ministerstwo Rozwoju ogłasza, by Polacy zakładali konta bankowe do przelewu ich pensji i jakichkolwiek dodatkowych zarobków, by ułatwić rozliczenia skarbowe.

Rzecznik Interesu Publicznego Kazimierz Józef Styrna i Prezes Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego w Warszawie Ernest Kasper Golec – składają propozycję dla Pana Mateusza Morawieckiego, by Ten powołał w każdym mieście jeden rdzennie Polski Bank gdzie Polacy mogą zakładać konta do przelewów wynagrodzeń.

Nadmieniamy, że banki rdzennie Polskie nie będą udzielały pożyczek ani żadnych chwilówek.

W związku z tym do powołania tych banków nie jest potrzebny żaden kapitał obcego pochodzenia, kapitał państwowy czy kapitał prywatny Polski ani kapitał własny.

Drogi Panie Ministrze – spróbujmy mieć coś własnego prostego – państwowego.

Informujemy również społeczeństwo polskie, że będziemy mieli pierwsze rdzenne banki polskie, państwowe, które na wstępie nie będą udzielały kredytów, banki odstąpią od zasady pobierania odsetek zaś do tych kont pracowniczych nie mogą mieć dostępu żadni komornicy, windykatorzy lub Urzędy Skarbowe. Konta pracownicze będą obsługiwane przez Polskie Karty Płatnicze tylko w Bankach Rdzennie Polskich, do czasu powołania Centralnego Banku Oddłużeniowego całej Polski, na bazie odkryć ekonomicznych.
Procesy obciążenia kont przez osoby trzecie mogą się odbywać tylko za zgodą właściciela konta.

podpisy na oryginale;
Kazimierz Józef Styrna……………………………..Ernest Kasper Golec

Do wiadomości:
1. Prezes Jarosław Kaczyński.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
3. Premier RP Beata Szydło.
4. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
5. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.
6. Ministerstwo Finansów Piotr Walczak ul. Świętokrzyska 12;
00-916 Warszawa.
7. Media Internetowe RP.
8. Radio Maryja.
9. TV Trwam.
10. Prof. Piotr Gliński.
11. Przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk.
12. Przewodniczący Kukiz 15 – Paweł Kukiz.
13. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej – Grzegorz Schetyna.
14. Przewodniczący NOWOCZESNEJ – Ryszard Petru.
15. Przewodniczący PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz.
16. TVP Info.
17. Ministerstwo Rozwoju – kancelaria@mr.gov.pl

11. Kwiecień 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Na tym fragmencie strony będą ujawniane przejawy WOJNY LICHWIARZY Z NARODEM oraz jej przyczyny.
Pierwszym epizodem WOJNY JEST PONIŻSZY FILM na YouTube.

PRZEJAWY WOJNY
LICHWIARZY Z NARODEM POLSKIM

STRACH PRZED PRAWDĄ – lichwiarstwa

KARA za znęcanie się nad zwierzętami TAK – ustwa jest w opracowaniu “wybrańców”.
KARA za znęcanie się lichwiarzy nad ludźmi – NIE ISTNIEJE –
takie prawo.!!!

https://www.youtube.com/watch?v=aYb3Fq9lonA&feature=em-upload_owner
– link WOJNA.

LICHWIARZE SĄ PANAMI NASZEGO ŻYCIA I NASZEJ ŚMIERCI.
Z PENIĄDZA – UCZYNILI NARZĘDZIE – ZBRODNI DOSKONAŁEJ
W majestacie parszywego prawa – pasożytniczego – Najwyższego Prawa
Dla niepoznaki zwanego konstytucją z 2.04.1997 roku.

TRWA wojna lichwiarzy z NARODEM POLSKIM a przyczyną wojny jest KOWAL.

Zatem naiwnością jest prowadzić wojnę z KLESZCZAMI W RĘKACH KOWALA.
Tymi KLESZCZAMI są wszelkie władze w III RP – w tym Prezydent Premier oraz “wybrańcy” z Wiejskiej i nie tylko.

KOWALEM jest Najwyższe Prawo, dla niepoznaki zwane konstytucją z 2.04.1997 r.
Parszywość tego “konstytucyjnego” prawa jest fakt pozbycia się władzy pieniądza przez “wybrańców” – na rzecz prywatnych banków, które stosują lichwę jako narzędzie zbrodni doskonałej.

LICHWA ZABIJA – łamie przykazanie nie kradnij i NIE ZABIJAJ. JEST TO ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI. ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA.

Dodać należy, że tzw. Trójpodział władzy stał się atrapą władzy, bo prawdziwą i jedyną władzę sprawuje oligarchia finansowa – zadomowiona w obcych bankach.

Prawdziwy i suwerenny, rdzenny Bank Polski nie istnieje – tak jak Skarb Państwa Polskiego, też NIE ISTNIEJE. Polska jako Państwo istnieje teoretycznie. Zbrodnia lichwiarstwa jest udokumentowana w linku z Policji w Oświęcimiu – jako moje zeznanie w sprawie dokonanej na mnie ZBRODNI lichwiarskiej w majestacie “prawa” przez SSR w Oświęcimiu p. Małgorzatę Sadło i p. Janusz Nowak.

Potem do akcji wszedł komornik z Zamościa p. Tomasz Góra, który zabiera mnie i mojej żonie 900 zł/mies. Tytułem zajęcia emerytury. Odbierają nam chleb od ust na spółkę z ZUS – Warszawa, który realizuje tą “prawną” parszywość DOSKONAŁĄ.

OTO dalsze przykłady; stosowania ZBRODNI KONSTYTUCYJNEJ – KOWALA.
KOWAL – jest podmiotem bezosobowym – istnieje wyłącznie jako PRAWQ

1.Odbył się AKT INTRONIZACJI w Łagiewnikach, gdzie Prezydent uczestniczył na kolanach. Czy w związku z tym PREZYDENT SZANUJE DEKALOG??? Niestety NIE, bo nadal szanuje – łąmiącą PRAWA CZŁOWIEKA – konstytucję z 2.04.1997 roku.
2.Dnia 15 stycznia 2016 r. przekazałem w Kancelariach: Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz w Biurze Pani Premier w Oświęcimiu projekt Konstytucji Kęckiej do zastosowania. Czy ktokolwiek się tym zainteresował? NIE.!!!
3.W Sali Kolumnowej Sejmu na Wiejskiej dwukrotnie nie dopuszczono mnie, bym zaprezentował publicznie mój projekt Konstytucji Kęckiej. Byli to posłowie; Jachnik oraz Sanocki. Czy to jest spełnianie WOLI wyborców? Pozostali są tacy sami “sprawiedliwi”. PiS (pyrrusowi zwycięzcy) to parszywe prawo, bez sprawiedliwości.
4.Do Ministra Finansów i Wicepremiera złożyłem wniosek o powołanie prawdziwego Rdzennego Banku Polaków. Bo w sytuacji braku takiego Banku bez lichwy – Polacy nie mają gdzie deponować swe pieniądze i uwolnić się od obcych banków z lichwą, by zabezpieczyć swój WŁASNY DOROBEK ŻYCIA , bez ich okradania.
Odpowiedzi BRAK.

Dodać należy, że Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.2016. jest kompatybilna z DEKALOGIEM i szeroko rozumianym PRAWEM NATURALNYM w zgodzie z Teorią BIBLIJNĄ – czyli “doświadczeniem” które ma być ŁĄCZONE a nie sprzeczne.

W związku z powyższym apeluję po raz przedostatni do “KLESZCZY” w rękach KOWALA, by stanęli po stronie NARODU, który z WOLI KOWALA cierpi lichwiarską ZBRODNIĘ – by sami nie stali się ofiasrami SYSTEMU, który się zestarzał.

Konstytucja Kęcka wysłała na śmietnik historii tzw. Prawo Rzymskie razem z Monteskiuszem (trójpodziałem władzy) i wprowadza Nową Ekonomię bez lichwy i bez podatków.
Dotychczasowa – wykładana na uczelniach – lichwiarska ekonomia – także nie nadaje się do dalszego eksploatowania, bo się zestarzała.

Apeluję do OFIAR LICHWIARSKIEJ ZBRODNI, by nie płacili – tak jak ja to robię – żadnych tzw. “ZOBOWIĄZAŃ”, bo wszystkie umowy z bankami są nieważne z powodu, że w treści jest zagwarantowane – lichwiarskie oszustwo – ZBRODNIA.

Dokładne objaśnienie PROBLEMU – dokonał Rzecznik Praw Kredytobiorcy p. Wojciech Sawicki, który od lat pisał – pisał – pisał, aż to pisanie podsumował.

Tyle ma do powiedzenia;
P.O. Rzecznika Interesu Publicznego
Z Ramienia Krajowego Ruchu Polaków
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz
www.nowapolska-w-internecie.pl
Kęty dnia 12.04.2017.

20. Marzec 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Sesja Sejmu Śląskiego z dnia 4.03.2017.
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY – Kazimierz z Kęt – husarz – 884 793 141

- Część I

- Część II
WSPÓLNOTA – SEJM WALNY + KRAJOWY RUCH POLAKÓW
TO REPREZENTACJA CAŁEGO PATRIOTYCZNEGO NARODU POLSKIEGO.

AKT INTRONIZACJI – 19 listopada 2016 r.
LICHWA ŁAMIE PRZYKAZANIA – NIE KRADNIJ I NIE ZABIJAJ, BO LICHWA ZABIJA.

TEORIE – KONTRA – DOŚWIADCZENIA

WARSZAWA – Brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne.
Całe Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu Rok 1921.

BÓG przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa poprzez Pismo Święte (BIBLIA ŚW.) wyraźnie przekazują, że “Natura powołanego do życia Człowieka” wyraźnie ostrzega, iż w Jego edukacji, wszystkich umiejętności i zdolności zawsze “Teorie z doświadczeniem” mają być ŁĄCZONE.

PS: Dlaczego żadne wyznania religijne tego NIE stosują?

Dlaczego wszystkie wyznania religijne NIE ujawniają DOBROBYTU MATERIALNEGO z Pisma Świętego i to od dwóch tysięcy lat.???

Dlaczego Rząd Tuska nie ujawnił Dobrobytu z Pisma Świętego, który mu jest znany???

Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu. Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie.

III-cia WOJNA ŚWIATOWA LICHWIARZY Z NARODAMI ŚWIATA TRWA.!!!!!!!

11. Marzec 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Wstępem do dyskusji o Nowej Ekonomii jest zapis z Krakowskiego Klubu Wtorkowego z udziałem Pani Prof. Izabeli Litwin – Nawigatorzy Jutra.

KOMENTARZ do powyższego nagrania z Panią prof. Izabelą Litwin i prowadzącym – Panem Arturem Rogalą.
1. Skąd pieniądze? Z emisji NBP – IL.
2. ZMOWA pasożytów – głód monetarny.
3. Żyjemy w Erze Obfitości – IL.
4. Zadłużeni są wszyscy. 85 % – to pieniądz dłużny. 15 % – NBP.
5. Czy jest możliwość by NIE żyć na Kredyt? Il. Jest – KJS.
6. Dług wewnętrzny Polski NIE ISTNIEJE – IL.
7. Dług wewnętrzny – to paranoja. KJS.
8. NBP – NIE MA SUWERENNOŚCI. IL.
9. Pieniądz Równoległy – NIE wymienialny i bez odsetek. IL.
10. Czy pieniądz równoległy zda egzamin? IL.
11. Czy pieniądz równoległy opodatkowany? Ale bez odsetek.
12. Pieniądz dłużny zastąpić pieniądzem równoległym.
13. Z opłat – wynika Dywidenda Narodowa.
14. Dochód Gwarantowany + Dywidenda Narodowa. IL.
15. BANKI KOMUNALNE – jawność obrotów.
16. Tajemnica handlowa – to PRZEKRĘT – KJS (Kazimierz Józef Styrna)
17. PIENIĄDZ – oszczędzanie to głupota – IL.
18. Wycofywanie pieniądza z obiegu – powoduje zastój – IL.
19. Pieniądze bankierzy tworzą z niczego – co zostało już udowodnione praktycznie. KJS.
20. ERW OBFITOŚCI WYMAGA NOWYCH PRAW. Już takie są -KJS.
21. Pieniądz tzw. z niczego oprocentowany – ABSURD – KJS.
22. Banki nie mają komu pożyczać – IL.
23. Umorzenie długów NIE JEST ROZWIĄZANIEM. – IL.
24. OHYDA LICHWY? Jesteśmy Zmianą.
25. % od zysku jest dopuszczalny. Od KAPITAŁU NIE. – IL. TO OBŁĘD – KJS.
26. Żyjemy w NIEWOLNICZYM – pasożytniczym SYSTEMIE – IL + KJAS.
27. DOKTRYNA C.H. Douglasa (Kredyt Społeczny) – ROZWIĄZANIEM.
28. EDUKACJA – żyjemy w barbarzyńskim – pasożytniczym Świecie – KJS.

A teraz KOMENTARZ SPECJALNY – osobisty KJS.

Od dłuższego czasu wysyłam do Nawigatorów Jutra – moje propozycje i ani razu nie doczekałem się na nie reakcji ze strony Nawigatorów J. – Chociaż znam osobiście p. dr. Szczęsnego Górskiego.
Od Pani Izabeli otrzymałem dwie książki (wspomniane w nagraniu), za które serdecznie dziękuję, ale które nie przydały mi się do poszerzenia mojej wiedzy o sprawie, bo wcześniej tą wiedzę posiadłem z innych źródeł.

A teraz do meritum SPRAWY.
Moje dzieło życia – Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016. jest PRAWEM (niektórzy mówią, że tylko projektem) STANOWIONYM – o Prawo naturalne, czyli de facto BOŻE z DEKALOGIEM za Pan Brat.

W imieniu Krajowego Ruchu Polaków i DE FACTO w Imieniu NARODU, co niektórzy kwestionują – powołując się na parszywe prawo – dla niepoznaki zwane konstytucją z 2.04.1997 r. OGŁOSIŁEM REFERENDUM KONSTYTUCYJNE – które trwa i trwać będzie do skutecznego KOŃCA – czyli pokonania bariery – „demokratycznej” – większości, której zabrakło przy „uchwalaniu” tej obecnej parszywości doskonałej.

Mówi się powszechnie o prawie – konstytucji – ale nikt nie zadaje pytania (?) o jakość tego „PRAWA”.
Wiadomo, że w oparciu o ZŁE PRAWO, nie można uchwalić DOBREGO PRAWA, którego konstytucja jest emanacją. Trybunał Konstytucyjna zaś pilnuje by ZŁE PRAWO było stosowane. TO PARANOJA i nie tylko.

NIESTETY – WSZYSTKIE KONSTYTUCJE ŚWIATA są skażone lichwiarską paranoją – pasożytnictwem.

Wyjątkiem jest Konstytucja POLSKI (Kęcka) z dnia 23.04.2016.

Powstaje pytanie o PRZYCZYNY TEJ PARANOI PRAWNEJ – lichwiarskiej.

Głosi się powszechnie na świecie „prawo” świeckie i religijne.
Okazuje się, że praktyka pokazuje ROZBRAT Teorii RELIGIJNEJ i także świeckiej rozumianej pod kryptonimem SPRAWIEDLIWOŚCI – z PRAKTYKĄ DNIA CODZIENNEGO.
CZYLI sprzeczności PRAWA NATURALNEGO z Prawem stanowionym, które i tak stanowi dalszy rozbrat nawet z tym prawem stanowionym przez ludzi – zwłaszcza lichwiarzy, komorników i innych pasożytów, co po SWOJEMU jest praktykowane – a co składa się na POWSZECHNE BARBARZYŃSTWO tzw. „władz”, czego Naród już nie wytrzymuje.

TYM TO OPTYMISTYCZNYM AKCENTEM PRZERYWAM DYSKUSJĘ – oczekując na odzew NIEWOLNIKÓW.

Dodatek specjalny od:

Warszawa – Brytyjskie i zagraniczne’ – Towarzystwo Biblijne
Całe Pismo Święte – Starego i Nowego Testamentu – Rok 1921.

Bóg przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa poprzez Pismo Święte – (Biblia Święta) wyraźnie przekazują, że „Natura powołanego do życia człowieka” wyraźnie ostrzega, iż w Jego edukacji wszystkich umiejętności i zdolności zawsze „Teorie z doświadczeniem” mają być łączone.

PS: Dlaczego żadne z wyznań religijnych tego NIE stosują.?
Dlaczego wszystkie religie świata NIE ujawniają DOBROBYTU MATERIALNEGO z Pisma Świętego i to przez dwa tysiące lat?
Dlaczego Rząd Tuska nie ujawnił dobrobytu z Pisma Świętego, które mu jest znane?

KILKA REFLEKSJI do tematu; TEORIE KONTRA DOŚWIADCZENIE.

Czytanie BIBLII Nie daje chleba.
CHLEB DAJE STOSOWANIE JEJ PRZEPISÓW – zwłaszcza dotyczących EKONOMII. 5 odkryć jest.
Podobnie rzecz się ma z czytaniem konstytucji z 2.04.1997, która sieje pasożytnictwo.
STOSOWANIE TEGO PARSZYWEGO PRAWA WIDAĆ WOKOŁO – LICHWIARZE TOCZĄ TOTALNĄ WOJNĘ z Tobą Narodzie Polski.
LICHWA ZABIJA – podatki także zabijają – odbierają chleb od ust.

Zupełnie inaczej rzecz się ma z Konstytucją Kęcką z dnia 23.04.2016.
Samo jej czytanie CHLEBA NIE DAJE, ale jej zastosowanie (praktykowanie) DAJE CHLEB WSZYSTKIM.
Niestety – by Konstytucja Kęcka mogła wejść w życie TO NARÓD MUSI CHCIEĆ ją zastosować.

NO I TU JEST PROBLEM z tym „CHCENIEM” – Ogłoszone REFERENDUM przez Krajowy Ruch Polaków się ślimaczy.
DLACZEGO NIE CHCECIE GŁOSOWAĆ – czyli brać bicz do ręki i gnać „ZBÓJCÓW” tam gdzie pieprz rośnie???
Tego stoickiego spokoju W NARODZIE POLSKIM nie sposób zrozumieć – pojąć zwykłym rozumem.

CO Z TOBĄ WIELKI I SZLACHETNY jak pokazała historia NARODZIE POLSKI???
Gdzie Twój honor o OJCZYŹNIE NIE WSPOMINAJĄC? Tym bardziej o BOGU jakby nie istniał.
NA TWOICH OCZACH TRWA WOJNA z lichwiarzami, a GDZIE TY JESTEŚ NARODZIE POLSKI???

Czyżbyś uwierzył, że Polska istnieje tylko teoretycznie?

Ksero Karty z Pytaniami REFERENDALNYMI kosztuje 20 groszy. Koszt znaczka pocztowego 2 złote.
Razem 2.20 PLN.
PYTAM WIĘC; czy za te 2.20 – warto sobie “KUPIĆ” CHLEB w postaci DYWIDENDY SPOŁECZNEJ w wysokości 800 złotych – płaconej co miesiąc?
NIESTETY – przeciętny nadstawiacz drugiego policzka zachowuje się jak Jasiu w piaskownicy; tupie nogami, podskakuje i WRZESZCZY; NIE BO NIE, a na dodatek ten Jasiu – postanowił zrobić mamie na złość i odmrozić sobie uszy.
Z POWAŻANIEM.
P.O. Rzecznika Interesu Publicznego
Kazimierz Józef Styrna – husarz – www.nowapolska-w-internecie.pl – www.konstytucja.manifo.com
Kęty dnia 13.03.2017.

10. Luty 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

A to kolejny kawał historii.

Szanowni Państwo.
Czy wiecie że istnieje IMPERIUM ZŁA?
Powyżej jest tego DOWÓD. Patrz link.
To imperium z pieniądza uczyniło NARZĘDZIE ZBRODNI.
W Krakowie dokonano INTRONIZACJI CHRYSTUSA NA KRÓLA P.

DEKALOG MIAŁ BYĆ SZANOWANY, a nie jest.
Czy widzicie z tego faktu jakieś EFEKTY.??? NIE MA – NIE MA.
A nie wiecie przypadkiem dlaczego efektów BRAK?
Ja widzę, że imperium ZŁA toczy z nami wojnę na śmierć. Naszą.
„WYBRAŃCY” – służą temu imperium zła.
Dowody niebawem przedstawię – właśnie – tym „wybrańcom”. www.nowapolska-w-internecie.pl
SZANOWNI RODACY – PRZYJACIELE – WSPÓLNOTO POLSKA.
Wiadomo, że LICHWA ZABIJA. Na lichwę pieniądze nie istnieją – Bo lichwiarze ICH NIE KREUJĄ.
Ofiarami są miliony kredytobiorców, którym lichwiarze odbierają CHLEB OD UST – bo pieniądz w ich rękach stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ W MAJESTACIE „PRAWA”.
Czyli zbrodniczej konstytucji z dnia 2.04.1997 roku.
Jedynym lekarstwem jest REFERENDUM KONSTYTUCYJNE

KAŻDY – kto zagłosuje w REFERENDUM – otrzyma Dywidendę społeczną zgodnie z przepisami Konstytucji POLSKI (Kęckiej) w wysokości 800 złotych (NOWYCH – opartych o parytet CHLEBA) co miesiąc od powstania Banku Dywidendy Społecznej.

WARUNKIEM jest głosowanie REFERENDALNE.
KOMUNIKAT SPECJALNY – WSPÓLNOTY POLSKIEJ.
KTO wpłaci 50 zł przekazem pocztowym na adres Kazimierz Styrna os. Płk. Stan. Królickiego 5/13 za Konstytucję, której cena wynosi 50 zł to odwrotnie otrzyma 2 egz. Konstytucji POLSKI (Kęckiej) oraz 10 sztuk Karty REFERENDALNEJ. Karty służą do obsługi (GŁOS – REF.) wpłacającego, jego rodziny, sąsiadów i znajomych oraz przyjaciół.

REFERENDUM jest zapytaniem NARODU, o to czy chce ŻYĆ, albo zginąć.
DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE – NARODZIE POLSKI.
OD WIZJI – LOSU – LICHWIARSKIEJ – EKONOMICZNEJ – ŚMIERCI NIE UCIEKNIESZ.

18. Styczeń 2017 · Komentowanie nie jest możliwe · Kategorie:Bez kategorii

Prezes OIK ———————————————— Antonio Tajani
Ernest Kasper Golec ———————– Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Ul. Leśna13/42 ———————————— Parlament Europejski Strasburg
41-100 Siemianowice Śl.———————-1avenuedu President Antonio Tajani
Tel. 505-796-768———————————————- CS91024
——————————————————- F67070 Strasbourge CEDEX

———————————————————Rada Europejska – Donald Tusk
————————————————————————– Przez
P.O. Rzecznika Interesu Publicznego ——————Prezydent RP
Kazimierz Józef Styrna——————————— Pan Andrzej Duda
Os. Płk. Stan. Królickiego 5/13————————— Ul. Wiejska 10
32-650 Kęty ————————————————- 00-902 Warszawa
Tel. 884-793-141
Poniżej jest kawał historii – warto obejrzeć.


Oto ciąg dalszy historii – IMPERIUM ZLA.

SZANOWNI RODACY – POLACY!
Jako P.O. Rzecznika Interesu Publicznego – KJS z Kęt – husarz 884 793 141
INFORMUJĘ ŻE:
1. Każdy, kto przyśle mi GŁOS REFERENDALNY na Konstytucję Kęcką zostanie zaliczony do WSPÓLNOTY opartej o prawo, w którym NIE MA LICHWY ANI PODATKÓW.
2. Każdy – kto spełni punkt 1 – na swe życzenie, potwierdzone DECYZJĄ – zapisaną i podpisaną na drugiej stronie KARTY REFERENDALNEJ o tym, że ze swej nie przymuszonej WOLI, chce kandydować – zostanie DOPISANY DO DRUŻYNY Krajowego Ruchu Polaków.
Niżej jest lista kandydatów KRP – do wyborów – wszelkich wyborów jakie nam się przydarzą.
3. Każdy kto się zgłosi staje się automatycznie POSŁEM – ziemi na której mieszka i jej służy.
4. KRP ze swej natury WSPÓŁPRACUJE Z Tworzącymi się SEJMIKAMI TERYTORIALNYMI pod Egidą Sejmu Walnego.

ZAPRASZAM wszystkich do budowania DRUŻYNY – RAZEM PRZECIWKO LICHWIARZOM i okupantom.

KOMUNIKAT SPECJALNY – DOTYCZY ZADŁUŻONYCH.
Informuję, że każdy zadłużony – GDZIEKOLWIEK – Może skorzystać z Biura Oddłużeniowego, które się znajduje w Siemianowicach. Centrala – Pod Flagami Polski, Europy i Watykanu; ul. Leśna 13/42; 41-100 Siemianowice Śl. tel. 505-796-768 – by się oddłużyć.
Wnioski oddłużeniowe wraz z instrukcją są niżej na tej stronie. Można je kopiować i składać w Centrali. Dodatkowe informacje są pod nr. 884 793 141.

UMOWA – PRZESŁANIE – KONTRAKT

MY PRZEDSTAWICIELE NARODU POLSKIEGO
A Zgromadzeni w Krakowie – jako Konfederacja – KoRReUs
Pod przewodnictwem Józefa Kamyckiego
oraz pod przewodnictwem Stołu Prezydialnego
w skład którego wchodzą:
BIBLISTA – Ernest Kasper Golec z Siemianowic Śl.
konstytucjonalista z Kęt – Kazimierz Józef Styrna
oraz pozostali niżej podpisani, popierający ideę dobrych zmian – KRP.

W tym Obecni na spotkaniu Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych
i Stowarzyszonych z Akademickim Klubem Obywatelskim
Dnia 14 stycznia 2017. w Krakowie.

Przedstawiamy do realizacji Rządzącym w Polsce
Plan i Program Nowego Ustroju o charakterze kapitalistyczno-państwowym – jako naczynia połączone.
(czym charakteryzuje sie ten Ustrój???.) -
A – W tym ustroju nie da się kraść.
B – niepowtarzalna swoboda.!
Przechodzenia pracowników z zakładu pracy kapitalistycznego
do zakładu pracy państwowego i odwrotnie
z zakładu państwowego do zakładu kapitalistycznego.
C – W tym ustroju jest brak bezrobotnych, bezdomnych i każdy ma
zatrudnienie oraz dach nad głową.
Opartego na PRAWIE ponad-ziemskim (DEKALOG)
Czyli NATURALNYM
Bez lichwy i bez podatków

A zaprezentowanym przez Konstytucję dla POLSKI (Kęcka)
(projekt autorski z dnia 23.04.2016.) www.konstytucja.manifo.com
a realizowany przez odkrycia ekonomiczne z Pisma Świętego.
Więcej na TEJ stronie; NIŻEJ

1.Z uwagi na to, że “tworzenie pieniądza jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem” (C.H.Douglas) pozbawiamy bankierów tworzenia pieniądza z niczego (banki jako system się zestarzały) i należy je podporządkować pod – nową ekonomię bankową – jako nowy – bankowy – Skarb Państwa, a reprezentujący zbiór kodów genetycznych finansowych wszystkich Polek i Polaków. Z banku kodów genetycznych finansowych będą udzielane kredyty z własnych ciał Obywateli bez odsetek i czasu zwrotu pożyczonych pieniędzy.
A nie udzielania wszelkich pożyczek przez obecne – głównie obce banki.
2.Zobowiązujemy Pana Prezydenta RP do wydania DEKRETU o bezzwłocznym zainstalowaniu odkryć ekonomicznych z Pisma Świętego oraz powołania Banku celem oddłużenia Polek i Polaków oraz całej Polski i państwa polskiego.
3.Uruchomienia Banku do wypłaty Dywidendy Społecznej – zgodnie z prawami natury, które mówią, że “pieniądz” (krew gospodarki) musi odżywiać każdą komórkę organizmu, co jest oznaką zdrowia tegoż organizmu. Jest to DYWIDENDA SPOŁECZNA. (C.H.Douglas) Pieniądz nie musi być narzędziem zbrodni w rękach “bankierów”, ale powinien być nośnikiem CHLEBA w rękach NARODU POLSKIEGO.
4.Zobowiązujemy Pana Prezydenta do do wydania DEKRETU o zakwalifikowaniu przez bankierów – spłaconej przez kredytobiorców lichwy (%) jako spłaty kapitału (na lichwę bankierzy pieniędzy nie wykreowali), bo lichwa nie jest długiem, tylko zbrodnią przeciwko ludzkości. Prawa człowieka są ponad wszelkim prawem stanowionym. LICHWA ZABIJA. TAKI TO JEST OTO FAKT.
5.Uruchomienie Banku Kodów Genetycznych finansowych – jako źródła finansowania – każdego – obywatela Polski (Odkrycia ekonomiczne z Biblii przez Ernesta Golca – tel. 505 796 768).
6.Powołanie Centralnego Banku Polskiego – Skarbu Państwa – którego nie ma – po uprzedniej likwidacji obecnych nie polskich banków w tym NBP.
7.Zapytanie Obywateli za pomocą REFERENDUM o to, czy NARÓD nadal chce zmiany konstytucji (?) celem wprowadzenia konstytuanty, która określała by podjecie decyzji przez naród (REFERENDUM) polski w sprawie zmiany konstytucji na nowa.
8.Dokonanie likwidacji (nacjonalizacji) NBP, bo bank – ten – jest podporządkowany ponad-narodowym korporacjom; EBOR + Bank Światowy + Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nie mówiąc o FED.

Podpisy poparcia – Sygnatariuszy – KoRReUs oraz KRP:
1. Ernest Kasper Golec – Prezes Obywatelskiego Instytutu Konstytucyjnego (Podpis na pap. oryginale)
2. Kazimierz Józef Styrna – Generalny Koordynator Krajowego i Światowego Ruchu Polaków (podpis j.w.)
3. Marek Krasnopolski – Przewodniczący Krajowego Ruchu Polaków (Koordynator kraj.) – podpis j.w.
4. Zbigniew Wesołowski – Przewodniczący Światowego Ruchu Polaków (Koordynator Świat.) – podpis j.w.

Dalsze podpisy osób – na oryginalnym tekście – papierowym – akcja z podpisami na husarz33@wp.pl

============================================================================================
Wielce Szanowni Przyjaciele – POLACY – RODACY

Wrogowie nie przebierają w środkach – by nas wszystkich unicestwić.
Lichwiarski śrut pada gęsto, bo zasr…. konstytucja z dnia 2.04.1997. „im” na to pozwala.

Teraz Waszym zadaniem jest szukać – popierających – naszą WOLĘ działania na podstawie tego tekstu, którym jest UMOWA – KONTRAKT – jako PLAN POKONANIA OKUPANTÓW i przegnania lichwiarzy – zbójców, którzy ZABIERAJĄ NAM PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE.

Konstytucja dostępna jest na stronie; www.konstytucja.manifo.com

Na TEJ stronie; jest także zamieszczona Lista Kandydatów do wyborów.

Muszkieterowie już tam są umieszczeni.

NA liście Krajowego Ruchu Polaków nie ma miejsca dla partyjnych popaprańców.

Teraz przyszła kolej na zamieszczenie następnych – kandydatów – według zamieszkania w Okręgach Wyborczych.
Tutaj należy dodać, że na kandydatów mogą się ubiegać osoby, które – najpierw – podpiszą tekst (UMOWA…) oraz zagłosują w REFERENDUM Konstytucyjnym. Decyzję o kandydowaniu powinni wyrazić pisemnie na drugiej – czystej stronie Karty REFERENDALNEJ – ręcznie napisana WOLA kandydowania i podpisana.

Chyba nie muszę dodawać, że – papierowe – decyzje kandydatów, należy włożyć do koperty i wysłać pocztą, listem poleconym, na adres podany na Karcie REFERENDALNEJ.

Dodać także należy, że NIE MA MIEJSCA na Liście Krajowego Ruchu Polaków dla partyjnych popaprańców.

Tyle ma do przekazania Generalny KOORDYNATOR Krajowego i Światowego Ruchu Polaków
Kazimierz Józef Styrna z Kęt – husarz – także P.O. Rzecznika Interesu Publicznego.

Pozdrawiam SERDECZNIE – i czekam na czyny.

PS: Karta REFERENDALNA jest w dwóch wersjach – Zapis w PDF oraz jako zdjęcie, do lepszej, pełnej możliwości jej prezentacji w internecie.

Listy z podpisami należy przysyłać do mnie bym je mógł wkleić do listy głównej.

Po uzyskaniu minimum 100 podpisów – list wyślemy najpierw do Prezydenta (kochanej) RP a potem do Przewodniczącego Parlamentu Europy – Antonio Tajani’ego.